Infolinia: 58 732-70-70 info@eurobudowa.pl
JEDYNA W POLSCE
PLATFORMA
PRZETARGÓW I ZLECEŃ
WYSPECJALIZOWANA
W BRANŻY BUDOWLANEJ
Codziennie nowe
ogłoszenia
Raporty e-mail
Intuicyjny
panel klienta
Płatności on-line
Aplikacja mobilna

Wyszukiwanie przetargów

..pokażukryj podkategorie
Wyszukiwanie szczegółowe
Liczba ogłoszeń
566z dziś
5467z ostatnich 7 dni
20248z ostatnich 30 dni

Przetargi z kategorii

Partnerzy serwisu

  • investmap.pl Actum - Administrowanie nieruchomościami
  • elektro.info.pl monitor-inwestycji.pl

Opracowanie analizy ryzyka ujęć wody

Przedmiot:

Opracowanie analizy ryzyka ujęć wody

Data zamieszczenia: 2022-06-14
Dane kontaktowe Zamawiającego: Gmina Chełmiec - Zakład Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Chełmcu
ul. Papieska 2
33-395 Chełmiec
powiat: nowosądecki
Tel. 18 548 02 19
Województwo: małopolskie
Miasto: Chełmiec
Wadium: ---
Nr telefonu: Tel. 18 548 02 19
Termin składania ofert: 2022-06-20 OGŁOSZENIE JEST JUŻ NIEAKTUALNE
ZAPYTANIE OFERTOWE
O UDZIELENIE ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO
O WARTOŚCI SZACUNKOWEJ PONIŻEJ 130 000 zł netto
III. Nazwa zadania:
,,Opracowanie analizy ryzyka ujęć wody będących własnością Gminy Chełmiec"
IV. Opis przedmiotu zamówienia:
Zamówienie publiczne obejmować będzie opracowanie analizy ryzyka dla każdego z ujęć wody, które służą zbiorowemu zaopatrzeniu w wodę przeznaczoną do spożycia przez ludzi, wskazanych poniżej.
Część I:
1.Analiza ryzyka dla ujęcia położonego w miejscowości Marcinkowice - ujęcie składające się ze studni: O-1, O-3, O-4, O-5, O-6, O-7, O-8, O-9, O-11, O-12, O-13
Część II:
2.Analiza ryzyka dla ujęcia położonego w miejscowości Piątkowa - Łęg - ujęcie składające się z trzech studni: P-1, P-4 , P-2
Część III:
3. Analiza ryzyka dla ujęcia położonego w miejscowości Paszyn - Jodłowa Góra - ujęcie składające się z dwóch studni: O-3, O-2
Część IV:
4. Analiza ryzyka dla ujęcia położonego w miejscowości Paszyn - Góry - ujęcie składające się ze studni: O-1, O-2
Część V:
5. Analiza ryzyka dla ujęcia położonego w miejscowości Kunów - ujęcie składające się z trzech studni: O-1, O-2, O-3
Jeżeli z przeprowadzonej analizy ryzyka wynikać będzie konieczność wyznaczenia strefy ochronnej obejmującej teren ochrony bezpośredniej i pośredniej, wówczas w ramach zadania zostanie wykonany i złożony przez Wykonawcę wniosek o ustanowienie strefy ochronnej. Jednocześnie Wykonawca w ramach przedmiotu zamówienia jest zobowiązany ocenić, czy dokumentacja hydrogeologiczna, którą należy przedłożyć właściwemu miejscowo Wojewodzie wraz z analizą ryzyka dla danego ujęcia, oprócz wymagań określonych w ustawie wymaga aktualizacji dokumentacji hydrogeologicznej. Jeżeli zaistnieje taka konieczność, a w szczególności dla starszych ujęć wody, Wykonawca jest obowiązany zaktualizować posiadaną przez Zamawiającego dokumentację hydrogeologiczną, tak aby zawartość tego dokumentu zawierała dane przydatne do aktualnie wymaganych standardów dotyczących ujęcia (w tym w szczególności określenie potrzeby ustanowienia stref ochronnych, ustalenia zakresu obszaru zasilania ujęcia, obszaru spływu do ujęcia, granicę zasilania ujęcia wyznaczonego 25-letnim czasem dopływu wód do ujęcia lateralnie itp.).

V. Informacje dotyczące ujęć wody:
Ujęcie Marcinkowice, studnie:
- O-1 (położona na działce o nr ewid. 17/6),
- O-3 (położona na działce o nr ewid. 17/10),
- O-4 (położona na działce o nr ewid. 17/5),
- O-5 (położona na działce o nr ewid. 17/14),
- O-6 (położona na działce o nr ewid. 17/11),
- O-7, O-8, O-9 (położone na działce o nr ewid. 17/15),
- O-11, O-12, O-13 (położone na działce o nr ewid. 17/15)
Dla ujęcia składającego się ze studni wierconych (O-1, O-3, O-4, O-5, O-6) posiadamy dodatek nr 1 do ,,Dokumentacji hydrogeologicznej zasobów wód podziemnych w kat. B ze studzien wierconych O-1, O-3, O-4 zlokalizowanych w obrębie utworów czwartorzędowych wykonanych w celu zaopatrzenia w wodę mieszkańców wsi Marcinkowice i Rdziostów, gm. Chełmiec" oraz ,,Dokumentacji hydrogeologicznej uproszczonej określającej zasoby eksploatacyjne dla studzien O 5 i O-6 zlokalizowanych w obrębie utworów czwartorzędowych dla projektowanego wodociągu w Marcinkowicach, gm. Chełmiec" weryfikujący zasoby eksploatacyjne ujęcia wód podziemnych otworami studziennymi zlokalizowanymi w miejscowości Marcinkowice zatwierdzone przez Starostę Nowosądeckiego decyzją znak: ORL-II.6341.19.2017 z dnia 23 luty 2017 r.
Dla studni głębinowych O-7, O-8, O-9 ,,Dokumentację hydrogeologiczną ustalającą zasoby eksploatacyjne otworów wiertniczych ujmujących warstwę wodonośną w obrębie utworów czwartorzędowych, w miejscowości Marcinkowice w obrębie działki nr 17/15, gm. Chełmiec, powiat nowosądecki, województwo małopolskie" zatwierdził Marszałek Województwa Małopolskiego decyzją znak: SR-IX.7431.2.2020.MS z dnia 10 stycznia 2020 r.
Dla ujęć O-11, O-12, O-13 posiadamy zatwierdzoną ,,Dokumentację hydrogeologiczną ustalającą zasoby eksploatacyjne otworów O-11, O-12, O-13 ujmujących wody zwykłe z utworów czwartorzędowych dla potrzeb rozbudowy gminnego ujęcia wody w miejscowości Marcinkowice, gmina Chełmiec, powiat nowosądeckiego, województwo małopolskie" ustalającą zasoby eksploatacyjne ujęcia wód podziemnych zatwierdzoną przez Marszałka Województwa Małopolskiego decyzją znak: SR-IX.7431.3.2022.MŻ z dnia 18.02.2022 r.
Dla każdego ujęcia wody została ustalona strefa ochrony bezpośredniej.

Ujęcie Piątkowa - Łęg, studnie:
P- 1 (położona na działce o nr ewid. 103/2),
P- 2 (położona na działce o nr ewid. 105),
P- 4 (położona na działce o nr ewid. 259/2)
Dla studni wierconej P-1 i P-2 Starosta Nowosądecki decyzją z dnia 8 lipca 2015 r, znak: ORL-IV.6531.12.2015 zatwierdził ,,Dokumentację hydrologiczną zasobów wód podziemnych z utworów trzeciorzędowych dla potrzeb lokalnego gminnego wodociągu w Piątkowej, gm. Chełmiec" powiat nowosądecki, województwo małopolskie opracowaną w czerwcu 2015 r.
Dla studni P-4 posiadamy ,,Dokumentację hydrogeologiczną ustalającą zasoby eksploatacyjne otworu P-4 ujmującego wody zwykłe z utworów paleogenu dla potrzeb rozbudowy gminnego ujęcia wody w miejscowości Piątkowa", gm. Chełmiec, powiat nowosądecki, województwo małopolskie zatwierdzoną decyzją Starosty Nowosądeckiego znak: ORL-IV.6531.8.2022 z dnia 27 maja 2022 r.
Dla ujęć wody została ustalona strefa ochrony bezpośredniej.

Ujęcie Paszyn - Jodłowa Góra, studnie:
O-3 (położona na działce o nr ewid. 346/5),
O-2 (położona na działce o nr ewid. 340/2)
Dla studni O-2 posiadamy dokumentację hydrogeologiczną ustalającą zasoby eksploatacyjne wód podziemnych ze studni wierconej O-2 ujmującej warstwę wodonośną w obrębie utworów trzeciorzędowych dla potrzeb wodociągu wiejskiego w miejscowości Paszyn Góra Jodłowa, gm. Chełmiec zatwierdzoną decyzją znak: ORL.IV.7521-B/2/01 z dnia 15 marca 2001 r., w której zostały ustalone zasoby eksploatacyjne ujęcia wody.
Dla studni O-3 Starosta Nowosądecki decyzją znak: ORL-IV.6531.10.2022 z dnia 27 maja 2022 r. zatwierdził ,,Dokumentację hydrologiczną ustalającą zasoby eksploatacyjne otworu O-3 ujmującego wody zwykłe z utworów paleogenu dla potrzeb rozbudowy gminnego ujęcia wody w miejscowości Paszyn", gm. Chełmiec, powiat nowosądecki, województwo małopolskie.
Dla ujęć wody została ustalona strefa ochrony bezpośredniej.
Ujęcie Paszyn - Góry, studnia:
O-1 (położona na działce o nr ewid. 1247/4),
O-2 (położona na działce o nr ewid. 1244/1)
Dla studni O-1 posiadamy ,,Dokumentację hydrogeologiczną uproszczoną ustalającą zasoby eksploatacyjne ze studni wierconej O-1 zlokalizowanej w obrębie utworów trzeciorzędowych w celu zaopatrzenia w wodę projektowanego wodociągu wiejskiego w miejscowości Paszyn ,,Na Górach" gmina Chełmiec, powiat nowosądecki, województwo małopolskie, zatwierdzoną decyzją znak: OS.V.7530/6/97 wydaną przez Urząd Wojewódzki w Nowym Sączu.
Dla studni O-2 Starosta Nowosądecki decyzją znak: ORL-IV.6531.9.2022 z dnia 27 maja 2022 r. zatwierdził ,,Dokumentację hydrologiczną ustalającą zasoby eksploatacyjne otworu O-2 ujmującego wody zwykłe z utworów paleogenu dla potrzeb rozbudowy gminnego ujęcia wody w miejscowości Paszyn", gm. Chełmiec, powiat: nowosądecki, województwo: małopolskie.
Dla ujęć wody została ustalona strefa ochrony bezpośredniej.

Ujęcie Kunów, studnie:
O-1 (położona na działce o nr ewid. 236/2) ,
O-2 (położona na działce o nr ewid. 171/3),
O-3 (położona na działce o nr ewid. 202/2)
Dla ujęć O-1 i O-2 ,,Dokumentację hydrogeologiczną - uproszczoną, określającą zasoby eksploatacyjne wód podziemnych ze studni O-1 i O-2 zlokalizowanych w obrębie utworów trzeciorzędowych w miejscowości Kunów, gm. Chełmiec" zatwierdził Urząd Wojewódzki w Nowym Sączu decyzją znak: OS.V.7530/15/98.
Dla ujęcia składającego się ze studni wierconej O-3 posiadamy ,,Dokumentację hydrogeologiczną ustalającą zasoby eksploatacyjne otworu wiertniczego O-3 ujmującego warstwę wodonośną w obrębie utworów trzeciorzędowych zlokalizowanego w miejscowości Kunów w obrębie działki nr ew. 202/2" opracowaną w sierpniu 2020 r. zatwierdzoną Decyzją Starosty Nowosądeckiego znak: ORL-IV.6530.11.2020 z dnia 6 maja 2020 r.
Dla ujęć wody została ustalona strefa ochrony bezpośredniej.

Właścicielem powyższych ujęć jest Gmina Chełmiec, a działalność w zakresie zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego odprowadzania ścieków na terenie Gminy Chełmiec prowadzi Zakład Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Chełmcu.
Zamawiający przekaże pełnomocnictwo od reprezentowania Zamawiającego przed Urzędem Wojewódzkim w toku postępowania administracyjnego o ustanowienie strefy ochronnej oraz do składania wyjaśnień lub uzupełnienia dokumentacji wymaganej przy składaniu analizy ryzyka.
Dla każdego z ujęć posiadamy badania wody.

Dokument nr: ZGKiM.2600-47/2022

Składanie ofert:
Ofertę należy złożyć w formie pisemnej w zamkniętej kopercie z opisem: ,,Opracowanie analizy ryzyka ujęć wody będących własnością Gminy Chełmiec" na Dzienniku Podawczym w Urzędzie Gminy Chełmiec, przy Ul. Papieskiej 2 do dnia 20.06.2022 r. do godz. 9:00.

Miejsce i termin realizacji:
Termin realizacji całości zamówienia: do dnia 30 listopada 2022 r.

Wymagania:
II. Tryb zamówienia:
Postępowanie prowadzone jest w trybie zapytania ofertowego o udzielenie zamówienia sektorowego, nie podlegającego pod ustawę prawo zamówień publicznych na podstawie art. 2 ust. 1 pkt. 2) w związku z art. 5 ust. 4 pkt.1 (wartość zamówienia niższa niż progi unijne).
VII. Warunki udziału w postępowaniu oraz opis sposobu dokonywania oceny spełniania tych warunków a także dokumenty jakie należy załączyć do oferty:
O zamówienie publiczne ubiegać się mogą Wykonawcy, którzy spełniają następujące warunki:
1. Posiadają wymagane prawem uprawnienia do wykonywania usługi objętej zleceniem - W pracach winna brać udział osoba posiadająca uprawnienia geologiczne przynajmniej kategorii V (zakres określa ustawa Prawo geologiczne i górnicze, Dz.U.2020.1064 - t.j., art. 50, ust. 2).
2. Posiadają niezbędną wiedzę i doświadczenie oraz dysponują potencjałem technicznym i osobami zdolnymi do wykonania zamówienia.
3. Znajdują się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej wykonanie zadania.
O zamówienie ubiegać się mogą Wykonawcy, którzy złożą w wymaganym terminie ofertę wraz z następującymi dokumentami:
1) Formularz ofertowy - załącznik nr 1,
2) Oświadczenie o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu wypełnionego wg wzoru stanowiącego załącznik nr 2 do zapytania ofertowego,
3). Kserokopie ważnych uprawnień lub potwierdzenie wykształcenia.
VIII. Kryterium wyboru ofert - cena 100 pkt.

Wykonawca określa cenę realizacji zamówienia poprzez wskazanie ceny brutto obejmującej wszelkie inne koszty, których poniesienie okaże się konieczne w celu należytego wykonania przedmiotu zamówienia. Zamawiający wybierze ofertę Wykonawcy na wykonanie zadania, która będzie zawierała najniższą cenę brutto za całość zamówienia i będzie zgodna z niniejszym zapytaniem. Ocena Ofert dokonywana będzie według następującego wzoru:
najniższa cena brutto ofertowa
C = ---------------------------------------------------- x 100 pkt.
cena brutto oferty badanej

Kryterium wyboru oferty będzie najkorzystniejsza cena ofertowa dla zadania po uprzednim sprawdzeniu kompletności złożonych dokumentów.
2) Oferta winna być podpisana przez osobę upoważnioną do występowania w imieniu Wykonawcy.
3) W przypadku ofert przesłanych pocztą tradycyjną decyduje data wpływu do tut. urzędu.
4) Oferty złożone po tym terminie nie będą brane pod uwagę.
5) Termin związania z ofertą wynosi 30 dni i rozpoczyna się wraz z upływem terminu składania ofert.
6) Lista wykonawców spełniających wymagania formalne oraz informacja o wyniku zapytania zostanie zamieszczona na stronie internetowej prowadzonego postępowania tj. www.chelmiec.pl
X. Istotne postanowienia umowy:
Zamawiający za wykonanie przedmiotu Umowy zapłaci Wykonawcy wynagrodzenie na podstawie faktury wystawianej przez Wykonawcę wraz z dokumentacją wykonanie zgodnie z obowiązującymi przepisami obowiązującego prawa. Termin płatności wynosi do 30 dni od otrzymania prawidłowo wystawionej faktury.
XI. Informacje dodatkowe:
1. Niezwłocznie po wyborze najkorzystniejszej oferty Zamawiający zamieści na stronie internetowej informacje o wyniku postępowania.
2. Zamawiający zastrzega sobie prawo do skontaktowania się tylko z wybranym oferentem, który złożył najkorzystniejszą ofertę tj. z najwyższą liczbą punktów.
3. Wszelkie zapytanie dotyczące postępowania należy kierować w formie elektronicznej na adres: knowak@chelmiec.pl
4. Zamawiający nie dopuszcza składnia ofert dla wybranej części.
5. Zamawiający zastrzega sobie prawo do poprawy oczywistych omyłek w ofercie, wezwania Wykonawców do złożenia wyjaśnień i uzupełnień dokumentów oraz do odrzucenia oferty niezgodnej z niniejszym zapytaniem.
6. Zamawiający zastrzega sobie prawo niepodpisania umowy w przypadku złożenia ofert, które przekroczą zabezpieczenie finansowe na wykonanie zadania.
7. Jeżeli Wykonawca, którego oferta została wybrana, uchyla się od zawarcia umowy, Zamawiający może wybrać ofertę najkorzystniejszą spośród pozostałych ofert bez przeprowadzenia ich ponownego badania i oceny.
8. Zamawiający zastrzega sobie możliwość unieważnienia postępowania bez podania przyczyny.
9. Oferty złożone po terminie zostaną pozostawione w aktach postępowania bez otwierania i nie będą brane pod uwagę przy wyborze oferty najkorzystniejszej. W przypadku składania oferty za pośrednictwem poczty decyduje data wpływu oferty do Zakładu, a nie data jej nadania.
10. Treść oferty (formularza ofertowego) musi być zgodna z niniejszym zapytaniem i nie może zawierać modyfikacji w stosunku do Formularza ofertowego stanowiącego załącznik nr 1 do niniejszego zapytania. Oferta nie spełniająca wymogów określonych w zdaniu poprzedzającym nie będzie podlegać wyborowi.
11. Wszelkie decyzje/pozwolenia o których mowa w niniejszym zapytaniu ofertowym są dostępne w siedzibie u Zamawiającego. Zamawiający na wniosek Wykonawcy pozwala na zapoznanie się z niniejszymi dokumentami po wcześniejszym telefonicznym umówieniu. W trakcie realizacji zamówienia Wykonawca będzie posiadał dostęp do ww. dokumentów. W trakcie realizacji zamówienia wszelkie koszty badań i poborów próbek do analiz pokrywa Wykonawca.
12. Wykonawca zadania dokona niezbędnych uzgodnień, inwentaryzacji, opinii wynikających z przyjętych rozwiązań oraz spełni wymagania wynikające z przepisów Ustawy Prawo Wodne.
13. Oferowana cena za prace hydrogeologiczne powinna obejmować kompleks czynności i kosztów z nimi związanych łącznie z opłatami pobieranymi przez urzędy i instytucje w związku z wykonywanym zleceniem.

Uwagi:
XII. Ochrona danych osobowych.
1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Zakład Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej z siedzibą w Urzędzie Gminy Chełmiec ul. Papieska 2, 33-395 Chełmiec, tel. 18 548 02 27, e-mail: gmina@chelmiec.pl. W sprawach związanych z przetwarzaniem danych osobowych można się kontaktować z Inspektorem Ochrony Danych, dostępnym pod adresem e mail: iod@chelmiec.pl. Z treścią ogólnej klauzuli informacyjnej wynikającej z artykułu 13 rozporządzenia o ochronie danych RODO można się zapoznać na stronie BIP Urzędu Gminy Chełmiec w zakładce RODO pod adresem: https://bip.malopolska.pl/ugchelmiec.
2. Pani/Pana/ dane osobowe przetwarzane będą na podstawie art. 6 ust. 1 lit. C RODO w celu związanym z postępowaniem o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonym w trybie zapytania ofertowego pn.: ,,Opracowanie analizy ryzyka ujęć wody będących własnością Gminy Chełmiec".
3. Odbiorcami Pani/Pana danych osobowych będą osoby lub podmioty, którym udostępniona zostanie dokumentacja postępowania w oparciu o przepisy ustawy o dostępie do informacji publicznej, dalej ,,ustawa";
4. Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane i przechowywane przez okres niezbędny dla wypełnienia celów określonych powyżej oraz przez okres zgodny z obowiązującymi przepisami dotyczącymi archiwum, w szczególnością z ustawą z dnia 14 lipca 1983 r. o narodowym zasobie archiwalnym i archiwach oraz Rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 18 stycznia 2011 r. w sprawie instrukcji kancelaryjnej, jednolitych rzeczowych wykazów akt oraz instrukcji w sprawie organizacji i zakresu działania archiwów zakładowych, a jeżeli czas trwania umowy przekracza ten okres, okres przechowywania obejmuje cały czas trwania umowy;
5. Obowiązek podania przez Panią/Pana danych osobowych bezpośrednio Pani/Pana dotyczących jest wymogiem ustawowym określonym w przepisach prawa, związanym z udziałem w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego;
6. W odniesieniu do Pani/Pana danych osobowych decyzje nie będą podejmowane w sposób zautomatyzowany, stosownie do art. 22 RODO;
7. Posiada Pani/Pan:
- na podstawie art. 15 RODO prawo dostępu do danych osobowych Pani/Pana dotyczących;
- na podstawie art. 16 RODO prawo do sprostowania Pani/Pana danych osobowych;
- na podstawie art. 18 RODO prawo żądania od administratora ograniczenia przetwarzania danych osobowych z zastrzeżeniem przypadków, o których mowa w art. 18 ust. 2 RODO;
- prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna Pani/Pan, że przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy RODO;
8. Nie przysługuje Pani/Panu:
- w związku z art. 17 ust. 3 lit. b, d lub e RODO prawo do usunięcia danych osobowych;
- prawo do przenoszenia danych osobowych, o którym mowa w art. 20 RODO;
- na podstawie art. 21 RODO prawo sprzeciwu, wobec przetwarzania danych osobowych, gdyż podstawą prawną przetwarzania Pani/Pana danych osobowych jest art. 6 ust. 1 lit. c RODO.

Kontakt:
Osobą do kontaktu z Wykonawcami będzie:
Inspektor Nadzoru - Pan Marcin Kabat
Pracownik WPR - Pani Karolina Nowak
Tel. 18 548 02 19

Podobne przetargi

© eurobudowa.pl 2004-2022

Współpracujemy z:

  • Money.pl
  • Gratka.pl
  • tabor24.pl
  • trader
  • rynekinstalacyjny.pl
  • InvestMap.pl

Ta strona używa COOKIES.

Korzystając z niej wyrażasz zgodę na wykorzystywanie cookies, zgodnie z ustawieniami Twojej przeglądarki. Szczegóły w Polityce Prywatności.