Infolinia: 58 732-70-70 info@eurobudowa.pl
JEDYNA W POLSCE
PLATFORMA
PRZETARGÓW I ZLECEŃ
WYSPECJALIZOWANA
W BRANŻY BUDOWLANEJ
Codziennie nowe
ogłoszenia
Raporty e-mail
Intuicyjny
panel klienta
Płatności on-line
Aplikacja mobilna

Wyszukiwanie przetargów

..pokażukryj podkategorie
Wyszukiwanie szczegółowe
Liczba ogłoszeń
5264z ostatnich 7 dni
21796z ostatnich 30 dni

Przetargi z kategorii

Partnerzy serwisu

  • investmap.pl Actum - Administrowanie nieruchomościami
  • elektro.info.pl monitor-inwestycji.pl

Opracowanie ekspertyzy budowlanej dla wiaduktu drogowego

Przedmiot:

Opracowanie ekspertyzy budowlanej dla wiaduktu drogowego

Data zamieszczenia: 2022-05-09
Dane kontaktowe Zamawiającego: Miejski Zarząd Dróg w Opolu
Firmowa 1
45-594 Opole
powiat: Opole
aleksandra.kobylinska@mzd.opole.pl
https://umopole.logintrade.net/zapytania_email,84656,8dee3101c32c980e660de9cf070d7d7f.html
Województwo: opolskie
Miasto: Opole
Wadium: ---
Nr telefonu: ---
Termin składania ofert: 2022-05-13 OGŁOSZENIE JEST JUŻ NIEAKTUALNE
Opracowanie ekspertyzy budowlanej dla wiaduktu drogowego w ciągu Ul. wojewódzkiej nr 423 (ul. Reymonta w Opolu) przebiegającego nad linią kolejową nr 132
Przedmiot zamówienia:
Wykonanie ekspertyzy budowlanej dla wiaduktu drogowego w ciągu drogi wojewódzkiej nr 423 (ul. Reymonta w Opolu) przebiegającego nad linią kolejową nr 132.
z uwzględnieniem wytycznych zawartych w postanowieniu nr 56/2022 o sygn. WIK.771.5.2.2022.GK wydanym przez Opolskiego Wojewódzkiego Inspektoratu Nadzoru Budowlanego w Opolu.
o przekroju 0,70x1,20 m ze ściągiem żelbetowym o przekroju 0,50x1,00m. Łuki są stężone górą za pośrednictwem trzech prętów żelbetowych o przekroju 0,35x0,75m.
- ocena postępu korozji elementów zbrojenia, i wyposażenia wraz z oceną wpływu korozji na nośność w celu doprowadzenia obiektu do odpowiedniego stanu technicznego wraz z określeniem kosztów przedmiotowych robót i ich czasochłonności z uwzględnieniem prac projektowych.
z badań materiałowych i obliczeń,
Przedmiot zamówienia ma na celu sporządzenie ekspertyzy wiaduktu drogowego z uwzględnieniem wytycznych zawartych w postanowieniu nr 56/2022 o sygn. WIK.771.5.2.2022.GK wydanym przez Opolskiego Wojewódzkiego Inspektoratu Nadzoru Budowlanego w Opolu.
Przedmiot zamówienia ma na celu sporządzenie ekspertyzy budowlanej wiaduktu drogowego
1. Cel ekspertyzy.
Celem ekspertyzy jest ocena stanu technicznego wiaduktu, z uwzględnieniem oceny możliwości bezpiecznego użytkowania, czy zapewniona jest zakładana nośność obiektu; oraz określenie możliwości, zakresu i metody wykonania robót budowlanych niezbędnych do wykonania w celu doprowadzenia obiektu do odpowiedniego stanu technicznego.
2. Ogólna charakterystyka istniejącego mostu.
- Wiadukt drogowy w ciągu Ul. Reymonta w km 5+939 w Opolu nad linią kolejową nr 132,
- Ustrój nośny wiaduktu: składa się z dwóch łuków żelbetowych, jednoprzęsłowych, z jazdą dołem
Pomost wiaduktu w postaci rusztu składającego się z podłużnic 0,35x0,50m i poprzecznic 0,70x0,74m podwieszony jest do łuków za pośrednictwem żelbetowych wieszaków o przekroju 0,35x0,35m. Żelbetowa płyta pomostowa posiada grubość 0,16 m,
- Długość całkowita mostu 35,40 m, szerokość: 13,20 m,
- Szerokość jezdni: 7,00 m, obustronne chodniki: 2x1,55 m,
- Podpory żelbetowe, pełnościenne posadowione bezpośrednio,
- Rok budowy mostu: 1962r.
3. Zakres przedmiotu zamówienia obejmuje:
a) Szczegółową inwentaryzację obiektu oraz uszkodzeń wraz z opisem i analizą,
b) Wykonanie przeglądu szczegółowego wiaduktu drogowego,
c) Wykonanie wszelkich koniecznych badań materiałowych i pomiarów w celu oceny stanu technicznego wiaduktu drogowego w tym badania stali i betonu m.in.:
-określenie zawartości chlorków w betonie,
- określenie wytrzymałości betonu poszczególnych elementów na ściskanie i rozciąganie,
- ocena zawartości i rozkładu jonów Cl - w przekrojach betonowych,
- określenie zawartości siarczanów w konstrukcji,
- określenie zawartości azotanów w konstrukcji,
- określenie karbonatyzacji przypowierzchniowej betonu,
d) Ustalenie aktualnej nośności obiektu (klasy obciążenia) wg obowiązujących przepisów na podstawie wyników badań i obliczeń statyczno-wytrzymałościowych,
e) Określenie aktualnej nośności użytkowej zgodnie z instrukcją do określania nośności użytkowej drogowych obiektów mostowych. Załącznik do zarządzenia Nr 17 Generalnego Dyrektora Dróg Krajowych i Autostrad z dnia 01.06.2004 r.
f) Wyznaczenie aktualnej wojskowej klasy obciążenia (MLC),
g) Określenie możliwości, zakresu i metody wykonania robót budowlanych niezbędnych do wykonania
h) Wykonanie raportu końcowego obejmującego:
O Ocenę stanu technicznego obiektu na podstawie wniosków z inwentaryzacji oraz wyników
O Opinia nt. warunków dalszej eksploatacji mostu w tym ocena możliwości bezpiecznego użytkowania,
O Określenie strategii dalszego postępowania z obiektem wraz z zakresem wymaganych robót. Należy również określić szacunkowe koszty określonych sposobów dalszego postępowania,
O Określenie strategii dalszego postępowania z obiektem wraz z zakresem wymaganych robót. Należy również określić szacunkowe koszty przedmiotowych robót i ich czasochłonności.
i) Przekazanie opracowania Zamawiającemu (do akceptacji),
Przedmiot zamówienia:
Lp. Przedmiot zamówienia CPV/Indeks Ilość J.m Wadium Wynagrodzenie Zabezpieczenie przedmiotu umowy Miejsce realizacji Termin wykonania Załącznik/Link Uwagi
1. Nazwa pozycji CPV/Indeks 1 szt. %

Dokument nr: Z28/70020, NP.261.12.2022.Pz

Składanie ofert:
Składanie ofert odbywa się za pośrednictwem platformy elektronicznej, dostępnej pod adresem:
https://umopole.logintrade.net/zapytania_email,84656,8dee3101c32c980e660de9cf070d7d7f.html
TERMIN SKŁADANIA: 2022-05-13 09:00
Termin zadawania pytań: 2022-05-11 09:00
Składanie ofert odbywa się za pośrednictwem platformy elektronicznej, dostępnej pod adresem:
https://umopole.logintrade.net/zapytania_email,84656,8dee3101c32c980e660de9cf070d7d7f.html

Wymagania:
Waluta: PLN
Wartość poniżej kwoty określonej w PZP: Tak
Wybór oferty: Bez zastosowania aukcji elektronicznej
Termin związania ofertą: 30 dni
Możliwość składania ofert cząstkowych: Nie
Możliwość składania ofert równoważnych: Nie
Możliwość składania ofert wariantowych: Nie
Zawarcie umowy ramowej: Nie

Uwagi:
Kryteria oceny oferty:
Lp. Nazwa kryterium Waga kryterium
1. Cena 100%
Uwaga:
1. Wykorzystujemy platformę zakupową Logintrade jako narzędzie do kontaktów z wykonawcami.
2. Rejestracja w bazie wykonawców, przeglądanie ogłoszeń oraz składanie ofert handlowych jest bezpłatne.
3. Jeśli nie posiadasz konta na platformie zakupowej Logintrade Zarejestruj się w bazie wykonawców w celu otrzymania loginu i hasła do swojego konta. Jedno konto wykonawcy umożliwia otrzymywanie ogłoszeń od wielu Zamawiających.
4. Regulamin Platformy zakupowej jest dostępny w panelu rejestracyjnym.

Kontakt:
Osoba kontaktowa:
Aleksandra Kobylińska
tel:
e-mail: aleksandra.kobylinska@mzd.opole.pl

Podobne przetargi

© eurobudowa.pl 2004-2022

Współpracujemy z:

  • Money.pl
  • Gratka.pl
  • tabor24.pl
  • trader
  • rynekinstalacyjny.pl
  • InvestMap.pl

Ta strona używa COOKIES.

Korzystając z niej wyrażasz zgodę na wykorzystywanie cookies, zgodnie z ustawieniami Twojej przeglądarki. Szczegóły w Polityce Prywatności.