Infolinia: 58 732-70-70 info@eurobudowa.pl
JEDYNA W POLSCE
PLATFORMA
PRZETARGÓW I ZLECEŃ
WYSPECJALIZOWANA
W BRANŻY BUDOWLANEJ
Codziennie nowe
ogłoszenia
Raporty e-mail
Intuicyjny
panel klienta
Płatności on-line
Aplikacja mobilna

Wyszukiwanie przetargów

..pokażukryj podkategorie
Wyszukiwanie szczegółowe
Liczba ogłoszeń
5264z ostatnich 7 dni
21796z ostatnich 30 dni

Przetargi z kategorii

Partnerzy serwisu

  • investmap.pl Actum - Administrowanie nieruchomościami
  • elektro.info.pl monitor-inwestycji.pl

Wykonanie dokumentacji projektowo -kosztorysowej

Przedmiot:

Wykonanie dokumentacji projektowo -kosztorysowej

Data zamieszczenia: 2022-05-11
Dane kontaktowe Zamawiającego: Wielkopolski Ośrodek Doradztwa Rolniczego w Poznaniu
ul. Sieradzka 29
60-163 Poznań
powiat: Poznań
tel. 61 868 52 72, fax 61 868 56 60, tel. 693 700 622, tel. 61 86 304 33
zamowienia@wodr.poznan.pl
Województwo: wielkopolskie
Miasto: Poznań
Wadium: ---
Nr telefonu: tel. 61 868 52 72, f
Termin składania ofert: 2022-05-13 OGŁOSZENIE JEST JUŻ NIEAKTUALNE
ZAPYTANIE OFERTOWE Na wykonanie dokumentacji projektowo -kosztorysowej
II. OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA
1. Przedmiotem zamówienia jest: wykonanie dokumentacji projektowo - kosztorysowej dla zadań inwestycyjnych :
Cześć 1- Modernizacja budynku ,,Dom zakładowy".
Cześć 2 - Wymiana ogrodzenia na terenie nieruchomości w Sielinku.
zwanej dalej ,,dokumentacją" wraz ze zgłoszeniem robót budowlanych lub/i uzyskaniem
pozwolenia na budowę ( w przypadku gdy będą tego wymagały obowiązujące przepisy prawa)
oraz pełnieniem obowiązku nadzoru autorskiego.
2. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia:'
Część 1 Modernizacja budynku ,, Dom zakładowy"
Budynek ,,Dom zakładowy" ma powierzchnię zabudowy 462,55 m2. Został oddany do użytku w 1961 roku. Jest budynkiem wykonanym w technologii tradycyjnej murowanej, 3-
kondygnacyjny, podpiwniczony z funkcja gastronomiczną na parterze, dach kryty papą. Budynek wyposażono w niezbędne instalacje techniczne, ciągi komunikacyjne piesze poziome i pionowe z jedna klatką schodową. Kubatura części ogrzewanej budynku: 965 m3 W ramach prac modernizacyjnych budynku planuje się:
- wymianę stolarki okiennej - ok. 84 szt.,
- wymianę parapetów zewnętrznych,
- wymianę parapetów wewnętrznych,
- wymianę stolarki drzwiowej zewnętrznej - 3 szt.,
- wymianę kotła gazowego na kocioł gazowy z możliwością podgrzewania wody - 1 szt.,
- częściową modernizację systemu grzewczego w budynku (instalacja podgrzewania ciepłej wody + montaż zaworów termostatycznych).
Część 2 - Wymiana ogrodzenia na terenie nieruchomości w Sielinku.
Orientacyjne dane istniejącego ogrodzenia panelowego na trenie nieruchomości;
- wysokość: 1,8 m z podmurówką (klinkierowa, betonowa),
- szerokość: 2,5 m,
- długość opłotowania panelowego: 678 m,
- liczba słupków: 365 szt.,
- liczba bram: 5 szt.,
- liczba furtel. 2 szt., Przewidywany zakres prac:
- demontaż istniejącego ogrodzenia oraz bram i furtki,
- odcięcie słupków (do wysokości wskazanej w projekcie),
- naprawa, renowacja oraz oczyszczenie (z mchów, porostów, roślin, ziemi) istniejącej podmurówki klinkierowej i betonowej (betonowa podmurówka malowana - kolor do wyboru inwestora),
- montaż nowego ogrodzenia (panel 3D - kolor do wyboru inwestora)) z posadowieniem (na istniejącej odnowionej podmurówce), z użyciem starych słupków (odciętych, wyczyszczonych i zabezpieczonych antykorozyjnie), na które będą osadzone i mocowane nowe słupki (kolor do wyboru inwestora),
- utylizacja starego ogrodzenia.
Projekt ogrodzenie powinien zawierać m. in.
- zdjęcia/rysunki proponowanego ogrodzenia (słupki, panele, mocowania),
- zdjęcia/rysunki proponowanych bram i furtek,
- pokazanie szczegółu odcięcia części istniejących słupków na istniejącej podmurówce (klinkierowej, betonowej) ze szczegółowym opisem ich oczyszczenia i sposobie zabezpieczenia antykorozyjnego,
- pokazanie szczegółu mocowania nowego słupka, nasuniętego na istniejący zabezpieczony antykorozyjnie odcięty słupek,
- opis metody czyszczenia podmurówki klinkierowej i betonowej,
- opis technologii naprawy ubytków w podmurówce betonowej i klinkierowej,
- pokazanie przekroju istniejącej podmurówki,
Pozostałe wymagania :
Wykonawca przekaże Zamawiającemu końcową dokumentację w formie:
- wersja papierowa: 5 kpl.
- wersja cyfrowa: płyta CD - 5 szt.( na płycie CD powinny być umieszczone formaty pdf. oraz formaty edytowalne: rysunki - pliki, dwg ; kosztorysy - pliki .ath)

Dokument nr: KOP.262.09.2022

Składanie ofert:
Oferta cenowa powinna zostać złożona w formie pisemnej :
- drogą pocztową łub
- drogą elektroniczną na mail: zamowienia@wodr.poznan.pl
- osobiście w siedzibie Zamawiającego : Ul. Sieradzka 29, 60 -163 Poznań
Ofertę cenową należy złożyć w nieprzekraczalnym terminie do dnia 13.05.2022 r do godz. 12.00.

Miejsce i termin realizacji:
Miejsce wykonania usługi:
Powiatowy Zespół Doradztwa Rolniczego nr 2 z siedzibą w Sielinku
ul. Parkowa 2 , 64-330 Opalenica
Termin wykonania usługi:
Usługę należy wykonać w terminie 30 dni od daty podpisania umowy.

Wymagania:
2. Cena musi obejmować wszystkie koszty zamówienia.
3. Oferta powinna zawierać akceptację projektu umowy.
V. INFORMACJE
1. Zamawiający po wyborze najkorzystniejszej oferty powiadomi Wykonawców, poprzez informację na stronie internetowej www.wodr.poznan.pl
2. Zamawiający zawrze umowę z wybranym Wykonawcą po przekazaniu zawiadomienia o wyborze Wykonawcy.
3. Zamawiający zastrzega sobie możliwość zakończenia postępowania bez wyboru żadnej z ofert w przypadku, gdyby udzielenie zamówienia stało się niecelowe lub cena oferty najkorzystniejszej przewyższy kwotę, którą zamawiający zamierzał przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia.
4. Zamawiający zastrzega możliwość zakończenia postępowania bez podania przyczyny.

Uwagi:
INFORMACJA O PRZETWARZANIU DANYCH OSOBOWYCH OFERENTÓW
Realizując obowiązek informacyjny, wynikający z art. 13 ust. 1 i 2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27.04.2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych
w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz
uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych)
(Dz. U. UE. L. z 2016 r. Nr 119, str. 1) - dalej RODO, Zamawiający informuję, że:
1. Administratorem Pana/Pani danych osobowych (ADO) jest Wielkopolski Ośrodek Doradztwa Rolniczego w Poznaniu, 60-163 Poznań, ul. Sieradzka 29, adres mailowy: wodr@wodr.poznan.pl. tel. 61 868 52 72.
2. W sprawach związanych z ochroną danych osobowych może Pan/Pani kontaktować się
z powołanym przez ADO Inspektorem Ochrony Danych, na adres mailowy: iod@wodr.poznan.pl.
3. Pana/Pani dane osobowe będą przetwarzane na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c) RODO,
w celu przeprowadzenia niniejszego zapytania, w oparciu o Regulamin zamówień do 130 000 zł na podstawie art. 2 ust. 1 pkt 1) ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych w związku z ustawą z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych oraz ustawą z dnia 17 grudnia 2004 r. o odpowiedzialności za naruszenie dyscypliny finansów publicznych.
4. Odbiorcami Pana/Pani danych mogą być:
a) osoby lub podmioty, którym udostępniona zostanie dokumentacja zapytania ofertowego, w oparciu o art. 2 ustawy z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej (t.j. Dz.U. z 2020 r. poz. 2176),
b) organy i podmioty upoważnione z mocy prawa, w tym w zakresie kontroli działań ADO,
c) podmioty, którym ADO powierzył przetwarzanie danych osobowych na podstawie odrębnych umów (np. hosting serwera pocztowego),
d) podmioty uprawnione do obsługi doręczeń (operatorzy pocztowi, firmy kurierskie).
5. Pana/Pani dane osobowe będą przechowywane przez okres 5 lat od zakończenia roku kalendarzowego, w którym zostało rozstrzygnięte niniejsze postępowanie.
6. Pana/Pani dane osobowe nie będą profilowane oraz poddawane zautomatyzowanym procesom decyzyjnym.
7. Pana/Pani dane nie będą przekazywane do Państw trzecich oraz organizacji międzynarodowych i nie będą podlegały transgranicznemu przetwarzaniu.
8. Posiada Pan/Pani prawo dostępu do treści swoich danych osobowych, do ich sprostowania, usunięcia w zakresie wynikającym z przepisów prawa, ograniczenia ich przetwarzania oraz wniesienia sprzeciwu wobec ich przetwarzania.
9. Ma Pan/Pani prawo wnieść skargę do organu nadzorczego, tj. Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych (ul. Stawki 2, 00- 193 Warszawa).

Kontakt:
Zamawiający zaleca wykonanie wizji lokalnej:
Osoba do kontaktu : Sergiusz Stryszak nr tel. 693 700 622
Osobami uprawnionymi do kontaktów z Wykonawcami ze strony Zamawiającego są: Sergiusz Stryszak tel. 693 700 622 e- mail: seriusz.stryszak@wodr.poznan.pl Daria Nowak tel. 61 86 304 33 e-mail: zamowienia@wodr.poznan.pl

Podobne przetargi

© eurobudowa.pl 2004-2022

Współpracujemy z:

  • Money.pl
  • Gratka.pl
  • tabor24.pl
  • trader
  • rynekinstalacyjny.pl
  • InvestMap.pl

Ta strona używa COOKIES.

Korzystając z niej wyrażasz zgodę na wykorzystywanie cookies, zgodnie z ustawieniami Twojej przeglądarki. Szczegóły w Polityce Prywatności.