Infolinia: 58 732-70-70 info@eurobudowa.pl
JEDYNA W POLSCE
PLATFORMA
PRZETARGÓW I ZLECEŃ
WYSPECJALIZOWANA
W BRANŻY BUDOWLANEJ
Codziennie nowe
ogłoszenia
Raporty e-mail
Intuicyjny
panel klienta
Płatności on-line
Aplikacja mobilna

Wyszukiwanie przetargów

..pokażukryj podkategorie
Wyszukiwanie szczegółowe
Liczba ogłoszeń
1054z dziś
6488z ostatnich 7 dni
22912z ostatnich 30 dni

Przetargi z kategorii

Partnerzy serwisu

  • investmap.pl Actum - Administrowanie nieruchomościami
  • elektro.info.pl monitor-inwestycji.pl

Sporządzenie kompletnej koncepcji urbanistyczno-architektonicznej wraz z przeprowadzeniem...

Przedmiot:

Sporządzenie kompletnej koncepcji urbanistyczno-architektonicznej wraz z przeprowadzeniem konsultacji społecznych

Data zamieszczenia: 2022-05-09
Dane kontaktowe Zamawiającego: Gmina Miasto Krosno Oddział: Wydział Planowania Przestrzennego i Budownictwa
Lwowska 28a
38-400 Krosno
powiat: Krosno
tel. 13 4743200, 22 1010202
https://platformazakupowa.pl/transakcja/609763
Województwo: podkarpackie
Miasto: Krosno
Wadium: ---
Nr telefonu: tel. 13 4743200, 22
Termin składania ofert: 2022-05-12 OGŁOSZENIE JEST JUŻ NIEAKTUALNE
Sporządzenie kompletnej koncepcji urbanistyczno-architektonicznej wraz z przeprowadzeniem konsultacji społecznych na zagospodarowanie terenu nowego, modelowego, wielofunkcyjnego osiedla mieszkaniowego (szacowanie wartości)
Lp Nazwa Opis i załączniki Ilość / Jm Cena netto / Jm Vat Cena brutto / Jm Waluta Adres dostawy Dołącz Plik
1 Sporządzenie kompletnej koncepcji urbanistyczno-architektonicznej wraz z przeprowadzeniem konsultacji społecznych na zagospodarowanie terenu nowego, modelowego, wielofunkcyjnego osiedla mieszkaniowego - 1 szt. 0% 23% 5% 7% 8% Różna stawka VAT nie podlega zw. PLN EUR -

Dokument nr: ID 609763

Składanie ofert:
Składanie ofert odbywa się za pośrednictwem platformy elektronicznej, dostępnej pod adresem:
https://platformazakupowa.pl/transakcja/609763
Składania : 12-05-2022 14:00:00
Formularz do bezpośredniego złożenia oferty:
https://platformazakupowa.pl/transakcja/609763

Wymagania:
Wymagania i specyfikacja
Szanowni Państwo,
informujemy, że poniższe postępowanie ma charakter szacowania wartości zamówienia.
Dlaczego warto odpowiedzieć na szacowanie wartości zamówienia?
Informujemy, iż niniejsze postępowanie nie stanowi zaproszenia do składania ofert w rozumieniu art. 66 Kodeksu cywilnego, nie zobowiązuje Zamawiającego do zawarcia umowy, czy też udzielenia zamówienia i nie stanowi części procedury udzielania zamówienia publicznego realizowanego na podstawie ustawy Prawo zamówień publicznych.
PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA OBEJMUJE:
Sporządzenie kompletnej koncepcji urbanistyczno-architektonicznej wraz z przeprowadzeniem konsultacji społecznych na zagospodarowanie terenu nowego, modelowego, wielofunkcyjnego osiedla mieszkaniowego, którego położenie i granice wskazano na załączniku graficznym nr 1 do niniejszej oferty.
Koncepcja ma stanowić podstawę dla dalszych prac projektowych (opracowania miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego, dokumentacji budowlanej oraz studiów wykonalności).
W ramach zlecenia oczekuje się od Wykonawcy
sporządzenia dwóch wariantów wstępnej koncepcji urbanistyczno-architektonicznej (różniących się schematami kompozycji terenu), które będą podlegać konsultacji społecznej;
zorganizowania i przeprowadzenia we współpracy z UM Krosna aktywnych form konsultacji społecznej (4 sesje warsztatów), których celem będzie partycypacyjny wybór wariantu koncepcji i jego ewaluacja z udziałem społeczności lokalnej, ze szczególnym uwzględnieniem mieszkańców miasta oraz obecnych i potencjalnych interesariuszy;
sporządzenia i zaprezentowania kompletnej finalnej koncepcji powstałej w wyniku przeprowadzonych konsultacji społecznych wraz z wynikającymi z niej rekomendacjami i wytycznymi do planu miejscowego, który ma powstać w oparciu o sporządzoną koncepcję.
Wstępna Koncepcja powinna zawierać:
część graficzną - zawierającą dwa warianty projektu zagospodarowania terenu, w tym układ komunikacyjny, rozmieszczenie poszczególnych rodzajów zabudowy (wielorodzinna, jednorodzinna, usługowa, lub mieszana), usytuowanie terenów zielonych, przykładowe rozwiązanie w budynku wielorodzinnym układu mieszkań o zróżnicowanych powierzchniach, ponadto widoki, perspektywy, wizualizacje, niezbędne do czytelnego i przekonywującego przedstawienia idei projektowej; część graficzną należy przedstawić w formie kilku plansz w formacie 100x70 cm wykonanych z lekkiego sztywnego materiału w następujących skalach: 1:2000 - projekt zagospodarowania terenu, 1:200 - projekty/schematy rzutów, przekrojów, elewacji/pierzei budynków wielorodzinnych;
część opisową - zawierającą opis przyjętych w ramach wstępnej koncepcji rozwiązań w obu wariantach, kalkulację/zestawienie powierzchni o różnych funkcjach określonych w założeniach i wytycznych, opis rozwiązań konstrukcyjnych i materiałowych budynków, w tym rozwiązań energooszczędnych i proekologicznych w projektowanej zabudowie wielorodzinnej oraz zmniejszone do formatu A3 plansze części graficznej.
Finalna Koncepcja powinna zawierać:
część graficzną - zawierającą końcowe rozwiązanie projektu zagospodarowania terenu sporządzone również w postaci 3D (w postaci wizualizacji elektronicznej), w tym układ komunikacyjny, rozmieszczenie poszczególnych rodzajów zabudowy (wielorodzinna, jednorodzinna, usługowa, lub mieszana), usytuowanie terenów zielonych, przykładowe rozwiązanie w budynku wielorodzinnym układu mieszkań o zróżnicowanych powierzchniach, ponadto widoki, perspektywy, wizualizacje, niezbędne do czytelnego i przekonywującego przedstawienia idei projektowej; część graficzną należy przedstawić w formie zapisu elektronicznego oraz kilku plansz w formacie 100x70 cm wykonanych z lekkiego sztywnego materiału w następujących skalach: 1:2000 - projekt zagospodarowania terenu, 1:200 - projekty/schematy rzutów, przekrojów, elewacji/pierzei budynków wielorodzinnych;
część opisową - zawierającą opis przyjętych w ramach końcowej koncepcji rozwiązań wraz ze wskazaniem przebiegu i efektów konsultacji, kalkulację/zestawienie powierzchni o różnych funkcjach określonych w założeniach i wytycznych, opis rozwiązań energooszczędnych i proekologicznych w projektowanej zabudowie wielorodzinnej oraz zmniejszone do formatu A3 plansze części graficznej.
Koncepcję wstępną i finalną należy sporządzić z uwzględnieniem:
zapisów projektu sporządzanego Studium Uwarunkowań i Kierunków Zagospodarowania Przestrzennego miasta Krosna;
następujących założeń i wytycznych:
- projekt zagospodarowania dotyczy obszaru położonego w Krośnie, w obrębie ewidencyjnym Suchodół, wskazanego na załączniku graficznym, obejmującego działki nr ewid. 2013/1-52, 2118/1-112 oraz część działki nr ewid. 2014; łączna powierzchnia 45,89 ha;
- dojazd do obszaru odbywać się ma z projektowanej drogi przebiegającej wzdłuż południowej granicy obszaru, dodatkowo należy zaprojektować połączenie projektowanej drogi wzdłuż zachodniej granicy obszaru do działki nr ewid. 2011;
- planowana liczba mieszkań: 2500-3000 o zróżnicowanej powierzchni (średnia powierzchnia 55 m2), max. powierzchnia terenu przeznaczona pod zabudowę mieszkaniową wielorodzinną: 25 ha;
- powierzchnia wielofunkcyjnych terenów zielonych min. 5 ha (w tym tereny rekreacyjno-sportowe);
- część terenu można przeznaczyć pod zabudowę mieszkaniową jednorodzinną w formie zwartej;
- zaprojektować wbudowane i/lub wolnostojące usługi komercyjne oraz publiczne (żłobek, przedszkole, szkoła podstawowa) zapewniające obsługę przyszłych mieszkańców osiedla oraz mieszkańców sąsiadującej zabudowy jednorodzinnej;
- należy zapewnić odpowiednią liczbą miejsc postojowych;
- uwzględnić sąsiedztwo linii kolejowej;
- przewidzieć rozwiązania energooszczędne i proekologiczne, w tym w zakresie ogrzewania (np. pompy ciepła i magazyny ciepła) oraz zagospodarowania wód opadowych;
- projekt powinien być wykonalny, racjonalny i uwzględniać efektywność kosztową.
Wymagania, jakie muszą spełniać Wykonawcy:
Wykonawcami mogą być architekci posiadający uprawnienia budowlane do projektowania bez ograniczeń w specjalności architektonicznej i będący członkami Izby Architektów RP oraz urbaniści posiadający uprawnienia na podstawie ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym;
Wykonawca jest zobowiązany do udokumentowania posiadanych uprawnień;
w przypadku prac zespołowych, co najmniej jedna osoba z zespołu autorskiego, powinna posiadać uprawnienia, o których mowa powyżej.
Przykładową koncepcję zagospodarowania, wypracowaną w Urzędzie Miasta Krosna, obrazującą podział obszaru na tereny o różnym przeznaczeniu, wskazano na załączniku graficznym nr 2 do niniejszej oferty.
W przypadku pytań:
technicznych lub merytorycznych, proszę o kontakt za pośrednictwem przycisku "Wyślij wiadomość do zamawiającego" lub pod nr tel 134743200
związanych z obsługą platformy, proszę o kontakt z Centrum Wsparcia Klienta platformy zakupowej Open Nexus pod nr 22 101 02 02, czynnym od poniedziałku do piątku w godzinach 8:00 do 17:00.
Oficjalnym potwierdzeniem chęci realizacji zamówienia przez Zamawiającego jest wysłanie zamówienia lub podpisanie umowy. Wiadomości z platformy zakupowej mają charakter informacyjny.
Komunikaty
Osoba wystawiająca postępowanie nie zamieściła dodatkowych komunikatów
Wyślij wiadomość do zamawiającego
Kryteria i warunki formalne
Lp Nazwa Waga kryterium Opis i załączniki Twoja propozycja lub komentarz Dołącz Plik
1 Cena - Wartość oferty 0,00 PLN netto 0,00 PLN brutto
2 Termin realizacji - Oczekiwany termin realizacji 5 miesięcy. Proszę potwierdzić wpisując "Akceptuję"

Uwagi:
Opis dodatkowy
1) Zakupy w naszej firmie realizowane są przez platformę zakupową Open Nexus. Dodatkowe informacje można znaleźć na stronie https://platformazakupowa.pl/
2) Oferty można składać wyłącznie za pomocą formularza dostępnego na stronie zapytania za pośrednictwem Platformy Open Nexus.
3) Pełna specyfikacja oraz ewentualne załączniki są widoczne na stronie postępowania na Platformie Open Nexus.
4) Aby móc składać oferty w postępowaniach publicznych nie jest wymagana rejestracja i logowanie, a jedynym wymogiem jest wpisanie oferty w szablonie.
5) Składanie ofert jest zawsze bezpłatne.

Kontakt:
Marek Bednarz
Gmina Miasto Krosno Oddział: Wydział Planowania Przestrzennego i Budownictwa
Lwowska 28a
38-400 Krosno
Kontakt: Za pośrednictwem platformy Opennexus

© eurobudowa.pl 2004-2022

Współpracujemy z:

  • Money.pl
  • Gratka.pl
  • tabor24.pl
  • trader
  • rynekinstalacyjny.pl
  • InvestMap.pl

Ta strona używa COOKIES.

Korzystając z niej wyrażasz zgodę na wykorzystywanie cookies, zgodnie z ustawieniami Twojej przeglądarki. Szczegóły w Polityce Prywatności.