Infolinia: 58 732-70-70 info@eurobudowa.pl
JEDYNA W POLSCE
PLATFORMA
PRZETARGÓW I ZLECEŃ
WYSPECJALIZOWANA
W BRANŻY BUDOWLANEJ
Codziennie nowe
ogłoszenia
Raporty e-mail
Intuicyjny
panel klienta
Płatności on-line
Aplikacja mobilna

Wyszukiwanie przetargów

..pokażukryj podkategorie
Wyszukiwanie szczegółowe
Liczba ogłoszeń
1060z dziś
6427z ostatnich 7 dni
22933z ostatnich 30 dni

Przetargi z kategorii

Partnerzy serwisu

  • investmap.pl Actum - Administrowanie nieruchomościami
  • elektro.info.pl monitor-inwestycji.pl

Budowa ścieżki pieszo - rowerowej

Przedmiot:

Budowa ścieżki pieszo - rowerowej

Data zamieszczenia: 2022-05-09
Dane kontaktowe Zamawiającego: Gmina Dąbie
Ul. Szeroka 4
66-615 Dąbie
powiat: krośnieński (odrzański)
tel. 68 888 60 08, tel. 68 888 60 01, fax 68 888 60 26
m.wywiorka@dabie.pl
Województwo: lubuskie
Miasto: Dąbie
Wadium: ---
Nr telefonu: tel. 68 888 60 08, t
Termin składania ofert: 2022-05-13 OGŁOSZENIE JEST JUŻ NIEAKTUALNE
,,Budowa ścieżki pieszo - rowerowej do Jeziora Wielkiego w Dąbiu -Etapl- Utwardzenie pasa przeciwpożarowego na dz. nr 298/14, 284/6 w m. Dąbie, Gmina Dąbie"
2. Opis przedmiotu zamówienia: W miejscowości Dąbie, gmina Dąbie na działkach nr ewid. 298/14,284/6 (grunty Lasów Państwowych, będące w dzierżawie Gminy Dąbie) na odcinku o długości 630 m, średniej szerokości 2 m należy:
- wykonać koryto mechaniczne o średniej głębokości 12 cm;
- ułożyć kruszywo łamane o gramaturze 0-31,5;
- zagęścić wykonaną nawierzchnie;
- wyrównać i rozplantować pobocza.

Dokument nr: RŚ.7013.5.2022

Składanie ofert:
6. Termin i miejsce składania ofert: 13.05.2022 r. do godz. 10.00, osobiście w Urzędzie Gminy Dąbie, pocztą elektroniczną na adres: gmina@dabie.pl

Miejsce i termin realizacji:
7. Termin wykonania zamówienia: 3 miesięce od dnia podpisania umowy.

Wymagania:
3. Opis sposobu przygotowania oferty:
a. Oferta powinna być przygotowana w języku polskim i napisana pismem maszynowym lub ręcznie nieścieralnym długopisem. Oferty nieczytelne zostaną odrzucone.
b. Ofertę należy złożyć na formularzu ofertowym przygotowanym przez Zamawiającego. Wzór formularza dołączono do niniejszego zaproszenia.
c. Oferta powinna być podpisana przez osobę, bądź osoby uprawnione do występowania w imieniu wykonawcy.
d. Wszystkie miejsca, w których wykonawca naniósł zmiany, powinny być zaparafowane przez osobę podpisującą ofertę.
e. Wykonawca przedstawia ofertę zgodnie z postanowieniami niniejszego zaproszenia.
f. Każdy wykonawca może złożyć tylko jedną ofertę.
g. Oferty można składać osobiście, za pośrednictwem poczty, faksem lub e-mailem.
h. Cenę oferty należy podać cyfrowo oraz słownie z wyodrębnieniem podatku od towarów i usług. Cena złożonej oferty powinna zawierać wszelkie koszty związane z realizacją zamówienia. Oferty, które nie będą zawierały ceny albo oferty będą zawierały kilka propozycji cenowych nie będą podlegały ocenie i zostaną odrzucone.
i. Przed złożeniem oferty wykonawca powinien zapoznać się z przedmiotem zamówienia w przypadku robót budowlanych w terenie.
j. Wszelkie koszty związane ze złożeniem i przygotowaniem oferty ponosi wykonawca.
k. Zamawiający poprawi w ofercie oczywiste omyłki pisarskie i oczywiste omyłki rachunkowe z uwzględnieniem konsekwencji rachunkowych oraz inne omyłki polegające na niezgodności oferty z zaproszeniem ofertowym, niepowodujących istotnych zmian w treści oferty niezwłocznie zawiadamiając o tym wykonawcę.
4. Warunki wymagane od wykonawcy :wykonanie zadania zgodnie ze złożoną ofertą oraz umową.
5. Dokumenty składające się na ofertę: wypełniony formularz ofertowy.
9. Zamawiający zastrzega sobie prawo unieważnienia postępowania na każdym jego etapie, w szczególności jeżeli jego dalsze prowadzenia nie leży w jego interesie.
10. Zamawiający dopuszcza negocjację treści ofert z uczestnikami popstępowania po ich otwarciu i analizie.
11. Zamawiający przewiduje zawarcie umowy z wybranym wykonawcą w innym terminie. Zamawiający zastrzega prawo do odstąpienia od podpisania umowy po dokonaniu czynności wyboru oferty najkorzystniejszej bez podania przyczyny.
12. Zamawiający dopuszcza możliwość zmiany postanowień umowy jeżeli leży to w interesie publicznym.

Kontakt:
Tryb udzielania wyjaśnień telefonicznie lub pisemnie, faksem, e-mailem: Monika Wywiórka, tel. 68 888 60 08, e - mail: m.wywiorka@dabie.pl

Podobne przetargi

Przetargi z podobnych kategorii

© eurobudowa.pl 2004-2022

Współpracujemy z:

  • Money.pl
  • Gratka.pl
  • tabor24.pl
  • trader
  • rynekinstalacyjny.pl
  • InvestMap.pl

Ta strona używa COOKIES.

Korzystając z niej wyrażasz zgodę na wykorzystywanie cookies, zgodnie z ustawieniami Twojej przeglądarki. Szczegóły w Polityce Prywatności.