Infolinia: 58 732-70-70 info@eurobudowa.pl
JEDYNA W POLSCE
PLATFORMA
PRZETARGÓW I ZLECEŃ
WYSPECJALIZOWANA
W BRANŻY BUDOWLANEJ
Codziennie nowe
ogłoszenia
Raporty e-mail
Intuicyjny
panel klienta
Płatności on-line
Aplikacja mobilna

Wyszukiwanie przetargów

..pokażukryj podkategorie
Wyszukiwanie szczegółowe
Liczba ogłoszeń
1060z dziś
6427z ostatnich 7 dni
22933z ostatnich 30 dni

Przetargi z kategorii

Partnerzy serwisu

  • investmap.pl Actum - Administrowanie nieruchomościami
  • elektro.info.pl monitor-inwestycji.pl

Dostawa urządzeń zabawowych

Przedmiot:

Dostawa urządzeń zabawowych

Data zamieszczenia: 2022-05-11
Dane kontaktowe Zamawiającego: Urząd Miasta w Lędzinach
ul. Lędzińska 55
43-143 Lędziny
powiat: bieruńsko-lędziński
um@ledziny.pl
Województwo: śląskie
Miasto: Lędziny
Wadium: ---
Nr telefonu: ---
Termin składania ofert: 2022-05-12 OGŁOSZENIE JEST JUŻ NIEAKTUALNE
2 nazwa przedmiotu zamówienia: DOSTAWA i montaż urządzeń placu zabaw w ramach inwestycji ,,Budżet Obywatelski - Radosna integracja - doposażenie placu zabaw Miejskiego Przedszkola z Oddziałami Integracyjnymi nr 2 w Lędzinach"
3 opis przedmiotu zamówienia: DOSTAWA urządzeń zabawowych spełniających wymagania Zamawiającego, zgodnie z projektem budowlano wykonawczym na terenie Przedszkola nr 2 w Lędzinach.

Składanie ofert:
10 miejsce oraz termin składania: formularz oferty w zamkniętej kopercie w Urzędzie Miasta Lędziny, 43-143 Lędziny, Lędzińska 55 do dnia 12.05.2022 r

Miejsce i termin realizacji:
4 termin wykonania zamówienia: 01.07.2022 - 31.07.2022

Wymagania:
5 warunki udziału w postępowaniu oraz opis sposobu dokonywania oceny spełniania tych warunków: udzielenie gwarancji na okres 60 miesięcy
6 wykaz oświadczeń lub dokumentów, jakie mają dostarczyć wykonawcy w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu: wersje papierowe potwierdzające zgodność urządzeń z aktualną normą PN-EN 1176, karty techniczne wszystkich urządzeń z określeniem wszystkich wymiarów i wizualizacją urządzeń,

7 informacje o sposobie porozumiewania się zamawiającego z wykonawcami oraz przekazywania oświadczeń lub dokumentów, a także wskazanie osób uprawnionych do porozumiewania się z wykonawcami:
drogą mailową, um@ledziny.pl, gospodarkamiejska@ledziny.pl, poczta, faksemi
8 termin związania ofertą: 30 dni od daty wpływu oferty.
9 opis sposobu przygotowywania ofert: złożenie oferty cenowej

11 opis sposobu obliczenia ceny:
Cena oferty powinna obejmować całkowity koszt wykonania przedmiotu zamówienia w okresie trwania umowy, w tym również wszelkie koszty towarzyszące wykonaniu, o których mowa w opisie przedmiotu zamówienia, jakie Wykonawca poniesie na wykonanie przedmiotu zamówienia, w tym w szczególności:
a) koszty ogólne, koszty zakupu, koszty pośrednie, zysk;
b) koszty dojazdu, podatków, i inne czynniki;
c) koszty ubezpieczenia;
d) koszty wynikające z zapewnienia sprzętu, materiałów innych środków;
e) wszelkie inne koszty niezbędne do prawidłowego wykonania przedmiotu umowy.
12 opis kryteriów, którymi zamawiający będzie się kierował przy wyborze oferty, wraz z podaniem znaczenia tych kryteriów i sposobu oceny ofert: cena 100% oraz zgodność z warunkami Zamawiającego..
13 informacje o formalnościach, jakie powinny zostać dopełnione po wyborze oferty w celu zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego: brak
14 inne wymagania: brak
Postępowanie o udzielenie zamówienia jest prowadzone zgodnie z postanowieniami Regulaminu udzielania zamówień o wartości nie przekraczającej wyrażonej w złotych równowartości kwoty 30.000 euro, udostępnionego na stronie internetowej Urzędu Miasta Lędziny oraz przepisami ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. - Kodeks cywilny (Dz. U. Nr 16, poz. 93, z późn. zm.).

Podobne przetargi

Przetargi z podobnych kategorii

© eurobudowa.pl 2004-2022

Współpracujemy z:

  • Money.pl
  • Gratka.pl
  • tabor24.pl
  • trader
  • rynekinstalacyjny.pl
  • InvestMap.pl

Ta strona używa COOKIES.

Korzystając z niej wyrażasz zgodę na wykorzystywanie cookies, zgodnie z ustawieniami Twojej przeglądarki. Szczegóły w Polityce Prywatności.