Infolinia: 58 732-70-70 info@eurobudowa.pl
JEDYNA W POLSCE
PLATFORMA
PRZETARGÓW I ZLECEŃ
WYSPECJALIZOWANA
W BRANŻY BUDOWLANEJ
Codziennie nowe
ogłoszenia
Raporty e-mail
Intuicyjny
panel klienta
Płatności on-line
Aplikacja mobilna

Wyszukiwanie przetargów

..pokażukryj podkategorie
Wyszukiwanie szczegółowe
Liczba ogłoszeń
5076z ostatnich 7 dni
21755z ostatnich 30 dni

Przetargi z kategorii

Partnerzy serwisu

  • investmap.pl Actum - Administrowanie nieruchomościami
  • elektro.info.pl monitor-inwestycji.pl

Modernizacja drogi

Przedmiot:

Modernizacja drogi

Data zamieszczenia: 2022-06-14
Dane kontaktowe Zamawiającego: URZĄD MIASTA LIMANOWA
ul. Jana Pawła II 9
34-600 Limanowa
powiat: limanowski
tel.: 18 337 20 54, fax: 18 337 23 49
sekretariat@miastolimanowa.pl
Województwo: małopolskie
Miasto: Limanowa
Wadium: ---
Nr telefonu: tel.: 18 337 20 54,
Termin składania ofert: 2022-06-20 OGŁOSZENIE JEST JUŻ NIEAKTUALNE
Modernizacja drogi dojazdowej do gruntów rolnych ,,Do przekaźnika"
w miejscowości Limanowa w km 0+000 - 0+190
Szczegółowe warunki realizacji zamówienia:
1. Zakres zamówienia :
1) Realizacja robót budowlanych polegających na modernizacji drogi dojazdowej do
gruntów rolnych Do przekaźnika w miejscowości Limanowa w km 0+000 - 0+190
2) Szczegółowy zakres robót określa dokumentacja projektowa (Załącznik Nr 3) oraz
przedmiar robót (Załącznik Nr 4)

Dokument nr: SZP.2600.3.2022

Składanie ofert:
Ofertę należy złożyć :
? pocztą na adres: Urząd Miasta Limanowa, Ul. Jana Pawła II 9, 34-600 Limanowa
(decyduje data wpływu na dziennik podawczy Urzędu)
? osobiście na dzienniku podawczym Zamawiającego, czynnym w godz.ch 7.30 -
15.30, od poniedziałku do piątku
b) Termin złożenia ofert: 20 czerwca 2022r. do godz. 13:00

Miejsce i termin realizacji:
2. Terminy realizacji zamówienia: do 15.09.2022 r.

Wymagania:
3) Zamawiający zastrzega sobie prawo unieważnienia postępowania bez podania
przyczyny
3. Warunki płatności:
Wynagrodzenie będzie płatne po wykonaniu i odebraniu przez Zamawiającego
zamówienia, na podstawie faktury wystawionej przez Wykonawcę na Miasto Limanowa,
ul. Jana Pawła II 9, 34-600 Limanowa, NIP: 7371004591 (Odbiorca: Urząd Miasta
Limanowa), w terminie 30 dni (decyduje data wpływu na dziennik podawczy Urzędu
Miasta Limanowa
4. Opis sposobu przygotowania oferty:
- Ofertę należy sporządzić wg wzoru stanowiącego załącznik do niniejszego zapytania
- Oferta powinna być podpisana przez osoby upoważnione do reprezentowania
wykonawcy
- Koperta z ofertą powinna być oznaczona znakiem lub nazwą zamówienia.
c) Oferty złożone po terminie nie będą rozpatrywane.
6. Zamawiający udzieli zamówienia Wykonawcy, którego oferta odpowiada zasadom
określonym w niniejszym zapytaniu ofertowym oraz zostanie uznana za
najkorzystniejszą. Zamawiający powiadomi wszystkich Wykonawców o wyniku
postępowania.
7. Kryterium wyboru oferty:
Przy ocenie oferty Wykonawcy będzie brane pod uwagę jedno kryterium: cena - 100 %.
Dla porównania ofert pod względem kryterium cenowego Zamawiający przyjmuje cenę
ofertową brutto (obejmującą wszelkie narzuty). Zamawiający wybierze jako
najkorzystniejszą ofertę, która otrzymała najwyższą liczbę punktów obliczoną wg
następującego wzoru:
najniższa oferowana cena
Ilość punktów = ----------------------------------- x 100
cena badanej oferty
W przypadku złożenia ofert z taką samą ceną zamawiający wystąpi do wykonawców,
którzy złożyli oferty z taką samą ceną do złożenia ofert dodatkowych.
8. W toku badania i oceny ofert Zamawiający może żądać od oferentów wyjaśnień
dotyczących treści złożonych ofert.

Kontakt:
Wszelkich informacji dotyczących przedmiotu zamówienia udziela Marek Ociepka
i Agnieszka Dominik, tel. 18 337 20 54, e-mail: sekretariat@miasto.limanowa.pl

Podobne przetargi

Przetargi z podobnych kategorii

© eurobudowa.pl 2004-2022

Współpracujemy z:

  • Money.pl
  • Gratka.pl
  • tabor24.pl
  • trader
  • rynekinstalacyjny.pl
  • InvestMap.pl

Ta strona używa COOKIES.

Korzystając z niej wyrażasz zgodę na wykorzystywanie cookies, zgodnie z ustawieniami Twojej przeglądarki. Szczegóły w Polityce Prywatności.