Infolinia: 58 732-70-70 info@eurobudowa.pl
JEDYNA W POLSCE
PLATFORMA
PRZETARGÓW I ZLECEŃ
WYSPECJALIZOWANA
W BRANŻY BUDOWLANEJ
Codziennie nowe
ogłoszenia
Raporty e-mail
Intuicyjny
panel klienta
Płatności on-line
Aplikacja mobilna

Wyszukiwanie przetargów

..pokażukryj podkategorie
Wyszukiwanie szczegółowe
Liczba ogłoszeń
5077z ostatnich 7 dni
21756z ostatnich 30 dni

Przetargi z kategorii

Partnerzy serwisu

  • investmap.pl Actum - Administrowanie nieruchomościami
  • elektro.info.pl monitor-inwestycji.pl

Wykonanie remontów dróg gminnych

Przedmiot:

Wykonanie remontów dróg gminnych

Data zamieszczenia: 2022-06-14
Dane kontaktowe Zamawiającego: Gmina Rozogi
ul. Wojciecha Kętrzyńskiego 22
12-114 Rozogi
powiat: szczycieński
tel. 89 7226002 w.37, 46
sekretariat@rozogi.pl
Województwo: warmińsko-mazurskie
Miasto: Rozogi
Wadium: ---
Nr telefonu: tel. 89 7226002 w.37
Termin składania ofert: 2022-06-22 OGŁOSZENIE JEST JUŻ NIEAKTUALNE
ZAPROSZENIE DO SKŁADANIA OFERT

Zapraszamy Państwa do udziału w postępowaniu prowadzonym w trybie zapytania ofertowego, w oparciu o Regulamin udzielania zamówień publicznych, których wartość jest mniejsza niż 130 000 zł netto, na realizację zadania pn.:
Wykonanie remontów dróg gminnych (wewnętrznych) realizowanych ze środków funduszy sołeckich na 2022 rok.
1. Opis przedmiotu zamówienia:
Przedmiotem zamówienia jest wykonanie remontu odcinków dróg gminnych wewnętrznych polegający na profilowaniu drogi, dowiezieniu żwiru (kruszywo naturalne, fr. 0/31,50mm) oraz jego rozplantowanie i zagęszczenie. Szczegółowy zakres remontu (miejsca wbudowania żwiru, profilowania, szerokości nawierzchni itp.) zostanie uzgodniony pomiędzy Zamawiającym a Wykonawcą przed rozpoczęciem robót.
Wykonawca składa ofertę na remont dróg w rozbiciu na poszczególne zadania (zgodnie z
załączonym formularzem oferty). W ofercie Wykonawca określi ilość żwiru w m3 - kruszywa naturalnego fr. 31,50 mm, jaka w określonej kwocie przewidzianej na realizację zadania, zostanie wbudowana podczas remontu drogi.
Odcinki dróg przewidziane do remontu z podziałem na zadania:
1) Remont drogi gminnej (wewnętrznej - dz. Nr 2313) w miejscowości Dąbrowy, w sołectwie Dąbrowy II (Działy). Zakres remontu przewiduje profilowanie drogi, dowóz, rozplantowanie i zagęszczenie wbudowanego żwiru (kruszywo naturalne, fr. 0/31,50mm). Wartość robót 7 138,03 zł brutto.
2) Remont odcinków dróg gminnych (wewnętrznych - dz. nr 72 i 328) w miejscowości Kowalik w sołectwie Kowalik. Zakres remontu przewiduje profilowanie drogi, dowóz, rozplantowanie i zagęszczenie wbudowanego żwiru (kruszywo naturalne, fr. 0/31,50mm). Wartość robót 8 104,97 zł brutto.
3) Remont odcinków drogi gminnej (wewnętrznej - dz. nr 650 w miejscowości Klon, w sołectwie Klon. Zakres remontu przewiduje profilowanie drogi, dowóz, rozplantowanie i zagęszczenie wbudowanego żwiru (kruszywo naturalne, fr. 0/31,50mm). Wartość robót 6 386,09 zł brutto.
4) Remont odcinków drogi gminnej (wewnętrznej - dz. nr 152) w miejscowości Kwiatuszki Wielkie, w sołectwie Kwiatuszki Wielkie. Zakres remontu przewiduje profilowanie drogi, dowóz, rozplantowanie i zagęszczenie wbudowanego żwiru (kruszywo naturalne, fr. 0/31,50mm). Wartość robót 7 000,00 zł brutto.
5) Remont odcinków dróg gminnych (wewnętrznych - dz. nr 126 i 28) w sołectwie Orzeszki, w obrębie Orzeszki. Zakres remontu przewiduje profilowanie drogi, dowóz, rozplantowanie i zagęszczenie wbudowanego żwiru (kruszywo naturalne, fr. 0/31,50mm). Wartość robót 12 057,65 zł brutto.
6) Remont odcinków dróg gminnych (wewnętrznych - dz. nr 467, 632, 825) w miejscowości Rozogi oraz nr 16, 17, 18 w miejscowości Lipniak, w sołectwie Rozogi. Zakres remontu przewiduje profilowanie drogi, dowóz, rozplantowanie i zagęszczenie wbudowanego żwiru (kruszywo naturalne, fr. 0/31,50mm). Wartość robót 22 307,60 zł brutto.
7) Remont odcinków drogi gminnej (wewnętrznej - dz. nr 76) w miejscowości Antonia w sołectwie Spaliny Wielkie. Zakres remontu przewiduje profilowanie drogi, dowóz, rozplantowanie wbudowanego żwiru (kruszywo naturalne, fr. 0/31,50mm).
Wartość robót 3 000,00 zł brutto.
8) Remont odcinków dróg gminnych (wewnętrznych - dz. nr 82, 87, 225, 112) w miejscowości Zawojki w sołectwie Zawojki. Zakres remontu przewiduje profilowanie drogi, dowóz, rozplantowanie i zagęszczenie wbudowanego żwiru (kruszywo naturalne, fr. 0/31,50mm).
Wartość robót 7 384,21 zł brutto.

Dokument nr: PO.7021.25.2022

Składanie ofert:
Ofertę proszę przekazać do dnia 22.06.2022 r. do godz. 12.00 w następujący sposób:
1) drogą elektroniczną na adres email: sekretariat@rozogi.pl lub oc.zk@rozogi.pl ,
2) osobiście do budynku Urzędu Gminy Rozogi, do pokoju nr 12 (sekretariat),
3) drogą listowną na adres: Gmina Rozogi, 12-114 Rozogi,
ul. Wojciecha Kętrzyńskiego 22 (liczy się data i godz. wpływu).

Miejsce i termin realizacji:
Termin realizacji zamówienia: do 30 września 2022 roku

Wymagania:
3. Kryterium oceny oferty: ilość żwiru do wbudowania - 100%
Wygra Wykonawca oferujący największą ilość żwiru do wbudowania.
4. Inne warunki zamówienia:
Kruszywo powinno posiadać świadectwo przydatności kruszywa w drogownictwie do nawierzchni dróg, potwierdzone odpowiednim świadectwem badania.
Po wykonaniu i odbiorze robót Wykonawca wystawi fakturę na każde zadanie osobno. Termin płatności za wykonany przedmiot zamówienia -21 dni.
5. Sposób przygotowania oferty:
Ofertę należy sporządzić w języku polskim na formularzu stanowiącym załącznik do Zaproszenia do składania ofert. Musi być opatrzona pieczęcią firmową, podpisem oferenta, zawierać datę sporządzenia.
W przypadku sposobu jak w pkt 2) lub 3) ofertę należy umieścić w zabezpieczonej kopercie z adnotacją ,,Zaproszenie do składania ofert na: Wykonanie remontów dróg gminnych (wewnętrznych) realizowanych ze środków funduszy sołeckich na 2022 rok": znak sprawy PO.7021.25.2022
Oferty, które wpłyną do Zamawiającego po wyznaczonym terminie składania ofert nie
będą rozpatrywane.

Kontakt:
6. Osoby upoważnione do kontaktu z Wykonawcą:
Jerzy Kaczmarczyk, tel. 89 7226002 w.37, email: oc.zk@rozogi.pl
Marzena Dzierlatka, tel. 89 7226002 w.46, email: inwestycje@rozogi.pl
lub Urząd Gminy Rozogi, tel. 89 7226002, email: sekretariat@rozogi.pl

Podobne przetargi

Przetargi z podobnych kategorii

© eurobudowa.pl 2004-2022

Współpracujemy z:

  • Money.pl
  • Gratka.pl
  • tabor24.pl
  • trader
  • rynekinstalacyjny.pl
  • InvestMap.pl

Ta strona używa COOKIES.

Korzystając z niej wyrażasz zgodę na wykorzystywanie cookies, zgodnie z ustawieniami Twojej przeglądarki. Szczegóły w Polityce Prywatności.