Infolinia: 58 732-70-70 info@eurobudowa.pl
JEDYNA W POLSCE
PLATFORMA
PRZETARGÓW I ZLECEŃ
WYSPECJALIZOWANA
W BRANŻY BUDOWLANEJ
Codziennie nowe
ogłoszenia
Raporty e-mail
Intuicyjny
panel klienta
Płatności on-line
Aplikacja mobilna

Wyszukiwanie przetargów

..pokażukryj podkategorie
Wyszukiwanie szczegółowe
Liczba ogłoszeń
4904z ostatnich 7 dni
21780z ostatnich 30 dni

Przetargi z kategorii

Partnerzy serwisu

  • investmap.pl Actum - Administrowanie nieruchomościami
  • elektro.info.pl monitor-inwestycji.pl

Wykonanie jednokrotnego koszenia mechanicznego traw wraz ze zbiorem i usunięciem biomasy

Przedmiot:

Wykonanie jednokrotnego koszenia mechanicznego traw wraz ze zbiorem i usunięciem biomasy

Data zamieszczenia: 2022-06-14
Dane kontaktowe Zamawiającego: IGB Mazovia
ul. Kocjana 3
01-473 Warszawa
powiat: Warszawa
tel. 22 328 60 01; fax. 22 328 60 50
j.gazdzicka@igbmazovia.pl
Województwo: mazowieckie
Miasto: Warszawa
Wadium: ---
Nr telefonu: tel. 22 328 60 01; f
Termin składania ofert: 2022-06-21 OGŁOSZENIE JEST JUŻ NIEAKTUALNE
Mazowiecka Instytucja Gospodarki Budżetowej MAZOVIA zaprasza do złożenia oferty cenowej na wykonanie usługi jednokrotnego koszenia mechanicznego traw wraz ze zbiorem i usunięciem biomasy na działkach użytkowanych przez IGB Mazovia Zakład w Średniej Wsi zlokalizowanych w: Gminie Baligród obręb ewidencyjny Jabłonki Kołonice, Gminie Lesko obręb ewidencyjny Średnia Wieś i Bachlawa, Gminie Olszanica obręb ewidencyjny Uherce Mineralne i Olszanica o łącznej powierzchni do 317 ha, w 2022 roku.
Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia stanowi załącznik nr 1 i istotne postanowienia umowy -załącznik nr 3.

Składanie ofert:
Ofertę należy złożyć do 21.06.2022 do godz. 09.00 na adres mailowy: j.gazdzicka@igbmazovia.pl

Wymagania:
1. Ocena ofert zostanie przeprowadzona w oparciu o przedstawione kryteria:
a) Cena (C)-60%
b) Termin wywozu biomasy(TWB)- 40%
2. Opis stosowanych kryteriów oraz sposób oceny ofert:
a) zasady przyznawania punktów w kryterium ,,cena" (C):
Cena - oznacza cenę łączną brutto za wykonanie całości przedmiotu zamówienia zgodnie z SIWZ oraz umową. Cena wskazana w formularzu oferty oceniana będzie w następujący sposób:
najniższa cena występująca w ofertach
C pkt = --------------------------------------------------------------x 60%
cena wskazana w rozpatrywanej ofercie
C pkt - liczba punktów za kryterium ,,cena"
Otrzymana ilość punktów pomnożona zostanie przez wagę kryterium, tj. 60 %. Maksymalna liczba punktów - 60,00 pkt.
b) zasady przyznawania punktów w kryterium ,,Termin wywozu biomasy" (TWB)
TWB pkt - liczba punktów za kryterium ,,Termin wywozu biomasy" ? maksymalna liczba punktów (tj. 40,00 pkt.) w zakresie ww. kryterium będzie przyznawana Wykonawcy, który zaoferuje termin wywozu wynoszący 30 dni kalendarzowych lub krótszy,
? Wykonawca, który zaoferuje termin wywozu w przedziale od 61 do 90 dni kalendarzowych uzyska 0 pkt.,
Punkty za kryterium Termin wywozu biomasy (TWB) zostaną przyznane na podstawie złożonej przez Wykonawcę w Formularzu Ofertowym deklaracji o czasie realizacji usługi, zgodnie z poniższą regułą:.
a) Termin wywozu biomasy do 30 dni kalendarzowych - oferta otrzyma 40 pkt.;
b) Termin wywozu biomasy od 31 do 60 dni kalendarzowych - oferta otrzyma 20 pkt.;
c) Termin wywozu biomasy od 61 do 90 dni kalendarzowych - oferta otrzyma 0 pkt.;
Uwaga:
Podanie przez Wykonawcę dłuższego terminu wywozu biomasy niż 90 dni kalendarzowych skutkować będzie odrzuceniem oferty. W przypadku braku podania w ofercie jakiegokolwiek proponowanego terminu wywozu biomasy, Zamawiający uzna, że Wykonawca oferuje maksymalny termin dopuszczony przez Zamawiającego.
3. Za najkorzystniejszą ofertę zostanie uznana oferta, która otrzyma największą ilość punktów (O) obliczoną na podstawie wzoru:
0 = C + TWB gdzie:
O - łączna ilość punktów oferty ocenianej;
C - liczba punktów uzyskanych w kryterium ,,Cena";
TWB - liczba punktów uzyskanych w kryterium ,,Termin wywozu biomasy";
4. Za najkorzystniejszą zostanie uznana oferta, która w wyniku oceny dokonanej
w oparciu o powyższe kryteria uzyska najwyższą liczbę punktów spośród badanych ofert, tj. przedstawiająca najkorzystniejszy bilans kryteriów oceny ofert, o których mowa w ust. 1.

Podobne przetargi

© eurobudowa.pl 2004-2022

Współpracujemy z:

  • Money.pl
  • Gratka.pl
  • tabor24.pl
  • trader
  • rynekinstalacyjny.pl
  • InvestMap.pl

Ta strona używa COOKIES.

Korzystając z niej wyrażasz zgodę na wykorzystywanie cookies, zgodnie z ustawieniami Twojej przeglądarki. Szczegóły w Polityce Prywatności.