Infolinia: 58 732-70-70 info@eurobudowa.pl
JEDYNA W POLSCE
PLATFORMA
PRZETARGÓW I ZLECEŃ
WYSPECJALIZOWANA
W BRANŻY BUDOWLANEJ
Codziennie nowe
ogłoszenia
Raporty e-mail
Intuicyjny
panel klienta
Płatności on-line
Aplikacja mobilna

Wyszukiwanie przetargów

..pokażukryj podkategorie
Wyszukiwanie szczegółowe
Liczba ogłoszeń
1060z dziś
6427z ostatnich 7 dni
22933z ostatnich 30 dni

Przetargi z kategorii

Partnerzy serwisu

  • investmap.pl Actum - Administrowanie nieruchomościami
  • elektro.info.pl monitor-inwestycji.pl

Wykonanie mycia-czyszczenia części elewacji budynku laboratoryjnego

Przedmiot:

Wykonanie mycia-czyszczenia części elewacji budynku laboratoryjnego

Data zamieszczenia: 2022-05-09
Dane kontaktowe Zamawiającego: Powiatowa Stacja Sanitarno-Epidemiologiczna
Generała Władysława Sikorskiego 3
07-300 Ostrów Mazowiecka
powiat: ostrowski
https://platformazakupowa.pl/transakcja/609537
Województwo: mazowieckie
Miasto: Ostrów Mazowiecka
Wadium: ---
Nr telefonu: ---
Termin składania ofert: 2022-05-10 OGŁOSZENIE JEST JUŻ NIEAKTUALNE
SAT.2512.17.2022 Wykonanie mycia-czyszczenia części elewacji budynku laboratoryjnego Zamawiającego
Lp Nazwa Opis i załączniki Ilość
/ Jm Cena netto / Jm Vat Cena brutto / Jm Waluta Adres dostawy Dołącz
Plik
1 Wykonanie mycia-czyszczenia części elewacji budynku laboratoryjnego ściana o szer. 16,65 i wys. 6,00 99.9 m^2 0%23% 5% 7% 8%Różna stawka VATnie podlega zw. PLN -

Dokument nr: ID 609537, SAT.2512.17.2022

Składanie ofert:
Składanie ofert odbywa się za pośrednictwem platformy elektronicznej, dostępnej pod adresem:
https://platformazakupowa.pl/transakcja/609537
Składania : 10-05-2022 10:00:00
Formularz do bezpośredniego złożenia oferty:
https://platformazakupowa.pl/transakcja/609537

Miejsce i termin realizacji:
Termin realizacji zamówienia do 23.05.2022 r.

Wymagania:
Wymagania i specyfikacja
Szanowni Państwo,
informujemy o postępowaniu prowadzonym przez Zamawiającego w trybie: ZAPYTANIE OFERTOWE
na "Wykonanie mycia-czyszczenia części elewacji budynku laboratoryjnego Powiatowej Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej w Ostrowi Mazowieckiej przy ul. Lubiejewskiej 5".
Niniejsze postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego prowadzone jest w trybie zapytania ofertowego dla zamówienia o wartości poniżej 130 000 zł netto, do którego wg dyspozycji art. 2 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. U. z 2021 r. poz. 1129 ze zm.) nie stosuje się przedmiotowej ustawy.
1. Zapraszamy do złożenia ofert poprzez poniższe narzędzia elektroniczne:
a. złożone oferty mogą zostać wycofane lub zmienione przed ostatecznym upływem terminu składania ofert,
b. wniosek o wycofanie lub zmianę oferty powinien zostać złożony drogą elektroniczną za pośrednictwem platformy zakupowej,
c. konsekwencje złożenia oferty niezgodnej z opisem przedmiotu Zamówienia ponosi Wykonawca.
2. W przypadku pytań:
- merytorycznych, proszę o kontakt poprzez przycisk "Wyślij wiadomość do zamawiającego" w terminie do 09.05.2022 r. godz. 11:00
- związanych z obsługą platformy, proszę o kontakt z Centrum Wsparcia Klienta platformy zakupowej Open Nexus czynnym od poniedziałku do piątku w dni robocze, w godzinach od 8:00 do 17:00 tel. 22 101 02 02 e-mail: cwk@platformazakupowa.pl
3. Zamawiający zastrzega sobie prawo:
a. zmian w opisie przedmiotu zamówienia przed terminem rozstrzygnięcia niniejszego postępowania,
b. unieważnienia niniejszego postępowania bez podania przyczyny na każdym etapie.
4. Oferta zostanie odrzucona i nie będzie podlegała ocenie jeśli:
a. zostanie złożona po terminie,
b. jej treść nie odpowiada treści i wymogom formalnym określonym w niniejszym zapytaniu ofertowym,
c. Wykonawca wezwany przez Zamawiającego nie udzieli wyjaśnień lub udzieli niewystarczających.
5. Zamawiający udzieli zamówienia temu Oferentowi, którego oferta uzyska najwyższą liczbę punktów. Jeżeli nie można wybrać najkorzystniejszej oferty z uwagi na to, że dwie lub więcej ofert przedstawia taką samą liczbę, Zamawiający wzywa Oferentów, którzy złożyli te oferty do złożenia w terminie określonym przez Zamawiającego ofert dodatkowych. Zamawiający zastrzega sobie prawo do podjęcia negocjacji w zakresie oferowanej ceny z Wykonawcami, których oferty uzyskały dwie najwyższe punktacje.
6. Informacja o sposobie porozumiewania się:
a. Oferent i Zamawiający przekazują sobie informacje drogą elektroniczną wyłącznie za pośrednictwem platformy zakupowej,
b. Zamawiający przedstawi informację z otwarcia ofert oraz poinformuje o wyborze najkorzystniejszej oferty lub unieważnieniu postępowania na platformie zakupowej.
7. Oferent, którego oferta zostanie wybrana jako najkorzystniejsza, zobowiązany jest do podpisania umowy/zlecenia w miejscu i terminie wskazanym przez Zamawiającego. Treść umowy/zlecenia nie może podważać zasadności wyboru Wykonawcy w oparciu o niniejszą procedurę. W przypadku, gdy Wykonawca, którego oferta została wybrana jako najkorzystniejsza uchyla się od zawarcia umowy/zlecenia, Zamawiający może wybrać ofertę najkorzystniejszą spośród pozostałych ofert, bez przeprowadzenia ich ponownej oceny.
8. Zaznaczamy, że podstawą realizacji przedmiotu niniejszego postępowania jest umowa/zlecenie podpisana/e przez Zamawiającego i Wykonawcę a wiadomości z platformy zakupowej mają charakter wyłącznie informacyjny.
Komunikaty
Osoba wystawiająca postępowanie nie zamieściła dodatkowych komunikatów
Wyślij wiadomość do zamawiającego
Kryteria i warunki formalne
Lp Nazwa Waga kryterium Opis i załączniki Twoja propozycja lub komentarz Dołącz Plik
1 Cena 100% Wartość oferty (Zamawiający wymaga załączenia pliku) 0,00 PLN netto
0,00 PLN brutto
2 Wszelkie koszty związane z realizacją zamówienia leżą po stronie wykonawcy - Proszę potwierdzić wpisując "Akceptuję"
3 Klauzula RODO - Proszę potwierdzić wpisując "Akceptuję"
Klauzule informacyjn [...].docx
4 Gwarancja na wyk. prace remontowe min 36 m-cy - Proszę potwierdzić wpisując "Akceptuję"
5 Termin realizacji zamówienia do 23.05.2022 r.r. - -
6 Płatność przelewem po odbiorze robót w terminie 14 dni od dostarczenia prawidłowo wystawionej faktury. - -

Uwagi:
Opis dodatkowy
1) Zakupy w naszej firmie realizowane są przez platformę zakupową Open Nexus. Dodatkowe informacje można znaleźć na stronie https://platformazakupowa.pl/
2) Oferty można składać wyłącznie za pomocą formularza dostępnego na stronie zapytania za pośrednictwem Platformy Open Nexus.
3) Pełna specyfikacja oraz ewentualne załączniki są widoczne na stronie postępowania na Platformie Open Nexus.
4) Aby móc składać oferty w postępowaniach publicznych nie jest wymagana rejestracja i logowanie, a jedynym wymogiem jest wpisanie oferty w szablonie.
5) Składanie ofert jest zawsze bezpłatne.

Kontakt:
Zbigniew Kwiatkowski
Powiatowa Stacja Sanitarno-Epidemiologiczna
Generała Władysława Sikorskiego 3
07-300 Ostrów Mazowiecka
Kontakt: Za pośrednictwem platformy Opennexus

Podobne przetargi

Przetargi z podobnych kategorii

© eurobudowa.pl 2004-2022

Współpracujemy z:

  • Money.pl
  • Gratka.pl
  • tabor24.pl
  • trader
  • rynekinstalacyjny.pl
  • InvestMap.pl

Ta strona używa COOKIES.

Korzystając z niej wyrażasz zgodę na wykorzystywanie cookies, zgodnie z ustawieniami Twojej przeglądarki. Szczegóły w Polityce Prywatności.