Infolinia: 58 732-70-70 info@eurobudowa.pl
JEDYNA W POLSCE
PLATFORMA
PRZETARGÓW I ZLECEŃ
WYSPECJALIZOWANA
W BRANŻY BUDOWLANEJ
Codziennie nowe
ogłoszenia
Raporty e-mail
Intuicyjny
panel klienta
Płatności on-line
Aplikacja mobilna

Wyszukiwanie przetargów

..pokażukryj podkategorie
Wyszukiwanie szczegółowe
Liczba ogłoszeń
1041z dziś
6112z ostatnich 7 dni
22791z ostatnich 30 dni

Przetargi z kategorii

Partnerzy serwisu

  • investmap.pl Actum - Administrowanie nieruchomościami
  • elektro.info.pl monitor-inwestycji.pl

Pełnienie funkcji inspektora nadzoru budowlanego

Przedmiot:

Pełnienie funkcji inspektora nadzoru budowlanego

Data zamieszczenia: 2022-06-14
Dane kontaktowe Zamawiającego: Powiatowy Inspektorat Weterynarii w Górze
ul. Poznańska 36
56-200 Góra
powiat: górowski
tel.65 543 23 46,
zamowienia@piwgora.pl
Województwo: dolnośląskie
Miasto: Góra
Wadium: ---
Nr telefonu: tel.65 543 23 46,
Termin składania ofert: 2022-06-20 OGŁOSZENIE JEST JUŻ NIEAKTUALNE
zaprasza do złożenia oferty w zapytaniu ofertowym, którego przedmiotem jest pełnienie funkcji inspektora nadzoru przy ,,Remoncie pomieszczeń biurowych, laboratorium, WC w budynku mieszkalno-biurowym ,,A" Powiatowego Inspektoratu Weterynarii w Górze
W związku z art.2 ust.l pkt 1 ustawy Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz.U. z 2021 r. poz. 1129z późn.zm.) do niniejszego postępowania nie stosuje się procedur określonych we wspomnianej ustawie. W postępowaniu mają zastosowanie przepisy Kodeksu cywilnego.
1. Opis przedmiotu zamówienia:
1 .Przedmiotem zamówienia jest pełnienie funkcji inspektora nadzoru budowlanego
2. Specyfikacja prac remontowych Wykonane będą prace polegające na :
o Montażu urządzeń sanitarnych,
o DOSTAWA i montaż podgrzewacza elektrycznego ciepłej wody użytkowej,
o Montaż drzwi,
o Instalacja osprzętu elektroinstalacyjnego
o Montaż opraw ledowych oraz przeprowadzenie pomiarów instalacji elektrycznej ( przedmiar robót- załącznik nr 2)
II. O udzielenie zamówienia może ubiegać się wykonawca, który:
- posiada uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli ustawy nakładają obowiązek posiadania takich uprawnień;
- posiada niezbędną wiedzę i doświadczenie oraz dysponuje potencjałem technicznym i osobami zdolnymi do wykonania zamówienia:
- znajduje się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej wykonanie zamówienia. III. Obowiązki wykonawcy:
1. Wykonawca w ramach pełnionego nadzoru inwestorskiego zobowiązany jest do dostosowania godzin pracy do przyszłego Wykonawcy robót, przy czym Zamawiający wymaga pełnej dyspozycyjności inspektora i inspekcji minimum dwa razy w tygodniu na terenie prowadzenia robót budowlanych, a w trakcie trwania robót z jego zakresu.
2. Zakres obowiązków inspektora nadzoru opisano w ustawie z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (t.j. Dz. U. 2021 r., poz. 2351 z późn. zm.) i w aktach wykonawczych

Dokument nr: PIW.sek.2600.27.2022

Otwarcie ofert: 2. Wybranie oferty nastąpi w dniu 20.06.2022 r. godz. 13:00

Składanie ofert:
VII. Miejsce i termin złożenia oferty:
1. Oferta powinna być złożona w terminie do dnia 20.06.2022 r. do godz. 12 00
5. Oferty proszę składać:
1) w formie pisemnej na adres Inspekcja Weterynaryjna Powiatowy Inspektorat Weterynarii w Górze, Ul. Poznańska 36. 56-200 Góra lub
2) za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres zamowienia@piwgora.pl ( format PDF)

Miejsce i termin realizacji:
IV. Termin wykonania zamówienia:
Termin zakończenia robót budowlanych jest przewidziany na dzień 15.09.2022 r.

Wymagania:
V. Sposób przygotowania oferty:
1. Ofertę należy składać na formularzu ofertowym ( załącznik nr 1 do zapytania ofertowego)
2. Zgodnie z formularzem ofertowym należy wskazać cenę netto, stawkę podatku VAT oraz cenę brutto za całość zamówienia.
3. Oferta powinna być:
- opatrzona pieczątką firmową
- posiadać datę sporządzenia
- zawierać adres lub siedzibę oferenta, numer telefonu, numer NIP
- podpisana czytelnie przez wykonawcę
VI. Kryterium wyboru oferty: 100 % cena
3. Wykonawca może złożyć tylko jedną ofertę.
4. W toku badania i oceny ofert Zamawiający może żądać od oferentów wyjaśnień dotyczących złożonych ofert.
VIII. Informacje dotyczące zawarcia umowy i warunków płatności:
1. O wyborze najkorzystniejszej oferty zostaną Państwo poinformowani za pośrednictwem poczty elektronicznej.
2. Wykonawca, którego oferta została uznana za najkorzystniejszą w postępowaniu jest zobowiązany do podpisania umowy. Wzór umowy stanowi załącznik nr 3 do niniejszego zapytania
3. Płatność faktury rachunku nastąpi w terminie 14 dni od dnia przedłożenia Zamawiającemu prawidłowo wystawionej pod względem merytorycznym i finansowym faktury.

Kontakt:
IX. Dodatkowe informacje:
Dodatkowych informacji udziela Pani Małgorzata Matyla tel. 655432346

Podobne przetargi

© eurobudowa.pl 2004-2022

Współpracujemy z:

  • Money.pl
  • Gratka.pl
  • tabor24.pl
  • trader
  • rynekinstalacyjny.pl
  • InvestMap.pl

Ta strona używa COOKIES.

Korzystając z niej wyrażasz zgodę na wykorzystywanie cookies, zgodnie z ustawieniami Twojej przeglądarki. Szczegóły w Polityce Prywatności.