Infolinia: 58 732-70-70 info@eurobudowa.pl
JEDYNA W POLSCE
PLATFORMA
PRZETARGÓW I ZLECEŃ
WYSPECJALIZOWANA
W BRANŻY BUDOWLANEJ
Codziennie nowe
ogłoszenia
Raporty e-mail
Intuicyjny
panel klienta
Płatności on-line
Aplikacja mobilna

Wyszukiwanie przetargów

..pokażukryj podkategorie
Wyszukiwanie szczegółowe
Liczba ogłoszeń
5264z ostatnich 7 dni
21796z ostatnich 30 dni

Przetargi z kategorii

Partnerzy serwisu

  • investmap.pl Actum - Administrowanie nieruchomościami
  • elektro.info.pl monitor-inwestycji.pl

Opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej na przebudowę i rozbudowę wewnętrznej...

Przedmiot:

Opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej na przebudowę i rozbudowę wewnętrznej instalacji gazowej

Data zamieszczenia: 2022-05-09
Dane kontaktowe Zamawiającego: Miasto Bydgoszcz
ul. Jezuicka 1
85-102 Bydgoszcz
powiat: Bydgoszcz
513-000-912, 513-000-899, tel. 513-000-996
zamowieniapubliczne@adm.com.pl
Województwo: kujawsko-pomorskie
Miasto: Bydgoszcz
Wadium: ---
Nr telefonu: 513-000-912, 513-000
Termin składania ofert: 2022-05-13 OGŁOSZENIE JEST JUŻ NIEAKTUALNE
Opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej na przebudowę i rozbudowę wewnętrznej instalacji gazowej gminnych lokali mieszkalnych zarządzanych przez Administrację Domów Miejskich ,,ADM" Sp. z o.o. w Bydgoszczy
II. Opis przedmiotu zamówienia
1. Przedmiotem zamówienia jest wykonanie dzieła polegającego na opracowaniu kompleksowej dokumentacji projektowo-kosztorysowej (zwanej dalej dokumentacją) dotyczącej budowy/przebudowy/rozbudowy wewnętrznej instalacji gazowej, w lokalach mieszkalnych zarządzanych przez Administrację Domów Miejskich ,,ADM" Sp. z o.o. Zakres zamówienia obejmuje również uzyskanie niezbędnych uzgodnień, opinii, pozwoleń i podobnego rodzaju decyzji, warunkujących rozpoczęcie realizacji wyżej wskazanych robót zgodnie z obowiązującymi w tym zakresie przepisami prawa, w tym pozwolenia na budowę. W przypadku gdy zakres robót przewidzianych dokumentacją nie wymaga uzyskiwania dla ich realizacji pozwolenia na budowę a jedynie zgłoszenia, postanowienia niniejszej specyfikacji odnoszące się do pozwolenia na budowę stosuje się odpowiednio do zgłoszenia robót organowi administracji architektoniczno-budowlanej.
2. Przedmiot zamówienia został podzielony na 3 zadania :
zadanie Nr 1:
wykonanie kompleksowej dokumentacji projektowo-kosztorysowej na przebudowę i rozbudowę wewnętrznej instalacji gazowej wraz z wyposażeniem lokalu w etażowe ogrzewanie i ciepłą wodę użytkową z indywidualnego kotła gazowego dwu-funkcyjnego oraz wentylację pomieszczeń dla zamieszkałego gminnego lokalu mieszkalnego położonego w Bydgoszczy przy Ul. Pomorskiej 54/13 (lokal gminny w budynku wspólnoty mieszkaniowej).
Dokumentacja projektowa winna obejmować w szczególności następujący zakres prac:
1) rozbudowa i przebudowa wewnętrznej instalacji gazowej od istniejącego podejścia gazomierza do wszystkich urządzeń gazowych (kuchenka gazowa i kocioł gazowy 2-funkcyjny).
2) budowa instalacji ogrzewania etażowego i ciepłej wody użytkowej wraz z kotłem gazowym 2-funkcyjnym z zamkniętą komorą spalania i systemem powietrzno-spalinowym.
3) Budowa systemu powietrzno-spalinowego do kotła zgodnie z opinią kominiarską
4) przebudowa wewnętrznej instalacji zimnej wody i kanalizacji umożliwiającej podłączenie do kotła i prawidłowe wykonanie instalacji ciepłej wody użytkowej z ewentualną wymianą baterii przy istniejących przyborach sanitarnych.
5) likwidacja istniejącego źródła ogrzewania i ciepłej wody użytkowej
6) wentylacja grawitacyjna pomieszczeń z urządzeniami gazowymi
7) potwierdzenie przez z najemcę lokalu uzyskania informacji od projektanta o planowanej inwestycji poprzez złożenie podpisu na rzucie projektowanego zakresu robót
Zakres świadczeń Wykonawcy obejmuje w szczególności:
1) opracowanie inwentaryzacji istniejących źródeł ciepła (ogrzewanie i ciepła woda)
2) opracowanie inwentaryzacji budowlano-instalacyjnej na potrzeby dokumentacji projektowej, z zaznaczeniem
istniejących przewodów kominowych, poziomów i pionów wodno-kanalizacyjnych wraz z lokalizacją podejść pod wodomierze, gazomierz, rozdzielni i tablic elektrycznych oraz inwentaryzacja istniejących źródeł ciepła (ogrzewanie i ciepła woda) z dokumentacją zdjęciową (w tym zdjęcia pieców kaflowych).
3) opracowanie projektu budowlanego z elementami projektu wykonawczego (profile, rozwinięcia, rysunki
szczegółowe) z uwzględnieniem załączonych wytycznych do projektów instalacji sanitarnych, z obliczeniami i
doborem urządzeń i instalacji wraz z kompletem opinii, uzgodnień i sprawdzeń rozwiązań projektowych
wymaganych prawem budowlanym (wersja papierowa: 5 egz. na nośniku elektronicznym/ płyta CD/DVD: 1 egz. w tym pliki do odczytu z rozszerzeniem PDF; oraz pliki do edycji - w formacie dxf lub dwg).
4) przedmiar robót wszystkich branż, których obejmuje zakres przedmiotu zamówienia i kosztorys inwestorski
w następujących ilościach: wersja papierowa: 2 egz., na nośniku elektronicznym: płyta CD/DVD: 1 egz., pliki kosztorysu w rozszerzeniu do odczytu w pdf i do edycji w rozszerzeniu ath i kst.)
5) specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robót budowlanych - dla wszystkich branż (wersja papierowa
- 2 egz., na nośniku elektronicznym - płyta CD/DVD : 1 egz.).
6) wykonanie wszystkich niezbędnych opracowań (takich jak warunki BIOZ, wytyczne BHP, p. poż.), opinii
i uzgodnień które okażą się niezbędnych dla rozpoczęcia realizacji robót w zakresie przewidzianym w opracowanej dokumentacji, w tym opinii kominiarskiej (jeśli ich wykonanie okaże się konieczne).
7) uzyskanie stosownej zgody na realizację robót budowlanych wydanej przez organ administracji architektoniczno
- budowlanej, zgodnie z obowiązującymi w tym zakresie przepisami prawa, w tym prawa budowlanego.
zadanie Nr 2:
wykonanie kompleksowej dokumentacji projektowo-kosztorysowej (zwanej dalej dokumentacją) na przebudowę i rozbudowę wewnętrznej instalacji gazowej wraz z wyposażeniem lokalu w etażowe ogrzewanie i ciepłą wodę użytkową z indywidualnego kotła gazowego dwu-funkcyjnego oraz na wentylację pomieszczeń dla zamieszkałego gminnego lokalu mieszkalnego położonego w Bydgoszczy przy Ul. Sienkiewicza 21/6 (lokal gminny w budynku stanowiącym własność Gminy Bydgoszcz).
Dokumentacja projektowa winna obejmować w szczególności następujący zakres prac:
1) rozbudowa i przebudowa wewnętrznej instalacji gazowej od istniejącego podejścia gazomierza do wszystkich urządzeń gazowych (kuchenka gazowa i kocioł gazowy 2-funkcyjny). UWAGA podejście pod gazomierz zaprojektować z wykorzystaniem konsoli montażowej i nowego dodatkowego zaworu kulowego przed gazomierzem (istniejący zawór starego typu).
2) budowa instalacji ogrzewania etażowego i ciepłej wody użytkowej wraz z kotłem gazowym 2-funkcyjnym z zamkniętą komorą spalania i systemem powietrzno-spalinowym.
3) Budowa systemu powietrzno-spalinowego do kotła zgodnie z opinią kominiarską
4) przebudowa wewnętrznej instalacji zimnej wody i kanalizacji umożliwiającej podłączenie do kotła i prawidłowe wykonanie instalacji ciepłej wody użytkowej z ewentualną wymianą baterii przy istniejących przyborach sanitarnych.
5) likwidacja istniejących źródeł ogrzewania i ciepłej wody użytkowej
6) wentylacja grawitacyjna pomieszczeń z urządzeniami gazowymi
7) potwierdzenie przez z najemcę lokalu uzyskania informacji od projektanta o planowanej inwestycji poprzez złożenie podpisu na rzucie projektowanego zakresu robót
Zakres świadczeń Wykonawcy obejmuje w szczególności: :
1) opracowanie inwentaryzacji istniejących źródeł ciepła (ogrzewanie i ciepła woda)
2) opracowanie inwentaryzacji budowlano-instalacyjnej na potrzeby dokumentacji projektowej, z zaznaczeniem istniejących przewodów kominowych, poziomów i pionów wodno-kanalizacyjnych wraz z lokalizacją podejść pod wodomierze, gazomierz, rozdzielni i tablic elektrycznych oraz inwentaryzacja istniejących źródeł ciepła (ogrzewanie i ciepła woda) z dokumentacją zdjęciową (w tym zdjęcia pieców kaflowych)
3) opracowanie projektu budowlanego z elementami projektu wykonawczego (profile, rozwinięcia, rysunki
szczegółowe) z uwzględnieniem załączonych wytycznych do projektów instalacji sanitarnych, z obliczeniami i doborem urządzeń i instalacji wraz z kompletem opinii, uzgodnień i sprawdzeń rozwiązań projektowych
wymaganych prawem budowlanym (wersja papierowa: 5 egz. na nośniku elektronicznym/ płyta CD/DVD: 1 egz. w tym pliki do odczytu z rozszerzeniem PDF; oraz pliki do edycji - w formacie dxf lub dwg).
4) przedmiar robót wszystkich branż, których obejmuje zakres przedmiotu zamówienia i kosztorys inwestorski
w następujących ilościach: wersja papierowa: 2 egz., na nośniku elektronicznym: płyta CD/DVD: 1 egz., pliki kosztorysu w rozszerzeniu do odczytu w pdf i do edycji w rozszerzeniu ath i kst.)
5) specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robót budowlanych - dla wszystkich branż (wersja papierowa
- 2 egz., na nośniku elektronicznym - płyta CD/DVD : 1 egz.).
6) wykonanie wszystkich niezbędnych opracowań (takich jak warunki BIOZ, wytyczne BHP, p. poż.), opinii
i uzgodnień które okażą się niezbędnych dla rozpoczęcia realizacji robót w zakresie przewidzianym w opracowanej dokumentacji, w tym opinii kominiarskiej (jeśli ich wykonanie okaże się konieczne).
7) uzyskanie stosownej zgody na realizację robót budowlanych wydanej przez organ administracji architektoniczno
- budowlanej, zgodnie z obowiązującymi w tym zakresie przepisami prawa, w tym prawa budowlanego.
zadanie Nr 3:
wykonanie kompleksowej dokumentacji projektowo-kosztorysowej (zwanej dalej dokumentacją) na przebudowę i rozbudowę instalacji gazowej wraz z wyposażeniem lokalu w etażowe ogrzewanie i ciepłą wodę użytkową z indywidualnego kotła gazowego dwu-funkcyjnego oraz na wentylację pomieszczeń dla zamieszkałego gminnego lokalu mieszkalnego położonego w Bydgoszczy przy Ul. Okólnej 4/3 (lokal gminny w budynku stanowiącym własność Gminy Bydgoszcz).
Dokumentacja projektowa winna obejmować w szczególności następujący zakres prac:
1) rozbudowa i przebudowa instalacji gazowej w części wspólnej budynku z wykonaniem nowego podejścia pod gazomierz dla lokalu mieszkalnego nr 3.
2) rozbudowa i przebudowa wewnętrznej instalacji gazowej od nowego podejścia gazomierza do wszystkich urządzeń gazowych w lokalu (kuchenka gazowa i kocioł gazowy 2-funkcyjny).
3) budowa instalacji ogrzewania etażowego i ciepłej wody użytkowej wraz z kotłem gazowym 2-funkcyjnym z zamkniętą komorą spalania i systemem powietrzno-spalinowym
4) Budowa systemu powietrzno-spalinowego do kotła zgodnie z opinią kominiarską
5) przebudowa wewnętrznej instalacji zimnej wody i kanalizacji umożliwiającej podłączenie do kotła i prawidłowe wykonanie instalacji ciepłej wody użytkowej z ewentualną wymianą baterii przy istniejących przyborach sanitarnych.
6) likwidacja istniejących źródeł ogrzewania i ciepłej wody użytkowej
7) wentylacja grawitacyjna pomieszczeń z urządzeniami gazowymi
8) potwierdzenie przez z najemcę lokalu uzyskania informacji od projektanta o planowanej inwestycji poprzez złożenie podpisu na rzucie projektowanego zakresu robót
Zakres świadczeń Wykonawcy obejmuje w szczególności: :
1) opracowanie inwentaryzacji istniejących źródeł ciepła (ogrzewanie i ciepła woda)
2) opracowanie inwentaryzacji budowlano-instalacyjnej na potrzeby dokumentacji projektowej, z zaznaczeniem istniejących przewodów kominowych, poziomów i pionów wodno-kanalizacyjnych wraz z lokalizacją podejść pod wodomierze, gazomierz, rozdzielni i tablic elektrycznych oraz inwentaryzacja istniejących źródeł ciepła (ogrzewanie i ciepła woda) z dokumentacją zdjęciową (w tym zdjęcia pieców kaflowych)
3) opracowanie projektu budowlanego z elementami projektu wykonawczego (profile, rozwinięcia, rysunki
szczegółowe) z uwzględnieniem załączonych wytycznych do projektów instalacji sanitarnych, z obliczeniami i doborem urządzeń i instalacji wraz z kompletem opinii, uzgodnień i sprawdzeń rozwiązań projektowych
wymaganych prawem budowlanym (wersja papierowa: 5 egz. na nośniku elektronicznym/ płyta CD/DVD: 1 egz. w tym pliki do odczytu z rozszerzeniem PDF; oraz pliki do edycji - w formacie dxf lub dwg).
4) przedmiar robót wszystkich branż, których obejmuje zakres przedmiotu zamówienia i kosztorys inwestorski
w następujących ilościach: wersja papierowa: 2 egz., na nośniku elektronicznym: płyta CD/DVD: 1 egz., pliki kosztorysu w rozszerzeniu do odczytu w pdf i do edycji w rozszerzeniu ath i kst.)
5) specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robót budowlanych - dla wszystkich branż (wersja papierowa
- 2 egz., na nośniku elektronicznym - płyta CD/DVD : 1 egz.).
6) wykonanie wszystkich niezbędnych opracowań (takich jak warunki BIOZ, wytyczne BHP, p. poż.), opinii
i uzgodnień które okażą się niezbędnych dla rozpoczęcia realizacji robót w zakresie przewidzianym w opracowanej dokumentacji, w tym opinii kominiarskiej (jeśli ich wykonanie okaże się konieczne).
7) uzyskanie stosownej zgody na realizację robót budowlanych wydanej przez organ administracji architektoniczno
- budowlanej, zgodnie z obowiązującymi w tym zakresie przepisami prawa, w tym prawa budowlanego.
3. Realizacja świadczeń Wykonawcy uwzględniać będzie nadto następujące wymogi: :
1) Po uzyskaniu pozwolenia na budowę Wykonawca zobowiązany jest dodatkowo zamieścić na nośniku elektronicznym (płyta CD/DVD) skan całej dokumentacji projektowej zatwierdzonej przez Wydział Administracji Budowlanej UM (z pieczęciamii urzędu), na podstawie której wydana została ostateczna decyzja pozwolenia na wykonanie robót budowlanych oraz skan dokumentacji kosztorysowej, zgodnej z zatwierdzonym przez Urząd projektem budowlanym.
UWAGA:
o cała dokumentacja na płycie CD/DVD winna być naniesiona przez wykonawcę dopiero po wydaniu decyzji pozwolenia na budowę przez Prezydenta Miasta Bydgoszczy i opieczętowaniu dokumentacji przez Wydział Administracji Budowlanej UM Bydgoszcz - zgodnie z obowiązującymi w tym zakresie przepisami prawa.
o wersja elektroniczna dokumentacji winna obejmować skany wszystkich oryginalnych dokumentów uzyskanych i opracowanych w trakcie realizacji zamówienia tzn. skany opracowanych dokumentów powinny posiadać oryginalne podpisy osób wykonujących i być ostateczną wersją projektu z pieczątkami urzędu.
2) Każdy egzemplarz dokumentacji winien być trwale oprawiony, w sposób uniemożliwiający jego zdekompletowanie. Wykonawca zobowiązany jest przekazać Zamawiającemu dodatkowe egzemplarze dokumentacji, ponad liczbę określoną
w niniejszym zaproszeniu, jeżeli zażąda tego Zamawiający, przy czym Wykonawca ma wówczas prawo żądać zwrotu uza-
sadnionych kosztów powielenia.
3) Dokumentacja projektowa winna być sporządzona przez wykonawcę zgodnie z obowiązującymi w tym zakresie przepisami prawa, a w szczególności:
o projekty wykonawcze muszą uwzględniać wymagania określone w § 5 Rozporządzenie Ministra Rozwoju
i Technologii z dnia 20 grudnia 2021r. w sprawie szczegółowego zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót budowlanych oraz programu funkcjonalno-użytkowego (Dz.U. 2021 poz. 2454)
o specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robót budowlanych, przez którą należy rozumieć opracowania zawierające w szczególności zbiory wymagań niezbędnych do określenia standardu i jakości wykonania robót, w zakresie sposobu wykonania robót budowlanych, właściwości wyrobów budowlanych oraz oceny prawidłowości wykonania poszczególnych robót - muszą uwzględniać wymagania określone w § 13 i 14 Rozporządzenie Ministra Rozwoju i Technologii z dnia 20 grudnia 2021r. w sprawie szczegółowego zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót budowlanych oraz programu funkcjonalno-użytkowego (Dz. U. 2021 poz. 2454)
o przedmiary robót, przez które należy rozumieć opracowania zawierające zestawienie przewidywanych do wykonania robót w kolejności technologicznej ich wykonania wraz z ich szczegółowym opisem, miejscem wykonania lub wskazaniem podstaw ustalających szczegółowy opis, z wyliczeniem i zestawieniem ilości jednostek miar robót podstawowych oraz wskazaniem podstaw do ustalania cen jednostkowych robót lub jednostkowych nakładów rzeczowych - muszą uwzględniać wymagania określone w § od 6 do 10 Rozporządzenie Ministra Rozwoju i Technologii z dnia 20 grudnia 2021r. w sprawie szczegółowego zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót budowlanych oraz programu funkcjonalno-użytkowego (Dz. U. 2021 poz. 2454)
o kosztorysy inwestorskie opracowane zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 18.05.2004r. w sprawie określenia metod i podstaw sporządzania kosztorysu inwestorskiego,obliczania planowanych kosztów prac projektowych oraz planowanych kosztów robót budowlanych określonych w programie funkcjonalno-użytkowy
4) Do obowiązków Wykonawcy należy systematyczne powiadamianie Zamawiającego (osób wskazanych przez Zamawiającego w umowie do kontaktu z Wykonawcą), na każdym etapie projektowania dokumentacji, w przy tym nie rzadziej niż raz w miesiącu, o postępie prac, ewentualnych problemach oraz istotnych okolicznościach mających wpływ na koszty.
5) Wykonawca winien przewidzieć w projekcie rozwiązania standardowe, skutkujące optymalizacją kosztów wykonania robót.
6) Projektowane rozwiązania techniczne powinny uwzględniać wykorzystanie istniejących kanałów kominowych i przewodów wentylacyjnych w budynku.
7) Przekazana Zamawiającemu dokumentacja projektowo-kosztorysowej zapisana na nośniku elektronicznym, winna spełniać wymogi ustawą z dnia 4 kwietnia 2019r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych.
8) Opisywanie proponowanych materiałów, urządzeń, technologii i rozwiązań winno się odbywać z zachowaniem przepisów wynikających z Prawa zamówień publicznych, w szczególności za pomocą parametrów technicznych tzn. bez podawania ich nazw, patentów lub pochodzenia. Jeżeli nie będzie to możliwe i jedyną możliwością będzie podanie nazwy materiału lub urządzenia to wykonawca (projektant) zobowiązany jest do podania co najmniej dwóch producentów tych materiałów lub urządzeń oraz określenia minimalnych wymagań dotyczących ich równoważności.
9) Zamawiający zakazuje wprowadzania do dokumentacji klauzul wskazujących znaki towarowe, patenty lub pochodzenie, źródło lub szczególny proces, który charakteryzuje produkty lub usługi dostarczone przez konkretnego wykonawcę, jeżeli mogłoby to doprowadzić do uprzywilejowania lub wyeliminowania niektórych wykonawców lub produktów.
10) Wykonawca zobowiązuje się wykonać przedmiot umowy w sposób zupełny, skutkujący uzyskaniem wszystkich odpowiednich decyzji władz budowlanych i innych, Zakres i sposób opracowania dokumentacji projektowej musi umożliwiać zrealizowanie prac budowlanych bez konieczności opracowywania dalszych projektów szczegółowych,
a ponadto pozwalać na ogłoszenie i przeprowadzenie w oparciu o wykonana dokumentację postępowania o udzielenie zamówienia publicznego zgodnie z PZP.
11) Dla uniknięcia wątpliwości strony zgodnie stwierdzają, iż jeśli w toku realizacji zamówienia (w tym projektowania lub uzyskiwania pozwolenia na budowę) okaże się, że dla osiągnięcia celów założonych w pkt 10 konieczne jest wykonanie opracowań nie przewidzianych wprost w treści punktów poprzedzających, zobowiązania Wykonawcy obejmują obowiązek wykonania także tych opracowań.
12) Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia, warunki jego realizacji oraz wzajemne prawa i obowiązki stron - zawiera ,,Wzór Umowy" stanowiący załącznik Nr 2 do zaproszenia.
13) Wykonawca wykona przedmiot umowy zgodnie z zasadami wiedzy technicznej i sztuki budowlanej, obowiązującymi normami, warunkami ustalonymi w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego, lub warunkami zabudowy, wytycznymi Zamawiającego dotyczącymi projektów instalacji sanitarnych oraz w zgodzie z obowiązującymi przepisami prawa regulującymi przedmiotową problematykę, a w szczególności wynikającymi z:
o ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (t. j. Dz. U. z 2021r. Poz. 2351 ze zm.)
o ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. U. z 2021 r. poz.1129 ze zm.),
o rozporządzenia Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 15 kwietnia 2012r. w sprawie szczegółowego zakresu i formy projektu budowlanego (t.j. Dz. U. z 2020r., poz. 1609),
o rozporządzenia Ministra Rozwoju i Technologii z dnia 20 grudnia 2021r. w sprawie określenia metod i podstaw sporządzania kosztorysu inwestorskiego, obliczania planowanych kosztów prac projektowych oraz planowanych kosztów robót budowlanych określonych w programie funkcjonalno - użytkowym (Dz. U. poz. 2458)
o rozporządzenia Ministra Rozwoju i Technologii z dnia 20 grudnia 2021r. w sprawie szczegółowego zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót budowlanych oraz programu funkcjonalno-użytkowego (Dz. U. poz. 2454 )
o wytycznych Zamawiającego dotyczących projektów instalacji sanitarnych - instalacje wod.-kan., gazowe, c.o. -stanowiących załącznik do niniejszej specyfikacji ;
o a także z innymi obowiązującymi przepisami i wytycznymi oraz uzgodnieniami podejmowanymi na każdym etapie prac, w zakresie rozwiązań projektowych, rozważanych na wstępnym etapie projektu (w formie konsultacji z Zamawiającym odnośnie proponowanych rozwiązań projektowych, w tym dotyczących materiałów, urządzeń i sprzętu).
2. W terminie 10 dni od daty otrzymania projektu budowlano-wykonawczego robót Zamawiający zobowiązany jest do
wniesienia ewentualnych uwag bądź jej akceptacji.
3. W terminie 7 dni od daty otrzymania uwag od Zamawiającego Wykonawca zobowiązany jest przekazać dokumentację
zweryfikowaną w zakresie zgłoszonych przez Zamawiającego uwag. Zamawiający dokonuje przeglądu tak zweryfikowanej dokumentacji przy odpowiednim zastosowaniu ust.2.
4. Wykonawca niezwłocznie, w każdym zaś razie nie później niż w ciągu 7 dni od akceptacji dokumentacji przez Zamawiającego, zobowiązany jest złożyć do WAB (UM) kompletny wniosek o wydanie pozwolenia na wykonanie robót
objętych dokumentacją projektową (lub dokonać zgłoszenia, zgodnie z obowiązującymi w tym zakresie przepisami prawa).
5. Wykonawca zobowiązany jest reprezentować Zamawiającego w postępowaniu o udzielenie pozwolenia na budowę (wykonanie robót), w tym składać na żądanie organu stosowne wyjaśnienia, uzupełniać ewentualne braki, tak by zapewnić uzyskanie i przekazanie Zamawiającemu pozwolenia na wykonanie robót budowlanych objętych dokumentacją, wraz z dokumentacją projektowo-kosztorysową oraz wszystkimi uzgodnieniami i opracowaniami (w wersji papierowej i
elektronicznej zapisanej na płycie CD/DVD) w terminie 80 dni od daty zatwierdzenia przez Zamawiającego projektu budowlano-wykonawczego robót.
6. W tym samym terminie 80 dni od daty zatwierdzenia przez Zamawiającego projektu budowlano-wykonawczego robót, Wykonawca zobowiązany jest wykonać i przekazać Zamawiającemu całość dokumentacji (z uwzględnieniem wszelkich
uzupełnień i poprawek dokonywanych w toku uzyskiwania pozwolenia na budowę), o której mowa w Rozdziale 1.
7. Wykonawca zobowiązany jest niezwłocznie, lecz nie później niż w ciągu 7 dni od daty powzięcia stosownej informacji, informować Zamawiającego o aktualnym etapie realizacji zamówienia (postępowania) i przedkładać w tym celu następujące dokumenty:
1) kopii złożonego do WAB-u wniosku o wydanie pozwolenia na wykonanie robót opatrzonego prezentatą wpływu
tego organu,
2) kopii zawiadomienia o wszczęciu postępowania przez WAB UM niezwłocznie po jego otrzymaniu,
3) kopii otrzymanych wezwań i postanowień wydawanych w tok postępowania,
4) kopii dokumentacji potwierdzającej usunięcie nieprawidłowości lub braków wniosku,
5) kopii ewentualnych innych wniosków, w tym wniosku o zawieszenie postępowania (z prezentatą wpływu) wraz
z wyjaśnieniem powodów jego złożenia.

Dokument nr: 29/NM/2022

Otwarcie ofert: X. Otwarcie ofert
1. Otwarcie ofert nastąpi w dniu 13.05.2022r. (piątek) o godz. 10:10 w siedzibie Działu Zamówień Publicznych ADM
przy Ul. Gdańskiej 30/5 .

Składanie ofert:
IX. Miejsce i termin składania ofert
1. Oferty w formie pisemnej należy składać w siedzibie Działu Zamówień Publicznych ADM przy Ul. Gdańskiej 30 (II piętro
lub skrzynka pocztowa nr 5 usytuowana na parterze budynku) w nieprzekraczalnym terminie do dnia 13.05.2022r. (piątek) do godz. 10:00.
2. Oferty w formie elektronicznej należy przesłać na adres e-mal Zamawiającego: zamowieniapubliczne@adm.com.pl w nieprzekraczalnym terminie do dnia 13.05.2022r. (piątek) do godz. 10:00.

Miejsce i termin realizacji:
III. Termin wykonania zamówienia
1. Termin wykonania i dostarczenia Zamawiającemu dokumentacji projektowej (jeden egzemplarz do akceptacji):
* dla wszystkich zadań wynosi- wynosi 50 dni od daty zawarcia umowy

Wymagania:
w postępowaniu o wartości zamówienia nieprzekraczającej progu 130.000 zł, prowadzonym poza ustawą Prawo zamówień publicznych ,
godziny pracy biura: od 7:00 do 15:00
4. Forma wynagrodzenia i warunki płatności :
1) obowiązującą formą wynagrodzenia jest ryczałt.
2) zapłata wynagrodzenia nastąpi w terminie 30 dni od dnia wystawienia faktury/rachunku, na rachunek bankowy wskazany na fakturze/ rachunku.
3) podstawą do wystawienia przez wykonawcę faktury/rachunku jest podpisany przez obie strony (bez uwag) końcowy protokół odbioru dokumentacji tj. kompletnej dokumentacji projektowo-kosztorysowej wraz z ostateczną decyzją (pozwoleniem) na wykonanie robót objętych dokumentacją projektową (stosowna decyzja pozwolenia lub odpowiednio zaświadczenie o braku sprzeciwu do zgłoszenia rozpoczęcia robót), wydaną zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa.
8. Terminy określone w ustępach poprzedzających mogą ulec wydłużeniu o czas trwania przeszkody, o której Wykonawca niezwłocznie powiadomił Zamawiającego, a która nie wynika z okoliczności leżących po stronie Wykonawcy.
9. Zmiana, o której mowa w ust.8 następuje w formie aneksu do niniejszej umowy, sporządzonego w formie pisemnej pod rygorem nieważności, na podstawie należycie uzasadnionego wniosku Wykonawcy, doręczonego Zamawiającemu
przed upływem terminów określonych w niniejszym paragrafie.
IV. Warunki udziału w postępowaniu
1. O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy nie podlegają wykluczeniu na zasadach określonych
w Rozdziale V oraz spełniają określone przez Zamawiającego warunki udziału w postępowaniu.
2. Warunki udziału w postępowaniu dotyczą doświadczenia zawodowego wykonawcy oraz dysponowania osobami zdolnymi do wykonania zamówienia. Warunki zostaną spełnione jeżeli:
1) wykonawca wykaże, że w okresie ostatnich 3 lat przed terminem składania ofert wykonał co najmniej jedną dokumentację projektową dotyczącą budowy/przebudowy/remontu instalacji gazowej lub instalacji centralnego ogrzewania gazowego oraz potwierdzi należyte wykonanie tej dokumentacji przedstawiając stosowny środek dowodowy np. referencje
2) wykonawca wykaże, że dysponuje osobą (projektantem) posiadającym uprawnienia budowlane do projektowania w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń wodociągowych, kanalizacyjnych, cieplnych, wentylacyjnych i gazowych
3. Na potwierdzenie spełniania ww. warunków udziału w postępowaniu wykonawca zobowiązany jest złożyć wraz z ofertą następujące dokumenty:
1) wykaz usług - wykonanych projektów gazowych (wg wzoru załącznika) wraz z dokumentami np. referencje, protokół końcowego odbioru dokumentacji, potwierdzającymi, że projekty zostały wykonane należycie, zgodnie z obowiązującymi w tym zakresie przepisami
2) wykaz osób - projektantów (wg wzoru załącznika) wraz z dokumentami potwierdzającymi posiadanie wymaganych uprawnień budowlanych przez ujętą w wykazie osobę projektanta
4. Powyższe dokumenty (wykaz usług + wykaz osób + referencje + kopia uprawnień budowlanych) należy obowiązkowo załączyć do składanej oferty. W przypadku braku tych dokumentów w ofercie wykonawcy lub w sytuacji, gdy złożone dokumenty nie potwierdzają spełniania warunku udziału w postępowaniu - Zamawiający zastrzega sobie prawo wezwania wykonawcy, którego oferta została najwyżej oceniona (uzyskała największą liczbę punktów zgodnie z przyjętymi w postępowaniu kryteriami oceny ofert) do złożenia/uzupełnienia tych dokumentów w wyznaczonym przez siebie terminie, nie krótszym jednak niż 2 dni od daty stosownego wezwania.
V. Podstawy wykluczenia z postępowania
1. Z postępowania o udzielenie zamówienia wyklucza się Wykonawców, w stosunku do których zachodzi którakolwiek
z poniższych tj. Wykonawcę:
1) będącego osobą fizyczną, którego prawomocnie skazano za przestępstwo:
a) udziału w zorganizowanej grupie przestępczej albo związku mającym na celu popełnienie przestępstwa lub
przestępstwa skarbowego, o którym mowa w art. 258 Kodeksu karnego,
b) handlu ludźmi, o którym mowa w art. 189a Kodeksu karnego,
c) o którym mowa w art. 228-230a, art. 250a Kodeksu karnego, w art. 46-48 ustawy z dnia 25 czerwca 2010r. o sporcie (Dz. U. z 2020 r. poz. 1133 oraz z 2021 r. poz. 2054 i 2142) lub w art. 54 ust. 1-4 ustawy z dnia 12 maja 2011 r. o refundacji leków, środków spożywczych specjalnego przeznaczenia żywieniowego oraz wyrobów
medycznych (Dz. U. z 2021 r. poz. 523, 1292, 1559, 2054 i 2120),
d) finansowania przestępstwa o charakterze terrorystycznym, o którym mowa w art. 165a Kodeksu karnego, lub przestępstwo udaremniania lub utrudniania stwierdzenia przestępnego pochodzenia pieniędzy lub ukrywania ich pochodzenia, o którym mowa w art. 299 Kodeksu karnego,
e) o charakterze terrorystycznym, o którym mowa w art. 115 § 20 Kodeksu karnego, lub mające na celu popełnienie tego przestępstwa,
f) pracy małoletnich cudzoziemców, o którym mowa w art. 9 ust. 2 ustawy z dnia 15 czerwca 2012 r. o skutkach powierzania wykonywania pracy cudzoziemcom przebywającym wbrew przepisom na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej (Dz. U. poz. 769),
g) przeciwko obrotowi gospodarczemu, o których mowa w art. 296-307 Kodeksu karnego, przestępstwo oszustwa, o którym mowa w art.286 Kodeksu karnego, przestępstwo przeciwko wiarygodności dokumentów, o których mowa w art. 270-277d Kodeksu karnego, lub przestępstwo skarbowe,
h) o którym mowa w art.9 ust.1 i 3 lub art.10 ustawy z dnia 15 czerwca 2012 r. o skutkach powierzania wykonywania pracy cudzoziemcom przebywającym wbrew przepisom na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej -lub za odpowiedni czyn zabroniony określony w przepisach prawa obcego;
2) jeżeli urzędującego członka jego organu zarządzającego lub nadzorczego, wspólnika spółki w spółce jawnej lub partnerskiej albo komplementariusza w spółce komandytowej lub komandytowo-akcyjnej lub prokurenta prawomocnie skazano za przestępstwo, o którym mowa w pkt 1;
3) wobec którego wydano prawomocny wyrok sadu lub ostateczną decyzję administracyjną o zaleganiu z uiszczeniem podatków, opłat lub składek na ubezpieczenie społeczne lub zdrowotne, chyba ze Wykonawca odpowiednio przed upływem terminu do składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu albo przed upływem terminu składania ofert dokonał płatności należnych podatków, opłat lub składek na ubezpieczenie społeczne lub zdrowotne wraz z odsetkami lub grzywnami lub zawarł wiążące porozumienie w sprawie spłaty tych należności;
4) wobec którego prawomocnie orzeczono zakaz ubiegania się o zamówienia publiczne;
5) jeżeli Zamawiający może stwierdzić, na podstawie wiarygodnych przesłanek, że Wykonawca zawarł z innymi Wykonawcami porozumienie mające na celu zakłócenie konkurencji, w szczególności jeżeli należąc do tej samej grupy kapitałowej w rozumieniu ustawy z dnia 16 lutego2007 r. o ochronie konkurencji i konsumentów, złożyli odrębne oferty, oferty częściowe lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, chyba że wykażą, że przygotowali te oferty lub wnioski niezależnie od siebie;
6) w stosunku do którego otwarto likwidację, ogłoszono upadłość, którego aktywami zarządza likwidator lub sąd, zawarł układ z wierzycielami, którego działalność gospodarcza jest zawieszona albo znajduje się on w innej tego rodzaju sytuacji wynikającej z podobnej procedury przewidzianej w przepisach miejsca wszczęcia tej procedury;
7) który w sposób zawiniony poważnie naruszył obowiązki zawodowe, co podważa jego uczciwość, w szczególności gdy Wykonawca w wyniku zamierzonego działania lub rażącego niedbalstwa nie wykonał lub nienależycie wykonał zamówienie, co zamawiający jest w stanie wykazać za pomocą stosownych dowodów;
8) który z przyczyn leżących po jego stronie, w znacznym stopniu lub zakresie nie wykonał lub nienależycie wykonał albo długotrwale nienależycie wykonywał istotne zobowiązanie wynikające z wcześniejszej umowy w sprawie zamówienia publicznego lub umowy koncesji, co doprowadziło do wypowiedzenia lub odstąpienia od umowy, odszkodowania, wykonania zastępczego lub realizacji uprawnień z tytułu rękojmi za wady;
2. Zamawiający informuję, że na podstawie art.7 ust.1 ustawy z dnia 13 kwietnia 2022r. o szczególnych rozwiązaniach w zakresie przeciwdziałania wspieraniu agresji na Ukrainę oraz służących ochronie bezpieczeństwa narodowego, z postępowania o udzielenie zamówienia wyklucza się :
1) wykonawcę oraz uczestnika konkursu wymienionego w wykazach określonych w rozporządzeniu 765/2006 i rozporządzeniu 269/2014 albo wpisanego na listę na podstawie decyzji w sprawie wpisu na listę rozstrzygającej o zastosowaniu środka, o którym mowa w art. 1 pkt 3);
2) wykonawcę oraz uczestnika konkursu, którego beneficjentem rzeczywistym w rozumieniu ustawy z dnia 1 marca 2018 r. o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu (Dz. U. z 2022 r. poz. 593 i 655) jest osoba wymieniona w wykazach określonych w rozporządzeniu 765/2006 i rozporządzeniu 269/2014 albo wpisana na listę lub będąca takim beneficjentem rzeczywistym od dnia 24 lutego 2022 r., o ile została wpisana na listę na podstawie decyzji w sprawie wpisu na listę rozstrzygającej o zastosowaniu środka, o którym mowa w art. 1 pkt 3);
3) wykonawcę oraz uczestnika konkursu, którego jednostką dominującą w rozumieniu art. 3 ust. 1 pkt 37 ustawy z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości (Dz. U. z 2021 r. poz. 217, 2105 i 2106) jest podmiot wymieniony w wykazach określonych w rozporządzeniu 765/2006 i rozporządzeniu 269/2014 albo wpisany na listę lub będący taką jednostką dominującą od dnia 24 lutego 2022 r., o ile został wpisany na listę na podstawie decyzji w sprawie wpisu na listę rozstrzygającej o zastosowaniu środka, o którym mowa w art. 1 pkt 3).
3. Osoba lub podmiot podlegające wykluczeniu na podstawie ust.2, które w okresie tego wykluczenia ubiegają się o udzielenie zamówienia publicznego, podlegają karze pieniężnej, którą nakłada Prezes Urzędu Zamówień Publicznych, w drodze decyzji, w wysokości do 20.000.000,00 zł.
4. W przedmiotowym postępowaniu Zamawiający przewiduje możliwość dodatkowego wykluczenia wykonawcy
w niżej wymienionych przypadkach:
1) w stosunku do którego otwarto likwidację, ogłoszono upadłość, którego aktywami zarządza likwidator lub sąd, zawarł układ z wierzycielami, którego działalność gospodarcza jest zawieszona albo znajduje się on w innej tego rodzaju sytuacji
wynikającej z podobnej procedury przewidzianej w przepisach miejsca wszczęcia tej procedury;
2) który w sposób zawiniony poważnie naruszył obowiązki zawodowe, co podważa jego uczciwość, w szczególności gdy wykonawca w wyniku zamierzonego działania lub rażącego niedbalstwa nie wykonał lub nienależycie wykonał
zamówienie, co zamawiający jest w stanie wykazać za pomocą stosownych dowodów;
3) który, z przyczyn leżących po jego stronie, w znacznym stopniu lub zakresie nie wykonał lub nienależycie wykonał albo
długotrwale nienależycie wykonywał istotne zobowiązanie wynikające z wcześniejszej umowy w sprawie zamówienia publicznego lub umowy koncesji, co doprowadziło do wypowiedzenia lub odstąpienia od umowy, odszkodowania, wykonania zastępczego lub realizacji z tytułu rękojmi za wady;
VI. Opis kryteriów oceny ofert wraz z podaniem wag tych kryteriów i sposobu
oceny ofert.
1. Zamawiający porówna i oceni oferty nie podlegające odrzuceniu.
2. Oferty zostaną ocenione za pomocą systemu punktowego, zgodnie z następującymi kryteriami : * kryterium ,,CENA" (C) - waga kryterium 100 % (max. do uzyskania 100 pkt.)
3. punktacja w tym kryterium będzie przyznawana wg poniższego wzoru:
C = ( C min. : Cob ) x 100 pkt
gdzie:
C - ilość punktów przyznanych danej ofercie w kryterium ,,CENA"
C min. - najniższa zaoferowana cena brutto oferty spośród wszystkich złożonych ofert niepodlegających odrzuceniu
C ob - cena brutto oferty badanej
VII. Opis sposobu przygotowania ofert
1. Forma składanych dokumentów:
ofertę oraz wszystkie pozostałe wymagane dokumenty i oświadczenia składane są w formie pisemnej lub w postaci elektronicznej. Dokumenty elektroniczne mogą zostać podpisane odpowiednio elektronicznym podpisem kwalifikowanym lub podpisem zaufanym lub podpisem osobistym. Wzór formularza ofertowego stanowi załącznik nr 1.
UWAGA:
Zamawiający dopuszcza możliwość złożenia oferty drogą elektroniczną w wariancie uproszczonym tj. poprzez złożenie skanu dokumentu wytworzonego pierwotnie w formie papierowej czyli formy papierowej dokumentu podpisanego przez wykonawcę, a następnie zeskanowanie tego dokumentu i przesłanie go przy użyciu środków komunikacji elektronicznej na adres poczty elektronicznej zamawiającego (np. w formacie pliku .pdf)
e-mail: zamowieniapubliczne@adm.com.pl
2. Każdy z Wykonawców może złożyć tylko jedną Ofertę. Złożenie większej liczby ofert lub oferty zawierającej propozycje wariantowe podlegać będzie odrzuceniu. Przez wymóg złożenia tylko jednej Oferty należy rozumieć złożenie przez wykonawcę ubiegającego się o udzielenie zamówienia tylko jednej oferty na poszczególną część zamówienia.
Oznacza to, że wykonawca nie może złożyć dwóch ofert na poszczególną część zamówienia. Za naruszenie tego wymogu uznaje się także złożenie oferty na daną część zamówienia przez wykonawcę działającego wspólnie z innymi wykonawcami w dwóch lub więcej konfiguracjach podmiotowych, składających ofertę na tę samą część zamówienia.
3. Oferta oraz pozostałe dokumenty, dla których Zamawiający określił wzory w formie załączników, winny być sporządzone zgodnie z tymi wzorami, co do treści oraz formy, w tym opisu kolumn i wierszy.
4. Cena oferty musi zawierać wszystkie koszty, jakie musi ponieść Wykonawca, aby zrealizować zamówienie z najwyższą starannością oraz ewentualne rabaty.
5. Dokumenty i oświadczenia składane przez wykonawcę powinny być w języku polskim. W przypadku załączenia dokumentów sporządzonych w innym języku niż dopuszczony, Wykonawca zobowiązany jest załączyć tłumaczenie na język polski.
6. Wraz z ofertą Wykonawca zobowiązany jest złożyć :
1) wykaz wykonanych projektów - wg wzoru załącznika
2) dokumenty potwierdzające należyte wykonanie dokumentacji ujętych w wykazie projektów
3) wykaz osób (projektantów) - wg wzoru załącznika
4) kserokopia uprawnień budowlanych wskazanego projektanta
5) odpowiednie pełnomocnictwa (jeżeli dotyczy)
7. Wymaga się, aby oferta składana przez wykonawcę w formie pisemnej była złożona w zamkniętej kopercie lub innym opakowaniu zabezpieczonym przez jej otwarciem, bez uszkodzenia, w sposób gwarantujący zachowanie poufności jej treści do chwili jej otwarcia. Na zamkniętej kopercie lub innym opakowaniu należy umieścić nazwę i adres Wykonawcy oraz oznaczenie postępowania, którego dotyczy składana oferta tj.:
OFERTA W POSTĘPOWANIU NR 29/NM/2022
Opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej na przebudowę i rozbudowę wewnętrznej instalacji gazowej gminnych lokali mieszkalnych zarządzanych przez Administrację Domów Miejskich ,,ADM" Sp. z o.o.
w Bydgoszczy
8. Tajemnica przedsiębiorstwa:
1) Zamawiający nie ujawni informacji stanowiących tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu przepisów ustawy o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji, jeżeli wykonawca nie później niż w terminie składania ofert zastrzegł, że nie mogą one być udostępnione oraz wykazał, iż zastrzeżone informacje stanowią tajemnicę przedsiębiorstwa.
2) zgodnie z art.11 ust.4 ustawy o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji, przez tajemnicę przedsiębiorstwa rozumie się nieujawnione do wiadomości publicznej informacje techniczne, technologiczne, organizacyjne przedsiębiorstwa lub inne informacje posiadające wartość gospodarczą, co do których przedsiębiorca podjął niezbędne działania w celu zachowania ich poufności.
W świetle powołanego przepisu, zgodnie z wyrokiem Sądu Najwyższego z dnia 03.10.2000 r.(sygn. Akt I CKN 304/00), określona informacja stanowi tajemnicę przedsiębiorstwa, jeżeli spełnia łącznie trzy warunki:
a) ma charakter techniczny, technologiczny, organizacyjny przedsiębiorstwa lub posiada wartość gospodarczą,
b) nie została ujawniona do wiadomości publicznej;
c) podjęto w stosunku do niej niezbędne działania w celu zachowania jej poufności;
3) jeżeli przedstawiony przez Wykonawcę dowód (wyjaśnienia), po przeprowadzonej przez Zamawiającego analizie - nie będzie uznany za wystarczający, wówczas Zamawiający uzna, że zastrzeżenie tajemnicy przedsiębiorstwa jest nieskuteczne i informacje te zostaną ujawnione, o czym wykonawca zostanie powiadomiony.
4) w sytuacji kiedy Wykonawca zastrzegł w ofercie informacje stanowiące tajemnicę przedsiębiorstwa ale nie załączył jednocześnie dowodów to potwierdzających, wówczas Zamawiający uzna, że zastrzeżenie w tym zakresie jest ,,nieskuteczne" i nie będzie wzywał Wykonawcy do składania dodatkowych wyjaśnień, a informacje te jako ,,błędnie zastrzeżone" zostaną ujawnione.
9. Pełnomocnictwo:
1) gdy umocowanie osoby składającej ofertę nie wynika z dokumentów rejestrowych (KRS, CEiDG lub innego właściwego rejestru), wykonawca, który składa ofertę za pośrednictwem pełnomocnika, zobowiązany jest dołączyć do oferty dokument pełnomocnictwa obejmujący swym zakresem umocowanie do złożenia oferty lub do złożenia oferty i podpisania umowy (oryginał lub skan pełnomocnictwa)
2) W przypadku wykonawców ubiegających się wspólnie o udzielenie zamówienia wykonawcy zobowiązani są do ustanowienia pełnomocnika. Dokument pełnomocnictwa, z treści którego będzie wynikało umocowanie do reprezentowania w postępowaniu o udzielenie zamówienia tych wykonawców należy załączyć do oferty.
Pełnomocnictwo powinno być załączone do oferty i powinno zawierać w szczególności wskazanie:
1) postępowania o zamówienie publiczne, którego dotyczy,
2) wszystkich wykonawców ubiegających się wspólnie o udzielenie zamówienia wymienionych z nazwy z określeniem adresu siedziby,
3) ustanowionego pełnomocnika oraz zakresu jego umocowania.
VIII. Sposób obliczania ceny oferty
1. Wykonawca podaje cenę za realizację przedmiotu zamówienia zgodnie ze wzorem Formularza Ofertowego, stanowiącego załącznik nr 1.
2. Cena ofertowa brutto musi uwzględniać wszystkie koszty związane z realizacją przedmiotu zamówienia, zgodnie z opisem przedmiotu zamówienia oraz istotnymi postanowieniami umowy określonymi w SWZ. Oferta winna zawierać cenę
w złotych polskich z podatkiem od towarów i usług VAT obowiązującym na dzień składania ofert oraz obejmować inne
podatki oraz daniny publiczne.
3. Cena podana na Formularzu Ofertowym jest ceną ostateczną, niepodlegającą negocjacji i wyczerpującą wszelkie
należności Wykonawcy wobec Zamawiającego związane z realizacją przedmiotu zamówienia.
4. Zamawiający nie przewiduje rozliczeń w walucie obcej. Wyliczona cena oferty brutto będzie służyć do porównania złożonych ofert i do rozliczenia w trakcie realizacji zamówienia.
5. Cena oferty - stanowiąca ryczałtowe wynagrodzenie wykonawcy - musi obejmować wszelkie koszty związane z kompleksową realizacją zamówienia, w tym koszt wykonania kompleksowej dokumentacji projektowo-kosztorysowej, uzyskanie wszystkich wymaganych przepisami prawa opinii, decyzji, zezwoleń, w tym decyzji pozwolenia na rozbiórkę. Należy uwzględnić wszelkie towarzyszące temu procesowi czynności i koszty z tym związane, nie wyłączając ryzyka
ujawnienia się konieczności wykonania prac wcześniej nie przewidzianych.
6. Cenę oferty należy obliczyć w sposób uwzględniający w szczególności:
1) wszystkie nakłady pozwalające osiągnąć cel oznaczony w umowie;
2) okres realizacji zamówienia, w tym skutki wzrostu cen towarów i usług konsumpcyjnych do końca realizacji przedmiotu
zamówienia;
3) wykonanie wszelkich zobowiązań wynikających z treści dokumentacji i załączników
4) wszelkie czynności prawne i faktyczne związane z dopełnieniem obowiązków wynikających z przepisów prawa regulującego przedmiotową problematykę;
5) formę wynagrodzenia ryczałtowego zdefiniowanego w art.632 Kodeksu cywilnego
7. Jeżeli została złożona oferta, której wybór prowadziłby do powstania u zamawiającego obowiązku podatkowego zgodnie z ustawą z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (Dz. U. z 2021 r. poz. 685, z późn. zm.), dla celów zastosowania kryterium ceny lub kosztu zamawiający dolicza do przedstawionej w tej ofercie ceny kwotę podatku od towarów i usług, którą miałby obowiązek rozliczyć. W ofercie, o której mowa w ust. 1, Wykonawca ma obowiązek:
1) poinformowania zamawiającego, że wybór jego oferty będzie prowadził do powstania u zamawiającego obowiązku podatkowego;
2) wskazania nazwy (rodzaju) towaru lub usługi, których dostawa lub świadczenie będą prowadziły do powstania obowiązku podatkowego;
3) wskazania wartości towaru lub usługi objętego obowiązkiem podatkowym zamawiającego, bez kwoty podatku;
4) wskazania stawki podatku od towarów i usług, która zgodnie z wiedzą wykonawcy, będzie miała zastosowanie.
8. Wzór Formularza Ofertowego został opracowany przy założeniu, iż wybór oferty nie będzie prowadzić do powstania u
Zamawiającego obowiązku podatkowego w zakresie podatku VAT. W przypadku, gdy Wykonawca zobowiązany jest złożyć
oświadczenie o powstaniu u Zamawiającego obowiązku podatkowego, to winien odpowiednio zmodyfikować treść
formularza.
2. Zamawiający poinformuje o zmianie terminu otwarcia ofert na stronie internetowej prowadzonego postępowania.
3. Zamawiający, niezwłocznie po otwarciu ofert, udostępni na stronie internetowej prowadzonego postępowania informacje o:
o nazwach albo imionach i nazwiskach oraz siedzibach lub miejscach prowadzonej działalności gospodarczej albo miejscach zamieszkania Wykonawców, których oferty zostały otwarte;
o cenach lub kosztach zawartych w ofertach;
o kwocie jaką Zamawiający zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia
4. Z uwagi na obecny stan zagrożenia epidemiologicznego COVID-19 otwarcie ofert nie jest jawne i odbywa się bez udziału wykonawców.
XI. Informacje o sposobie porozumiewania się Zamawiającego z Wykonawcami
2. W celu skrócenia czasu udzjelenia odpowiedzi na pytania preferuje się, aby komunikacja między zamawiającym a Wykonawcami, w tym wszelkie oświadczenia, wnioski, zawiadomienia oraz informacje, przekazywane były za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres e-mail Zamawiającego: zamowieniapubliczne@adm.com.pl
XIII. PODWYKONAWSTWO
1. Zamawiający nie zastrzega obowiązku osobistego wykonania przez Wykonawcę kluczowych części zamówienia.
2. Wykonawca może powierzyć wykonanie części zamówienia podwykonawcy (podwykonawcom).
3. Zamawiający wymaga, aby w przypadku powierzenia części zamówienia podwykonawcom, Wykonawca wskazał w
ofercie części zamówienia, których wykonanie zamierza powierzyć podwykonawcom oraz podał (o ile są mu wiadome na tym etapie) nazwy (firmy) tych podwykonawców.
4. Zamawiający żąda, aby przed przystąpieniem do wykonania zamówienia Wykonawca (o ile są już znane) podał nazwy albo imiona i nazwiska oraz dane kontaktowe podwykonawców i osób do kontaktu z nimi, zaangażowanych w wykonanie
zamówienia. Wykonawca zobowiązany jest do zawiadomienia Zamawiającego o wszelkich zmianach danych, o których mowa w zdaniu poprzednim, w trakcie realizacji zamówienia, a także przekazuje informacje na temat nowych
podwykonawców, którym w późniejszym okresie zamierza powierzyć realizację zamówienia.
XIV. Informacje o formalnościach, jakie powinny być dopełnione po wyborze oferty
w celu zawarcia umowy
1. Wykonawca będzie zobowiązany do podpisania umowy w miejscu i terminie wskazanym przez Zamawiającego.
2. W celu zawarcia umowy, wykonawca, którego ofertę wybrano jako najkorzystniejszą - przed podpisaniem umowy składa następujące dokumenty i oświadczenia :
1) w przypadku wyboru oferty złożonej przez Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia Zamawiający zastrzega sobie prawo żądania przed zawarciem umowy w sprawie zamówienia publicznego umowy
regulującej współpracę tych Wykonawców.
2) pełnomocnictwo jeżeli umowę podpisuje pełnomocnik, o ile umocowanie to nie będzie wynikać z dokumentów załączonych do oferty
3) oświadczenie wykonawcy wskazujące osobę projektanta, który będzie realizował zamówienie, chyba, że projektantem
będzie osoba wskazana przez wykonawcę na potwierdzenie spełniania warunków udziału w postępowaniu, w załączonym
do ofercie ,,wykazie projektantów"
UWAGA:
Niedopełnienie powyższych formalności przez wybranego wykonawcę będzie potraktowane przez zamawiającego jako
niemożność zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego z przyczyn leżących po stronie wykonawcy.
XV. Pozostałe informacje dotyczące postępowania
1. informacje i wyjaśnienia uzyskać można od poniedziałku do piątku w godz. 7.00-15.00 ;
2. warunki realizacji zamówienia, wzajemne prawa i obowiązki stron - określa wzór umowy - stanowiący załącznik do niniejszego postępowania
3. Zamawiający nie wymaga zabezpieczenia należytego wykonania umowy ;
4. Oferta wykonawcy, który złożył najtańszą ofertę a który nie wykazał spełniania określonych w postępowaniu warunków udziału dotyczących minimalnego doświadczenia zawodowego wykonawcy - zostanie odrzucona.
5. Wykonawca udziela Zamawiającemu gwarancji i rękojmi na opracowaną dokumentację.
Okres gwarancji i rękojmi wynosi 36 miesięcy (słownie: trzydzieści sześć miesięcy), jeżeli jednak w tym okresie rozpoczęte
zostaną roboty na podstawie dokumentacji okres ten ulega przedłużeniu do dnia końcowego odbioru tychże robót. Bieg
terminu gwarancji i rękojmi rozpoczyna się od daty podpisania przez Strony końcowego protokołu odbioru.
6. Zamawiający zastrzega sobie możliwość przeprowadzenia szczegółowej analizy cen ofertowych i w przypadku
wystąpienia podejrzenia rażąco niskiej ceny lub znacznej rozbieżności cen ofertowych, wezwania wybranych wykonawców
do złożenia stosownych wyjaśnień w zakresie oferowanej ceny, sposobu jej kalkulacji itp. Wezwany wykonawca, który nie złoży w terminie wymaganych wyjaśnień lub którego wyjaśnienia okażą się zbyt ogólnikowe, lakoniczne i nieuzasad-
niające możliwości zaoferowania ceny ofertowej - zostanie wykluczony z postępowania a jego oferta odrzucona. Ocena
wyjaśnień złożonych przez wykonawcę i ewentualna decyzja o odrzuceniu oferty wykonawcy jest wyłącznym uprawnieniem Zamawiającego.

Uwagi:
XII. Ochrona danych osobowych
Zamawiający oświadcza, że spełnia wymogi określone w rozporządzeniu Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27 kwietnia 2016r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych , Dz. Urz. UE L 119 z 4 maja 2016r.), dalej: RODO, tym samym dane osobowe podane przez wykonawcę będą przetwarzane zgodnie z RODO oraz zgodnie z przepisami krajowymi.
1. W zakresie niniejszego postępowania administratorem danych osobowych obowiązanym do spełnienia obowiązku informacyjnego z art.13 RODO będzie w szczególności:
Zamawiający, względem osób fizycznych, od których dane osobowe bezpośrednio pozyskał. Dotyczy to w szczególności:
1) wykonawcy będącego osobą fizyczną,
2) wykonawcy będącego osobą fizyczną, prowadzącą jednoosobową działalność gospodarczą,
3) pełnomocnika wykonawcy będącego osobą fizyczną (np. dane osobowe zamieszczone w pełnomocnictwie),
4) członka organu zarządzającego wykonawcy, będącego osobą fizyczną (np. dane osobowe zamieszczone w informacji z KRK),
5) osoby fizycznej skierowanej do przygotowania i przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego;
Wykonawca, względem osób fizycznych, od których dane osobowe bezpośrednio pozyskał. Dotyczy to w szczególności:
1) osoby fizycznej skierowanej do realizacji zamówienia,
2) podwykonawcy/podmiotu trzeciego będącego osobą fizyczną,
3) podwykonawcy/podmiotu trzeciego będącego osobą fizyczną, prowadzącą jednoosobową działalność gospodarczą,
4) pełnomocnika podwykonawcy/podmiotu trzeciego będącego osobą fizyczną (np. dane osobowe zamieszczone w pełnomocnictwie),
5) członka organu zarządzającego podwykonawcy/podmiotu trzeciego, będącego osobą fizyczną (np. dane osobowe zamieszczone w informacji z KRK);
Podwykonawca/podmiot trzeci - względem osób fizycznych, od których dane osobowe bezpośrednio pozyskał. Dotyczy to w szczególności osoby fizycznej skierowanej do realizacji zamówienia.
2. Zamawiający informuje, że od dnia 25.05.2018 roku obowiązują nowe przepisy dotyczące ochrony danych osobowych -Ogólne Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (RODO).
3. Zgodnie z art.13 ust.1 i 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016, str. 1), dalej ,,RODO", informuję, że:
1) współadministratorami Państwa danych osobowych są: Miasto Bydgoszcz z siedzibą przy ul. Jezuickiej 1, 85-102 Bydgoszcz oraz Administracja Domów Miejskich ADM Sp. z o.o. z siedzibą przy ul. Śniadeckich 1, 85-011 Bydgoszcz,
2) współadministratorzy zawarli Porozumienie w zakresie współadministrowania danymi osobowymi, którego zasadnicza treść dostępna jest na stronach internetowych: www.um.bydgoszcz.pl i www.adm.com.pl, w Biuletynie Informacji Publicznej współadministratorów oraz na tablicach ogłoszeń w siedzibach Urzędu Miasta oraz ADM Sp. z o.o.
3) kontakt z Inspektorem Ochrony Danych możliwy jest: w Urzędzie Miasta pod adresem e-mail iod@um.bydgoszcz.pl, w ADM Sp. z o.o. pod numerem tel. nr 52/348-16-09 lub adresem e-mail iod@adm.com.pl - osoba, której dane dotyczą, może uzyskać informacje lub złożyć wniosek do dowolnego ze wskazanych powyżej inspektorów ochrony danych osobowych
4) Państwa dane osobowe przetwarzane będą w celu związanym z postępowaniem o udzielenie zamówienia publicznego objętego niniejszym postępowaniem, na podstawie art.6 ust.1 lit. c) RODO, a w przypadku zawarcia umowy na wykonanie zamówienia publicznego na podstawie art.6 ust.1 lit. b) RODO
5) podanie danych osobowych jest wymagane na podstawie przepisów prawa.
6) Państwa dane osobowe będą udostępniane wyłącznie osobom/podmiotom uprawnionym na podstawie przepisów prawa, a w szczególności odbiorcami Państwa danych osobowych będą osoby lub podmioty, którym udostępniona zostanie dokumentacja postępowania w oparciu o art.8 oraz art.96 ust.3 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. - Prawo zamówień publicznych ((t.j. Dz. U. z 2019, poz. 1843 ze zm.), dalej ,,ustawa Pzp";
7) do Państwa danych osobowych mogą mieć dostęp, wyłącznie na podstawie zawartych umów powierzenia przetwarzania, podmioty zewnętrzne realizujące zamówienia (usługi, roboty budowlane) na rzecz Zamawiającego, w szczególności firmy świadczące usługi utrzymania i rozwoju systemów informatycznych
8) Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane (przechowywane) przez okres wynikający z obowiązujących przepisów prawa, w szczególności ustawy o narodowym zasobie archiwalnym i archiwach oraz aktach wykonawczych do tej ustawy tj. 5 lat, a jeżeli czas trwania umowy przekracza 5 lat, okres przechowywania obejmuje cały czas trwania umowy;
9) W przypadku projektów dofinansowanych z budżetu Unii Europejskiej - okres przetwarzania będzie wynikał z zasad określonych w Wytycznych w zakresie kwalifikowalności wydatków w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego, Funduszu Spójności oraz Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko na lata 2014-2020.
10) obowiązek podania przez Panią/Pana danych osobowych bezpośrednio Pani/Pana dotyczących jest wymogiem ustawowym określonym w przepisach ustawy Pzp, związanym z udziałem w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego; konsekwencje niepodania określonych danych wynikają z ustawy Pzp;
11) w odniesieniu do Pani/Pana danych osobowych decyzje nie będą podejmowane w sposób zautomatyzowany, stosowanie do art.22 RODO;
12) posiada Pan/Pani :
o na podstawie art.15 RODO prawo dostępu do danych osobowych Pani/Pana dotyczących;
o na podstawie art.16 RODO prawo do sprostowania Pani/Pana danych osobowych;
o na podstawie art.18 RODO prawo żądania od administratora ograniczenia przetwarzania danych osobowych z zastrzeżeniem przypadków, o których mowa w art. 18 ust. 2 RODO;
o prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna Pani/Pan, że przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy RODO;
13) nie przysługuje Pani/Panu :
o w związku z art.17 ust.3 lit. b, d lub e RODO prawo do usunięcia danych osobowych;
o prawo do przenoszenia danych osobowych, o którym mowa w art. 20 RODO;
o na podstawie art.21 RODO prawo sprzeciwu, wobec przetwarzania danych osobowych, gdyż podstawą prawną przetwarzania Pani/Pana danych osobowych jest art.6 ust.1 lit. c RODO.
4. Jednocześnie Zamawiający przypomina o ciążącym na Pani/Panu obowiązku informacyjnym wynikającym z art.14 RODO względem osób fizycznych, których dane przekazane zostaną Zamawiającemu w związku z prowadzonym postępowaniem i które Zamawiający pośrednio pozyska od wykonawcy biorącego udział w postępowaniu, chyba że ma zastosowanie co najmniej jedno z wyłączeń, o których mowa w art.14 ust.5 RODO.

Kontakt:
1. Osobą uprawnioną do kontaktu z Wykonawcami jest:
1) w sprawach proceduralnych /formalnych/ :
o kierownik działu zamówień publicznych ADM - p. Tomasz Skierecki tel. 513-000-899
o specjalista działu zamówień publicznych ADM - p. Anita Danilewicz tel. 513-000-912
2) w sprawach merytorycznych /dotyczących przedmiotu zamówienia/:
o inspektor nadzoru ADM p. Sławomir Jagałła tel. 513-000-996

Podobne przetargi

© eurobudowa.pl 2004-2022

Współpracujemy z:

  • Money.pl
  • Gratka.pl
  • tabor24.pl
  • trader
  • rynekinstalacyjny.pl
  • InvestMap.pl

Ta strona używa COOKIES.

Korzystając z niej wyrażasz zgodę na wykorzystywanie cookies, zgodnie z ustawieniami Twojej przeglądarki. Szczegóły w Polityce Prywatności.