Infolinia: 58 732-70-70 info@eurobudowa.pl
JEDYNA W POLSCE
PLATFORMA
PRZETARGÓW I ZLECEŃ
WYSPECJALIZOWANA
W BRANŻY BUDOWLANEJ
Codziennie nowe
ogłoszenia
Raporty e-mail
Intuicyjny
panel klienta
Płatności on-line
Aplikacja mobilna

Wyszukiwanie przetargów

..pokażukryj podkategorie
Wyszukiwanie szczegółowe
Liczba ogłoszeń
4904z ostatnich 7 dni
19685z ostatnich 30 dni

Przetargi z kategorii

Partnerzy serwisu

  • investmap.pl Actum - Administrowanie nieruchomościami
  • elektro.info.pl monitor-inwestycji.pl

Obsługa kominiarska, kontrola stanu technicznego przewodów kominowych, inwentaryzacja...

Przedmiot:

Obsługa kominiarska, kontrola stanu technicznego przewodów kominowych, inwentaryzacja urządzeń grzewczych

Data zamieszczenia: 2022-06-14
Dane kontaktowe Zamawiającego: Zakład do spraw Infrastruktury Miejskiej
ul. Warszawska 19
82-500 Kwidzyn
powiat: kwidzyński
tel. +48 556436244
zim@zim-kwidzyn.pl
https://zamowienia.sidaspzp.pl/zamowienia/53ea2c53-eb5c-46e0-86c4-b1a6b504c28a
Województwo: pomorskie
Miasto: Kwidzyn
Wadium: ---
Nr telefonu: tel. +48 556436244
Termin składania ofert: 2022-06-21 OGŁOSZENIE JEST JUŻ NIEAKTUALNE
Obsługa kominiarska w zasobie komunalnym w Kwidzynie, kontrola stanu technicznego przewodów kominowych, inwentaryzacja urządzeń grzewczych.
1. Określenie przedmiotu zamówienia:
Obsługa kominiarska w zasobie komunalnym w Kwidzynie oraz kontrola stanu technicznego przewodów kominowych w zasobie komunalnym stanowiącym 100% własność miasta w Kwidzyn wraz z inwentaryzacją urządzeń grzewczych.
2. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia stanowi załącznik nr 1 do zapytania ofertowego.

Dokument nr: ZP.6.2022

Składanie ofert:
14. Oferta musi być sporządzona w języku polskim, w formie elektronicznej lub w postaci elektronicznej w ogólnie dostępnych formatach danych, w szczególności w formatach: .txt, .rtf, .pdf, .doc, .docx, .odt i złożona na platformie do dnia 21 czerwiec 2022r. do godz. 10:00

Miejsce i termin realizacji:
3. Termin realizacji przedmiotu zamówienia - od dnia podpisania umowy do 31.12.2022r.

Wymagania:
udzielenia zamówienia, do którego - zgodnie z art. 2, ust. 1, pkt 1 ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz.U. z 2021 r. poz. 1129 z późn. zm.),
przepisy tej ustawy nie mają zastosowania.
4. Wykonawca musi spełniać następujące warunki udziału w postępowaniu:
1) Załączyć do oferty potwierdzenie posiadania uprawnień (dyplom mistrza kominiarskiego),
2) Załączyć do oferty aktualną, opłaconą polisę ubezpieczeniową lub inny dokument potwierdzający ubezpieczenie od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności gospodarczej związanej z przedmiotem zamówienia.
5. Za najkorzystniejszą zostanie uznana oferta, która nie będzie podlegała odrzuceniu i w przyjętych do zapytania ofertowego kryteriach oceny ofert, uzyska łącznie najwyższą ilość punktów.
6. Kryteriami oceny ofert w niniejszym zapytaniu ofertowym są:
Cena brutto: znaczenie - 100%
7. W postępowaniu komunikacja pomiędzy Zamawiającym a Wykonawcami, odbywa się przy użyciu środków komunikacji elektronicznej, tj. za pośrednictwem Platformy zamówień publicznych zwanej dalej ,,Platformą" pod adresem: https://zamowienia.sidaspzp.pl/zamawiajacy/zaklad-do-spraw-infrastruktury-miejskiej.
8. Zamawiający dopuszcza komunikację za pomocą poczty elektronicznej na adres: kchojnacka@zim-kwidzyn.pl (nie dotyczy składania ofert).
9. Wykonawca zamierzający wziąć udział w niniejszym postępowaniu o udzielenie zamówienia musi posiadać konto na Platformie. Korzystanie z Platformy przez Wykonawcę jest bezpłatne.
10. Wymagania techniczne i organizacyjne sporządzania, wysyłania i odbierania korespondencji elektronicznej, zostały opisane w Regulaminie Internetowej Platformy zakupowej.
11. Wykonawca, przystępując do niniejszego postępowania o udzielenie zamówienia, akceptuje warunki korzystania z Platformy określone w Regulaminie oraz zobowiązuje się, korzystając z Platformy, przestrzegać postanowień Regulaminu.
12. Maksymalny rozmiar plików przesyłanych za pośrednictwem Platformy wynosi 150 MB.
13. Oferta musi być podpisana przez uprawnione osoby (osobę) i zawierać:
1) wypełniony formularz ofertowy (załącznik nr 2 do zapytania ofertowego);
2) dokumenty potwierdzające, że Wykonawca spełnia warunki udziału w postępowaniu wymagane w ust. 4 zapytania ofertowego.
15. Wykonawca, za pośrednictwem platformy może przed upływem terminu do składania ofert zmienić lub wycofać ofertę. Sposób dokonywania zmiany lub wycofania oferty zamieszczono w instrukcji zamieszczonej na stronie internetowej pod adresem: www.sidaspzp.pl.
16. Zamawiający zastrzega sobie możliwość zamknięcia niniejszego zapytania ofertowego bez dokonania wyboru którejkolwiek ze złożonych ofert.
17. W przypadku dokonania wyboru, wykonawca zobowiązany jest do zawarcia umowy stanowiącej załącznik nr 3 do zapytania ofertowego.

Kontakt:
18. Osobą upoważnioną do kontaktu z wykonawcami jest Katarzyna Chojnacka nr telefonu: 55 643 62 44, email: kchojnacka@zim-kwidzyn.pl

Podobne przetargi

Przetargi z podobnych kategorii

© eurobudowa.pl 2004-2022

Współpracujemy z:

  • Money.pl
  • Gratka.pl
  • tabor24.pl
  • trader
  • rynekinstalacyjny.pl
  • InvestMap.pl

Ta strona używa COOKIES.

Korzystając z niej wyrażasz zgodę na wykorzystywanie cookies, zgodnie z ustawieniami Twojej przeglądarki. Szczegóły w Polityce Prywatności.