Infolinia: 58 732-70-70 info@eurobudowa.pl
JEDYNA W POLSCE
PLATFORMA
PRZETARGÓW I ZLECEŃ
WYSPECJALIZOWANA
W BRANŻY BUDOWLANEJ
Codziennie nowe
ogłoszenia
Raporty e-mail
Intuicyjny
panel klienta
Płatności on-line
Aplikacja mobilna

Wyszukiwanie przetargów

..pokażukryj podkategorie
Wyszukiwanie szczegółowe
Liczba ogłoszeń
5264z ostatnich 7 dni
21796z ostatnich 30 dni

Przetargi z kategorii

Partnerzy serwisu

  • investmap.pl Actum - Administrowanie nieruchomościami
  • elektro.info.pl monitor-inwestycji.pl

Zakup latarek czołowych

Przedmiot:

Zakup latarek czołowych

Data zamieszczenia: 2022-05-10
Dane kontaktowe Zamawiającego: Komenda Wojewódzka Policji w Katowicach
ul. Lompy 19
40-038 Katowice
powiat: Katowice
47 851 31 50
zaopatrzenie@ka.policja.gov.pl
https://slaska-policja.eb2b.com.pl
Województwo: śląskie
Miasto: Katowice
Wadium: ---
Nr telefonu: 47 851 31 50
Termin składania ofert: 2022-05-13 OGŁOSZENIE JEST JUŻ NIEAKTUALNE
Zakup latarek czołowych
Krótki opis przedmiotu zamówienia: Postępowanie prowadzone jest na podstawie art. 23 ustawy o szczególnych
rozwiązaniach związanych z organizacją XI sesji Światowego Forum Miejskiego w Katowicach w roku 2022, z dnia 24 czerwca 2021 r. (Dz.U. z 2021 r. poz. 1460).
Przedmiotem zamówienia jest zakup wraz z dostawą latarek czołowych- 21 szt. zgodnie z zgodnie z opisem przedmiotu zamówienia stanowiącym załącznik nr 1 do zaproszenia.

CPV: 31521320-3

Dokument nr: 2022/BZP 00148867

Składanie ofert:
TERMIN SKŁADANIA ofert upływa zgodnie z warunkami wskazanymi na platformie zakupowej.
https://slaska-policja.eb2b.com.pl

2022-05-13 12.00

Miejsce i termin realizacji:
Wykonawca zobowiązany jest do zrealizowania zamówienia w terminie 7 dni roboczych od dnia podpisania zamówienia

Wymagania:
Wymagania:
o Wykonawca zobowiązany jest do zrealizowania zamówienia w terminie 7 dni roboczych od dnia podpisania zamówienia
o Zamawiający zastrzega sobie 30 dniowy termin płatności, licząc od dnia wpływu prawidłowo wystawionej faktury.
o Wykonawca zobowiązany jest do pokrycia kosztów dostawy.
Informacje organizacyjne:
o Wszelkie zapytania proszę składać za pośrednictwem platformy zakupowej.
o Termin składania ofert upływa zgodnie z warunkami wskazanymi na platformie zakupowej.
o W razie problemów ze złożeniem oferty proszę kontaktować się z HelpDeskiem EB2B - kontakt w stopce strony internetowej.
o Wszystkie dokumenty Zamawiającego znajdują się w zakładce ,,załączniki"

Wybór najkorzystniejszej oferty odbędzie się na podstawie kryterium ceny - 100 %.
Wykonawca zapewni ochronę przekazywanych danych osobowych, zgodnie z ustawą o ochronie danych osobowych i
Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w
związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych (dalej RODO). Obowiązek
poinformowania podwykonawców, podmiotów trzecich i członków konsorcjum o przetwarzaniu danych osobowych spoczywa na
Wykonawcy.
3.5) Kod waluty: PLN
3.7.) Informacje dla wykonawców dotyczące warunków zamówienia

Strona internetowa prowadzonego postępowania: https://slaska-policja.eb2b.com.pl
Z postępowania o udzielenie zamówienia Zamawiający wykluczy Wykonawcę na podstawie:
Art. 7 ust. 1 ustawy o szczególnych rozwiązaniach w zakresie przeciwdziałania wspieraniu agresji na Ukrainę oraz
służących ochronie bezpieczeństwa narodowego
Z postępowania o udzielenie zamówienia publicznego lub konkursu prowadzonego na podstawie ustawy o szczególnych
rozwiązaniach związanych z organizacją XI sesji Światowego Forum Miejskiego w Katowicach w roku 2022, z dnia 24 czerwca 2021 r. wyklucza się:
1) wykonawcę oraz uczestnika konkursu wymienionego w wykazach określonych w rozporządzeniu 765/2006 i
rozporządzeniu 269/2014 albo wpisanego na listę na podstawie decyzji w sprawie wpisu na listę rozstrzygającej o
zastosowaniu środka, o którym mowa w art. 1 pkt 3;
2) wykonawcę oraz uczestnika konkursu, którego beneficjentem rzeczywistym w rozumieniu ustawy z dnia 1 marca 2018 r.
o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu (Dz. U. z 2022 r. poz. 593 i 655) jest osoba wymieniona w
wykazach określonych w rozporządzeniu 765/2006 i rozporządzeniu 269/2014 albo wpisana na listę lub będąca takim
beneficjentem rzeczywistym od dnia 24 lutego 2022 r., o ile została wpisana na listę na podstawie decyzji w sprawie wpisu
na listę rozstrzygającej o zastosowaniu środka, o którym mowa w art. 1 pkt 3;
3) wykonawcę oraz uczestnika konkursu, którego jednostką dominującą w rozumieniu art. 3 ust. 1 pkt 37 ustawy z dnia 29
września 1994 r. o rachunkowości (Dz. U. z 2021 r. poz. 217, 2105 i 2106) jest podmiot wymieniony w wykazach
określonych w rozporządzeniu 765/2006 i rozporządzeniu 269/2014 albo wpisany na listę lub będący taką jednostką
dominującą od dnia 24 lutego 2022 r., o ile został wpisany na listę na podstawie decyzji w sprawie wpisu na listę
rozstrzygającej o zastosowaniu środka, o którym mowa w art. 1 pkt 3.
Zamawiający w zakresie braku podstaw wykluczenia o których mowa w art. 7 ust. 1 ustawy o szczególnych rozwiązaniach w
zakresie przeciwdziałania wspieraniu agresji na Ukrainę oraz służących ochronie bezpieczeństwa narodowego dokona
weryfikacji za pomocą wszelkich dostępnych środków, np. odpisu lub informacji z Krajowego Rejestru Sądowego lub z
Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej, sporządzonych nie wcześniej niż 3 miesiące przed jej
złożeniem, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji.

Uwagi:
Zamawiający może unieważnić postępowanie o udzielenie zamówienia, jeżeli środki, które Zamawiający zamierzał
przeznaczyć na sfinansowanie całości lub części zamówienia, nie zostały mu przyznane.

Podobne przetargi

Przetargi z podobnych kategorii

© eurobudowa.pl 2004-2022

Współpracujemy z:

  • Money.pl
  • Gratka.pl
  • tabor24.pl
  • trader
  • rynekinstalacyjny.pl
  • InvestMap.pl

Ta strona używa COOKIES.

Korzystając z niej wyrażasz zgodę na wykorzystywanie cookies, zgodnie z ustawieniami Twojej przeglądarki. Szczegóły w Polityce Prywatności.