Infolinia: 58 732-70-70 info@eurobudowa.pl
JEDYNA W POLSCE
PLATFORMA
PRZETARGÓW I ZLECEŃ
WYSPECJALIZOWANA
W BRANŻY BUDOWLANEJ
Codziennie nowe
ogłoszenia
Raporty e-mail
Intuicyjny
panel klienta
Płatności on-line
Aplikacja mobilna

Wyszukiwanie przetargów

..pokażukryj podkategorie
Wyszukiwanie szczegółowe
Liczba ogłoszeń
4904z ostatnich 7 dni
21780z ostatnich 30 dni

Przetargi z kategorii

Partnerzy serwisu

  • investmap.pl Actum - Administrowanie nieruchomościami
  • elektro.info.pl monitor-inwestycji.pl

Opracowanie Kompletnej dokumentacji projektowej wraz z pełnieniem nadzoru autorskiego

Przedmiot:

Opracowanie Kompletnej dokumentacji projektowej wraz z pełnieniem nadzoru autorskiego

Data zamieszczenia: 2022-06-14
Dane kontaktowe Zamawiającego: Dyrekcja Rozbudowy Miasta Gdańska
ul. Żaglowa 11
80-560 Gdańsk
powiat: Gdańsk
tel. (58) 320-51-00
drmg@gdansk.gda.pl
Województwo: pomorskie
Miasto: Gdańsk
Wadium: ---
Nr telefonu: tel. (58) 320-51-00
Termin składania ofert: 2022-06-22 OGŁOSZENIE JEST JUŻ NIEAKTUALNE
Opracowanie Kompletnej dokumentacji projektowej wraz z
pełnieniem nadzoru autorskiego dla zadania pod nazwą: w ramach Budżetu Obywatelskiego 2018
,,Ogólnodostępna przestrzeń sportowa przy ulicy Kampinoskiej" / w ramach BO 2021 ,,Zieleń urządzona
z małą architekturą, placem zabaw w miejscu rekreacji i spotkań mieszkańców przy Ul. Srebrnej".
Termin realizacji:
Lp. Przedmiot zamówienia Terminy
1.
I Przedmiot odbioru:
Projekt zagospodarowania terenu (PZT) i projekt
architektoniczno-budowlany (PAB) wymagane przez Prawo
Budowlane wraz ze wszystkimi opiniami i uzgodnieniami +
Zaświadczenie o przyjęciu Zgłoszenia robót budowlanych do
WUiA UM w Gdańsku
01.12.2022 r.
2.
II Przedmiot odbioru:
Projekt budowlany techniczny.
Projekty wykonawcze w układzie branżowym, Specyfikacje
Techniczne Wykonania i Odbioru Robót Budowlanych,
przedmiary robót, kosztorysy inwestorskie, zbiorcze
zestawienie kosztów
15.12.2022 r.
3. Nadzór autorski
W okresie realizacji zadania
na roboty budowlane oraz
rękojmi i gwarancji jakości
na roboty budowlane przy
czym nie dłużej niż
w okresie 60 miesięcy od
dnia odbioru ostatniego
przedmiotu odbioru.

Dokument nr: 153/BZP-PU.511.142.2022/MN

Składanie ofert:
Prosimy o przesłanie oferty w języku polskim (wraz z ewentualnymi załącznikami), sporządzonej według wzoru
załącznika nr 2 do niniejszego pisma na adres e-mail: drmg@gdansk.gda.pl w terminie do dnia 22.06.2022 r.

Wymagania:
Oferta powinna obejmować cały zakres przedmiotu zamówienia - zgodnie z opisem przedmiotu zamówienia
(wraz z załącznikami), stanowiącym Załącznik nr 1.
DRMG informuje, że wybrana zostanie oferta najkorzystniejsza cenowo, złożona przez wykonawcę
spełniającego warunki udziału w postępowaniu w punkcie 20. Opisu Przedmiotu Zamówienia.
Zamawiający zastrzega sobie możliwość wezwania wykonawcy, którego oferta okaże się najkorzystniejsza, do
zawarcia umowy w siedzibie DRMG. W przypadku nie stawienia się wykonawcy w wyznaczonym przez
Zamawiającego terminie i miejscu, Zamawiający uzna, że wykonawca uchyla się od zawarcia umowy i będzie
miał prawo wyboru oferty kolejnej pod względem kryterium oceny ofert. Jednocześnie Zamawiający zastrzega
sobie prawo do unieważnienia postępowania bez podania przyczyny.
O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy nie podlegają wykluczeniu na podstawie
art. 7 ust. 1 ustawy z dnia 13 kwietnia 2022 r. o szczególnych rozwiązaniach w zakresie przeciwdziałania
wspieraniu agresji na Ukrainę oraz służących ochronie bezpieczeństwa narodowego.
Dodatkowo Wykonawca, z którym zostanie zawarta umowa zobowiązany będzie do złożenia oświadczenia
potwierdzającego brak okoliczności, o których mowa w art. 7 ust. 1 ww. ustawy.
Informacja o przetwarzaniu danych osobowych zawarta jest w załączniku nr 3 do niniejszego zaproszenia.

Kontakt:
osoby do kontaktu z Wykonawcami: Dobrosława Jakubowska, Pion Projektów Kubaturowych, adres e-mail: dobroslawa.jakubowska@gdansk.gda.pl; Magdalena Nawrot, Biuro Zamówień Publicznych, adres e-mail.: magdalena.nawrot@gdansk.gda.pl

Przetargi z podobnych kategorii

© eurobudowa.pl 2004-2022

Współpracujemy z:

  • Money.pl
  • Gratka.pl
  • tabor24.pl
  • trader
  • rynekinstalacyjny.pl
  • InvestMap.pl

Ta strona używa COOKIES.

Korzystając z niej wyrażasz zgodę na wykorzystywanie cookies, zgodnie z ustawieniami Twojej przeglądarki. Szczegóły w Polityce Prywatności.