Infolinia: 58 732-70-70 info@eurobudowa.pl
JEDYNA W POLSCE
PLATFORMA
PRZETARGÓW I ZLECEŃ
WYSPECJALIZOWANA
W BRANŻY BUDOWLANEJ
Codziennie nowe
ogłoszenia
Raporty e-mail
Intuicyjny
panel klienta
Płatności on-line
Aplikacja mobilna

Wyszukiwanie przetargów

..pokażukryj podkategorie
Wyszukiwanie szczegółowe
Liczba ogłoszeń
5264z ostatnich 7 dni
21796z ostatnich 30 dni

Przetargi z kategorii

Partnerzy serwisu

  • investmap.pl Actum - Administrowanie nieruchomościami
  • elektro.info.pl monitor-inwestycji.pl

Wykonanie remontu częściowego dróg gminnych

Przedmiot:

Wykonanie remontu częściowego dróg gminnych

Data zamieszczenia: 2022-05-10
Dane kontaktowe Zamawiającego: GMINA ALWERNIA
ul. Z. Gęsikowskiego 7
32-566 Alwernia
powiat: chrzanowski
tel.: 12-283-11-15 wew. 306, faks: 12-283-17-92
drogi@alwernia.pl
Województwo: małopolskie
Miasto: Alwernia
Wadium: ---
Nr telefonu: tel.: 12-283-11-15 w
Termin składania ofert: 2022-05-12 OGŁOSZENIE JEST JUŻ NIEAKTUALNE
2. Opis przedmiotu Zamówienia: Przedmiot zamówienia obejmuje wykonanie remontu
cząstkowego dróg gminnych na terenie gminy Alwernia o powierzchni około 277,00 m2, przy
zastosowaniu następującej metody: remont cząstkowy7 nawierzchni grysami i emulsją asfaltową
z zastosowaniem skrapiarki przewoźnej i walca -- 1 m2. Cena podana w ofercie powinna
obejmować wszystkie koszty i składniki związane z wykonaniem zamówienia oraz
szczegółowe warunki określone przez Zamawiającego w umowie. Materiały do wykonania
zamówienia zapewnia Wykonawca. Użyte materiały powinny posiadać odpowiednie
dopuszczenia do stosowania w budownictwie drogowym oraz zapewniać sprawność
eksploatacyjną wykonanego przedmiotu umów}'.
Zamawiający zastrzega, iż istnieje możliwość zwiększenia zakresu robót oraz negocjacji cen z
najtańszym oferentem.
GMINA ALWERNIA
zaprasza do złożenia ofert na: Wykonanie remontu częściowego dróg gminnych na terenie
gminy Alwernia w ramach zadania pn. Remonty dróg na terenie Gminy.

Dokument nr: IR.271.1.61.2022

Otwarcie ofert: 8. Otwarcie ofert nastąpi w dniu 12.05.2022 o godz. 10.00.

Składanie ofert:
7. Miejsce oraz termin składania i otwarcia ofert: Ofertę należy przesłać drogą elektroniczną na
adres: drogi@alwernia.pl w terminie do dnia 12.05.2022 r. do godz. 9;00.

Miejsce i termin realizacji:
3. Termin wy konania Zamówienia: 30.06.2022.

Wymagania:
4. Warunki udziału w postępowaniu (w tym dokumenty jakie powinna zawierać oferta)
6. Opis sposobu obliczenia ceny: podana w ofercie cena musi być wyrażona w PLN i jest
ostateczną ceną oferty. Cena musi obejmować wszelkie koszty związane z wykonaniem
przedmiotu Zamówienia. Cenę oferty należy określać z dokładnością do dwóch miejsc
po przecinku.
9. Za datę i godzinę złożenia oferty przyjmuje się datę i godzinę jej wpływu na skrzynkę poczty
elektronicznej Zamawiającego.
10. Wykonawca pozostaje związany złożoną ofertą przez okres 30 dni. Bieg terminu związania
ofertą rozpoczyna się wraz z upływem terminu składania ofert.

Uwagi:
5. Opis kryteriów wyboru Wykonawcy (w przypadku gdy cena nie jest jedynym kryterium). Brak

Kontakt:
11. Osoba uprawniona do porozumiewania się z Wykonawcami: Kierownik IR -- Ilona
Antończyk-Kępa, Pracownik IR -- Ewa Madej, tel. 12 283 11 15 w. 306, e-mail:
emadej@alwernia.pl.

Podobne przetargi

Przetargi z podobnych kategorii

© eurobudowa.pl 2004-2022

Współpracujemy z:

  • Money.pl
  • Gratka.pl
  • tabor24.pl
  • trader
  • rynekinstalacyjny.pl
  • InvestMap.pl

Ta strona używa COOKIES.

Korzystając z niej wyrażasz zgodę na wykorzystywanie cookies, zgodnie z ustawieniami Twojej przeglądarki. Szczegóły w Polityce Prywatności.