Infolinia: 58 732-70-70 info@eurobudowa.pl
JEDYNA W POLSCE
PLATFORMA
PRZETARGÓW I ZLECEŃ
WYSPECJALIZOWANA
W BRANŻY BUDOWLANEJ
Codziennie nowe
ogłoszenia
Raporty e-mail
Intuicyjny
panel klienta
Płatności on-line
Aplikacja mobilna

Wyszukiwanie przetargów

..pokażukryj podkategorie
Wyszukiwanie szczegółowe
Liczba ogłoszeń
4904z ostatnich 7 dni
21780z ostatnich 30 dni

Przetargi z kategorii

Partnerzy serwisu

  • investmap.pl Actum - Administrowanie nieruchomościami
  • elektro.info.pl monitor-inwestycji.pl

Dostawy armatury i artykułów hydraulicznych i wod-kan

Przedmiot:

Dostawy armatury i artykułów hydraulicznych i wod-kan

Data zamieszczenia: 2022-06-14
Dane kontaktowe Zamawiającego: Państwowe Gospodarstwo Wodne Wody Polskie - Zarząd Zlewni w Giżycku
ul. Wodna 4
11-500 Giżycko
powiat: giżycki
tel. 87 428 39 92
https://przetargi.wody.gov.pl/wp/postepowania-przetargow/r12880,Dostawy-armatury-i-artykulow-hydraulicznych-i-wod-kan-do-jednostek-RZGW-w-Bialym.html
Województwo: warmińsko-mazurskie
Miasto: Giżycko
Wadium: ---
Nr telefonu: tel. 87 428 39 92
Termin składania ofert: 2022-06-21 OGŁOSZENIE JEST JUŻ NIEAKTUALNE
Dostawy armatury i artykułów hydraulicznych i wod-kan do jednostek RZGW w Białymstoku
-Opis przedmiotu zamówienia: Przedmiotem zamówienia jest jednorazowa dostawa armatury i artykułów hydraulicznych i wod-kan do jednostek RZGW w Białymstoku - Załącznik nr 1.

Dokument nr: BI.ZOO.3.281.26.2022.MK

Składanie ofert:
13. Miejsce i termin złożenia ofert:
Ofertę należy przesłać do dnia 21.06.2022r do godz. 10.00 za pośrednictwem Platformy zakupowej zwanej dalej ,,Platforma" pod adres: www.przetargi.wody.gov.pl

Miejsce i termin realizacji:
2. Termin realizacji zamówienia: 31.07.2022 r.

Wymagania:
Kryteria wyboru ofert: cena -100%
Każda z ważnych ofert będzie punktowana w kryterium cena poprzez porównanie ceny brutto oferty badanej do ceny brutto najniższej ze wszystkich ważnych ofert, wg poniższego wzoru Pc=(Cn:Cb)xl00 gdzie:
Cn-cena brutto najniższa spośród wszystkich ofert podlegających ocenie Cb- cena brutto oferty podanej
Obliczenia dokonywane będą z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku
6. Wymagania, jakie powinni spełniać wykonawcy zamówienia w zakresie dokumentów i oświadczeń (np. posiadanie koncesji, zezwolenia): nie dotyczy
7. Wzór umowy - nie dotyczy
8. Wymagania dotyczące zabezpieczenia należytego wykonania umowy, sposobu oraz formy jego wniesienia (jeżeli wymagane): nie wymaga się
9. Warunki gwarancji: 24 miesiące
10. Opis sposobu obliczenia ceny: Cena ofertowa musi być wyrażona w PLN, z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku, zgodnie z ustawą z dnia 7 lipca 1994r. o denominacji złotego i ustalona zgodnie z ustawą z dnia 9 maja 2014r. o informowaniu o cenach towarów i usług. Wysokość stawki podatku od towarów i usług VAT wynika z przepisów ustawy z dnia 11 marca 2004r. o podatku od towarów i usług. Podana w ofercie cena będzie całkowitą wartością zamówienia i będzie uwzględniać wszystkie wymagania oraz obejmować wszystkie koszty jakie poniesie Wykonawca. Cena powinna obejmować wszystkie okoliczności, które mogą wpłynąć na realizację zamówienia. Zamawiający nie przewiduje możliwości rozliczenia z Wykonawcą w innej walucie niż złoty polski.
11. Sposób przygotowania oferty i jej zawartość:
Ofertę należy sporządzić w języku polskim, w formie pisemnej. Wykonawca może złożyć tylko jedną ofertę. Podpisany i zeskanowany komplet dokumentów należy przesłać przez stronę: www.przetargi.wodv.gov.pl,
Do Zapytania Ofertowego Wykonawca załączy niżej wymienione dokumenty: -Formularz ofertowy -załącznik nr 2 - Formularz asortyment cenowy - załącznik nr 3
12. Dopuszczalność negocjacji i ich zakres: nie dotyczy.
Korzystanie z platformy jest nieodpłatne. Instrukcja korzystania z Platformy znajduje się pod adresem: www.przetargi.wody.gov.pl w zakładce : Instrukcja dla Wykonawcy.
14. Termin związania ofertą: 30 dni
15. Dodatkowe informacje niezbędne do przygotowania oferty: Zamawiający zastrzega sobie prawo unieważnienia postępowania na każdym jego etapie, bez podania przyczyny. Z tytułu unieważnienia postępowania Wykonawcom nie przysługuje zwrot kosztów przygotowania oferty.

Kontakt:
Osoby wskazane do kontaktu: Roman Dumka - tel. 87 428 39 92

Podobne przetargi

© eurobudowa.pl 2004-2022

Współpracujemy z:

  • Money.pl
  • Gratka.pl
  • tabor24.pl
  • trader
  • rynekinstalacyjny.pl
  • InvestMap.pl

Ta strona używa COOKIES.

Korzystając z niej wyrażasz zgodę na wykorzystywanie cookies, zgodnie z ustawieniami Twojej przeglądarki. Szczegóły w Polityce Prywatności.