Infolinia: 58 732-70-70 info@eurobudowa.pl
JEDYNA W POLSCE
PLATFORMA
PRZETARGÓW I ZLECEŃ
WYSPECJALIZOWANA
W BRANŻY BUDOWLANEJ
Codziennie nowe
ogłoszenia
Raporty e-mail
Intuicyjny
panel klienta
Płatności on-line
Aplikacja mobilna

Wyszukiwanie przetargów

..pokażukryj podkategorie
Wyszukiwanie szczegółowe
Liczba ogłoszeń
4904z ostatnich 7 dni
21780z ostatnich 30 dni

Przetargi z kategorii

Partnerzy serwisu

  • investmap.pl Actum - Administrowanie nieruchomościami
  • elektro.info.pl monitor-inwestycji.pl

Zakup przewodu elektrycznego, latarek i elektrycznego osprzętu instalacyjnego

Przedmiot:

Zakup przewodu elektrycznego, latarek i elektrycznego osprzętu instalacyjnego

Data zamieszczenia: 2022-06-14
Dane kontaktowe Zamawiającego: PGE GiEK SA/Centrala/Sekcja Realizacji Zakupów przy Oddziale EL. Bełchatów
Wola Grzymalina 3
97-406 Bełchatów
powiat: bełchatowski
+48 44 737 7604
Katarzyna.Pawlowska@gkpge.pl
https://swpp2.gkpge.pl/app/demand/notice/public/58650/details
Województwo: łódzkie
Miasto: Bełchatów
Wadium: ---
Nr telefonu: +48 44 737 7604
Termin składania ofert: 2022-06-22 OGŁOSZENIE JEST JUŻ NIEAKTUALNE
Zakup przewodu elektrycznego, latarek i elektrycznego osprzętu instalacyjnego dla PGE GiEK S.A. Oddział Elektrownia Bełchatów
Opis zamówienia:
1. Przedmiotem Zamówienia jest zakup przewodu elektrycznego, latarek i elektrycznego osprzętu instalacyjnego dla PGE GiEK S.A. Oddział Elektrownia Bełchatów, zgodnie z wymaganiami określonymi w Opisie przedmiotu zamówienia stanowiącym Załącznik nr 1 do SWZ/ w Formularzu RFX.
3.1. Zamawiający dokonał podziału zamówienia na 4 Części, zgodnie z podziałem dokonanym w Opisie przedmiotu zamówienia, stanowiącym Załącznik nr 1 do SWZ oraz w Formularzu RFX.

8. Przedmiot zamówienia wykonany zostanie z materiałów Wykonawcy.

Dokument nr: POST/GEK/CSS/IZE-ELB/04734/2022

Otwarcie ofert: Termin otwarcia ofert:
22-06-2022 12:00

Składanie ofert:
Składanie ofert odbywa się za pośrednictwem platformy elektronicznej, dostępnej pod adresem:
https://swpp2.gkpge.pl/app/demand/notice/public/58650/details

TERMIN SKŁADANIA ofert:
22-06-2022 12:00

Miejsce i termin realizacji:
Miejsce realizacji zamówienia:
PGE Górnictwo i Energetyka Konwencjonalna S.A. Oddział Elektrownia Bełchatów/ Magazyn Zamawiającego.

Wymagania:
2. Oferty równoważne: Zamawiający nie dopuszcza oferowania przedmiotu zamówienia równoważnego.
3. Oferty częściowe: Zamawiający dopuszcza składanie ofert częściowych.
3.2. Podział Zamówienia na Części ma ten skutek, że każdą Część zamówienia należy traktować tak, jakby była samodzielnym przedmiotem postępowania.
3.3. Wykonawca może złożyć ofertę na dowolną ilość części zamówienia (na wszystkie wymienione w danej części pozycje). Wykonawca składając ofertę na daną Część zamówienia musi wycenić każdą pozycję w danej Części. Jeżeli w ofercie złożonej na daną Część, zostanie pominięta którakolwiek pozycja z tej Części, to oferta na tą Część zostanie odrzucona.
3.4. W przypadku złożenia oferty na więcej niż jedną Część zamówienia, Wykonawca ujmuje oddzielnie każdą Część zamówienia w ofercie.
4. Oferty wariantowe: Zamawiający nie dopuszcza składania ofert wariantowych.
5. Udział w złożonej ofercie towarów pochodzących z państw członkowskich UE lub państw, z którymi Wspólnota Europejska zawarła Umowy o równym traktowaniu przedsiębiorców, powinien wynosić ponad 50 %. W przypadku, gdy udział ten jest mniejszy, Zamawiający może odrzucić ofertę.
6. Dostarczony przez Wykonawcę przedmiot zamówienia musi być nowy i dostarczony w oryginalnych nieuszkodzonych opakowaniach producenta. Wykonawca oznaczy towar znakiem firmowym oraz numerem zamówienia.
7. Dokumenty wymagane przy dostawie: zgodnie z Formularzem RFX/ pkt. 17.9.3. SWZ.
9. Zamawiający dopuszcza udział podwykonawcy/ców w realizacji przedmiotu zamówienia.

Dodatkowe informacje:
1. Warunki udziału w postępowaniu oraz opis sposobu oceny spełniania tych warunków a także przesłanki wykluczenia z postępowania - zgodnie z pkt. 7 SWZ.
2. Opis sposobu porozumiewania się z Wykonawcami - zgodnie z pkt. 11 SWZ.
3. Zamawiający zastrzega sobie prawo do przeprowadzenia negocjacji handlowych z Wykonawcami, których oferty nie podlegają odrzuceniu.
4. Jedynym kryterium wyboru oferty jest cena netto - waga kryterium: 100%.
5. Zamawiający zastrzega sobie prawo do unieważnienia postępowania bez podania przyczyny.
6. Integralną część niniejszego Ogłoszenia stanowi Specyfikacja Warunków Zamówienia (SWZ) wraz z załącznikami.
7. Miejsce składania ofert określono w pkt. 12.1 SWZ.

Kontakt:
Osoba kontaktowa:
Katarzyna Pawłowska
Adres mailowy do osoby kontaktowej:
Katarzyna.Pawlowska@gkpge.pl
Telefon do osoby kontaktowej:
+48 44 737 7604

Przetargi z podobnych kategorii

© eurobudowa.pl 2004-2022

Współpracujemy z:

  • Money.pl
  • Gratka.pl
  • tabor24.pl
  • trader
  • rynekinstalacyjny.pl
  • InvestMap.pl

Ta strona używa COOKIES.

Korzystając z niej wyrażasz zgodę na wykorzystywanie cookies, zgodnie z ustawieniami Twojej przeglądarki. Szczegóły w Polityce Prywatności.