Infolinia: 58 732-70-70 info@eurobudowa.pl
JEDYNA W POLSCE
PLATFORMA
PRZETARGÓW I ZLECEŃ
WYSPECJALIZOWANA
W BRANŻY BUDOWLANEJ
Codziennie nowe
ogłoszenia
Raporty e-mail
Intuicyjny
panel klienta
Płatności on-line
Aplikacja mobilna

Wyszukiwanie przetargów

..pokażukryj podkategorie
Wyszukiwanie szczegółowe
Liczba ogłoszeń
77z dziś
5148z ostatnich 7 dni
21828z ostatnich 30 dni

Przetargi z kategorii

Partnerzy serwisu

  • investmap.pl Actum - Administrowanie nieruchomościami
  • elektro.info.pl monitor-inwestycji.pl

Remont balkonów w budynku

Przedmiot:

Remont balkonów w budynku

Data zamieszczenia: 2022-06-14
Dane kontaktowe Zamawiającego: STARGARDZKIE TOWARZYSTWO BUDOWNICTWA SPOŁECZNEGO sp. z o.o
ul. A. Struga 29
73-110 Stargard
powiat: stargardzki
tel. 91 819 24 21
biuro@tbs.stargard.pl
Województwo: zachodniopomorskie
Miasto: Stargard
Wadium: ---
Nr telefonu: tel. 91 819 24 21
Termin składania ofert: 2022-06-22 OGŁOSZENIE JEST JUŻ NIEAKTUALNE
II. PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA
1. Nazwa nadana zamówieniu przez Zamawiającego: remont 7 sztuk balkonów w budynku
przy Ul. Osiedle Zachód A11 przynależnych do lokali nr c 6, c 10, g 3,g 8, h 7, j 4, j 5.
w Stargardzie.
2. Określenie zakresu zamówienia: Przedmiary robót (Załącznik nr 1 do ogłoszenia).

Otwarcie ofert: Otwarcie ofert następuje po upływie terminu składania.

Składanie ofert:
TERMIN SKŁADANIA ofert: 22/06/2022 r. do godz. 12.00
Miejsce składania ofert: siedziba Stargardzkiego TBS Stargard, Ul. A. Struga 29 - Punkt
Obsługi Klienta.

Miejsce i termin realizacji:
3. Termin wykonania zamówienia: do 60 dni od przekazania terenu

Wymagania:
4. Gwarancja 36 miesięcy.
III. WARUNKI UDZIAŁU
Informacja o oświadczeniach i dokumentach, jakie mają dostarczyć Wykonawcy:
1. Oferta cenowa (Załącznik nr 2 do ogłoszenia).
2. kosztorys ofertowy robót budowlanych w wersji pełnej - Cena ofertowa musi zawierać
wszystkie koszty związane z wykonaniem przedmiotu zamówienia, w tym m.in. sposobu
zabezpieczenia terenu robót, ustawienia rusztowania, robót przygotowawczych,
porządkowych, organizacji placu budowy wraz z jego późniejszą likwidacją, koszty
opracowania i uzgodnienia projektu tymczasowej organizacji ruchu i sposobu
zabezpieczenia terenu robót wraz z zajęciem m.in. pasa drogowego, koszty utylizacji,
pobór mediów, koszt odbioru wykonanych robót jak i dokumentacji powykonawczej. Zaleca
się aby koszty te Wykonawca uwzględnił w kosztach pośrednich.
3. Wykaz wykonanych lub wykonywanych robót w okresie ostatnich trzech lat przed upływem
terminu składnia ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy- w tym okresie
z podaniem przedmiotu zamówienia, dat wykonywania i odbiorców (Załącznik nr 3 do
ogłoszenia), z załączeniem dokumentu potwierdzającego, że te roboty zostały wykonane
z zasadami sztuki budowlanej i prawidłowo ukończone, np. referencje, umowy, protokoły
odbioru robót.
Wykonawca winien wykazać się wykonaniem co najmniej 3 robót budowlanych podobnych
do przedmiotu zamówienia.
Wykonawcy, którzy wykonali 3 prace podobne na rzecz Stargardzkiego TBS Sp. z o.o. nie
są zobowiązani do dostarczenia tego wykazu.
4. OC przedsiębiorcy - kwota ubezpieczenia min. 50 000,00 zł.
3. Oferty należy składać w zamkniętych kopertach oznakowanych w następujący sposób:
,,(TT) oferta na remont 7 szt. balkonów os. Zachód A11 "
4. Wspólnota mieszkaniowa zastrzega sobie prawo wyboru oferty według własnych kryteriów
wyboru, odstąpienia od wyboru wykonawcy lub unieważnienia postępowania.
5. W przypadku wyboru Wykonawcy z wybranym Wykonawcą zostanie zawarta umowa, której
wzór stanowi Załącznik nr 4 do ogłoszenia.

Podobne przetargi

Przetargi z podobnych kategorii

© eurobudowa.pl 2004-2022

Współpracujemy z:

  • Money.pl
  • Gratka.pl
  • tabor24.pl
  • trader
  • rynekinstalacyjny.pl
  • InvestMap.pl

Ta strona używa COOKIES.

Korzystając z niej wyrażasz zgodę na wykorzystywanie cookies, zgodnie z ustawieniami Twojej przeglądarki. Szczegóły w Polityce Prywatności.