Infolinia: 58 732-70-70 info@eurobudowa.pl
JEDYNA W POLSCE
PLATFORMA
PRZETARGÓW I ZLECEŃ
WYSPECJALIZOWANA
W BRANŻY BUDOWLANEJ
Codziennie nowe
ogłoszenia
Raporty e-mail
Intuicyjny
panel klienta
Płatności on-line
Aplikacja mobilna

Wyszukiwanie przetargów

..pokażukryj podkategorie
Wyszukiwanie szczegółowe
Liczba ogłoszeń
1054z dziś
6488z ostatnich 7 dni
22912z ostatnich 30 dni

Przetargi z kategorii

Partnerzy serwisu

  • investmap.pl Actum - Administrowanie nieruchomościami
  • elektro.info.pl monitor-inwestycji.pl

Roboty polegające na odnowie i wykonaniu oznakowania

Przedmiot:

Roboty polegające na odnowie i wykonaniu oznakowania

Data zamieszczenia: 2022-05-09
Dane kontaktowe Zamawiającego: Starostwo Powiatowe w Suchej Beskidzkiej
Kościelna 5b
34-200 Sucha Beskidzka
powiat: suski
033 875 79 22
Województwo: małopolskie
Miasto: Sucha Beskidzka
Wadium: ---
Nr telefonu: 033 875 79 22
Termin składania ofert: 2022-05-12 OGŁOSZENIE JEST JUŻ NIEAKTUALNE
pis przedmiotu zamówienia:
Przedmiotem zamówienia są roboty polegające na odnowie i wykonaniu oznakowania poziomego dróg
powiatowych na terenie Powiatu Suskiego. Zamawiający zaleca dokonanie wizji na miejscu realizacji
przedmiotowego zadania.

Dokument nr: WZJ272.1.13.2022

Otwarcie ofert: Otwarcie złożonych ofert nastąpi w budynku Starostwa Powiatowego przy Ul. Kościelnej 12.05.2022r., godz.
9:30.

Składanie ofert:
Ofertę należy złożyć w formie pisemnej - osobiście w siedzibie Starostwa Powiatowego w Suchej
Beskidzkiej, Ul. Kościelna 5b, 34-200 Sucha Beskidzka - sekretariat Starosty lub listownie na adres: Starostwo
Powiatowe w Suchej Beskidzkiej, Ul. Kościelna 5b, 34-200 Sucha Beskidzka - w nieprzejrzystej kopercie.
Na kopercie należy umieścić nazwę i adres Zamawiającego oraz Wykonawcy, a także adnotację:
Oznakowanie poziome i pionowe dróg powiatowych w Suchej Beskidzkiej - nie otwierać przed 12.05.2022r.,
godz. 9:00
9.2.Oferta winna być wyrażona cyfrowo i słownie oraz za całość zamówienia w złotych.
9.3.Ofertę na załączonym druku (zał. Nr 1) należy złożyć w terminie do dnia 12.05.2022r., do godz. 9:00

Miejsce i termin realizacji:
Miejsce realizacji zamówienia: drogi powiatowe na terenie Powiatu Suskiego
4.Przewidywany termin realizacji zamówienia: od dnia podpisania umowy do dnia 15.06.2022r.

Wymagania:
Zamawiający dokona odbioru końcowego robót, z którego zostanie spisany protokół zawierający wszelkie
ustalenia dokonane w toku odbioru, jak też terminy wyznaczone na usunięcie stwierdzonych przy odbiorze wad
i usterek.
.Okres gwarancji: 12 miesięcy od daty podpisania protokołu końcowego odbioru robót
6. Warunki płatności: Faktura VAT płatna w terminie do 30 dni od daty złożenia
7. Pozostałe istotne warunki zamówienia zostaną określone w umowie.
8. Kryterium wyboru oferty: - cena 100%
.0ferty otrzymane po terminie ich składania, zostaną zwrócone Wykonawcom bez otwierania.
9.5.Okres związania ofertą: 30 dni
9.5. Zamawiający nie dopuszcza możliwości składania ofert częściowych.
10. Wzór oferty stanowi Załącznik nr 1 do niniejszego zapytania ofertowego.
10.1 Do oferty należy załączyć:
- kosztorys ofertowy;

Kontakt:
0soba do kontaktu w sprawie zapytania ofertowego: Martyna Drobna tel. 033 875 79 22

Podobne przetargi

Przetargi z podobnych kategorii

© eurobudowa.pl 2004-2022

Współpracujemy z:

  • Money.pl
  • Gratka.pl
  • tabor24.pl
  • trader
  • rynekinstalacyjny.pl
  • InvestMap.pl

Ta strona używa COOKIES.

Korzystając z niej wyrażasz zgodę na wykorzystywanie cookies, zgodnie z ustawieniami Twojej przeglądarki. Szczegóły w Polityce Prywatności.