Infolinia: 58 732-70-70 info@eurobudowa.pl
JEDYNA W POLSCE
PLATFORMA
PRZETARGÓW I ZLECEŃ
WYSPECJALIZOWANA
W BRANŻY BUDOWLANEJ
Codziennie nowe
ogłoszenia
Raporty e-mail
Intuicyjny
panel klienta
Płatności on-line
Aplikacja mobilna

Wyszukiwanie przetargów

..pokażukryj podkategorie
Wyszukiwanie szczegółowe
Liczba ogłoszeń
5264z ostatnich 7 dni
21796z ostatnich 30 dni

Przetargi z kategorii

Partnerzy serwisu

  • investmap.pl Actum - Administrowanie nieruchomościami
  • elektro.info.pl monitor-inwestycji.pl

Remont elewacji budynku szkoły - malowanie elewacji budynku szkoły wraz z wymianą...

Przedmiot:

Remont elewacji budynku szkoły - malowanie elewacji budynku szkoły wraz z wymianą orynnowania

Data zamieszczenia: 2022-05-12
Dane kontaktowe Zamawiającego: Szkoła Podstawowa im Orła Białego w Kobylanach
ul. Słoneczna 11
21-540 Małaszewicze
powiat: bialski (podlaski)
Telefon 83 411 20 70, FAX 83 411 20 71
sekretariat@kobylany.pl
Województwo: lubelskie
Miasto: Małaszewicze
Wadium: ---
Nr telefonu: Telefon 83 411 20 70
Termin składania ofert: 2022-05-13 OGŁOSZENIE JEST JUŻ NIEAKTUALNE
ZAPRASZA DO ZŁOŻENIA OFERTY
/Niniejsze zaproszenie nie stanowi zapytania ofertowego w rozumieniu ustawy Prawo
zamówień publicznych/.
l.Opis przedmiotu zamówienia:
Remont elewacji budynku szkoły - malowanie elewacji budynku szkoły wraz
z wymianą orynnowania.

Otwarcie ofert: otwarcie złożonych ofert nastąpi w dniu 13.05.2022 r., o godz. 10;30 w siedzibie
Zamawiającego tj. Szkole Podstawowej im. Orła Białego w Kobylanach,
ul. Słoneczna 11.

Składanie ofert:
Opis sposobu przygotowania, miejsce i termin złożenia oferty:
1) należy ją złożyć w nieprzejrzystej i zamkniętej kopercie, z opisem ,,Remont
elewacji budynku szkoły - malowanie elewacji budynku szkoły wraz z wymianą
orynnowania" w siedzibie Szkoły Podstawowej im. Orła Białego w Kobylanach,
ul. Słoneczna 11, 21-540 Małaszewicze (Sekretariat) w terminie: do dnia
13.05.2022 r. do godz. 10;00

Miejsce i termin realizacji:
2. Wymagany termin realizacji przedmiotu zamówienia: od 01.07.2022 r. do 12.08.2022 r.

Wymagania:
3. Przy wyborze oferty do realizacji, zamawiający będzie kierował się kryterium:
- najniższa cena
4. Opis sposobu obliczenia ceny:
1) Wynagrodzenie kosztorysowe powinno zawierać wszystkie koszty
związane z realizacją zamówienia. W cenie powinny być uwzględnione wszystkie
podatki, łącznie z podatkiem VAT.
2) Wynagrodzenie za świadczoną, robotę budowlaną* będzie
rozliczane zgodnie z kosztorysem ofertowym.
5. Wykonawca składając ofertę zobowiązany jest złożyć następujące dokumenty:
1) formularz ofertowy wg załączonego wzoru* - zał. nr 1,
2) oświadczenie Wykonawcy, że spełnia, warunki udziału w postępowaniu wg
załączonego wzoru* - zał. nr 2,
3) kosztorys ofertowy - na podstawie przedmiaru robót,
4) w przypadku, gdy w postępowaniu Wykonawca jest reprezentowany przez inną
osobę należy dołączyć udzielone jej pełnomocnictwo;
6. Zamawiający wybierze ofertę najkorzystniejszą spełniającą wszystkie wymagane
warunki.
2) cena podana w złożonej ofercie ma być podana cyfrowo i słownie. Oferta cenowa
winna być sporządzona wyłącznie w języku polskim i obejmuje całość
zamówienia;
3) Wykonawcy składają oferty z wyceną przedmiotu zamówienia opisanego
w zaproszeniu do składania ofert oraz z zachowaniem wyznaczonego terminu.
Niespełnienie warunków skutkuje odrzuceniem oferty. Odrzucenie oferty
następuje także w przypadku braku zgody wykonawcy na poprawione przez
zamawiającego oczywiste błędy i omyłki pisarskie oraz rachunkowe w ofercie;
4) oferta otrzymana przez Zamawiającego po terminie podanym powyżej zostanie
Wykonawcy zwrócona bez otwierania;

Kontakt:
Osobą uprawnioną do kontaktów z Wykonawcami jest:
Bożena Konieczka,
tel. 83 411 20 70
e-mail:dyrektor@kobylany.pl

Podobne przetargi

Przetargi z podobnych kategorii

© eurobudowa.pl 2004-2022

Współpracujemy z:

  • Money.pl
  • Gratka.pl
  • tabor24.pl
  • trader
  • rynekinstalacyjny.pl
  • InvestMap.pl

Ta strona używa COOKIES.

Korzystając z niej wyrażasz zgodę na wykorzystywanie cookies, zgodnie z ustawieniami Twojej przeglądarki. Szczegóły w Polityce Prywatności.