Infolinia: 58 732-70-70 info@eurobudowa.pl
JEDYNA W POLSCE
PLATFORMA
PRZETARGÓW I ZLECEŃ
WYSPECJALIZOWANA
W BRANŻY BUDOWLANEJ
Codziennie nowe
ogłoszenia
Raporty e-mail
Intuicyjny
panel klienta
Płatności on-line
Aplikacja mobilna

Wyszukiwanie przetargów

..pokażukryj podkategorie
Wyszukiwanie szczegółowe
Liczba ogłoszeń
17z dziś
4920z ostatnich 7 dni
19701z ostatnich 30 dni

Przetargi z kategorii

Partnerzy serwisu

  • investmap.pl Actum - Administrowanie nieruchomościami
  • elektro.info.pl monitor-inwestycji.pl

Sprzedaż drewna

Przedmiot:

Sprzedaż drewna

Data zamieszczenia: 2022-06-14
Dane kontaktowe Zamawiającego: Zarząd Dróg Powiatowych w Radzyniu Podlaskim
Warszawska 100
21-300 Radzyń Podlaski
powiat: radzyński
083 352 99 53, FAX 0 83 352 99 56, tel. 83 352 07 71
sekretariat.zdp.radzyn@pra.pl
Województwo: lubelskie
Miasto: Radzyń Podlaski
Wadium: ---
Nr telefonu: 083 352 99 53, FAX 0
Termin składania ofert: 2022-06-22 OGŁOSZENIE JEST JUŻ NIEAKTUALNE
sprzedaż drewna pozyskanego z wycinki drzew rosnących w pasach drogowych dróg powiatowych stanowiących własność Powiatu Raczyńskiego. Przedmiotem przetargu jest sprzedaż drewna: grupa I - gat. dąb -w ilości 3,27 m3, w cenie 297,66 zł brutto za 1 m3, grupa II - gat. jesion w ilości 6,77 m 3 w cenie 147,60 zł brutto za 1 m3; grupa III - gat. wiąz/klon w ilości 2,89 m 3 w cenie 123,00 zł brutto za 1 m3, grupa IV - gat. świerk/sosna w ilości 2,69 m3 w cenie 123,00 zł za 1 m3, grupa V - gat. jesion w ilości 11,07 m3 w cenie 100,86 zł za 1 m3, grupa VI - gat. mieszany w ilości 9,60 m3 w cenie 100,86 zł za 1 m3, grupa VII - gat. brzoza/olcha/świerk w ilości 7,42 m3 w cenie 92,25zl za 1 m3 , grupa VIII -gat. lipa/topola w ilości 17,90 m3w cenie 79,95 zł za lm 3, grupa IX - gat. wierzba/kasztanowiec w ilości 13,19 m3 w cenie 36,90 zł za 1 m3 zgodnie z zarządzeniem nr 09/2022 z dnia 13.06.2022 r. Dyrektora Zarządu Dróg Powiatowych w Radzyniu Podlaskim
Cena wywoławcza za drewno wynosi: grupa I- 973,35 zł brutto ( w tym podatek VAT 23%), grupa II - 999,25zl brutto ( w tym podatek VAT 23%), grupa III -355,47 zł brutto, ( w tym podatek VAT 23%), grupa IV-330,87 zł brutto ( w tym podatek VAT 23%), grupa V-l 116,52 zł brutto (w tym podatek VAT 23%),; grupa VI - 968,26 zł brutto( w tym podatek VAT 23%), , grupa VII - 684,50 zł brutto ( w tym podatek VAT 23%),, grupa VIII - 1 431,11 zł brutto ( w tym podatek VAT 23%), grupa XI - 486,71 zł brutto ( w tym podatek VAT 23%).

Dokument nr: ZDr1.363.058.2022

Otwarcie ofert: Otwarcie ofert nastąpi w dniu 22 czerwca 2022 r., o godz. 10.15 w siedzibie sprzedającego.

Specyfikacja:
o Oględzin drewna można dokonać w dni robocze w godz.ch od 7:00 - 15:00, w miejscu jego składowania przy Ul. Pomiarowej 3 w Radzyniu Podlaskim, po wcześniejszym telefonicznym uzgodnieniu terminu pod nr tel. 83 352 07 71.

Składanie ofert:
o Ofertę w formie pisemnej, w zamkniętej kopercie z dopiskiem: ,,OFERTA CENOWA
- sprzedaż drewna, stanowiącego własność Powiatu radzyńskiego", należy złożyć z sekretariacie Zarządu Dróg Powiatowych w Radzyniu Podlaskim, ul Warszawska 100, 21-300 Radzyń Podlaski lub przesłać drogą elektroniczną na adres sekretariat.zdp.radzyn@pra.pl do dnia 22 czerwca 2022 roku do godz. 10.00

Wymagania:
Zamawiający przewiduje składanie ofert częściowych na zakup każdej grupy oddzielnie.
Warunki przetargu:
o Przetarg zostanie przeprowadzony w formie pisemnego przetargu ofertowego nieograniczonego.
o W przetargu mogą brać udział osoby fizyczne, osoby prawne oraz jednostki organizacyjne,
o Zamawiający dopuszcza składanie ofert częściowych na zakup poszczególnych grup drewna.
o Oferta winna zawierać (wg załączonego wzoru):
- imię, nazwisko i adres, nazwę i adres oferenta albo nazwę firmy oraz adres jej siedziby,
- dane kontaktowe: nr telefonu, fax, e-mail,
- ofertę cenową kupna drewna,
- oświadczenie oferenta, że zapoznał się z warunkami przetargu oraz ze stanem przedmiotu przetargu,
- podpis oferenta.
o Kryterium wyboru oferty jest cena. Postępowanie wygra oferent, który zaoferuje najkorzystniejszą cenę na daną grupę, nie niższą niż cena wywoławcza. W przypadku złożenia ofert o tej samej cenie, oferenci złożą oferty dodatkowe z podaniem nowej ceny nie niższej niż cena pierwszej oferty w terminie do 28 czerwca do godz. 10.00. Wybrana zostanie oferta zawierająca najwyższą cenę, a jeśli oferty dodatkowe w dalszym ciągu będą w tej samej cenie, Zamawiający unieważni postępowanie.
o O wyborze oferty oferent zostanie poinformowany pisemnie. Po wyborze najkorzystniejszej oferty, Zarząd Dróg Powiatowych w Radzyniu Podlaskim powiadomi oferenta o terminie i miejscu podpisania umowy sprzedaży drewna.
o Oferent, który wygra przetarg, zobowiązany jest do:
- uiszczenia opłaty za drewno w terminie 7 dni od dnia rozstrzygnięcia przetargu na wskazany rachunek bankowy,
- odbioru drewna, w tym dokonania załadunku i transportu drewna we własnym zakresie i na własny koszt w terminie 7 dni od dnia uregulowania należności.
o Oferent, który złoży najkorzystniejszą ofertę i nie dokona wpłaty za drewno obciążony zostanie karą umowną w wysokości 10% wartości oferty, którą wpłaci na konto Sprzedającego.
o Koszty przygotowania oferty ponosi oferent.
o Każdy z oferentów może złożyć tylko jedną ofertę.
o Do składania ofert Zamawiający zastrzega sobie prawo unieważnienia postępowania bez podania przyczyny. Z tytułu unieważnienia postępowania, oferentom nie przysługuje zwrot kosztów przygotowania oferty.
o Zamawiający zastrzega sobie prawo do zmiany terminu składania ofert oraz do zmiany warunków niniejszego postępowania. Zmiany mogą być wprowadzone najpóźniej do 1 dnia przed terminem składania ofert.
o Wykaz drewna z podziałem na grupy znajduje się w załączniku nr 1.

Kontakt:
o Osobą uprawnioną do kontaktu z oferentami w zakresie postępowania przetargowego jest: p. Jacek Domański tel. 83 352 07 71

Podobne przetargi

Przetargi z podobnych kategorii

© eurobudowa.pl 2004-2022

Współpracujemy z:

  • Money.pl
  • Gratka.pl
  • tabor24.pl
  • trader
  • rynekinstalacyjny.pl
  • InvestMap.pl

Ta strona używa COOKIES.

Korzystając z niej wyrażasz zgodę na wykorzystywanie cookies, zgodnie z ustawieniami Twojej przeglądarki. Szczegóły w Polityce Prywatności.