Infolinia: 58 732-70-70 info@eurobudowa.pl
JEDYNA W POLSCE
PLATFORMA
PRZETARGÓW I ZLECEŃ
WYSPECJALIZOWANA
W BRANŻY BUDOWLANEJ
Codziennie nowe
ogłoszenia
Raporty e-mail
Intuicyjny
panel klienta
Płatności on-line
Aplikacja mobilna

Wyszukiwanie przetargów

..pokażukryj podkategorie
Wyszukiwanie szczegółowe
Liczba ogłoszeń
5075z ostatnich 7 dni
21754z ostatnich 30 dni

Przetargi z kategorii

Partnerzy serwisu

  • investmap.pl Actum - Administrowanie nieruchomościami
  • elektro.info.pl monitor-inwestycji.pl

Opracowanie kompletnej dokumentacji projektowej wraz z pełnieniem nadzoru autorskiego

Przedmiot:

Opracowanie kompletnej dokumentacji projektowej wraz z pełnieniem nadzoru autorskiego

Data zamieszczenia: 2022-06-14
Dane kontaktowe Zamawiającego: Dyrekcja Rozbudowy Miasta Gdańska
ul. Żaglowa 11
80-560 Gdańsk
powiat: Gdańsk
tel. (58) 320-51-00
drmg@gdansk.gda.pl
Województwo: pomorskie
Miasto: Gdańsk
Wadium: ---
Nr telefonu: tel. (58) 320-51-00
Termin składania ofert: 2022-06-21 OGŁOSZENIE JEST JUŻ NIEAKTUALNE
Opracowanie kompletnej dokumentacji projektowej wraz
z pełnieniem nadzoru autorskiego dla zadania pod nazwą: ,,Zielone serce dzielnicy Piecki-Migowo -
Park Morena-Rakoczego. Ogólnodostępny Park pomiędzy Galerią Morena, Lidlem oraz Kościołem
Bożego Ciała" realizowanego w ramach Budżetu Obywatelskiego 2022".
Termin realizacji:
Lp. Przedmiot zamówienia Terminy
1. I Przedmiot odbioru:
Projekt koncepcyjny 4 miesiące od dnia zawarcia umowy
2.
II Przedmiot odbioru:
? Projekt zagospodarowania terenu (PZT),
? Projekt architektoniczno-budowlany (PAB),
? Projekt techniczny,
? Projekty wykonawcze w układzie branżowym,
? Specyfikacje Techniczne Wykonania i Odbioru
Robót Budowlanych,
? Przedmiary robót,
? Kosztorysy inwestorskie,
? Zbiorcze zestawienie kosztów
? Inwentaryzacja przyrodnicza, operat
dendrologiczny, dokumentacja geotechniczna
8 miesięcy od dnia zawarcia umowy
3. Nadzór autorski
W okresie realizacji zadania na roboty
budowlane oraz rękojmi i gwarancji
jakości na roboty budowlane, jednak nie
dłużej niż do upływu 60 miesięcy od dnia
odbioru ostatniej części dokumentacji
projektowej.

Dokument nr: 149/BZP-PU.511.138.2022/MN

Składanie ofert:
Prosimy o przesłanie oferty w języku polskim (wraz z ewentualnymi załącznikami), sporządzonej według wzoru
załącznika nr 2 do niniejszego pisma na adres e-mail: drmg@gdansk.gda.pl w terminie do dnia 21.06.2022 r.

Wymagania:
Oferta powinna obejmować cały zakres przedmiotu zamówienia - zgodnie z opisem przedmiotu zamówienia
(wraz z załącznikami), stanowiącym Załącznik nr 1.
DRMG informuje, że wybrana zostanie oferta najkorzystniejsza cenowo, złożona przez wykonawcę
spełniającego warunki udziału w postępowaniu w punkcie 19. Opisu Przedmiotu Zamówienia.
Zamawiający zastrzega sobie możliwość wezwania wykonawcy, którego oferta okaże się najkorzystniejsza, do
zawarcia umowy w siedzibie DRMG. W przypadku nie stawienia się wykonawcy w wyznaczonym przez
Zamawiającego terminie i miejscu, Zamawiający uzna, że wykonawca uchyla się od zawarcia umowy i będzie
miał prawo wyboru oferty kolejnej pod względem kryterium oceny ofert. Jednocześnie Zamawiający zastrzega
sobie prawo do unieważnienia postępowania bez podania przyczyny.
O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy nie podlegają wykluczeniu na podstawie
art. 7 ust. 1 w zw. z art. 7 ust. 9 ustawy z dnia 13 kwietnia 2022 r. o szczególnych rozwiązaniach w zakresie
przeciwdziałania wspieraniu agresji na Ukrainę oraz służących ochronie bezpieczeństwa narodowego.
Dodatkowo Wykonawca, z którym zostanie zawarta umowa zobowiązany będzie do złożenia oświadczenia
potwierdzającego brak okoliczności, o których mowa w art. 7 ust. 1 w zw. z art. 7 ust. 9 ww. ustawy.
Informacja o przetwarzaniu danych osobowych zawarta jest w załączniku nr 3 do niniejszego zaproszenia.

Kontakt:
osoby do kontaktu z Wykonawcami: Agata Lewandowska, Pion Projektów Budżetu Obywatelskiego i Rad Dzielnic, adres e-mail: agata.lewandowska@gdansk.gda.pl; Magdalena Nawrot, Biuro Zamówień Publicznych, adres e-mail.: magdalena.nawrot@gdansk.gda.pl

© eurobudowa.pl 2004-2022

Współpracujemy z:

  • Money.pl
  • Gratka.pl
  • tabor24.pl
  • trader
  • rynekinstalacyjny.pl
  • InvestMap.pl

Ta strona używa COOKIES.

Korzystając z niej wyrażasz zgodę na wykorzystywanie cookies, zgodnie z ustawieniami Twojej przeglądarki. Szczegóły w Polityce Prywatności.