Infolinia: 58 732-70-70 info@eurobudowa.pl
JEDYNA W POLSCE
PLATFORMA
PRZETARGÓW I ZLECEŃ
WYSPECJALIZOWANA
W BRANŻY BUDOWLANEJ
Codziennie nowe
ogłoszenia
Raporty e-mail
Intuicyjny
panel klienta
Płatności on-line
Aplikacja mobilna

Wyszukiwanie przetargów

..pokażukryj podkategorie
Wyszukiwanie szczegółowe
Liczba ogłoszeń
928z dziś
5592z ostatnich 7 dni
22816z ostatnich 30 dni

Przetargi z kategorii

Partnerzy serwisu

  • investmap.pl Actum - Administrowanie nieruchomościami
  • elektro.info.pl monitor-inwestycji.pl

Modernizacja świetlic wiejskich

Przedmiot:

Modernizacja świetlic wiejskich

Data zamieszczenia: 2022-06-14
Dane kontaktowe Zamawiającego: Gmina Sterdyń
ul. T. Kościuszki 6
08-320 Sterdyń
powiat: sokołowski
tel. (25) 787 00 04, fax. (25) 787 00 26, tel. 25 787 00 41
ug_sterdyn@pro.onet.pl
Województwo: mazowieckie
Miasto: Sterdyń
Wadium: ---
Nr telefonu: tel. (25) 787 00 04,
Termin składania ofert: 2022-06-21 OGŁOSZENIE JEST JUŻ NIEAKTUALNE
OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA
1. Przedmiotem zamówienia jest modernizacja świetlic wiejskich na terenie gminy Sterdyń w
ramach zdań pn. ,,Modernizacja świetlicy wiejskiej w Grądach" oraz ,,Modernizacja budynku przeznaczonego na świetlicę wiejską w Lebiedziach"
2. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia:
W ramach zadania pn. ,,Modernizacja świetlicy wiejskiej w Grądach" wykonana ma zostać elewacja budynku świetlicy, kompletna wymiana rynien oraz opaska wokół budynku z płyt chodnikowych 50x50x7cm. W ramach zadania pn. ,,Modernizacja budynku przeznaczonego na świetlicę wiejską w Lebiedziach" wykonana zostanie wymiana dachu na budynku. Szczegółowy opis modernizacji określają przedmiary robót, które stanowią załączniki nr 1 i nr 2 do zapytania. Wykonawca ma obowiązek na ich podstawie opracować kosztorys ofertowy na wszystkie wyszczególnione prace. Kosztorysy i Treść oferty Wykonawcy mają być opracowane oddzielnie dla zadań - na treści oferty należy wpisać nazwę zadania. Przy rozstrzygnięciu najkorzystniejszą ofertą będzie ta, której suma kwot będzie najniższa.
3. Zamawiający nie dopuszcza możliwości składania ofert częściowych.
4. Zamawiający dopuszcza/nie dopuszcza* możliwości powierzenia części lub całości zamówienia podwykonawcom.

Dokument nr: I.7013.8.2.2022

Otwarcie ofert: Termin otwarcia ofert: 21.06.2022 r. godz. 10:15 9. Okres gwarancji: 36 miesięcy

Składanie ofert:
Miejsce i termin złożenia oferty: oferty należy składać w formie pisemnej na formularzu załączonym do niniejszego zapytania w kopercie
do dnia 21.06.2022 roku do godz. 10:00, do Urzędu Gminy Sterdyń, Ul. T.
Kościuszki 6, 08-320 Sterdyń, pokój 1 (sekretariat). Koperta winna być zamknięta i opatrzona nazwami zadań przedmiotu zapytania cenowego oraz nr sprawy nadanym przez Zamawiającego. Dopuszcza się możliwość składania oferty na adres mailowy ug_sterdyn@pro.onet.pl data i godz. jak wyżej. W temacie wiadomości należy wpisać nazwę zadania.

Miejsce i termin realizacji:
Termin realizacji zamówienia: 16.09.2022 r.

Wymagania:
.Zamawiający dokona oceny ważnych ofert na podstawie następujących kryteriów: 100% cena
10.Warunki płatności: 30 dni od dnia złożenia w siedzibie Zamawiającego prawidłowo wystawionej faktury VAT
11. Wymagania wobec Wykonawców oraz warunki udziału:
1) Wykonawca zobowiązany jest zdobyć wszelkie informacje, które mogą być konieczne do prawidłowego przygotowania oferty, uwzględniając wszystkie koszty w wynagrodzeniu ryczałtowym.
2) Wykonawca w ramach wynagrodzenia ryczałtowego dostarczy na własny koszt i ryzyko, wszystkie niezbędne materiały, wyposażenie techniczne i sprzęt oraz zapewni odpowiednio wykwalifikowany i doświadczony personel i nadzór nad realizacją robót, umożliwiający wykonanie zamówienia w wyznaczonym terminie.
13. Sposób przygotowania oferty: ofertę należy sporządzić w formie pisemnej, w języku polskim.
14. O wyborze najkorzystniejszej oferty Zamawiający zawiadomi oferentów za pośrednictwem, poczty internetowej lub telefonicznie.
15. Zamawiający zastrzega sobie prawo, że nie jest zobligowany do wyboru jakiejkolwiek oferty a złożenie nie stanowi podstawy do wystąpienia z jakimkolwiek roszczeniem wobec Zamawiającego ze strony podmiotu, który złożył ofertę.
16. W przypadku unieważnienia postępowania o zamówienie Wykonawcom nie przysługuje roszczenie o zwrot kosztów uczestnictwa w postępowaniu.

Kontakt:
Osoba upoważniona do kontaktu z wykonawcami: Marlena Stańczyk tel. 25 787 00 41

Podobne przetargi

Przetargi z podobnych kategorii

© eurobudowa.pl 2004-2022

Współpracujemy z:

  • Money.pl
  • Gratka.pl
  • tabor24.pl
  • trader
  • rynekinstalacyjny.pl
  • InvestMap.pl

Ta strona używa COOKIES.

Korzystając z niej wyrażasz zgodę na wykorzystywanie cookies, zgodnie z ustawieniami Twojej przeglądarki. Szczegóły w Polityce Prywatności.