Infolinia: 58 732-70-70 info@eurobudowa.pl
JEDYNA W POLSCE
PLATFORMA
PRZETARGÓW I ZLECEŃ
WYSPECJALIZOWANA
W BRANŻY BUDOWLANEJ
Codziennie nowe
ogłoszenia
Raporty e-mail
Intuicyjny
panel klienta
Płatności on-line
Aplikacja mobilna

Wyszukiwanie przetargów

..pokażukryj podkategorie
Wyszukiwanie szczegółowe
Liczba ogłoszeń
1041z dziś
6112z ostatnich 7 dni
22791z ostatnich 30 dni

Przetargi z kategorii

Partnerzy serwisu

  • investmap.pl Actum - Administrowanie nieruchomościami
  • elektro.info.pl monitor-inwestycji.pl

Dostawa kruszywa granitowego z usługą uzupełnienia ubytków i nierówności nawierzchni

Przedmiot:

Dostawa kruszywa granitowego z usługą uzupełnienia ubytków i nierówności nawierzchni

Data zamieszczenia: 2022-06-14
Dane kontaktowe Zamawiającego: Skarb Państwa Państwowe Gospodarstwo Leśne Lasy Państwowe Nadleśnictwo Miękinia
Sportowa 2
55-330 Miękinia
powiat: średzki (śląski)
(071) 3140063
miekinia@wroclaw.lasy.gov.pl
https://platformazakupowa.pl/pn/lasy_miekinia/proceedings
Województwo: dolnośląskie
Miasto: Miękinia
Wadium: w oryginalnej treści
Nr telefonu: (071) 3140063
Termin składania ofert: 2022-06-22 OGŁOSZENIE JEST JUŻ NIEAKTUALNE
DOSTAWA kruszywa granitowego z usługą uzupełnienia ubytków i nierówności nawierzchni w ramach bieżącego utrzymania dróg na terenie Nadleśnictwa Miękinia w roku 2022
Krótki opis przedmiotu zamówienia

Przedmiotem zamówienia jest dostawa mieszanek granitowych frakcji 0/31,5 i 0/63 oraz tłucznia granitowego frakcji 31,5/63 z usługą mechanicznego uzupełnienia kruszywem ubytków i nierówności nawierzchni w ramach bieżącego utrzymania dróg na terenie Nadleśnictwa Miękinia.
Usługa uzupełnienia nawierzchni będzie obejmowała również usunięcie wody oraz oczyszczenie ubytków i nierówności nawierzchni przed jej uzupełnieniem kruszywem oraz mechaniczne zagęszczenie nawierzchni w miejscu uzupełnienia, zgodnie z obowiązującymi przepisami i normami w tym zakresie oraz zasadami wiedzy technicznej.
Przedmiotowe zamówienie obejmuje wykonanie wyżej wymienionych prac dla zadania: Zadanie 1. DOSTAWA kruszywa granitowego z usługą uzupełnienia ubytków i nierówności nawierzchni w ramach bieżącego utrzymania dróg w na terenie Nadleśnictwa Miękinia w roku 2022 - Obręb Miękinia.
Szczegółowy zakres prac wraz z orientacyjną lokalizacją oraz ilością kruszywa do dostawy i uzupełnienia nawierzchni opisano w Rozdziale nr VI SWZ.
Środki transportu do przewozu kruszywa oraz sprzęt do uzupełnienia i zagęszczenia nawierzchni dróg powinny zostać dobrane odpowiednio do lokalizacji ubytków i nierówności nawierzchni wskazanych w danych leśnictwach, w których realizowane będzie Zlecenie. Szczególną uwagę należy zwrócić na dobór środków transportowych do przewozu kruszywa w terenie górskim. Za dobór ww. sprzętu i środków transportu odpowiada Wykonawca prac będących przedmiotem zamówienia.
Wykonawca przed uzupełnieniem nawierzchni dróg kruszywem zobowiązany jest do przedłożenia Zamawiającemu orzeczenia o jakości dostarczonego kruszywa w postaci stosownych dokumentów tj. deklaracji właściwości użytkowych lub krajowej deklaracji.
Ilość przewidywanego kruszywa do dostawy i uzupełnienia nawierzchni dróg wynosi: dla Zadania 1 - łącznie 2100,0 t kruszywa i jest wielkością maksymalną.
Na etapie składania ofert Wykonawca powinien samodzielnie oszacować średni koszt transportu i wbudowania kruszywa na terenie Nadleśnictwa Miękinia. W załączeniu do SWZ Zamawiający przekazuje mapę poglądową obszaru Nadleśnictwa Miękinia - załącznik nr 9 do SWZ, na podstawie której Wykonawca może ustalić orientacyjną lokalizację zakresu prac w poszczególnych leśnictwach.
Miejsce, ilość oraz termin wbudowania i dostawy kruszywa będzie ustalony indywidualnie z upoważnionym pracownikiem leśnictwa (Leśniczy, Podleśniczy danego leśnictwa). Wykonawca będzie wykonywał przedmiot zamówienia na podstawie zleceń przekazywanych przez przedstawiciela Zamawiającego. Zlecenia będą przekazywane za pośrednictwem poczty elektronicznej i będą obejmowały dostawę kruszywa i usługę uzupełnienia ubytków i nierówności nawierzchni dostarczonym kruszywem.
Termin realizacji poszczególnych zleceń nie powinien przekraczać 10 dni roboczych od momentu przekazania zlecenia tj. momentu przesłania zlecenia Wykonawcy na wskazany przez niego adres poczty elektronicznej.
Wykonawca powinien być przygotowany na dostawy kruszyw i usługę uzupełnienia ubytków i nierówności nawierzchni dostarczonym kruszywem w dni robocze (tj. od poniedziałku do piątku z wyłączeniem dni ustawowo wolnych od pracy) w godz.ch od 7:00 do 15:00.
Ilość i rodzaj przywiezionego i wbudowanego w ramach Zlecenia kruszywa będzie potwierdzana pisemnie przez upoważnionego przedstawiciela Zamawiającego - pracownika danego leśnictwa (Leśniczy, Podleśniczy) na dokumencie przewozowym (np. WZ-tce.). Dostarczenie ww. kruszywa może odbywać się wyłącznie w obecności przedstawiciela Zamawiającego - Leśniczego lub Podleśniczego danego leśnictwa. Wykonawca przedstawi do rozliczenia przywiezionego materiału zestawienie podpisanych przez upoważnionego przedstawiciela Zamawiającego dokumentów przewozowych, podpisanych WZ-tek lub innych dokumentów potwierdzających odbiór jakościowo-ilościowy zamówionego kruszywa.
Zamawiający zastrzega sobie prawo badania dostarczonego kruszywa pod kątem zgodności z okazanymi przez Wykonawcę dokumentami jakościowymi tj. deklaracją właściwości użytkowych lub deklaracją krajową.
Dostarczane kruszywo powinno być czyste, bez domieszek materiałów niepożądanych tj.: odpady metalowe, plastikowe, drewniane oraz bez domieszek materiałów organicznych takich jak glina, ziemia, humus itp. Stwierdzenie przez Zamawiającego w dostarczonym kruszywie ww. odpadów lub domieszek może skutkować cofnięciem zamówionej partii materiałów na koszt Wykonawcy.
Wykonawca odpowiada za wykonanie niezbędnych prac towarzyszących (np.: uporządkowania terenu po wykonanych pracach, wyrównania dróg dojazdowych uszkodzonych w trakcie prac, w tym dróg nie będących własnością Zamawiającego, naprawę ewentualnych szkód związanych z prowadzeniem robót wyrządzonych osobom trzecim lub uszkodzeniem mienia).
Lokalizacja zamówienia: Zadanie 1. Leśnictwa obrębu Miękinia (Leśnictwo Mokre, Mrozów, Kobylniki, Szczepanów, Wilczków, Gałów, Chwalimierz, Kąty Wrocławskie),

Przedmiotem zamówienia jest dostawa mieszanek granitowych frakcji 0/31,5 i 0/63 oraz tłucznia granitowego frakcji 31,5/63 z usługą mechanicznego uzupełnienia kruszywem ubytków i nierówności nawierzchni w ramach bieżącego utrzymania dróg na terenie Nadleśnictwa Miękinia.
Usługa uzupełnienia nawierzchni będzie obejmowała również usunięcie wody oraz oczyszczenie ubytków i nierówności nawierzchni przed jej uzupełnieniem kruszywem oraz mechaniczne zagęszczenie nawierzchni w miejscu uzupełnienia, zgodnie z obowiązującymi przepisami i normami w tym zakresie oraz zasadami wiedzy technicznej.
Przedmiotowe zamówienie obejmuje wykonanie wyżej wymienionych prac dla zadania: Zadanie 2. DOSTAWA kruszywa granitowego z usługą uzupełnienia ubytków i nierówności nawierzchni w ramach bieżącego utrzymania dróg w na terenie Nadleśnictwa Miękinia w roku 2022 - Obręb Sobótka.
Szczegółowy zakres prac wraz z orientacyjną lokalizacją oraz ilością kruszywa do dostawy i uzupełnienia nawierzchni opisano w Rozdziale nr VI SWZ.
Środki transportu do przewozu kruszywa oraz sprzęt do uzupełnienia i zagęszczenia nawierzchni dróg powinny zostać dobrane odpowiednio do lokalizacji ubytków i nierówności nawierzchni wskazanych w danych leśnictwach, w których realizowane będzie Zlecenie. Szczególną uwagę należy zwrócić na dobór środków transportowych do przewozu kruszywa w terenie górskim. Za dobór ww. sprzętu i środków transportu odpowiada Wykonawca prac będących przedmiotem zamówienia.
Wykonawca przed uzupełnieniem nawierzchni dróg kruszywem zobowiązany jest do przedłożenia Zamawiającemu orzeczenia o jakości dostarczonego kruszywa w postaci stosownych dokumentów tj. deklaracji właściwości użytkowych lub krajowej deklaracji.
Ilość przewidywanego kruszywa do dostawy i uzupełnienia nawierzchni dróg wynosi: dla Zadania 2 - łącznie 1650,0 t kruszywa i jest wielkością maksymalną.
Na etapie składania ofert Wykonawca powinien samodzielnie oszacować średni koszt transportu i wbudowania kruszywa na terenie Nadleśnictwa Miękinia. W załączeniu do SWZ Zamawiający przekazuje mapę poglądową obszaru Nadleśnictwa Miękinia - załącznik nr 9 do SWZ, na podstawie której Wykonawca może ustalić orientacyjną lokalizację zakresu prac w poszczególnych leśnictwach.
Miejsce, ilość oraz termin wbudowania i dostawy kruszywa będzie ustalony indywidualnie z upoważnionym pracownikiem leśnictwa (Leśniczy, Podleśniczy danego leśnictwa). Wykonawca będzie wykonywał przedmiot zamówienia na podstawie zleceń przekazywanych przez przedstawiciela Zamawiającego. Zlecenia będą przekazywane za pośrednictwem poczty elektronicznej i będą obejmowały dostawę kruszywa i usługę uzupełnienia ubytków i nierówności nawierzchni dostarczonym kruszywem.
Termin realizacji poszczególnych zleceń nie powinien przekraczać 10 dni roboczych od momentu przekazania zlecenia tj. momentu przesłania zlecenia Wykonawcy na wskazany przez niego adres poczty elektronicznej.
Wykonawca powinien być przygotowany na dostawy kruszyw i usługę uzupełnienia ubytków i nierówności nawierzchni dostarczonym kruszywem w dni robocze (tj. od poniedziałku do piątku z wyłączeniem dni ustawowo wolnych od pracy) w godz.ch od 7:00 do 15:00.
Ilość i rodzaj przywiezionego i wbudowanego w ramach Zlecenia kruszywa będzie potwierdzana pisemnie przez upoważnionego przedstawiciela Zamawiającego - pracownika danego leśnictwa (Leśniczy, Podleśniczy) na dokumencie przewozowym (np. WZ-tce.). Dostarczenie ww. kruszywa może odbywać się wyłącznie w obecności przedstawiciela Zamawiającego - Leśniczego lub Podleśniczego danego leśnictwa. Wykonawca przedstawi do rozliczenia przywiezionego materiału zestawienie podpisanych przez upoważnionego przedstawiciela Zamawiającego dokumentów przewozowych, podpisanych WZ-tek lub innych dokumentów potwierdzających odbiór jakościowo-ilościowy zamówionego kruszywa.
Zamawiający zastrzega sobie prawo badania dostarczonego kruszywa pod kątem zgodności z okazanymi przez Wykonawcę dokumentami jakościowymi tj. deklaracją właściwości użytkowych lub deklaracją krajową.
Dostarczane kruszywo powinno być czyste, bez domieszek materiałów niepożądanych tj.: odpady metalowe, plastikowe, drewniane oraz bez domieszek materiałów organicznych takich jak glina, ziemia, humus itp. Stwierdzenie przez Zamawiającego w dostarczonym kruszywie ww. odpadów lub domieszek może skutkować cofnięciem zamówionej partii materiałów na koszt Wykonawcy.
Wykonawca odpowiada za wykonanie niezbędnych prac towarzyszących (np.: uporządkowania terenu po wykonanych pracach, wyrównania dróg dojazdowych uszkodzonych w trakcie prac, w tym dróg nie będących własnością Zamawiającego, naprawę ewentualnych szkód związanych z prowadzeniem robót wyrządzonych osobom trzecim lub uszkodzeniem mienia).
Lokalizacja zamówienia: Zadanie 2. Leśnictwa obrębu Sobótka (Leśnictwo Kamionna, Wawrzeńczyce, Sulistrowiczki, Chwałków, Uliczno, Tąpadła),

CPV: 44113140-8, 14212320-9

Dokument nr: 2022/BZP 00208937, SA.270.8.2022

Otwarcie ofert: Termin otwarcia ofert: 2022-06-22 11:15

Specyfikacja:
SEKCJA III - UDOSTĘPNIANIE DOKUMENTÓW ZAMÓWIENIA I KOMUNIKACJA
3.1.) Adres strony internetowej prowadzonego postępowania
https://platformazakupowa.pl/pn/lasy_miekinia
3.2.) Zamawiający zastrzega dostęp do dokumentów zamówienia: Nie.
3.4.) Wykonawcy zobowiązani są do składania ofert, wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, oświadczeń oraz innych dokumentów wyłącznie przy użyciu środków komunikacji elektronicznej: Tak.
3.5.) Informacje o środkach komunikacji elektronicznej, przy użyciu których zamawiający będzie komunikował się z wykonawcami - adres strony internetowej: https://platformazakupowa.pl/pn/lasy_miekinia
3.6.) Wymagania techniczne i organizacyjne dotyczące korespondencji elektronicznej: 1. W postępowaniu o udzielenie zamówienia komunikacja pomiędzy Zamawiającym a Wykonawcami, w szczególności składanie oferty, oświadczeń, wniosków, zawiadomień oraz przekazywanie informacji odbywa się przy użyciu środków komunikacji elektronicznej, tj. za pośrednictwem Platformy zakupowej zwanej dalej ,,Platformą" pod adresem: https://platformazakupowa.pl/pn/lasy_miekinia.
2. Wymagania techniczne i organizacyjne sporządzania, wysyłania i odbierania korespondencji elektronicznej, zostały opisane w Regulaminie Internetowej Platformy zakupowej platformazakupowa.pl Open Nexus Sp. z o.o. (załącznik nr 8 do SWZ), zwany dalej Regulaminem na Platformie dostępnym pod adresem https://platformazakupowa.pl/strona/1-regulamin oraz Instrukcji dostępnej na stronie internetowej pod adresem: https://platformazakupowa.pl/strona/45-instrukcje.
3. Wykonawca, przystępując do niniejszego postępowania o udzielenie zamówienia, akceptuje warunki korzystania z Platformy określone w Regulaminie oraz zobowiązuje się, korzystając z Platformy, przestrzegać postanowień Regulaminu.
4. Za datę:
1) przekazania oferty przyjmuje się datę jej przekazania w systemie Platformy poprzez kliknięcie przycisku Złóż ofertę w drugim kroku i wyświetlaniu komunikatu, że oferta została złożona.
2) zawiadomień, dokumentów, dokumentów elektronicznych, oświadczeń lub elektronicznych kopii dokumentów lub oświadczeń oraz innych informacji, przyjmuje się datę kliknięcia przycisku Wyślij wiadomość po których pojawi się komunikat, że wiadomość została wysłana do Zamawiającego.
Szczegółowe informacje dotyczące wymagań technicznych i organizacyjnych dotyczących korespondencji elektronicznej zawarte zostały w Rozdziale XVI SWZ.
3.8.) Zamawiający wymaga sporządzenia i przedstawienia ofert przy użyciu narzędzi elektronicznego modelowania danych budowlanych lub innych podobnych narzędzi, które nie są ogólnie dostępne: Nie.
3.12.) Oferta - katalog elektroniczny: Nie dotyczy
3.14.) Języki, w jakich mogą być sporządzane dokumenty składane w postępowaniu:
polski
3.15.) RODO (obowiązek informacyjny): Szczegółowe zapisy dotyczące klauzul informacyjnych RODO zostały zawarte w Rozdziale XXXVII SWZ.
3.16.) RODO (ograniczenia stosowania): Szczegółowe zapisy dotyczące klauzul informacyjnych RODO zostały zawarte w Rozdziale XXXVII SWZ.

Składanie ofert:
Składanie ofert odbywa się za pośrednictwem platformy elektronicznej, dostępnej pod adresem:
https://platformazakupowa.pl/pn/lasy_miekinia/proceedings
TERMIN SKŁADANIA ofert: 2022-06-22 11:00
Miejsce składania ofert: https://platformazakupowa.pl/pn/lasy_miekinia

Miejsce i termin realizacji:
dostępne w oryginalnej treści ogłoszenia

Wymagania:
dostępne w oryginalnej treści ogłoszenia

Uwagi:
dostępne w oryginalnej treści ogłoszenia

Podobne przetargi

Przetargi z podobnych kategorii

© eurobudowa.pl 2004-2022

Współpracujemy z:

  • Money.pl
  • Gratka.pl
  • tabor24.pl
  • trader
  • rynekinstalacyjny.pl
  • InvestMap.pl

Ta strona używa COOKIES.

Korzystając z niej wyrażasz zgodę na wykorzystywanie cookies, zgodnie z ustawieniami Twojej przeglądarki. Szczegóły w Polityce Prywatności.