Infolinia: 58 732-70-70 info@eurobudowa.pl
JEDYNA W POLSCE
PLATFORMA
PRZETARGÓW I ZLECEŃ
WYSPECJALIZOWANA
W BRANŻY BUDOWLANEJ
Codziennie nowe
ogłoszenia
Raporty e-mail
Intuicyjny
panel klienta
Płatności on-line
Aplikacja mobilna

Wyszukiwanie przetargów

..pokażukryj podkategorie
Wyszukiwanie szczegółowe
Liczba ogłoszeń
1054z dziś
6488z ostatnich 7 dni
22912z ostatnich 30 dni

Przetargi z kategorii

Partnerzy serwisu

  • investmap.pl Actum - Administrowanie nieruchomościami
  • elektro.info.pl monitor-inwestycji.pl

Dostawa ciepła

Przedmiot:

Dostawa ciepła

Data zamieszczenia: 2022-05-11
Dane kontaktowe Zamawiającego: Zakład Gospodarowania Nieruchomościami w Dzielnicy Wawer m. st. Warszawy
ul. Trakt Lubelski 353
04-667 Warszawa
powiat: Warszawa
tel. 22 277 35 00, fax 22 277 35 67
wawer.zgn@um.warszawa.pl
Województwo: mazowieckie
Miasto: Warszawa
Wadium: ---
Nr telefonu: tel. 22 277 35 00, f
Termin składania ofert: 2022-05-13 OGŁOSZENIE JEST JUŻ NIEAKTUALNE
DOSTAWA ciepła (sprzedaż i dystrybucja) do budynku użytkowego przy Ul. Korkowej 119/123 w Warszawie.
Przedmiotem zamówienia jest dostawa ciepła (sprzedaż i dystrybucja) na potrzeby ogrzewania i ciepłej wody do budynku użytkowego przy Ul. Korkowej 119/123 w Warszawie.
Opis przedmiotu zamówienia:
1. Szacunkowa ilość zamówionego ciepła - 1 300 GJ
2. Moc cieplna na potrzeby ogrzewania - 0,1397 MW
3. Moc cieplna na potrzeby ciepłej wody - 0,0122 MW
4. Zamówiona moc cieplna - 0,1519 MW
5. Grupa taryfowa - A3/B1/C1
6. Powierzchnia budynku - 1 540,61 m?
Prognozowana ilość zamówionego ciepła ma charakter informacyjny i została obliczona na podstawie zużycia ciepła w okresie 6 miesięcy. Wykonawcy nie przysługuje roszczenie w stosunku do Zamawiającego wynikające z ew. mniejszego od określonego powyżej zużycia ciepła w okresie realizacji umowy.

Dokument nr: ZGN/NZ/263/JNI/2022

Otwarcie ofert: Otwarcie ofert nastąpi dnia 13.05.2022r. o godz. 1030 w siedzibie Zamawiającego przy Ul. Trakt Lubelski 353 pok. nr 25.

Specyfikacja:
Dokumenty niezbędne do złożenia oferty można otrzymać w Zespole Zamówień Publicznych Zakładu Gospodarowania Nieruchomościami w Dzielnicy Wawer przy Ul. Trakt Lubelski 353 pok. nr 4- parter lub na stronie internetowej: http://www.zgn-wawer.pl oraz www.zgnwawer.bip.um.warszawa.pl

Składanie ofert:
Ofertę w zamkniętej kopercie należy złożyć w terminie do dnia 13.05.2022r. do godz. 1000 w siedzibie Zamawiającego w sekretariacie przy Ul. Trakt Lubelski 353.
Ze względu na panującą pandemię dopuszcza się możliwość złożenia oferty drogą elektroniczną na adres e-mail wawer.zgn@um.warszawa.pl

Miejsce i termin realizacji:
Termin realizacji zamówienia: od dnia 01.06.2022 r. do dnia 31.05.2023 r.

Wymagania:
w postępowaniu o udzielenie zamówienia na podst. art. 4 pkt. 8 ustawy Prawo zamówień publicznych z dnia 11 września 2019 r.
Cena oferty musi być wyrażona w złotych polskich w sposób jednoznaczny (bez propozycji alternatywnych) i winna obejmować całkowity koszt łączny brutto realizacji zamówienia, obliczony w kalkulacji ceny oferty, na podstawie założeń zawartych w opisie przedmiotu zamówienia.
Kalkulacja musi uwzględniać wszystkie ceny jednostkowe, koszty i opłaty związane z zakupem i przesyłem przewidywanej ilości energii cieplnej.
Łączna cena brutto wynikająca z podsumowania ww. kalkulacji stanowić będzie cenę oferty. Do kalkulacji (lub jako element jej treści) należy dołączyć opis i kolejność działań umożliwiających zamawiającemu sprawdzenie rachunkowe poprawności obliczenia ceny oferty.
W postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego mogą wziąć udział wykonawcy, którzy:
- posiadają odpis z właściwego rejestru albo zaświadczenie o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej.
- posiadają koncesją na prowadzenie działalności gospodarczej w zakresie obrotu energią cieplną wydaną przez Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki, w oparciu o ustawę z dnia 10.04.1997r., Prawo energetyczne.
W ślad za ofertą przesłaną drogą elektroniczną należy wysłać ofertę w formie papierowej za pomocą Poczty Polskiej lub za pośrednictwem kuriera.
Kryteria wyboru oferty:
A - Cena za realizację całego zamówienia - waga 60% - 6 pkt
B - Termin płatności - waga 20% - 2 pkt
C - Zatrudnienie na umowę o pracę min. 1 osoby
ze stwierdzeniem niepełnosprawności na min. ? etatu - waga 20% - 2 pkt
Punkty przyznane za kryterium A: ,,cena za realizację całego zamówienia" będą liczone wg następującego wzoru:
najniższa cena ofertowa
punkty przyznane 10 x ................................................... x 60 %
badanej ofercie cena badanej oferty
Punkty B przyznane za kryterium "termin płatności " będą liczone w następujący sposób
Termin płatności 21 dniowy - 1 punkt
Termin płatności 30 dniowy - 2 punkty
Punkty C przyznane za kryterium " Zatrudnienie na umowę o pracę min. 1 osoby ze stwierdzeniem niepełnosprawności na min. ? etatu " będą liczone w następujący sposób:
Zatrudnienie 1-2 osób - 1 pkt
Zatrudnienie 3 osób i więcej - 2 pkt
Do oferty należy załączyć: formularz ofertowy (zał. Nr 1), kalkulacje ceny oferty, wypis z rejestru działalności gospodarczej lub KRS, koncesję na prowadzenie działalności gospodarczej w zakresie obrotu energią cieplną.
Zamawiający zastrzega sobie prawo do unieważnienia postępowania bez podania przyczyny.

Przetargi z podobnych kategorii

© eurobudowa.pl 2004-2022

Współpracujemy z:

  • Money.pl
  • Gratka.pl
  • tabor24.pl
  • trader
  • rynekinstalacyjny.pl
  • InvestMap.pl

Ta strona używa COOKIES.

Korzystając z niej wyrażasz zgodę na wykorzystywanie cookies, zgodnie z ustawieniami Twojej przeglądarki. Szczegóły w Polityce Prywatności.