Infolinia: 58 732-70-70 info@eurobudowa.pl
JEDYNA W POLSCE
PLATFORMA
PRZETARGÓW I ZLECEŃ
WYSPECJALIZOWANA
W BRANŻY BUDOWLANEJ
Codziennie nowe
ogłoszenia
Raporty e-mail
Intuicyjny
panel klienta
Płatności on-line
Aplikacja mobilna

Wyszukiwanie przetargów

..pokażukryj podkategorie
Wyszukiwanie szczegółowe
Liczba ogłoszeń
5264z ostatnich 7 dni
21796z ostatnich 30 dni

Przetargi z kategorii

Partnerzy serwisu

  • investmap.pl Actum - Administrowanie nieruchomościami
  • elektro.info.pl monitor-inwestycji.pl

Dostawa, montaż i uruchomienie systemu parkingowego

Przedmiot:

Dostawa, montaż i uruchomienie systemu parkingowego

Data zamieszczenia: 2022-05-11
Dane kontaktowe Zamawiającego: PGK Sp. z o.o. w Opocznie
ul. Krótka 1
26-300 Opoczno
powiat: opoczyński
ataler@pgk.opoczno.pl
https://pgkopoczno.logintrade.net/zapytania_email,84269,ca0103034eeebb75ff51725c534826f6.html
Województwo: łódzkie
Miasto: Opoczno
Wadium: ---
Nr telefonu: ---
Termin składania ofert: 2022-05-12 OGŁOSZENIE JEST JUŻ NIEAKTUALNE
DOSTAWA, montaż i uruchomienie systemu parkingowego przy Ul. Biernackiego w Opocznie
Przedmiot zamówienia:
Szanowni Państwo,
Informujemy o postępowaniu prowadzonym przez Zamawiającego w trybie zapytania ofertowego zgodnego z Regulaminem udzielania zamówień w Przedsiębiorstwie Gospodarki Komunalnej Sp. z o.o. w Opocznie, Ul. Krótka 1, 26-300 Opoczno.
Zapraszamy do złożenia ofert za pośrednictwem Platformy Logintrade dostawa, montaż i uruchomienie systemu parkingowego na terenie parkingu przy Ul. Biernackiego w Opocznie, zlokalizowanego pomiędzy budynkami basenu Opoczyńska Fala i Miejskiego Domu Kultury.
OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA
I. WYMAGANIA OGÓLNE
Przedmiotem zamówienia jest dostawa, montaż i uruchomienie systemu parkingowego na terenie parkingu przy Ul. Biernackiego w Opocznie, zlokalizowanego pomiędzy budynkami basenu Opoczyńska Fala i Miejskiego Domu Kultury.
Dostarczone urządzenia muszą być fabrycznie nowe, wyprodukowane w 2022r. bez wad fabrycznych. Urządzenia winny zostać wyposażone w komplet materiałów eksploatacyjnych niezbędnych do pracy urządzenia, tak aby w momencie odbioru przez Zamawiającego można było rozpocząć standardowe korzystanie z systemów.
Ponadto Wykonawca dostarczy:
o piloty sterujące do szlabanów - 2 szt.
o karty abonamentowe MIFARE - 20szt.
II. WYMAGANIA SZCZEGÓŁOWE
Kompleksowe wykonanie przedmiotu zamówienia obejmuje:
- opracowanie w oparciu o szczegółowy opis przedmiotu zamówienia i przekazanie zamawiającemu do uzgodnienia i akceptacji dokumentacji technicznej całości systemu i poszczególnych jego elementów, specyfikacji technicznych systemu w formie papierowej lub elektronicznej, przed rozpoczęciem wykonywania instalacji
- wykonanie w oparciu o szczegółowy opis przedmiotu zamówienia i przekazanie Zamawiającemu do uzgodnienia i akceptacji projektu warsztatowego prac związanych z realizacją zadania
- wykonanie niezbędnych fundamentów pod urządzenia parkingowe
- dostawę, montaż, uruchomienie i konfigurację wszystkich urządzeń wraz z wykonaniem wszystkich niezbędnych prac potrzebnych do poprawnego działania systemów.Wykonanie okablowania zasilającego i komunikacyjnego do urządzeń - po stronie Zamawiającego
- dostarczenie oprogramowania i udzielenie licencji na oprogramowanie obsługujące urządzenia zgodnie z wymienionymi poniżej funkcjami (sterującymi i fiskalnymi). Podpisanie umowy z operatorem płatności bezgotówkowych - po stronie Zamawiającego
- koordynację i nadzór robót instalacyjnych związanych z realizacją przedmiotu zamówienia przez osobę posiadającą uprawnienia do zajmowania się eksploatacją urządzeń, instalacji i sieci elektroenergetycznych na stanowisku eksploatacji SEP G1, zatrudnioną w firmie Wykonawcy na podstawie umowy o pracę - warunek konieczny
- przygotowanie dokumentacji powykonawczej w postaci papierowej lub elektronicznej - w oparciu o dokumentację techniczną, projekt warsztatowy i szczegółowy opis przedmiotu zamówienia
- przeszkolenie pracowników Zamawiającego z zakresu korzystania z poszczególnych systemów, w terminie ustalonym z Zamawiającym
- przeszkolenie pracowników Zamawiającego odpowiedzialnych za obsługę informatyczną urządzeń (administratorów systemów), w terminie ustalonym z Zamawiającym
- zapewnienie wsparcia informatycznego w okresie trwania rękojmi i gwarancji
- zapewnienie kompleksowego serwisu przedmiotu umowy w okresie rękojmi i gwarancji, wynoszącej 12 msc w tym: wykonywanie przeglądów okresowych wraz z niezbędnym czyszczeniem i wymianą elementów mechanicznych podlegających zużyciu, w częstotliwości przewidzianej przez producenta, w każdym roku obowiązywania gwarancji i rękojmi i w ilości nie mniejszej niż ilość lat gwarancji (np. dwa lata gwarancji - dwa przeglądy okresowe).
III. OPIS FUNKCJONALNY SYSTEMU
1. System parkingowy
Na terenie parkingu przy Ul. Biernackiego w Opocznie zostanie zamontowany automatyczny system parkingowy, którego zadaniem będzie kontrola dostępu do parkingu dla pojazdów osobowych a także sporadycznie autobusów i samochodów ciężarowych. Użytkowanie systemu parkingowego musi być intuicyjne i proste zarówno dla rodzimych użytkowników jak i obcokrajowców. Zakłada się dostępność parkingu 24 godz. na dobę 7 dni w tygodniu.
System parkingowy powinien składać się minimum z:
o 1 terminala wjazdowego (szlabanu i bileterka)
o 1 terminala wyjazdowego z możliwością płatności kartą zbliżeniowo + szlabanu
o 1 prefabrykowanej wyspy parkingowej do montażu urządzeń
o Osłona rurowa urządzenia L-kształtna (ochrania urządzenia przed uszkodzeniami)
o 2 stanowisko komputerowych wraz z niezbędnym wyposażeniem- do zarządzania i obsługi systemu parkingowego, z czego 1 z nich będzie pełnił dodatkowo funkcję serwera systemu - komputery oraz komunikację zorganizuje Zamawiający
o elementów małej architektury do wygrodzenia terenu parkingu i ochrony urządzeń parkingowych - ok. 10 słupków stałych (należy załączyć zdjęcie słupka)
Projektowany system umożliwia skorzystanie z przestrzeni parkingowej dwóm kategoriom klientów:
- klienci rotacyjni (posługujący się papierowymi biletami parkingowymi)
- klienci abonamentowi i pracownicy (posługujący się kartami RFID)
W przypadku zaniku napięcia, szlabany parkingowe mają zostać automatycznie podniesione do góry.
1.1 Wjazd na parking
Kierowca który chce wjechać na parking, podjeżdża pod terminal wjazdowy. Po najechaniu na pierwszą pętlę indukcyjną obecności, zostanie aktywowany bezdotykowy czujnik pobrania biletu znajdujący się na terminalu. Po wzbudzeniu czujnika zostaje wydrukowany bilet z nadrukowanymi informacjami tj. kod kreskowy, numer biletu, data i godz. wjazdu. Powyższe informacje zostaną zapisane w bazie danych systemu. W momencie odebrania przez klienta biletu następuje automatyczne otwarcie szlabanu i klient może wjechać na parking. Po przejechaniu samochodu nad drugą pętlą indukcyjną, szlaban zostanie zamknięty. Przy szlabanie będzie również zamontowana fotokomórka, która zabezpiecza przed zamknięciem ramienia szlabanu na pieszego znajdującego się w jego pobliżu. Kierowcy posiadający kartę abonamentową wjeżdżają na parking poprzez zbliżenie jej do czytnika.
1.2 Rozliczanie parkowania
Pobór opłat za parkowanie będzie możliwy w 2 stanowiskach komputerowych (w budynku basenu Opoczyńska Fala oraz budynku MDKu) oraz bezpośrednio w terminalu wyjazdowym na parkingu za pomocą karty płatniczej zbliżeniowej, co pozwala na bezobsługowe korzystanie z parkingu.
1.3 Wyjazd z parkingu
Kierowca który chce wyjechać z parkingu, podjeżdża pod terminal wyjazdowy. Po najechaniu na pierwszą pętlę indukcyjną obecności, zostanie aktywowany skaner biletów wbudowany w terminal. Następnie klient skanuje swój bilet parkingowy i jeśli system potwierdzi, że parkowanie zostało opłacone w jednym z 2 stanowisk obsługi lub dany bilet mieści się w opcjonalnym i dowolnie konfigurowalnym tzw. darmowym czasie parkowania - to szlaban zostaje otwarty i samochód może wyjechać z parkingu. W przypadku gdy bilet parkingowy nie został opłacony to na ekranie w terminalu wyświetla się odpowiedni komunikat i kwota do opłacenia. Wówczas klient dokonuje płatności przy użyciu karty płatniczej zbliżeniowej. Po przejechaniu samochodu nad drugą pętlą indukcyjną, szlaban zostanie zamknięty. Przy szlabanie będzie również zamontowana fotokomórka, która zabezpiecza przed zamknięciem ramienia szlabanu na pieszego znajdującego się w jego pobliżu. Kierowcy posiadający kartę abonamentową wyjeżdżają z parkingu poprzez zbliżenie jej do czytnika.
1.4 Obsługa systemu parkingowego
Zarządzanie systemem parkingowym będzie odbywało się na 2 komputerach stacjonarnym z zainstalowanym oprogramowaniem parkingowym. Na stanowisku przewiduje się również możliwość rozliczania biletów za parkowanie.
System ma mieć możliwość edycji poszczególnych parametrów systemu a także zarządzanie nim przez operatora parkingu m.in. generowania szczegółowych raportów finansowych i statystyk z działalności parkingu, konfigurowania taryf za parkowanie, podglądu stanu urządzeń wchodzących w skład systemu, tworzenia biletów parkingowych i abonamentów - w zależności od poziomu dostępu dla poszczególnych użytkowników.
IV. OPIS TECHNICZNY URZĄDZEŃ
1. System parkingowy
1.1 Terminal wjazdowy - 1 szt.
o obudowa ze stali malowana proszkowo na kolor RAL (do ustalenia)
o wbudowany komputer PC
o komunikacja Ethernet (TCP / IP)
o drukarka biletów parkingowych z kodem kreskowym z zasobnikiem na bilety. Nie dopuszcza się biletów z rolki
o czytelny i duży wyświetlacz LCD o przekątnej minimum 10 cali, o jasności minimum 600cd/m2
o czytnik kart zbliżeniowych
o podświetlenie LED obudowy, działające na zasadzie semafora czerwono-zielonego
o drzwi serwisowe zabezpieczone zamkiem patentowym
o grzałka i wentylator sterowane układem elektronicznym (termostat)
o współpraca z pętlą indukcyjną wykrywającą pojazd, uniemożliwiającą pobranie biletu bez obecności pojazdu
o możliwość współpracy z kamerą odczytującą tablice rejestracyjne
o zasilanie 230V AC
o temperatura pracy od -30 do +40 stopni
1.2 Terminal wyjazdowy - 1 szt.
o obudowa ze stali malowana proszkowo na kolor RAL (do ustalenia)
o wbudowany komputer PC
o komunikacja Ethernet (TCP / IP)
o skaner biletów parkingowych z kodem kreskowym
o czytelny i duży wyświetlacz LCD o przekątnej minimum 10 cali, o jasności minimum 600cd/m2
o czytnik kart zbliżeniowych
o terminal kart płatniczych zbliżeniowych
o podświetlenie LED obudowy, działające na zasadzie semafora czerwono-zielonego
o grzałka i wentylator sterowane układem elektronicznym (termostat)
o współpraca z pętlą indukcyjną wykrywającą pojazd, uniemożliwiającą zeskanowanie biletu bez obecności pojazdu
o możliwość współpracy z kamerą odczytującą tablice rejestracyjne
o zasilanie 230V AC
o temperatura pracy od -30 do +40 stopni
1.4 Szlaban parkingowy - 2 szt.
o obudowa ze stali malowanej proszkowo
o czas otwarcia ramienia max. 2 sekundy
o ilość cykli pracy - minimum 3mln MCBF
o semafor LED na obudowie jednostki szlabanu
o długość ramienia ok. 400cm
o ramię podświetlone listwami LED
o guma ochronna na całej długości ramienia
o możliwość ręcznego otwarcia szlabanu za pomocą kluczyka
o współpraca z pętlą indukcyjną w celu zabezpieczenia przed zamknięciem się szlabanu na samochód
o współpraca z fotokomórką w celu zabezpieczenia przed zamknięciem się szlabanu na pieszego
o moduł radiowy - do sterowania szlabanem za pomocą pilota
Funkcjonalność systemu:
o konfiguracja opłat za parkowanie z możliwością zmiany wysokości opłaty dla każdej kolejnej godz. parkowania
o naliczanie minutowe parkowania
o programowanie kart abonamentowych, w tym dowolnego definiowania ważności abonamentu np. data ważności, ilość wjazdów, godz. obowiązywania itd.
o zarządzanie poszczególnymi elementami systemu parkingowego
o konfiguracja darmowego czasu parkowania i czasu przeznaczonego na wyjazd z parkingu po dokonaniu opłaty za parkowanie
o możliwość nadawania dowolnych rabatów do biletów parkingowych
o wystawianie faktur VAT
o wystawianie faktur do paragonów
o wystawianie faktur uproszczonych / paragonów z numerem NIP odbiorcy
o możliwość własnej konfiguracji sposobu numeracji faktur
o możliwość konfiguracji dodatkowego tekstu, uwag drukowanych automatycznie na każdej fakturze
o możliwość ograniczenia dostępu do bazy faktur oraz do wystawiania faktur przez pracowników nie posiadających uprawnień
o generowanie Jednolitego Pliku Kontrolnego
o zarządzanie dostępem do oprogramowania - edycja pracowników, ich uprawnień, poziomów dostępu, sposobu logowania. Dodawanie nowych pracowników, przypisywanie haseł
o ze względów bezpieczeństwa - możliwość konfigurowania określonych zabezpieczeń logowania do systemu - możliwość określenia minimalnej długości hasła, minimalnej ilości małych oraz dużych liter w haśle, minimalnej ilości cyfr w haśle, minimalnej ilości znaków specjalnych, ustawienia zabezpieczeń logowania - określenie ilości dni do wymuszenia zmiany hasła
-możliwość generowania szczegółowych raportów m.in
o zmianowy
o okresowy
o lista przychodów z uwzględnieniem form płatności
o pobrania z kasy
o logowania pracowników (data, czas, pracownik, stanowisko)
o lista pracowników
o sprzedaż wg towaru (uproszczony, z rozbiciem na formy płatności, z uwzględnieniem cen jednostkowych)
o sprzedaż wg zdefiniowanych kategorii
o sprzedaż podsumowanie z podziałem na formy płatności, stawki VAT, faktury, paragony
o zestawienie faktur z możliwością wyboru typu faktury (FV VAT, FV VAT do paragonu, FV dla osoby fizycznej, FV dla osoby fizycznej bez paragonu, faktury pro forma, korekty faktur).
o zestawienie faktur z możliwością definiowania formy płatności oraz sortowania po dacie sprzedaży, dacie płatności, dacie wystawienia
o Raport aktywnych biletów
o raport aktywnych abonamentów
o raporty kaucji i kart - lista kaucji, operacje na kaucjach, lista kart
o statystyki- sprzedaży wg kategorii z podziałem godzinowym, dziennym, miesięcznym
1.7 Słupki parkingowe wygrodzeniowe - ok. 40szt
o konstrukcja stalowa malowana proszkowo, kolor biały z czerwonymi pasami odblaskowymi
o wysokość ok. 100cm
o średnica rury: fi60
o montaż do podłoża na 4 kotwy
1.8 Tablica informacyjna z regulaminem parkingu
Termin i miejsce złożenia ofert:
Oferty należy składać za pośrednictwem platformy Logintrade
Pozostałe informację:
1. Zleceniodawca zastrzega sobie prawo do unieważnienia postępowania bez podania przyczyny. W przypadku unieważnienia postępowania zleceniodawca nie ponosi kosztów postepowania.
Przedmiot zamówienia:
Lp. Przedmiot zamówienia CPV/Indeks Ilość J.m Wadium Wynagrodzenie Zabezpieczenie przedmiotu umowy Miejsce realizacji Termin wykonania Załącznik/Link Uwagi
1. System parkingowy CPV/Indeks 1 szt. %

Dokument nr: Z17/73787, DZ/17/2022

Składanie ofert:
Składanie ofert odbywa się za pośrednictwem platformy elektronicznej, dostępnej pod adresem:
https://pgkopoczno.logintrade.net/zapytania_email,84269,ca0103034eeebb75ff51725c534826f6.html
TERMIN SKŁADANIA: 2022-05-12 09:00
Termin zadawania pytań: 2022-05-06 13:00
Składanie ofert odbywa się za pośrednictwem platformy elektronicznej, dostępnej pod adresem:
https://pgkopoczno.logintrade.net/zapytania_email,84269,ca0103034eeebb75ff51725c534826f6.html

Wymagania:
Kryteria formalne:
Termin płatności: 30 dni
Miejsce dostawy: siedziba
Koszt transportu: po stronie wykonawcy
Waluta: PLN
Wartość poniżej kwoty określonej w PZP: Tak
Wybór oferty: Bez zastosowania aukcji elektronicznej
Termin związania ofertą: 60 dni
Możliwość składania ofert cząstkowych: Nie
Możliwość składania ofert równoważnych: Nie
Możliwość składania ofert wariantowych: Nie
Zawarcie umowy ramowej: Nie

Uwagi:
Kryteria oceny oferty:
Lp. Nazwa kryterium Waga kryterium
1. Cena 100%
Uwaga:
1. Wykorzystujemy platformę zakupową Logintrade jako narzędzie do kontaktów z wykonawcami.
2. Rejestracja w bazie wykonawców, przeglądanie ogłoszeń oraz składanie ofert handlowych jest bezpłatne.
3. Jeśli nie posiadasz konta na platformie zakupowej Logintrade Zarejestruj się w bazie wykonawców w celu otrzymania loginu i hasła do swojego konta. Jedno konto wykonawcy umożliwia otrzymywanie ogłoszeń od wielu Zamawiających.
4. Regulamin Platformy zakupowej jest dostępny w panelu rejestracyjnym.

Kontakt:
Osoba kontaktowa:
Agnieszka Taler
tel:
e-mail: ataler@pgk.opoczno.pl

Podobne przetargi

Przetargi z podobnych kategorii

© eurobudowa.pl 2004-2022

Współpracujemy z:

  • Money.pl
  • Gratka.pl
  • tabor24.pl
  • trader
  • rynekinstalacyjny.pl
  • InvestMap.pl

Ta strona używa COOKIES.

Korzystając z niej wyrażasz zgodę na wykorzystywanie cookies, zgodnie z ustawieniami Twojej przeglądarki. Szczegóły w Polityce Prywatności.