Infolinia: 58 732-70-70 info@eurobudowa.pl
JEDYNA W POLSCE
PLATFORMA
PRZETARGÓW I ZLECEŃ
WYSPECJALIZOWANA
W BRANŻY BUDOWLANEJ
Codziennie nowe
ogłoszenia
Raporty e-mail
Intuicyjny
panel klienta
Płatności on-line
Aplikacja mobilna

Wyszukiwanie przetargów

..pokażukryj podkategorie
Wyszukiwanie szczegółowe
Liczba ogłoszeń
4904z ostatnich 7 dni
21780z ostatnich 30 dni

Przetargi z kategorii

Partnerzy serwisu

  • investmap.pl Actum - Administrowanie nieruchomościami
  • elektro.info.pl monitor-inwestycji.pl

Wykonanie projektu budowlanego i technicznego na adaptację w istniejącym budynku z...

Przedmiot:

Wykonanie projektu budowlanego i technicznego na adaptację w istniejącym budynku z uzyskaniem pozwolenia na budowę lub brak sprzeciwu do zgłoszenia robót

Data zamieszczenia: 2022-06-14
Dane kontaktowe Zamawiającego: Gmina Smyków
ul. Smyków 91
26-212 Smyków
powiat: konecki
Tel. 4137-39-184, Tel. 41 373 91 81
sekretariat@smykow.pl
Województwo: świętokrzyskie
Miasto: Smyków
Wadium: ---
Nr telefonu: Tel. 4137-39-184, Te
Termin składania ofert: 2022-06-20 OGŁOSZENIE JEST JUŻ NIEAKTUALNE
Wykonanie projektu budowlanego i technicznego na adaptację w istniejącym budynku w Smykowie na potrzeby Klubu Seniora z Rządowego Programu Senior+ z uzyskaniem pozwolenia na budowę lub brak sprzeciwu do zgłoszenia robót.
1. Wykonanie projektu budowlanego i technicznego adaptacji w istniejącym budynku na potrzeby Klubu Seniora z Rządowego Programu Senior+, na dz. nr ewid. 206, obr. geod. 0007 Smyków, gmina Smyków.
Istniejący budynek jest parterowy, niepodpiwniczony o pow. uż. ok. 202 mz. Planowana zmiana sposobu użytkowania z funkcji handlowej na społeczno- użytkową, /z własna kotłownią elektryczną +fotowoltaika/. W budynku przewiduje się użytkowanie jako Klub Seniora. W Klubie Zamawiający zakłada pomieszczenia takie jak; istniejący wiatrołap, korytarz, pom. ogólnodostępne, pom. do zajęć rehabilitacyjnych, pom. klubowe, pom. kuchenne, łazienki -damska i męska, łazienka dla niepełnospr., szatnia, pom. lub kącik na zmianę kotłowni co. i cwu na inną z zaopatrzeniem w ciepło.
Projekt budowlany powinien być kompletny. Dla zadania uzyskać właściwe decyzje administracyjne zezwalające na wykonania przedsięwzięcia/ pozwolenie na budowę, zgłoszenie robót bez sprzeciwu). Decyzja o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publ. na powyższą inwestycję jest wydana (w załączeniu) i ważna. Wykonawca powinien posiadać:
- uprawnienia do wykonywania prac projektowych we wszystkich wymaganych specjalnościach oraz Wykonawca powinien być wpisany do rejestru Okręgowej Izby Inż. Bud. (nie krótsze, niż na okres umowy].
-potwierdzenie ubezpieczenia OC z tytułu prowadzonej działalności na kwotę nie mniejszą niż 50 tys. zł. na czas wykonania zadania.
- referencję o wykonaniu prac projektowych w latach 2019-2022 na wartość nie mniejszą niż 30 tys. zł brutto,
1.1.) Zaprojektowanie koniecznej kotłowni dla budynku lub rozwiązania sposobu ogrzewania,
1.2.) Przebudowę istniejących pomieszczeń na parterze do wymagań stawianych przedmiotowemu użytkowaniu budynku, ewen. mapy do celów projektowych; 1.3.) Wykonanie przedmiarów i kosztorysów inwestorskich w 2 egz.,. 1.4.) Wykonanie związanych z adaptacją/ zm. spos. użytkowania:
a) instalacji wewn.: elektr. -istnieje, wod., -kan, wentylacyjnych, ewentualnie gazowych, o ile będzie taka potrzeba;
b) Specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robót, wersja papierowa 1 egz, wersja elektroniczna na CD,
1.5.) Uzyskanie niezbędnych uzgodnień i opinii, pozwolenia na budowę lub brak sprzeciwu do zgłoszenia robót.

Dokument nr: Zp.271.16.2022.

Otwarcie ofert: 2.2). Oferty zostaną otwarte dnia 20.06.2022 roku o godz. 1330 w siedzibie zamawiającego.

Składanie ofert:
2. Miejsce, termin składania i otwarcia ofert
2.1). Oferty należy złożyć do dnia: 20.06.2022 roku do godz. 13.00 w siedzibie zamawiającego Urząd Gminy w Smykowie, Smyków nr 91,26-212 Smyków, pok. nr 1 (sekretariat) lub mailem na adres; sekretariat@smykow.pl również do godz. 13,00.

Miejsce i termin realizacji:
3. Termin realizacji zamówienia: od dnia podpisania umowy do 29 sierpnia 2022 roku.

Wymagania:
W POSTĘPOWANIU PONIŻEJ 130.000,00 zł.
Na podstawie Zarządzenia Nr 92/2021 Wójta Gminy Smyków z dnia 27 grudnia 2021r. w sprawie zmiany Zarządzenia nr 7/2018 z dnia 30 stycznia 2018 oraz Zarządzenia nr 168/ 2020 z dnia 12.11.2020r. w sprawie wprowadzenia regulaminu udzjelenia zamówień publicznych, których wartość nie przekracza kwoty 130 000 złotych.
2.3). Ofertę składane osobiście lub pocztą należy złożyć w nieprzejrzystym opakowaniu /zamkniętej kopercie. Opakowanie zawierające ofertę powinno być zaadresowane do zamawiającego na adres zamawiającego i oznakowane następująco: Oferta cenowa ,,Na wykonanie projektu adaptacji/zmiany spos. użytkowania istniejącego budynku handlowego w Smykowie, na dz, nr 206 ".
Nie otwierać przed 20.06.2022 r. godz. 13:30.
4. Kryteria wyboru oferty: 100 %. cena.
2. Wykonawca jest zobowiązany do dokonania wizji w terenie celem zapoznania się z planowaną inwestycją.
3. Wykonawca opracuje w/w dokumentację uzyskując niezbędne pozwolenia do wykonania ww. prac.
4. Opracowaną dokumentację uzgodnić z przedstawicielami urzędu gminy.
Zamawiający zastrzega sobie prawo do niezrealizowania przedmiotu zamówienia bez podania przyczyny.

Kontakt:
5. Warunki i zakres realizacji zamówienia:
1. Szczegółowe informacje można uzyskać w pokoju nr 8 i 16 Urzędu Gminy w Smykowie -insp. Krzysztof Bera i insp. Iwona Koza-Tel. 4137-39-184 w godz. 7.30-15.30.
6. Osoba do kontaktu w przedmiotowej sprawie.
Imię i nazwisko: Krzysztof Bera
Tel. 41 373 91 81
E-mail: krzysztof.bera@smykow.pl

Przetargi z podobnych kategorii

© eurobudowa.pl 2004-2022

Współpracujemy z:

  • Money.pl
  • Gratka.pl
  • tabor24.pl
  • trader
  • rynekinstalacyjny.pl
  • InvestMap.pl

Ta strona używa COOKIES.

Korzystając z niej wyrażasz zgodę na wykorzystywanie cookies, zgodnie z ustawieniami Twojej przeglądarki. Szczegóły w Polityce Prywatności.