Infolinia: 58 732-70-70 info@eurobudowa.pl
JEDYNA W POLSCE
PLATFORMA
PRZETARGÓW I ZLECEŃ
WYSPECJALIZOWANA
W BRANŻY BUDOWLANEJ
Codziennie nowe
ogłoszenia
Raporty e-mail
Intuicyjny
panel klienta
Płatności on-line
Aplikacja mobilna

Wyszukiwanie przetargów

..pokażukryj podkategorie
Wyszukiwanie szczegółowe
Liczba ogłoszeń
530z dziś
5431z ostatnich 7 dni
20212z ostatnich 30 dni

Przetargi z kategorii

Partnerzy serwisu

  • investmap.pl Actum - Administrowanie nieruchomościami
  • elektro.info.pl monitor-inwestycji.pl

Ekspertyzy techniczne nośności konstrukcji dachowych budynków użyteczności publicznej

Przedmiot:

Ekspertyzy techniczne nośności konstrukcji dachowych budynków użyteczności publicznej

Data zamieszczenia: 2022-06-14
Dane kontaktowe Zamawiającego: Klimat-Energia-Gospodarka Wodna
os. Szkolne 27
31-977 Kraków
powiat: Kraków
sekretariat@kegw.krakow.pl
Województwo: małopolskie
Miasto: Kraków
Wadium: w oryginalnej treści
Nr telefonu: ---
Termin składania ofert: 2022-06-22 OGŁOSZENIE JEST JUŻ NIEAKTUALNE
Ekspertyzy techniczne nośności konstrukcji dachowych budynków użyteczności publicznej
Krótki opis przedmiotu zamówienia

Przedmiotem zamówienia jest wykonanie ekspertyz stanu technicznego oraz nośności konstrukcji dachów budynków użyteczności publicznej należących do Gminy Miejskiej Kraków
Część I
1. Samorządowe Przedszkole nr 144, os. Bohaterów Września 15, 31-620 Kraków.
2. Szkoła Podstawowa nr 89, os. Piastów 34A, 31-624 Kraków.
3. Samorządowe Przedszkole nr 125, os. Tysiąclecia 12, 31-605 Kraków.

Przedmiotem zamówienia jest wykonanie ekspertyz stanu technicznego oraz nośności konstrukcji dachów budynków użyteczności publicznej należących do Gminy Miejskiej Kraków
Część II
1. Samorządowe Przedszkole nr 142, os. Przy Arce 4, 31-845 Kraków.
2. Bursa Szkolnictwa Ponadpodstawowego nr 3, Ul. Ułanów 21A, 31-450 Kraków.
3. Samorządowe Przedszkole nr 65, Ul. Strzelców 5, 31-422 Kraków.

Przedmiotem zamówienia jest wykonanie ekspertyz stanu technicznego oraz nośności konstrukcji dachów budynków użyteczności publicznej należących do Gminy Miejskiej Kraków.
Część III
1. Samorządowe Przedszkole nr 137, Ul. Na Błonie 15C, 30-147 Kraków.
2. Szkoła Podstawowa nr 48, Ul. Księcia Józefa 337, 30-243 Kraków.
3. Żłobek Samorządowy nr 19, Ul. Świtezianki 7, 31-563 Kraków.

Przedmiotem zamówienia jest wykonanie ekspertyz stanu technicznego oraz nośności konstrukcji dachów budynków użyteczności publicznej należących do Gminy Miejskiej Kraków.
Część IV
1. Szkoła Muzyczna I i II Stopnia, Ul. Józefińska 10, 30-529 Kraków.
2. Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy nr 1, Ul. Barska 45, 30-307 Kraków.
3. Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy nr 1, Ul. Szwedzka 42, 30-324 Kraków

CPV: 71327000-6, 71000000-8, 71220000-6, 71221000-3, 71250000-5, 71320000-7, 71328000-3

Dokument nr: 2022/BZP 00208329, 6/V/2022

Otwarcie ofert: Termin otwarcia ofert: 2022-06-22 12:00

Specyfikacja:
SEKCJA III - UDOSTĘPNIANIE DOKUMENTÓW ZAMÓWIENIA I KOMUNIKACJA
3.1.) Adres strony internetowej prowadzonego postępowania
https://ezamowienia.gov.pl/mp-client/search/list/ocds-148610-f0b44d32-da8b-11ec-9a86-f6f4c648a056
3.2.) Zamawiający zastrzega dostęp do dokumentów zamówienia: Nie.
3.4.) Wykonawcy zobowiązani są do składania ofert, wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, oświadczeń oraz innych dokumentów wyłącznie przy użyciu środków komunikacji elektronicznej: Tak.
3.5.) Informacje o środkach komunikacji elektronicznej, przy użyciu których zamawiający będzie komunikował się z wykonawcami - adres strony internetowej: www.kegw.krakow.pl
https://ezamowienia.gov.pl/pl
3.6.) Wymagania techniczne i organizacyjne dotyczące korespondencji elektronicznej: 1.1. Przedmiotowe postępowanie jest prowadzone przy użyciu środków komunikacji elektronicznej: za pośrednictwem Platformy e-Zamówienia (https://ezamowienia.gov.pl/pl/)
Komunikacja w postępowaniu, z wyłączeniem składania ofert/wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, odbywa się drogą elektroniczną za pośrednictwem formularzy do komunikacji dostępnych w zakładce ,,Formularze" (,,Formularze do komunikacji"). Za pośrednictwem ,,Formularzy do komunikacji" odbywa się w szczególności przekazywanie wezwań i zawiadomień, zadawanie pytań i udzielanie odpowiedzi. Formularze do komunikacji umożliwiają również dołączenie załącznika do przesyłanej wiadomości (przycisk ,,dodaj załącznik").
W przypadku załączników, które są zgodnie z ustawą Pzp lub rozporządzeniem Prezesa Rady Ministrów w sprawie wymagań dla dokumentów elektronicznych opatrzone kwalifikowanym podpisem elektronicznym, podpisem zaufanym lub podpisem osobistym, mogą być opatrzone, zgodnie z wyborem wykonawcy/wykonawcy wspólnie ubiegającego się o udzielenie zamówienia/podmiotu udostępniającego zasoby, podpisem typu zewnętrznego lub wewnętrznego. W zależności od rodzaju podpisu i jego typu (zewnętrzny, wewnętrzny) dodaje się uprzednio podpisane dokumenty wraz z wygenerowanym plikiem podpisu (typ zewnętrzny) lub dokument z wszytym podpisem (typ wewnętrzny).
1.2. Możliwość korzystania w postępowaniu z ,,Formularzy do komunikacji" w pełnym zakresie wymaga posiadania konta ,,Wykonawcy" na Platformie e-Zamówienia oraz zalogowania się na Platformie e-Zamówienia. Do korzystania z ,,Formularzy do komunikacji" służących do zadawania pytań dotyczących treści dokumentów zamówienia wystarczające jest posiadanie tzw. konta uproszczonego na Platformie e-Zamówienia.
1.3. Wszystkie wysłane i odebrane w postępowaniu przez wykonawcę wiadomości widoczne są po zalogowaniu w podglądzie postępowania w zakładce ,,Komunikacja".
1.4. Składanie ofert następuje za pośrednictwem modułu składania ofert i wniosków (MOW) Platformy e-Zamówienia .
1.5. Korzystanie z Platformy e-Zamówienia jest bezpłatne.
1.6. W postępowaniu o udzielenie zamówienia komunikacja między Zamawiającym a Wykonawcami odbywa się przy użyciu poczty elektronicznej zgodnie z danymi zawartymi w punkcie powyżej.
1.7. Wykonawca zamierzający wziąć udział w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego, musi posiadać konto podmiotu ,,Wykonawca" na Platformie e-Zamówienia. Wykonawca posiadający konto na Platformie ma dostęp do formularzy: złożenia, wycofania oferty lub wniosku oraz do formularza do komunikacji.
Szczegółowe informacje na temat zakładania kont podmiotów oraz zasady i warunki korzystania z Platformy e-Zamówienia określa Regulamin Platformy e-Zamówienia, dostępny na stronie internetowej https://ezamowienia.gov.pl oraz informacje zamieszczone w zakładce ,,Centrum Pomocy".
1.8. Przeglądanie i pobieranie publicznej treści dokumentacji postępowania nie wymaga posiadania konta na Platformie e-Zamówienia ani logowania.
1.9. Wymagania techniczne i organizacyjne wysyłania i odbierania dokumentów elektronicznych, elektronicznych kopii dokumentów i oświadczeń oraz informacji przekazywanych przy ich użyciu opisane zostały w Instrukcji interaktywnej ,,oferty, wnioski i prace konkursowe" stanowiącą załącznik do niniejszej SWZ.
1.10. Maksymalny rozmiar plików przesyłanych za pośrednictwem za pośrednictwem ,,Formularzy do komunikacji" wynosi 150 MB (wielkość ta dotyczy plików przesyłanych jako załączniki do jednego formularza).
1.11. Minimalne wymagania techniczne dotyczące sprzętu używanego w celu korzystania z usług Platformy e-Zamówienia oraz informacje dotyczące specyfikacji połączenia określa Regulamin Platformy e-Zamówienia.
Powyższe i dalsze szczegółowe uregulowania dotyczące wymagań technicznych i organizacyjnych dot. korespondencji elektronicznej zawiera SWZ.
3.8.) Zamawiający wymaga sporządzenia i przedstawienia ofert przy użyciu narzędzi elektronicznego modelowania danych budowlanych lub innych podobnych narzędzi, które nie są ogólnie dostępne: Nie.
3.12.) Oferta - katalog elektroniczny: Nie dotyczy
3.14.) Języki, w jakich mogą być sporządzane dokumenty składane w postępowaniu:
polski

Składanie ofert:
TERMIN SKŁADANIA ofert: 2022-06-22 10:00
Miejsce składania ofert: platforma ezamowienia

Miejsce i termin realizacji:
dostępne w oryginalnej treści ogłoszenia

Wymagania:
dostępne w oryginalnej treści ogłoszenia

Uwagi:
dostępne w oryginalnej treści ogłoszenia

Podobne przetargi

© eurobudowa.pl 2004-2022

Współpracujemy z:

  • Money.pl
  • Gratka.pl
  • tabor24.pl
  • trader
  • rynekinstalacyjny.pl
  • InvestMap.pl

Ta strona używa COOKIES.

Korzystając z niej wyrażasz zgodę na wykorzystywanie cookies, zgodnie z ustawieniami Twojej przeglądarki. Szczegóły w Polityce Prywatności.