Infolinia: 58 732-70-70 info@eurobudowa.pl
JEDYNA W POLSCE
PLATFORMA
PRZETARGÓW I ZLECEŃ
WYSPECJALIZOWANA
W BRANŻY BUDOWLANEJ
Codziennie nowe
ogłoszenia
Raporty e-mail
Intuicyjny
panel klienta
Płatności on-line
Aplikacja mobilna

Wyszukiwanie przetargów

..pokażukryj podkategorie
Wyszukiwanie szczegółowe
Liczba ogłoszeń
1054z dziś
6488z ostatnich 7 dni
22912z ostatnich 30 dni

Przetargi z kategorii

Partnerzy serwisu

  • investmap.pl Actum - Administrowanie nieruchomościami
  • elektro.info.pl monitor-inwestycji.pl

Budowa placu zabaw

Przedmiot:

Budowa placu zabaw

Data zamieszczenia: 2022-05-10
Dane kontaktowe Zamawiającego: Miejski Ośrodek Rekreacji i Wypoczynku
ul. Za Basenem 2
86-300 Grudziądz
powiat: Grudziądz
Tel. 56 46 256 54
przetargi@moriw.grudziadz.pl
Województwo: kujawsko-pomorskie
Miasto: Grudziądz
Wadium: ---
Nr telefonu: Tel. 56 46 256 54
Termin składania ofert: 2022-05-13 OGŁOSZENIE JEST JUŻ NIEAKTUALNE
Budowa placu zabaw Plażowa Przygoda na Plaży Miejskiej w Grudziądzu
Zapytanie ofertowe dotyczy budowy mini parku seniora na Osiedlu Lotnisko w Grudziądzu przy Ul. Ikara/Stachonia/Skarżyńskiego - szczegółowe informacje w Załączniku nr 1 - Opisie przedmiotu zamówienia.

Dokument nr: MORiW:23.230.2300.51.2022

Składanie ofert:
Miejski Ośrodek Rekreacji i Wypoczynku, Ul. Za Basenem 2, 86-300 Grudziądz, bądź drogą elektroniczną na adres: przetargi@moriw.grudziadz.pl
5. Oferty należy składać do dnia 13.05.2022 r. do godz. 10:30.

Miejsce i termin realizacji:
Termin realizacji zamówienia : 8 tygodni od daty podpisania umowy

Wymagania:
Kryteria oceny ofert, którymi będzie się kierował Zamawiający przy wyborze najkorzystniejszej oferty:
Kryterium oceny ofert - cena 95%
Kryterium oceny ofert - gwarancja 5%
Zamawiający dokona oceny ofert w ramach kryterium cena według niżej podanego wzoru - waga kryterium wynosi 95%

Kof - ocena oferty (liczona z dokładnością do czterech miejsc po przecinku)
Cmin - najniższa cena spośród wszystkich ocenianych ofert (łącznie z podatkiem VAT
w PLN)
Cof - cena ocenianej oferty (łącznie z podatkiem VAT w PLN)
Zamawiający dokona oceny ofert w ramach kryterium gwarancji - według niżej podanego klucza waga kryterium wynosi 5%
- gwarancja udzielona na 48 miesięcy - 5 pkt
- gwarancja udzielona na 36 miesięcy - 3 pkt
- gwarancja udzielona na 24 miesiące - 1 pkt
Istotne warunki zamówienia (np. termin realizacji zamówienia, wymagania jakościowe, okres gwarancji, warunki serwisu): O udzielenie zamówienia mogą się ubiegać Wykonawcy, którzy nie podlegają wykluczeniu na podstawie art. 7 ust. 12 ustawy z dnia 13 kwietnia 2022 r. o szczególnych rozwiązaniach w zakresie przeciwdziałania wspieraniu agresji na Ukrainę oraz służących ochronie bezpieczeństwa narodowego (Dz.U. z 2022 r. poz. 835).
Wymagania jakościowe: wymagania określone są w opisie przedmiotu zamówienia, stanowiącego Załącznik nr 1 do niniejszego zapytania ofertowego.
Oferta powinna zawierać:
1. Nazwę firmy i adres oraz osobę/y upoważnioną/e do jej reprezentowania, w przypadku osób fizycznych nieprowadzących działalności gospodarczej - imię i nazwisko Wykonawcy i jego adres.
2. Cenę ofertową brutto za wykonanie przedmiotu zamówienia, oferowane urządzenia, proponowany okres gwarancji oraz oświadczenie o treści: "Oświadczam, że nie podlegam wykluczeniu z postępowania na podstawie art. 7 ust. 1 ustawy z dnia 13 kwietnia 2022 r. o szczególnych rozwiązaniach w zakresie przeciwdziałania wspieraniu agresji na Ukrainę oraz służących ochronie bezpieczeństwa narodowego (Dz.U. z 2022 r. poz. 835)" .
3. Inne istotne warunki zamówienia.
4. Dane kontaktowe osoby upoważnionej do kontaktów z Zamawiającym
6. Wykonawca może złożyć tylko jedna ofertę, nie dopuszcza się składania ofert częściowych.
7. Zamawiający ma prawo do zwrócenia się do Wykonawcy o wyjaśnienia do treści oferty, na które to Wykonawca powinien odpowiedzieć w terminie 3 dni.
8. Zamawiający zastrzega sobie prawo do unieważnienia postępowania bez podania przyczyny.

Podobne przetargi

Przetargi z podobnych kategorii

© eurobudowa.pl 2004-2022

Współpracujemy z:

  • Money.pl
  • Gratka.pl
  • tabor24.pl
  • trader
  • rynekinstalacyjny.pl
  • InvestMap.pl

Ta strona używa COOKIES.

Korzystając z niej wyrażasz zgodę na wykorzystywanie cookies, zgodnie z ustawieniami Twojej przeglądarki. Szczegóły w Polityce Prywatności.