Infolinia: 58 732-70-70 info@eurobudowa.pl
JEDYNA W POLSCE
PLATFORMA
PRZETARGÓW I ZLECEŃ
WYSPECJALIZOWANA
W BRANŻY BUDOWLANEJ
Codziennie nowe
ogłoszenia
Raporty e-mail
Intuicyjny
panel klienta
Płatności on-line
Aplikacja mobilna

Wyszukiwanie przetargów

..pokażukryj podkategorie
Wyszukiwanie szczegółowe
Liczba ogłoszeń
5264z ostatnich 7 dni
20720z ostatnich 30 dni

Najczęściej czytane (dziś)

Przetargi z kategorii

Partnerzy serwisu

  • investmap.pl Actum - Administrowanie nieruchomościami
  • elektro.info.pl monitor-inwestycji.pl

Dostawa materiałów instalacyjnych do wykonania nowych przyłączy elektrycznych

Przedmiot:

Dostawa materiałów instalacyjnych do wykonania nowych przyłączy elektrycznych

Data zamieszczenia: 2022-05-11
Dane kontaktowe Zamawiającego: Instytut Meteorologii i Gospodarki Wodnej
ul. Podleśna 61
01-673 Warszawa
powiat: Warszawa
tel. 503 112 129
mikolaj.gosik@imgw.pl
Województwo: mazowieckie
Miasto: Warszawa
Wadium: ---
Nr telefonu: tel. 503 112 129
Termin składania ofert: 2022-05-13 OGŁOSZENIE JEST JUŻ NIEAKTUALNE
ZAPYTANIE OFERTOWE
Przedmiot zamówienia: DOSTAWA materiałów instalacyjnych do wykonania nowych przyłączy elektrycznych do domków wypoczynkowych IMGW-PIB w Muszynie przy Al. Zdrojowej 12.

Składanie ofert:
Miejsce i termin złożenia oferty: ofertę należy złożyć w terminie do dnia 13.05.2022 r. do godz. 15:00 na adres mailowy: mikolaj.gosik@imgw.pl .
Wykonawca może złożyć tylko jedną ofertę, Wykonawca może wprowadzić zmiany lub wycofać złożoną przez siebie ofertę przed upływem terminu wyznaczonego na składanie ofert.

Miejsce i termin realizacji:
Termin realizacji zamówienia: 5 dni roboczych od zawarcia umowy/podpisania zamówienia.

Wymagania:
Inne istotne warunki zamówienia
o Zakres przedmiotu zamówienia: przedmiotem zamówienia jest dostawa materiałów instalacyjnych elektrycznych niezbędnych do wykonania przyłączy do trzech domków wypoczynkowych IMGW-PIB w Muszynie, wyszczególnionych w formularzu ofertowym, stanowiącym w załącznik nr 1 do zapytania ofertowego.
o Dostawa: kurierem lub własnym transportem do lokalizacji: IMGW-PIB Muszyna, Al. Zdrojowa 12, 33-370 Muszyna. Koszt przesyłki/dostawy leży po stronie Wykonawcy i będzie zawarty w cenie dostarczanych materiałów.
o Płatność za zrealizowaną dostawę będzie dokonana po wykonanej kompletnej dostawie na podstawie faktury Wykonawcy.
o Termin płatności - 30 dni kalendarzowych licząc od dnia otrzymania faktury przez Zamawiającego, przelewem na rachunek bankowy Wykonawcy wskazany w fakturze. Za dzień zapłaty uważa się dzień obciążenia rachunku bankowego Zamawiającego.
o Gwarancja: Wykonawca udzieli Zamawiającemu gwarancji jakości na dostarczone produkty zgodnie z okresem gwarancji producenta danego asortymentu, tj. na okres co najmniej 12 miesięcy, licząc od dnia dostarczenia towaru do lokalizacji Zamawiającego.
Opis sposobu przygotowania oferty:
Wykonawca ubiegający się o udzielenie zamówienia przedłoży następujące dokumenty:
a) Uzupełniony i podpisany Formularz ofertowy (Załącznik nr 1 do Zapytania ofertowego),
b) Podpisaną klauzulę RODO (Załącznik nr 2 do Zapytania ofertowego),
c) wypełnione oświadczenie (Załącznik nr 3 do Zapytania ofertowego).
Opis sposobu obliczania ceny:
w załączonym do zapytania ofertowego Formularzu ofertowym, należy podać ceny jednostkowe netto, stawkę podatku VAT oraz ceny brutto wyspecyfikowanych materiałów. W cenę oferty należy wliczyć wszystkie koszty wykonania zamówienia. Ceny należy podać z dokładnością do drugiego miejsca po przecinku w PLN.
Cena podana przez Wykonawcę za świadczoną usługę obowiązuje przez cały okres realizacji przedmiotu zamówienia i nie będzie podlegała waloryzacji.
Wykonawca prowadzący działalność gospodarczą na podstawie ewidencji działalności gospodarczej,
winien dołączyć do oferty, podpisaną klauzulę informacyjną, wraz ze zgodą na przetwarzanie danych
osobowych (Załącznik nr 2 do Zapytania ofertowego).
Wykonawca do oferty zobowiązany jest załączyć oświadczenie o treści jak w Załączniku nr 3
do zapytania ofertowego.

Uwagi:
Kryteria oceny oferty:
Cena (waga 100%)

Kontakt:
Osobą uprawnioną do kontaktu z Wykonawcą jest:
Pan Mikołaj Gosik, e-mail: mikolaj.gosik@imgw.pl,
Pan Jarosław Słomka, e-mail: jaroslaw.slomka@imgw.pl tel. 503 112 129

Podobne przetargi

Przetargi z podobnych kategorii

© eurobudowa.pl 2004-2022

Współpracujemy z:

  • Money.pl
  • Gratka.pl
  • tabor24.pl
  • trader
  • rynekinstalacyjny.pl
  • InvestMap.pl

Ta strona używa COOKIES.

Korzystając z niej wyrażasz zgodę na wykorzystywanie cookies, zgodnie z ustawieniami Twojej przeglądarki. Szczegóły w Polityce Prywatności.