Infolinia: 58 732-70-70 info@eurobudowa.pl
JEDYNA W POLSCE
PLATFORMA
PRZETARGÓW I ZLECEŃ
WYSPECJALIZOWANA
W BRANŻY BUDOWLANEJ
Codziennie nowe
ogłoszenia
Raporty e-mail
Intuicyjny
panel klienta
Płatności on-line
Aplikacja mobilna

Wyszukiwanie przetargów

..pokażukryj podkategorie
Wyszukiwanie szczegółowe
Liczba ogłoszeń
705z dziś
5606z ostatnich 7 dni
20387z ostatnich 30 dni

Przetargi z kategorii

Partnerzy serwisu

  • investmap.pl Actum - Administrowanie nieruchomościami
  • elektro.info.pl monitor-inwestycji.pl

Dostawa sprzętu klasy TEMPEST

Przedmiot:

Dostawa sprzętu klasy TEMPEST

Data zamieszczenia: 2022-06-14
Dane kontaktowe Zamawiającego: Główny Inspektorat Ochrony Środowiska
ul. Bitwy Warszawskiej 1920 r. 3
02-362 Warszawa
powiat: Warszawa
tel (22) 36-92-900
oferty.dinf@gios.gov.pl
Województwo: mazowieckie
Miasto: Warszawa
Wadium: ---
Nr telefonu: tel (22) 36-92-900
Termin składania ofert: 2022-06-22 OGŁOSZENIE JEST JUŻ NIEAKTUALNE
ZAPYTANIE OFERTOWE
Zamawiający Główny Inspektorat Ochrony Środowiska, zaprasza do składania ofert na: ,,DOSTAWA sprzętu klasy TEMPEST"
2. Opis przedmiotu zamówienia:
Przedmiotem zamówienia jest dostawa fabrycznie nowego zestawu urządzeń klasy TEMPEST wraz z oprogramowaniem do przetwarzania dokumentów niejawnych zgodne ze wskazanym do zakupu poziomem ochrony SDIP-27 (Level C), dla Głównego Inspektoratu Ochrony Środowiska zlokalizowanego w Warszawie przy ulicy Bitwy Warszawskiej 1920 r. 3. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia stanowi załącznik nr 1.

Dokument nr: DINF-SBT.26.2.2022

Składanie ofert:
5. TERMIN SKŁADANIA ofert:
Oferty należy złożyć do dnia 22-06-2022 r. do godz. 12.00
6. Opis sposobu przygotowania i złożenia oferty:
Oferty należy składać elektronicznie na adres oferty.dinf@gios.gov.pl , oferta powinna
być sporządzona w języku polskim, na ,,Formularzu ofertowym" stanowiącym Załącznik 1, ew. w formie dodatkowego opisu i uwag.

Miejsce i termin realizacji:
3. Termin wykonania zamówienia:
Zamawiający wymaga realizacji zamówienia w terminie 12 tygodni od daty podpisania umowy przez obie Strony, jednak nie później niż do dnia 15 listopada 2022r..
4. Miejsce realizacji zamówienia:
Główny Inspektorat Ochrony Środowiska Ul. Bitwy Warszawskiej 1920 r. nr 3, 02-362 Warszawa

Wymagania:
W ramach wyceny należy podać wartość netto, stawkę podatku VAT, wartość brutto wyrażone w polskich złotych. Wycena powinna obejmować wszystkie koszty związane z realizacją pełnego zakresu przedmiotu zamówienia opisanego w Załączniku 2 do niniejszego zapytania
Odpowiedzi należy składać posługując się ,,znakiem sprawy" i tytułem: ,,Dostawa sprzętu klasy TEMPEST".
9. Informacje dotyczące RODO:
Informacje dotyczące RODO stanowią Załącznik 3 do projektu umowy stanowiącego Załącznik 3 do Formularza ofertowego.

Uwagi:
7. Opis kryteriów oceny ofert, ich waga i sposób oceny:
A. O udzielenie zamówienia będą mogli ubiegać się Wykonawcy, którzy złożą oświadczenie o:
o spełnianiu wymagania określonego art. 112 ust. 1 - Prawo Zamówień Publicznych dotyczące posiadania wiedzy i doświadczenia, w szczególności dotyczącego kompetencji lub uprawnień do prowadzenia określonej działalności zawodowej, w tym zezwoleń, licencje i koncesji lub wpisów do rejestru działalności regulowanej w zakresie niezbędnym dla prowadzenia produkcji/montażu i serwisowania urządzeń klasy TEMPEST,
o oświadczenie o niepodleganiu wykluczeniu,
o zrealizowaniu w ciągu ostatnich dwóch lat kalendarzowych co najmniej jednej dostawy podobnego rozwiązania na kwotę powyżej 75 000,00 złotych brutto (łączna kwota zamówienia).
B. Zamawiający dokona wyboru Wykonawcy stosując następujące kryteria oceny ofert:
1. Oferta najkorzystniejsza cenowo (z najniższą ceną) otrzyma 60 pkt, każda następna oferta otrzyma liczbę punktów proporcjonalnie mniejszą, obliczoną według wzoru:
Cena brutto najtańszej ofery
Liczba pkt za cenę badanei oferty =------ x 60 pkt
Cena brutto badane j oferty
2. Liczba punktów w kryterium ,,Oferent posiada i przedłoży aktualny certyfikat przemysłowy wydany przez krajowa jednostkę certyfikującą upoważniający do wytwarzania i sprzedaży sprzętu komputerowego służącego do przetwarzania dokumentów niejawnych" zostanie obliczona w następujący sposób - jeśli wykonawca:
o nie posiada lub nie przedstawi aktualnego certyfikatu otrzyma 0 pkt
o posiada i przedstawi certyfikat, o którym mowa otrzyma 20 pkt
3. Liczba punktów w kryterium: ,,zaoferowany okres gwarancji" zostanie obliczona w następujący sposób:
o jeżeli Wykonawca zaoferuje 24 miesiące gwarancji otrzyma 0 pkt
o Wykonawca, który zaoferuje 36 miesięcy gwarancji otrzyma 20 pkt
Łącznie maksymalna liczba punktów: 60+20+20 = 100

Kontakt:
8. Osoby wskazane do kontaktu:
Zapytanie ofertowe, którego dotyczy niniejszy dokument oznaczone jest znakiem: DINF-SBT.26.2.2022
Wykonawcy, we wszystkich kontaktach z Zamawiającym powinni powoływać się na ten znak.
Osoba uprawniona do kontaktu z Wykonawcami: (imię i nazwisko) Jerzy Goraziński
(Wydział / Departament) Departament InformatyzacjiSBT (telefon) +22 369 23 29 w godzinach 9:00 - 15:00
(adres e-mail) oferty.dinf@gios.gov.pl

Podobne przetargi

Przetargi z podobnych kategorii

© eurobudowa.pl 2004-2022

Współpracujemy z:

  • Money.pl
  • Gratka.pl
  • tabor24.pl
  • trader
  • rynekinstalacyjny.pl
  • InvestMap.pl

Ta strona używa COOKIES.

Korzystając z niej wyrażasz zgodę na wykorzystywanie cookies, zgodnie z ustawieniami Twojej przeglądarki. Szczegóły w Polityce Prywatności.