Infolinia: 58 732-70-70 info@eurobudowa.pl
JEDYNA W POLSCE
PLATFORMA
PRZETARGÓW I ZLECEŃ
WYSPECJALIZOWANA
W BRANŻY BUDOWLANEJ
Codziennie nowe
ogłoszenia
Raporty e-mail
Intuicyjny
panel klienta
Płatności on-line
Aplikacja mobilna

Wyszukiwanie przetargów

..pokażukryj podkategorie
Wyszukiwanie szczegółowe
Liczba ogłoszeń
5264z ostatnich 7 dni
20720z ostatnich 30 dni

Przetargi z kategorii

Partnerzy serwisu

  • investmap.pl Actum - Administrowanie nieruchomościami
  • elektro.info.pl monitor-inwestycji.pl

Zakup i dostawa słupków chodnikowych blokujących

Przedmiot:

Zakup i dostawa słupków chodnikowych blokujących

Data zamieszczenia: 2022-05-09
Dane kontaktowe Zamawiającego: Zakład Lokali i Budynków Komunalnych w Olsztynie
ul. Cicha 5
10-313 Olsztyn
powiat: Olsztyn
Telefon 895262832 Fax 0895333936
zamowienia@zlibk.olsztyn.eu
Województwo: warmińsko-mazurskie
Miasto: Olsztyn
Wadium: ---
Nr telefonu: Telefon 895262832 Fa
Termin składania ofert: 2022-05-13 OGŁOSZENIE JEST JUŻ NIEAKTUALNE
Zakup i dostawa 3 słupków chodnikowych blokujących do Zakładu Lokali i Budynków Komunalnych
I. PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA
1. Skrócony opis przedmiotu zamówienia:
Zakup i dostawa 3 słupków chodnikowych blokujących do Zakładu Lokali i Budynków
Komunalnych.
2. Szczegółowy opis:
- Wysokość całkowita 0,6 - 0,8 m
- wersja składana - słupek zakończony stopką montażową z otworami i mechanizmem umożliwiającym
składanie
- rura stalowa o średnicy ok. 121 mm
- kolor: biało - czerwony (z elementami odblaskowymi)
- sposób montażu - przykręcenie do podłoża (słupek zakończony stopką montażową z 4 otworami oraz
mechanizmem umożliwiającym składanie)

Dokument nr: DP 203/05/2022

Składanie ofert:
1. Ofertę należy złożyć w terminie do dnia 13.05.2022 r., do godz. 10:00, za pośrednictwem platformy
zakupowej

Miejsce i termin realizacji:
II. TERMIN REALIZACJI
30 dni od daty podpisania zlecenia.

Wymagania:
III. OPIS SPOSOBU PRZYGOTOWANIA OFERTY
1. Ofertę należy sporządzić w języku polskim.
2. Wykonawca może złożyć jedną ofertę.
3. Wykonawca składa ofertę wraz z wymaganymi dokumentami
4. Składana oferta w postaci elektronicznej powinna być opatrzona kwalifikowanym podpisem
elektronicznym lub w formie skanów (np. pdf, jpg) wszystkich wymaganych dokumentów.
5. Oferta i wszystkie załączniki do oferty powinny być podpisane przez upoważnionego
przedstawiciela wykonawcy oraz zawierać nazwę wykonawcy i siedzibę lub pieczątkę
nagłówkową firmy.
6. Pełnomocnictwo do podpisania oferty należy dołączyć do oferty, o ile nie wynika z innych dokumentów
załączonych do oferty.
7. Ofertę stanowi FORMULARZ OFERTY, stanowiący załącznik nr 1 do ZAPYTANIA OFERTOWEGO.
8. Na ofertę składają się następujące dokumenty:
1) wypełniony FORMULARZ OFERTY - załącznik nr 1 do ZAPYTANIA OFERTOWEGO,
2) dokumenty potwierdzające uprawnienie osób podpisujących ofertę (pełnomocnictwo)
-jeżeli dotyczy.
9. W przypadku złożenia ofert po wyznaczonym przez zamawiającego terminie składania ofert lub nie
spełniających wymogów określonych przez zamawiającego, oferty takie nie będą brane pod uwagę.
IV. KRYTERIA OCENY OFERT
1. Przy wyborze najkorzystniejszej oferty Zamawiający kierować się będzie następującymi kryteriami:
CENA-100%
2. Za najkorzystniejszą ofertę uznana zostanie oferta z najniższą ceną.
V. OPIS SPOSOBU OBLICZENIA CENY
1. Wykonawca uwzględniając wszystkie wymogi, o których mowa w niniejszym Zapytaniu ofertowym,
powinien w cenie ofertowej ująć wszelkie koszty niezbędne dla prawidłowego i pełnego wykonania
przedmiotu zamówienia.
2. Cena musi być wyrażona w polskich złotych, podana cyfrowo z dokładnością do dwóch miejsc po
przecinku. Cena musi zawierać należny podatek VAT.
3. Wszelkie obliczenia należy dokonać z dokładnością do pełnych groszy (z dokładnością do dwóch
miejsc po przecinku, zarówno przy kwotach netto, VAT i brutto), przy czym końcówki poniżej 0,5
grosza pomija się, a końcówki 0,5 grosza i wyższe zaokrągla się do 1 grosza.
4. Wszystkie ceny określone przez wykonawcę nie będą podlegały zmianom.
2. Oferty złożone po terminie nie będą rozpatrywane.

Kontakt:
VII. OSOBY UPRAWNIONE DO KONTAKTÓW Z WYKONAWCAMI
Kontakt z zamawiającym jest możliwy drogą elektroniczną: e-mail: zamowienia@zlibk.olsztyn.eu

Podobne przetargi

Przetargi z podobnych kategorii

© eurobudowa.pl 2004-2022

Współpracujemy z:

  • Money.pl
  • Gratka.pl
  • tabor24.pl
  • trader
  • rynekinstalacyjny.pl
  • InvestMap.pl

Ta strona używa COOKIES.

Korzystając z niej wyrażasz zgodę na wykorzystywanie cookies, zgodnie z ustawieniami Twojej przeglądarki. Szczegóły w Polityce Prywatności.