Infolinia: 58 732-70-70 info@eurobudowa.pl
JEDYNA W POLSCE
PLATFORMA
PRZETARGÓW I ZLECEŃ
WYSPECJALIZOWANA
W BRANŻY BUDOWLANEJ
Codziennie nowe
ogłoszenia
Raporty e-mail
Intuicyjny
panel klienta
Płatności on-line
Aplikacja mobilna

Wyszukiwanie przetargów

..pokażukryj podkategorie
Wyszukiwanie szczegółowe
Liczba ogłoszeń
1041z dziś
6112z ostatnich 7 dni
22791z ostatnich 30 dni

Przetargi z kategorii

Partnerzy serwisu

  • investmap.pl Actum - Administrowanie nieruchomościami
  • elektro.info.pl monitor-inwestycji.pl

Zakup i dostawa materiałów eksploatacyjnych do drukarek i urządzeń wielofunkcyjnych oraz...

Przedmiot:

Zakup i dostawa materiałów eksploatacyjnych do drukarek i urządzeń wielofunkcyjnych oraz odbiór zużytych materiałów eksploatacyjnych

Data zamieszczenia: 2022-06-14
Dane kontaktowe Zamawiającego: Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Długołęce
Długołęka ul. Szkolna 40a
55-095 Mirków
powiat: wrocławski
tel. 71 315 20 50; tel/fax 71 315 20 60
gops@gopsdlugoleka.pl
Województwo: dolnośląskie
Miasto: Mirków
Wadium: ---
Nr telefonu: tel. 71 315 20 50; t
Termin składania ofert: 2022-06-20 OGŁOSZENIE JEST JUŻ NIEAKTUALNE
Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Długołęce zaprasza w drodze zapytania
ofertowego do złożenia oferty cenowej na zakup i dostawę materiałów
eksploatacyjnych do drukarek i urządzeń wielofunkcyjnych oraz odbiór zużytych
materiałów eksploatacyjnych.
Przedmiot zamówienia:
Przedmiotem zamówienia jest dostawa materiałów eksploatacyjnych do drukarek
i urządzeń wielofunkcyjnych do Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w
Długołęce wyszczególnionych w Formularzu rzeczowo - cenowym, stanowiącym
Załącznik nr 1 do niniejszego zapytania oraz odbiór z Gminnego Ośrodka
Pomocy Społecznej w Długołęce zużytych materiałów eksploatacyjnych.
Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia:
1.
Materiały eksploatacyjne dostarczane zostaną do siedziby Gminnego
Ośrodka Pomocy Społecznej w Długołęce przy Ul. Szkolnej 40a, piętro I,
pokój 6, na koszt i odpowiedzialność Wykonawcy, według cen
jednostkowych określonych przez Wykonawcę w Formularzu rzeczowo -
cenowym (dotyczy produktów zawartych w Formularzu).
2.
Poprzez dostarczenie Zamawiający rozumie transport, załadunek,
rozładunek oraz wniesienie materiałów eksploatacyjnych do siedziby
Zamawiającego tj. pokój 6, piętro I, Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej
w Długołęce, gdzie Zamawiający dokonywać będzie odbioru ilościowego i
jakościowego materiałów.
3.
Materiały eksploatacyjne dostarczone zostaną w terminie do 14 dni od dnia
podpisania umowy.
4.
Termin ważności materiałów (przydatności do użycia) musi wynosić
minimum 6 miesięcy od daty dostawy danej partii do siedziby
Zamawiającego.
5.
Materiały, o których mowa w ofercie cenowej winny posiadać najwyższą
jakość, sprawność oraz wydajność.
6. Bezpłatny odbiór zużytych przez Wykonawcę materiałów eksploatacyjnych
ok. 40 sztuk zużytych tonerów i bębnów.
7.
Wykonawca
po
dokonaniu
odbioru
partii
zużytych
materiałów
eksploatacyjnych wystawi i dostarczy Zamawiającemu na własny koszt
,,Kartę Przekazania Odpadów", określającą ilość i rodzaj przekazanych
odpadów zgodnie z ustawą o odpadach. W zakresie odbioru i utylizacji
odpadów Wykonawca zobowiązany jest do stosowania obowiązujących w
tym zakresie przepisów prawa. Po przekazaniu zużytych materiałów przez8.
Zamawiającego odpowiedzialność za ich zagospodarowanie ponosi
Wykonawca.
Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia stanowi Formularz rzeczowo -
cenowy (Załącznik nr 1 do niniejszego zapytania) oraz wzór umowy
(Załącznik nr 4 do niniejszego zapytania)

Dokument nr: GOPS.263.5.2022

Składanie ofert:
Miejsce i termin składania ofert:
Pisemną ofertę cenową należy złożyć w dowolny sposób, spośród podanych
poniżej form, w terminie do 20 czerwca 2022 r. do godz. 15.30
?
pisemnej na adres Zamawiającego,
lub
?
w wersji elektronicznej na adres: gops@gopsdlugoleka.pl

Miejsce i termin realizacji:
Termin wykonania zamówienia:
Termin realizacji usługi: 14 dni od dnia podpisania umowy.

Wymagania:
Opis sposobu przygotowania oferty cenowej:
1. Oferta cenowa powinna zawierać całkowitą cenę ofertową podaną na
Formularzu oferty - Załącznik nr 2 oraz zawierać ceny jednostkowe netto
oraz ceny jednostkowe brutto materiałów eksploatacyjnych do drukarek i
urządzeń wielofunkcyjnych, wyszczególnionych w Formularzu rzeczowo -
cenowym - Załącznik nr 1.
2. Oferta cenowa powinna zawierać Oświadczenie Wykonawcy - Załącznik nr
3.
3. Odpis z właściwego rejestru lub zaświadczenie o wpisie do ewidencji
działalności gospodarczej.
Kryterium oceny i wyboru ofert:
Najniższa cena - 100% (cena zawierająca podatek VAT i wszystkie pozostałe
koszty niezbędne do realizacji zamówienia).
Dodatkowe informacje:
1. Oferty, które wpłyną po terminie, niekompletne nie będą rozpatrywane.
2. Zamawiający zastrzega sobie prawo do unieważnienia zapytania ofertowego
bez podania przyczyny na każdym etapie postępowania, a także do
pozostawienia postępowania bez wyboru oferty.
3. W uzasadnionych przypadkach Zamawiający ma prawo do zmiany treści
zapytania ofertowego.

Podobne przetargi

Przetargi z podobnych kategorii

© eurobudowa.pl 2004-2022

Współpracujemy z:

  • Money.pl
  • Gratka.pl
  • tabor24.pl
  • trader
  • rynekinstalacyjny.pl
  • InvestMap.pl

Ta strona używa COOKIES.

Korzystając z niej wyrażasz zgodę na wykorzystywanie cookies, zgodnie z ustawieniami Twojej przeglądarki. Szczegóły w Polityce Prywatności.