Infolinia: 58 732-70-70 info@eurobudowa.pl
JEDYNA W POLSCE
PLATFORMA
PRZETARGÓW I ZLECEŃ
WYSPECJALIZOWANA
W BRANŻY BUDOWLANEJ
Codziennie nowe
ogłoszenia
Raporty e-mail
Intuicyjny
panel klienta
Płatności on-line
Aplikacja mobilna

Wyszukiwanie przetargów

..pokażukryj podkategorie
Wyszukiwanie szczegółowe
Liczba ogłoszeń
1054z dziś
6488z ostatnich 7 dni
22912z ostatnich 30 dni

Przetargi z kategorii

Partnerzy serwisu

  • investmap.pl Actum - Administrowanie nieruchomościami
  • elektro.info.pl monitor-inwestycji.pl

Doposażenie terenów rekreacyjnych w urządzenia siłowni zewnętrznej, urządzenia...

Przedmiot:

Doposażenie terenów rekreacyjnych w urządzenia siłowni zewnętrznej, urządzenia zabawowe oraz urządzenia i sprzęt sportowy

Data zamieszczenia: 2022-05-09
Dane kontaktowe Zamawiającego: Urząd Miejski w Pasłęku
Pl. Św. Wojciecha 5
14-400 Pasłęk
powiat: elbląski
tel. (55) 248 20 01,
paslek@paslek.pl
Województwo: warmińsko-mazurskie
Miasto: Pasłęk
Wadium: ---
Nr telefonu: tel. (55) 248 20 01,
Termin składania ofert: 2022-05-13 OGŁOSZENIE JEST JUŻ NIEAKTUALNE
zabawowe oraz urządzenia i sprzęt sportowy w sołectwach gminy
Pasłęk
ZAPROSZENIE do składania ofert

Gmina Pasłęk w związku z doposażeniem istniejących terenów rekreacyjnych w
urządzenia siłowni zewnętrznej, urządzenia zabawowe oraz urządzenia i sprzęt sportowy
zaprasza do składania ofert na zakup wraz z montażem urządzeń zgodnie z opisem przedmiotu
zamówienia w ramach następujących zadań realizowanych z funduszu sołeckiego:
1. ,,Zakup wraz z montażem urządzeń siłowni zewnętrznej - sołectwo Bądy".
2. ,,Zakup wraz z montażem urządzeń siłowni zewnętrznej - sołectwa Borzynowo".
3. ,,Doposażenie boiska sportowego poprzez zakup wraz z montażem urządzeń siłowni zewnętrznej - sołectwo Dargowo".
4. ,,Zakup wraz z montażem urządzeń siłowni zewnętrznej - sołectwo Drulity".
5. ,,Zakup wraz z montażem urządzenia zabawowego na plac zabaw - sołectwo Gołąbki".
6. ,,Doposażenie placu zabaw poprzez zakup wraz z montażem urządzenia zabawowego ze zjeżdżalnią - sołectwo Leszczyna".
7. ,,Doposażenie placu rekreacyjnego w urządzenia siłowni zewnętrznej w sołectwie Nowa Wieś".
8. ,,Doposażenie placu zabaw poprzez zakup wraz z montażem urządzeń (karuzela tarczowa, huśtawka ) w sołectwie Rzeczna".
9. ,,Zakup huśtawki jednostanowiskowej oraz sprężynowca wraz z montażem - sołectwo Rzędy".
10. ,,Zakup i montaż słupków i siatki do piłki siatkowej - sołectwo Rzędy".
11. ,,Zakup wraz z montażem urządzenia zabawowego - sołectwo Rydzówka".
12. ,,Zakup bramek przenośnych z siatką na boisko sportowe - sołectwo Piniewo".
13. ,,Zakup wraz z montażem piłkochwytów - sołectwo Rogowo".
14. ,,Budowa placu rekreacyjno-sportowego w sołectwie Robity".
2. Opis przedmiotu zamówienia:
o Sołectwo Bądy:
Przedmiotem zamówienia jest zakup wraz z montażem zestawu dwóch urządzeń siłowni
zewnętrznej mocowanych na słupie tj. stepper/pajacyk zgodnie z dokumentacją projektową
stanowiącą załącznik niniejszego zapytania. Gwarancja minimum 24 miesiące.
Zamawiający na realizację zadania przeznaczył kwotę w wysokości 5.786,07 zł brutto
o Sołectwo Borzynowo:
Przedmiotem zamówienia jest zakup wraz z montażem urządzeń siłowni zewnętrznej tj.
,,Wioślarz", ,,Orbitrek", ,,Wyciąg górny" , ,,Wahadło" zgodnie z dokumentacją projektową
stanowiącą załącznik niniejszego zapytania. Gwarancja minimum 24 miesiące.
Zamawiający na realizację zadania przeznaczył kwotę w wysokości 9.781,52 zł brutto
o Sołectwo Dargowo:
Przedmiotem zamówienia jest zakup wraz z montażem urządzeń siłowni zewnętrznej tj.
,,Wyciskanie leżąc", ,,Orbitrek", ,,Wyciąg górny", ,,Biegacz" zgodnie z dokumentacją
projektową stanowiącą załącznik niniejszego zapytania. Gwarancja minimum 24 miesiące.
Zamawiający na realizację zadania przeznaczył kwotę w wysokości 10.676,50 zł brutto
o Sołectwo Drulity:
Przedmiotem zamówienia jest zakup wraz z montażem urządzenia siłowni zewnętrznej tj.
,,Podciąg nóg" zgodnie z dokumentacją projektową stanowiącą załącznik niniejszego zapytania.
Gwarancja minimum 24 miesiące.
Zamawiający na realizację zadania przeznaczył kwotę w wysokości 5.390,26 zł brutto
o Sołectwo Gołąbki:
Przedmiotem zamówienia jest zakup wraz z montażem ,,urządzenia zabawowego z wieżą i
dwiema zjeżdżalniami" zgodnie z dokumentacją projektową stanowiącą załącznik niniejszego
zapytania. Gwarancja minimum 24 miesiące.
Zamawiający na realizację zadania przeznaczył kwotę w wysokości 7.558,68 zł brutto
o Leszczyna:
Przedmiotem zamówienia jest zakup wraz z montażem ,,urządzenia zabawowego ze
zjeżdżalnią" zgodnie z dokumentacją projektową stanowiącą załącznik niniejszego zapytania.
Gwarancja minimum 24 miesiące.
Zamawiający na realizację zadania przeznaczył kwotę w wysokości 8.794,90 zł brutto
o Sołectwo Nowa Wieś:
Przedmiotem zamówienia jest zakup wraz z montażem urządzeń siłowni zewnętrznej tj. ,,Rower
+Jeździec", ,,Orbitrek + Biegacz"", ,,Prasa nożna + Wioślarz" zgodnie z dokumentacją
projektową stanowiącą załącznik niniejszego zapytania. Gwarancja minimum 24 miesiące.
Zamawiający na realizację zadania przeznaczył kwotę w wysokości 13.647,20 zł brutto
o Sołectwo Rzeczna:
Przedmiotem zamówienia jest zakup wraz z montażem urządzeń zabawowych tj. ,,karuzela
tarczowa z siedziskami", ,,huśtawka wahadłowa podwójna z siedziskiem płaskim i
kubełkowym" oraz dodatkowe siedzisko kubełkowe do ww. huśtawki zgodnie z
dokumentacją projektową stanowiącą załącznik niniejszego zapytania. Gwarancja minimum 24
miesiące.
Zamawiający na realizację zadania przeznaczył kwotę w wysokości 10.000,00 zł brutt
o Sołectwo Rzędy:
Przedmiotem zamówienia jest zakup wraz z montażem huśtawki jednostanowiskowej z
siedziskiem płaskim oraz sprężynowca (bujak) w ramach remontu urządzeń uszkodzonych
oraz słupków do siatkówki (2 szt.) z siatką zgodnie z dokumentacją projektową stanowiącą
załącznik niniejszego zapytania. Gwarancja minimum 24 miesiące.
Zamawiający na realizację zadania przeznaczył kwotę w wysokości 2.500,00 zł brutto na zakup i
montaż huśtawki oraz bujaka oraz kwotę w wysokości 2.000,00 zł brutto na zakup i montaż
słupków i siatki do piłki siatkowej
o Sołectwo Rydzówka:
Przedmiotem zamówienia jest zakup wraz z montażem urządzenia zabawowego ,,wspinaczki"
zgodnie z dokumentacją projektową stanowiącą załącznik niniejszego zapytania. Gwarancja
minimum 24 miesiące.
Zamawiający na realizację zadania przeznaczył kwotę w wysokości 4.000,00 zł brutto
o Sołectwo Piniewo:
Przedmiotem zamówienia jest zakup wraz z dostawą:
bramek przenośnych do piłki nożnej (2 szt.) o wymiarach: 300x200 cm z przeznaczeniem na
boisko trawiaste łącznie z szpilkami mocującymi do podłoża oraz siatkami . Kolor bramek białoczerwony,
w przypadku jego braku dopuszcza się dowolną kolorystykę. Profil stalowy.
Gwarancja minimum 24 miesiące.
Zamawiający na realizację zadania przeznaczył kwotę w wysokości 1.117,00 zł brutto .
o Sołectwo Rogowo:
Przedmiotem zamówienia jest zakup wraz z montażem 2 szt piłkochwytów zgodnie z
dokumentacją projektową stanowiącą załącznik niniejszego zapytania. Gwarancja minimum 24
miesiące.
Zamawiający na realizację zadania przeznaczył kwotę w wysokości 7.000,00 zł brutto.
o Sołectwo Robity:
Przedmiotem zamówienia jest zakup wraz z montażem stołu do gry w tenisa stołowego zgodnie z
dokumentacją projektową stanowiącą załącznik niniejszego zapytania. Gwarancja minimum 24
miesiące.
Zamawiający na realizację zadania przeznaczył kwotę w wysokości 11.236,87 zł brutto .
Wykonawca udziela gwarancji na okres minimum 24 miesiące.
Należność za wykonanie usługi zostanie wypłacona na podstawie faktury, w terminie 21 dni od
daty jej dostarczenia do tutejszego urzędu. Podstawą do zapłacenia faktury jest protokół odbioru
robót.
Załączone w dokumentacji zdjęcia stanowią tylko przykładowe rozwiązania, dopuszcza się
urządzenia o parametrach równoważnych, lecz nie gorszych od zaprojektowanych.

Dokument nr: BGK.AK1.2022

Otwarcie ofert: Otwarcie ofert nastąpi dnia 13.05.2022 r. o godz. 13:00 .

Składanie ofert:
Oferty należy złożyć do dnia 13.05.2022 r. do godz.12:00 na platformie zakupowej Urzędu
Miejskiego w Pasłęku pod adresem zamowienia.paslek.pl. według wskazań:
a) W postępowaniu o udzielenie zamówienia komunikacja między Zamawiającym a
Wykonawcami odbywa się drogą elektroniczną przy użyciu Platformy Zamówień
Publicznych https://zamowienia.paslek.pl/.
b) Wykonawca zamierzający wziąć udział w postępowaniu musi posiadać konto na
platformie zamowienia.paslek.pl. Instrukcja zakładania konta znajduje się na platformie w
zakładce ,,Pomoc" po likiem https://zamowienia.paslek.pl/#/help - (Instrukcja zakładania
konta na Platformie Zamówień Publicznych)
c) Wykonawca posiadający konto na platformie ma dostęp do formularzy złożenia, zmiany,
wycofania oferty lub wniosku oraz do formularza do komunikacji.
d) Wymagania organizacyjne i techniczne niezbędne do wysyłania oraz odbierania
korespondencji elektronicznej przekazywanej przy ich użyciu, opisane zostały na
platformie w zakładce ,,Pomoc" po likiem https://zamowienia.paslek.pl/#/help -
(Instrukcja obsługi systemu PZP przeznaczona dla Wykonawcy).

Miejsce i termin realizacji:
6. Termin wykonania:
Rozpoczęcie - w dniu podpisania umowy
Zakończenie - 15.07.2022 r.

Wymagania:
3. Wymagania dotyczące oferty:
a) Dopuszcza się składanie ofert obejmujących częściowy zakresu zamówienia.
b) Zamawiający wymaga złożenie oferty w wersji elektronicznej poprzez platformę
zakupową Urzędu Miejskiego w Pasłęku zamowienia.paslek.pl. Oferty złożone w formie
papierowej nie będą rozpatrywane.
c) Ofertę należy złożyć wypełniając załącznik nr 1 Formularz cenowy.
d) Integralną część zaproszenia stanowi wzór umowy załącznik nr 2, określający pozostałe
warunki.
e) Do wypełnionego formularza cenowego należy dołączyć certyfikaty, normy
bezpieczeństwa oraz karty katalogowe przedstawiające zdjęcia, rysunki oferowanych
urządzeń, w których powinny znajdować się wymiary urządzeń, wymiary stref
bezpieczeństwa, rodzaj materiałów (tzw. przedmiotowe środki dowodowe).
f) Zamawiający dopuszcza uzupełnienia przedmiotowych środków dowodowych.
g) Oferta nie spełniająca ww. warunków zostanie odrzucona.
h) O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wykonawcy posiadający wiedzę i
doświadczenie zawodowe umożliwiające wykonanie przedmiotu zamówienia.
Podstawą do zapłacenia faktury jest protokół odbioru robót , a w przypadku zakupionych
sprzętów sportowych karta potwierdzająca ich odbiór, podpisana przez sołtysa sołectwa.
Cenę należy obliczyć w sposób uwzględniający:
- wszystkie niezbędne nakłady pozwalające osiągnąć cel w umowie oznaczony,
- okres realizacji zamówienia w tymi skutki wzrostu cen do końca realizacji zamówienia
- cenę oferty należy podać w złotych polskich (brutto) cyfrowo i słownie z wyodrębnionym
podatkiem od towarów i usług VAT
5. Kryteria wyboru oferty:
Złożone oferty będą oceniane tylko w jednym kryterium - cena 100 %
Zamawiający zastrzega sobie prawo do zrealizowania zamówienia w części, zgodnie ze środkami
finansowymi w ramach funduszu sołeckiego jakie zostały zabezpieczone odrębnie na dane
sołectwo.
7. Informacja o wyborze oferty zostanie zamieszczona na platformie zamówień publicznych.
Z wybranym oferentem zostanie podpisana umowa na realizację przedmiotu zamówienia.

Uwagi:
Klauzula informacyjna związana z przetwarzaniem pozyskanych danych osobowych.
Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z
dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem
danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy
95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) opublikowanego w Dzienniku
Urzędowym Unii Europejskiej L 119 z 04.05.2016 r. (zwanego dalej ,,RODO") Zamawiający -
Urząd Miejski w Pasłęku - informuje, że:
1) Administratorem danych pozyskanych w ramach i na potrzeby zadania jest Urząd Miejski w
Pasłęku z siedzibą: Plac Św. Wojciecha 5, 14-400 Pasłęk, tel. 55 248 20 01, adres e-mail:
paslek@paslek.pl;
2) Kontakt z Inspektorem jest możliwy pod adresem e-mail: iod@paslek.pl.; nr telefonu: 55 248
20 01 wew. 70;
3) Pozyskane dane osobowe przetwarzane będą na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c RODO w celach
związanych z wykonaniem zadania;
4) Odbiorcami danych osobowych będą osoby lub podmioty, którym udostępniona zostanie
dokumentacja postępowania w oparciu o art. 18 oraz art. 74. 3 Ustawy z dnia 11 września 2019 r.
- Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. U. Z 2021 r. poz. 1129 z późn. zm.) lub w oparciu o art.
10 Ustawy z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej;
5) Dane osobowe będą przetwarzane przez okres przechowywania dokumentacji.
6) Podanie danych jest dobrowolne, lecz niezbędne do wykonania zadania; wykonania umowy)
lub jest wymogiem ustawowym określonym w przepisach prawa.
7) W odniesieniu pozyskanych danych osobowych decyzje nie będą podejmowane w sposób
zautomatyzowany, stosowanie do art. 22 RODO;
8) Osobie, której dane dotyczą przysługuje prawo:
? dostępu do przetwarzanych danych osobowych (na podstawie art. 15 RODO);
? do sprostowania danych osobowych (na podstawie art. 16 RODO), z zastrzeżeniem, że
skorzystanie z prawa do sprostowania nie może skutkować zmianą postanowień umowy oraz nie
może naruszać integralności protokołu oraz jego załączników;
? żądania od administratora ograniczenia przetwarzania danych osobowych z zastrzeżeniem
przypadków, o których mowa w art. 18 ust. 2 RODO (na podstawie art. 18 RODO), z
zastrzeżeniem, że prawo do ograniczenia przetwarzania nie ma zastosowania w odniesieniu do
przechowywania, w celu zapewnienia korzystania ze środków ochrony prawnej lub w celu
ochrony praw innej osoby fizycznej lub prawnej, lub z uwagi na ważne względy interesu
publicznego Unii Europejskiej lub państwa członkowskiego;
? do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna, że
przetwarzanie przez Zamawiającego danych osobowych narusza przepisy RODO;
9) Z uwagi na fakt, że przetwarzanie danych osobowych odbywa się na podstawie art. 6 ust. 1 lit.
c RODO osobie, której dane dotyczą nie przysługuje prawo do:
? usunięcia danych osobowych (w związku z art. 17 ust. 3 lit. b, d lub e RODO);
? przenoszenia danych osobowych (o którym mowa w art. 20 RODO);
? sprzeciwu, wobec przetwarzania danych osobowych (o którym mowa w art. 21 RODO).

Kontakt:
8. Osoba do kontaktu:
Arleta Kulik- Młodszy Referent ds. realizacji funduszu sołeckiego w Referacie Budownictwa i
Gospodarki Komunalnej w Urzędzie Miejskim w Pasłęku, tel. (55) 248 20 01 wew. 24,
e-mail: arleta.kulik@paslek.pl

Podobne przetargi

Przetargi z podobnych kategorii

© eurobudowa.pl 2004-2022

Współpracujemy z:

  • Money.pl
  • Gratka.pl
  • tabor24.pl
  • trader
  • rynekinstalacyjny.pl
  • InvestMap.pl

Ta strona używa COOKIES.

Korzystając z niej wyrażasz zgodę na wykorzystywanie cookies, zgodnie z ustawieniami Twojej przeglądarki. Szczegóły w Polityce Prywatności.