Infolinia: 58 732-70-70 info@eurobudowa.pl
JEDYNA W POLSCE
PLATFORMA
PRZETARGÓW I ZLECEŃ
WYSPECJALIZOWANA
W BRANŻY BUDOWLANEJ
Codziennie nowe
ogłoszenia
Raporty e-mail
Intuicyjny
panel klienta
Płatności on-line
Aplikacja mobilna

Wyszukiwanie przetargów

..pokażukryj podkategorie
Wyszukiwanie szczegółowe
Liczba ogłoszeń
530z dziś
5431z ostatnich 7 dni
20212z ostatnich 30 dni

Przetargi z kategorii

Partnerzy serwisu

  • investmap.pl Actum - Administrowanie nieruchomościami
  • elektro.info.pl monitor-inwestycji.pl

DOSTAWA ENERGOOSZCZĘDNYCH ŻARÓWEK, ŚWIETLÓWEK ORAZ OPRAW OŚWIETLENOWYCH

Wynik: Zobacz treść wyniku
Przedmiot:

DOSTAWA ENERGOOSZCZĘDNYCH ŻARÓWEK, ŚWIETLÓWEK ORAZ OPRAW OŚWIETLENOWYCH

Data zamieszczenia: 2022-06-14
Dane kontaktowe Zamawiającego: GMINA ŁAŃCUT
ul. Adama Mickiewicza 2A
37-100 Łańcut
powiat: łańcucki
www.zamowieniapublicze@gminalancut.pl
https://miniportal.uzp.gov.pl/Postepowania/c620e6a0-66b3-41b7-99bd-b983b7007865
Województwo: podkarpackie
Miasto: Łańcut
Wadium: w oryginalnej treści
Nr telefonu: ---
Termin składania ofert: 2022-06-22 OGŁOSZENIE JEST JUŻ NIEAKTUALNE
DOSTAWA ENERGOOSZCZĘDNYCH ŻARÓWEK, ŚWIETLÓWEK ORAZ OPRAW OŚWIETLENOWYCH TYPU LED W SIEDMIU PLACÓWKACH OŚWIATOWYCH NA TERENIE GMINY ŁAŃCUT
Krótki opis przedmiotu zamówienia

1. Przedmiotem zamówienia jest dostawa energooszczędnych żarówek, świetlówek oraz opraw oświetlenia typu Led w placówkach oświatowych na terenie Gminy Łańcut. Zamówienie obejmuje 3 Części o następującym zakresie rzeczowym:
Część I. DOSTAWA energooszczędnych żarówek, świetlówek oraz opraw oświetleniowych typu LED do:
1) Szkoły Podstawowej w Wysokiej
2. DOSTAWA energooszczędnych żarówek, świetlówek oraz opraw oświetlenia typu Led w siedmiu placówkach oświatowych będzie polegać na:
- dostawie energooszczędnych źródeł światła w postaci żarówek, świetlówek lub opraw oświetleniowych typu LED na adres danej placówki tj.:
2.1. Szkoła Podstawowa w Wysokiej, Wysoka 98, 37-100 Łańcut;
3. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia określają przedmiary robót. Załączniki te stanowią integralną część SWZ.
4. Oferowane oprawy, żarówki i świetlówki powinny posiadać certyfikat zgodności z normą PN-EN 12464-1:2012 światło i oświetlenie.
Przed podpisaniem umowy Wykonawca przedstawi Zamawiającemu dokumenty potwierdzające wymagane parametry np. karty katalogowe oraz kopie dokumentów potwierdzających dopuszczenie materiałów do stosowania i zgodności z wyżej wymienioną normą (certyfikaty, aprobaty, atesty, deklaracje, itp.) Dokumenty - należy przedłożyć wraz z tłumaczeniem na język polski.
5. W celu prawidłowego sporządzenia oferty, Wykonawca powinien zapoznać się z przedmiotem zamówienia oraz pozyskać wszelkie niezbędne informacje, co do ryzyka, trudności i wszelkich innych okoliczności, jakie mogą wystąpić w trakcie realizacji zamówienia. W cenie oferty Wykonawca przedstawi wszystkie koszty za dostawy i inne elementy niezbędne do prawidłowego wykonania zamówienia.
6. Wszelkie materiały i urządzenia niezbędne do wykonania przedmiotu zamówienia, posiadające aktualne certyfikaty, deklaracje na zastosowane materiały potwierdzające parametry oraz zgodność z obowiązującymi normami, karty katalogowe proponowanych źródeł światła. Transport zamawianych żarówek, świetlówek i opraw na adres danej placówki oświatowej obciąża Wykonawcę.
7. Wykonawca odpowiedzialny jest za dostawę zgodnie z umową, za jakość zastosowanych materiałów, za ich zgodność z dokumentacją zamówienia, SWZ wraz z załącznikami i opisem przedmiotu zamówienia.
8. Następstwa jakiegokolwiek błędu w dostawie, spowodowanego przez wykonawcę, zostaną przez niego usunięte i poprawione na własny koszt bez dodatkowego wynagrodzenia.
9. Wymienione parametry materiałów są minimalnymi wymaganiami Zamawiającego. Wykonawca może za zgodą Zamawiającego dostarczyć wyżej wymienione urządzenia wyposażone w dodatkowe elementy nie ujęte w opisie. Dopuszcza się zastosowanie równoważnych rozwiązań.
10. W okresie gwarancji i rękojmi, w razie awarii/usterki energooszczędnych żarówek świetlówek oraz opraw oświetlenia typu LED dostarczonych w ramach umowy Wykonawca jest obowiązany zapewnić na własny koszt odbiór niesprawnych energooszczędnych żarówek. Świetlówek oraz opraw oświetlenia typu LED oraz dostawę nowych, sprawnych źródeł światła. Odbiór i dostawa może odbyć się osobiście lub za pośrednictwem firmy kurierskiej. Miejscem odbioru i dostawy będzie placówka oświatowa, w której nastąpiła awaria/usterka źródeł światła.

1. Przedmiotem zamówienia jest dostawa energooszczędnych żarówek, świetlówek oraz opraw oświetlenia typu Led w placówkach oświatowych na terenie Gminy Łańcut. Zamówienie obejmuje 3 Części o następującym zakresie rzeczowym:
Część II. DOSTAWA energooszczędnych żarówek, świetlówek oraz opraw oświetleniowych typu LED do:
1) Przedszkola Publicznego w Kraczkowej
2) Przedszkola Publicznego w Wysokiej
2. DOSTAWA energooszczędnych żarówek, świetlówek oraz opraw oświetlenia typu Led w siedmiu placówkach oświatowych będzie polegać na:
- dostawie energooszczędnych źródeł światła w postaci żarówek, świetlówek lub opraw oświetleniowych typu LED na adres danej placówki tj.:
2.1. Przedszkole Publiczne w Kraczkowej, 37-124 Kraczkowa 882;
2.2. Przedszkole Publiczne w Wysokiej, Wysoka 81, 37-100 Łańcut;
3. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia określają przedmiary robót. Załączniki te stanowią integralną część SWZ.
4. Oferowane oprawy, żarówki i świetlówki powinny posiadać certyfikat zgodności z normą PN-EN 12464-1:2012 światło i oświetlenie.
Przed podpisaniem umowy Wykonawca przedstawi Zamawiającemu dokumenty potwierdzające wymagane parametry np. karty katalogowe oraz kopie dokumentów potwierdzających dopuszczenie materiałów do stosowania i zgodności z wyżej wymienioną normą (certyfikaty, aprobaty, atesty, deklaracje, itp.) Dokumenty - należy przedłożyć wraz z tłumaczeniem na język polski.
5. W celu prawidłowego sporządzenia oferty, Wykonawca powinien zapoznać się z przedmiotem zamówienia oraz pozyskać wszelkie niezbędne informacje, co do ryzyka, trudności i wszelkich innych okoliczności, jakie mogą wystąpić w trakcie realizacji zamówienia. W cenie oferty Wykonawca przedstawi wszystkie koszty za dostawy i inne elementy niezbędne do prawidłowego wykonania zamówienia.
6. Wszelkie materiały i urządzenia niezbędne do wykonania przedmiotu zamówienia, posiadające aktualne certyfikaty, deklaracje na zastosowane materiały potwierdzające parametry oraz zgodność z obowiązującymi normami, karty katalogowe proponowanych źródeł światła. Transport zamawianych żarówek, świetlówek i opraw na adres danej placówki oświatowej obciąża Wykonawcę.
7. Wykonawca odpowiedzialny jest za dostawę zgodnie z umową, za jakość zastosowanych materiałów, za ich zgodność z dokumentacją zamówienia, SWZ wraz z załącznikami i opisem przedmiotu zamówienia.
8. Następstwa jakiegokolwiek błędu w dostawie, spowodowanego przez wykonawcę, zostaną przez niego usunięte i poprawione na własny koszt bez dodatkowego wynagrodzenia.
9. Wymienione parametry materiałów są minimalnymi wymaganiami Zamawiającego. Wykonawca może za zgodą Zamawiającego dostarczyć wyżej wymienione urządzenia wyposażone w dodatkowe elementy nie ujęte w opisie. Dopuszcza się zastosowanie równoważnych rozwiązań.
10. W okresie gwarancji i rękojmi, w razie awarii/usterki energooszczędnych żarówek świetlówek oraz opraw oświetlenia typu LED dostarczonych w ramach umowy Wykonawca jest obowiązany zapewnić na własny koszt odbiór niesprawnych energooszczędnych żarówek. Świetlówek oraz opraw oświetlenia typu LED oraz dostawę nowych, sprawnych źródeł światła. Odbiór i dostawa może odbyć się osobiście lub za pośrednictwem firmy kurierskiej. Miejscem odbioru i dostawy będzie placówka oświatowa, w której nastąpiła awaria/usterka źródeł światła.

1. Przedmiotem zamówienia jest dostawa energooszczędnych żarówek, świetlówek oraz opraw oświetlenia typu Led w placówkach oświatowych na terenie Gminy Łańcut. Zamówienie obejmuje 3 Części o następującym zakresie rzeczowym:
Część III. DOSTAWA energooszczędnych żarówek, świetlówek oraz opraw oświetleniowych typu LED do:
1) Przedszkola Publicznego w Handzlówce
2) Przedszkola Publicznego w Soninie
3) Zespołu Szkół w Cierpiszu
4) Zespołu Szkół w Rogóżnie.
2. DOSTAWA energooszczędnych żarówek, świetlówek oraz opraw oświetlenia typu Led w siedmiu placówkach oświatowych będzie polegać na:
- dostawie energooszczędnych źródeł światła w postaci żarówek, świetlówek lub opraw oświetleniowych typu LED na adres danej placówki tj.:
2.1. Przedszkole Publiczne w Handzlówce, 37-123 Handzlówka 109a;
2.2. Przedszkole Publiczne w Soninie, Sonina 267, 37-100 Łańcut;
2.3.Zespół Szkół w Cierpiszu, Cierpisz 110, 37- 124 Kraczkowa;
2.4. Zespół Szkół w Rogóżnie, Rogóżno 374, 37-112 Kosina;
3. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia określają przedmiary robót. Załączniki te stanowią integralną część SWZ.
4. Oferowane oprawy, żarówki i świetlówki powinny posiadać certyfikat zgodności z normą PN-EN 12464-1:2012 światło i oświetlenie.
Przed podpisaniem umowy Wykonawca przedstawi Zamawiającemu dokumenty potwierdzające wymagane parametry np. karty katalogowe oraz kopie dokumentów potwierdzających dopuszczenie materiałów do stosowania i zgodności z wyżej wymienioną normą (certyfikaty, aprobaty, atesty, deklaracje, itp.) Dokumenty - należy przedłożyć wraz z tłumaczeniem na język polski.
5. W celu prawidłowego sporządzenia oferty, Wykonawca powinien zapoznać się z przedmiotem zamówienia oraz pozyskać wszelkie niezbędne informacje, co do ryzyka, trudności i wszelkich innych okoliczności, jakie mogą wystąpić w trakcie realizacji zamówienia. W cenie oferty Wykonawca przedstawi wszystkie koszty za dostawy i inne elementy niezbędne do prawidłowego wykonania zamówienia.
6. Wszelkie materiały i urządzenia niezbędne do wykonania przedmiotu zamówienia, posiadające aktualne certyfikaty, deklaracje na zastosowane materiały potwierdzające parametry oraz zgodność z obowiązującymi normami, karty katalogowe proponowanych źródeł światła. Transport zamawianych żarówek, świetlówek i opraw na adres danej placówki oświatowej obciąża Wykonawcę.
7. Wykonawca odpowiedzialny jest za dostawę zgodnie z umową, za jakość zastosowanych materiałów, za ich zgodność z dokumentacją zamówienia, SWZ wraz z załącznikami i opisem przedmiotu zamówienia.
8. Następstwa jakiegokolwiek błędu w dostawie, spowodowanego przez wykonawcę, zostaną przez niego usunięte i poprawione na własny koszt bez dodatkowego wynagrodzenia.
9. Wymienione parametry materiałów są minimalnymi wymaganiami Zamawiającego. Wykonawca może za zgodą Zamawiającego dostarczyć wyżej wymienione urządzenia wyposażone w dodatkowe elementy nie ujęte w opisie. Dopuszcza się zastosowanie równoważnych rozwiązań.
10. W okresie gwarancji i rękojmi, w razie awarii/usterki energooszczędnych żarówek świetlówek oraz opraw oświetlenia typu LED dostarczonych w ramach umowy Wykonawca jest obowiązany zapewnić na własny koszt odbiór niesprawnych energooszczędnych żarówek. Świetlówek oraz opraw oświetlenia typu LED oraz dostawę nowych, sprawnych źródeł światła. Odbiór i dostawa może odbyć się osobiście lub za pośrednictwem firmy kurierskiej. Miejscem odbioru i dostawy będzie placówka oświatowa, w której nastąpiła awaria/usterka źródeł światła.

CPV: 31520000-7

Dokument nr: 2022/BZP 00208626, RZP.271.14.2022

Otwarcie ofert: Termin otwarcia ofert: 2022-06-22 10:30

Specyfikacja:
SEKCJA III - UDOSTĘPNIANIE DOKUMENTÓW ZAMÓWIENIA I KOMUNIKACJA
3.1.) Adres strony internetowej prowadzonego postępowania
www.miniportal.uzp.gov.pl
3.2.) Zamawiający zastrzega dostęp do dokumentów zamówienia: Nie.
3.4.) Wykonawcy zobowiązani są do składania ofert, wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, oświadczeń oraz innych dokumentów wyłącznie przy użyciu środków komunikacji elektronicznej: Tak.
3.5.) Informacje o środkach komunikacji elektronicznej, przy użyciu których zamawiający będzie komunikował się z wykonawcami - adres strony internetowej: W postępowaniu o udzielenie zamówienia komunikacja między Zamawiającym, a Wykonawcami odbywa się przy użyciu miniPortalu, który dostępny jest pod adresem: https://miniportal.uzp.gov.pl ePUAPu /Elektroniczna Skrzynka Podawcza - nazwa Gmina Łańcut/, dostępnego pod adresem: https://epuap.gov.pl/wps/portal oraz poczty elektronicznej zamowieniapubliczne@gminalancut.pl, e.balawejder@gminalancut.pl lub m.kluz@gminalancut.pl
3.6.) Wymagania techniczne i organizacyjne dotyczące korespondencji elektronicznej: Wymagania techniczne i organizacyjne wysyłania i odbierania dokumentów elektronicznych, elektronicznych kopii dokumentów i oświadczeń oraz informacji przekazywanych przy ich użyciu opisane zostały w Regulaminie korzystania z systemu miniPortal oraz Warunkach korzystania z elektronicznej platformy usług administracji publicznej (ePUAP).
3.8.) Zamawiający wymaga sporządzenia i przedstawienia ofert przy użyciu narzędzi elektronicznego modelowania danych budowlanych lub innych podobnych narzędzi, które nie są ogólnie dostępne: Nie.
3.12.) Oferta - katalog elektroniczny: Nie dotyczy
3.14.) Języki, w jakich mogą być sporządzane dokumenty składane w postępowaniu:
polski
3.15.) RODO (obowiązek informacyjny): Obowiązek informacyjny RODO Zamawiający realizuje w dokumentach zamówienia
3.16.) RODO (ograniczenia stosowania): Obowiązek informacyjny RODO Zamawiający realizuje w dokumentach zamówienia

Składanie ofert:
TERMIN SKŁADANIA ofert: 2022-06-22 10:00
Miejsce składania ofert: Wykonawca składa ofertę za pośrednictwem Formularza do złożenia, zmiany, wycofania oferty dostępnego na ePUAP (Elektronicznej Skrzynki Podawczej - nazwa - Gmina Łańcut) i udostępnionego również na miniPortalu

Miejsce i termin realizacji:
dostępne w oryginalnej treści ogłoszenia

Wymagania:
dostępne w oryginalnej treści ogłoszenia

Uwagi:
dostępne w oryginalnej treści ogłoszenia

Podobne przetargi

Przetargi z podobnych kategorii

© eurobudowa.pl 2004-2022

Współpracujemy z:

  • Money.pl
  • Gratka.pl
  • tabor24.pl
  • trader
  • rynekinstalacyjny.pl
  • InvestMap.pl

Ta strona używa COOKIES.

Korzystając z niej wyrażasz zgodę na wykorzystywanie cookies, zgodnie z ustawieniami Twojej przeglądarki. Szczegóły w Polityce Prywatności.