Infolinia: 58 732-70-70 info@eurobudowa.pl
JEDYNA W POLSCE
PLATFORMA
PRZETARGÓW I ZLECEŃ
WYSPECJALIZOWANA
W BRANŻY BUDOWLANEJ
Codziennie nowe
ogłoszenia
Raporty e-mail
Intuicyjny
panel klienta
Płatności on-line
Aplikacja mobilna

Wyszukiwanie przetargów

..pokażukryj podkategorie
Wyszukiwanie szczegółowe
Liczba ogłoszeń
4904z ostatnich 7 dni
19685z ostatnich 30 dni

Przetargi z kategorii

Partnerzy serwisu

  • investmap.pl Actum - Administrowanie nieruchomościami
  • elektro.info.pl monitor-inwestycji.pl

Poprawa bezpieczeństwa na terenie placówek oświatowych

Przedmiot:

Poprawa bezpieczeństwa na terenie placówek oświatowych

Data zamieszczenia: 2022-06-14
Dane kontaktowe Zamawiającego: Miasto Otwock
Armii Krajowej 5
05-400 Otwock
powiat: otwocki
tel.: 22 779-20-01, fax: 22 779-42-25
umotwock@otwock.pl
Województwo: mazowieckie
Miasto: Otwock
Wadium: ---
Nr telefonu: tel.: 22 779-20-01,
Termin składania ofert: 2022-06-20 OGŁOSZENIE JEST JUŻ NIEAKTUALNE
Nazwa zadania:
Wykonanie nowego ogrodzenia przy Szkole Podstawowej nr 2 od strony ulicy Poniatowskiego w ramach zadania ,,Poprawa bezpieczeństwa na terenie placówek oświatowych w Otwocku"
1. Określenie przedmiotu zamówienia:
W zakres prac będących przedmiotem umowy wchodzi w szczególności:
1) demontaż starej podmurówki wraz z utylizacją,
2) zasypanie i wyrównanie terenu po demontażu podmurówki,
3) odtworzenie chodnika i elementów chodnika na styku z demontowaną podmurówką,
4) wykonanie nowej betonowej podmurówki wraz z daszkiem prefabrykowanym (daszki dostarcza Zamawiający) zgodnie z załączonym szkicem do zapytania ofertowego,
5) montaż nowego ogrodzenia producenta Wiśniowski (przęsła, słupki oraz bramę dostarcza Zamawiający),
6) montaż bramy wjazdowej i 2 szt. furtek,
7) wykonanie słupów furtkowych 4szt z pustaka K2 i murku 5m z pustaka KI

Otwarcie ofert: Miejsce i termin otwarcia ofert.
Otwarcie złożonych ofert cenowych nastąpi w dniu 20.06. 2022 r., o godz. 10.00
w siedzibie Zamawiającego przy Ul. Armii Krajowej 5 w Otwocku, budynek B pok. Nr 34.

Składanie ofert:
6. Miejsce i termin złożenia oferty:
Ofertę należy złożyć w terminie do dnia 20.06.2022 do godz 950
w zaklejonej kopercie w siedzibie Zamawiającego: Biuro Obsługi Mieszkańców -- bud. ,,B" pok. 1 w Biurze Obsługi Mieszkańca Urzędu Miasta Otwocka, Ul. Armii Krajowej 5

Miejsce i termin realizacji:
Wymagany termin realizacji zamówienia: 90 dni od dnia podpisania umowy.

Wymagania:
3. Przy wyborze oferty do realizacji zamawiający będzie się kierował kryterium:
Cena -- 100% wg wzoru: (najniższa)/(oferowana) x 100 pkt
4. Oferta ma zawierać następujące dokumenty:
a) kompletny, wypełniony formularz ofertowy wg załączonego wzoru -- zał. nr 1
b) oświadczenie zgodnie z załącznikiem nr 2
Oferta niespełniająca warunków wymienionych w pkt. a) i b) nie zostanie poddana procesowi punktacji.
5. Opis sposobu obliczania ceny w składanej ofercie:
Cenę należy wliczyć:
a) wartość usługi określoną w oparciu o przedmiot zamówienia,
b) obowiązujący podatek od towarów i usług VAT,
Cena podana przez zleceniobiorcę za świadczoną usługę jest obowiązująca przez okres ważności umowy i nie będzie podlegała waloryzacji w okresie jej trwania.
a) Opis sposobu przygotowania oferty:
-- ofertę należy złożyć w nieprzejrzystej i zamkniętej kopercie, na kopercie należy umieścić nazwę i adres zamawiającego, nazwę i adres wykonawcy oraz napis: ,,Wykonanie nowego ogrodzenia przy Szkole Podstawowej nr 2 od strony ulicy Poniatowskiego"
-- ceny w ofercie mają być wyrażone cyfrowo i słownie,
-- oferta ma być napisana w języku polskim, czytelną i trwałą techniką.
b) Oferta otrzymana przez zamawiającego po terminie podanym powyżej zostanie zwrócona wykonawcy nie otwarta.
c) Wykonawca może wprowadzić zmiany lub wycofać złożoną przez siebie ofertę przed terminem upływu jej składania.
Zamawiający może unieważnić postępowanie bez podania przyczyny.

Kontakt:
Osobami uprawnionymi do kontaktów z wykonawcami są:
Naczelnik Wydziału Inwestycji i Funduszy Zewnętrznych Krzysztof Gościcki Pracownik Wydziału Inwestycji i Funduszy Zewnętrznych Wacław Jarzębiński Zapytania dotyczące treści i przedmiotu zamówienia należy kierować na adres e-mailowy inwestycje@otwock.pl w tytule umieszczając zwrot ,,Wykonanie nowego ogrodzenia przy Szkole Podstawowej nr 2 od strony ulicy Poniatowskiego"

Podobne przetargi

Przetargi z podobnych kategorii

© eurobudowa.pl 2004-2022

Współpracujemy z:

  • Money.pl
  • Gratka.pl
  • tabor24.pl
  • trader
  • rynekinstalacyjny.pl
  • InvestMap.pl

Ta strona używa COOKIES.

Korzystając z niej wyrażasz zgodę na wykorzystywanie cookies, zgodnie z ustawieniami Twojej przeglądarki. Szczegóły w Polityce Prywatności.