Infolinia: 58 732-70-70 info@eurobudowa.pl
JEDYNA W POLSCE
PLATFORMA
PRZETARGÓW I ZLECEŃ
WYSPECJALIZOWANA
W BRANŻY BUDOWLANEJ
Codziennie nowe
ogłoszenia
Raporty e-mail
Intuicyjny
panel klienta
Płatności on-line
Aplikacja mobilna

Wyszukiwanie przetargów

..pokażukryj podkategorie
Wyszukiwanie szczegółowe
Liczba ogłoszeń
928z dziś
5592z ostatnich 7 dni
22816z ostatnich 30 dni

Przetargi z kategorii

Partnerzy serwisu

  • investmap.pl Actum - Administrowanie nieruchomościami
  • elektro.info.pl monitor-inwestycji.pl

Redukcja drapieżników

Przedmiot:

Redukcja drapieżników

Data zamieszczenia: 2022-06-14
Dane kontaktowe Zamawiającego: Nadleśnictwo Głęboki Bród
Głęboki Bród 4
16-506 Giby
powiat: sejneński
087-5165203
dorota.lawreszuk@bialystok.lasy.gov.pl
https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/ogloszenia/113841
Województwo: podlaskie
Miasto: Giby
Wadium: ---
Nr telefonu: 087-5165203
Termin składania ofert: 2022-06-22 OGŁOSZENIE JEST JUŻ NIEAKTUALNE
Redukcja liczebności populacji ssaków drapieżnych poprzez ich odstrzał na terenie Ośrodków Hodowli Zwierzyny w Puszczy Augustowskiej w ramach projektu ,,Ochrona głuszca (Tetrao urogallus) in situ i ex situ w Puszczy Augustowskiej" dofinansowanego przez Unię Europejską ze środków Funduszu Spójności w ramach działania 2.4 oś priorytetowa II Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2014-2020 oraz Fundusz Leśny.
Powstaje w kontekście projektu
POIS.02.04.00-00-0164/16 - Ochrona głuszca (Tetrao urogallus) in situ i ex situ w Puszczy Augustowskiej

Część 1
Redukcja drapieżników w OHZ Nadleśnictwa Augustów

Przedmioty zamówienia
Usługa
Usługi inne
Opis
Część I OHZ Nadleśnictwa Augustów
Przedmiotem zamówienia jest usługa ,,Redukcji liczebności populacji ssaków drapieżnych poprzez ich odstrzał na terenie Ośrodków Hodowli Zwierzyny w Puszczy Augustowskiej w ramach projektu ,,Ochrona głuszca (Tetrao urogallus) in situ i ex situ w Puszczy Augustowskiej" dofinansowanego przez Unię Europejską ze środków Funduszu Spójności w ramach działania 2.4 oś priorytetowa II Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2014-2020 oraz Fundusz Leśny.
Przedmiotem zamówienia jest redukcja liczebności ssaków drapieżnych na terenie Ośrodków Hodowli Zwierzyny w Puszczy Augustowskiej:
Zamówienie zostaje podzielone na 5 następujących części:
Część I - OHZ Nadleśnictwa Augustów - maksymalnie 75 szt. Obwód łowiecki:44 i 47
Część II - OHZ Nadleśnictwa Płaska- maksymalnie 70 szt. Obwód łowiecki: 37 i 43
Część III - OHZ Nadleśnictwa Szczebra- maksymalnie 70 szt. Obwód łowiecki: 38 i 39
Część IV - OHZ Nadleśnictwa Suwałki - maksymalnie 50 szt. Obwód łowiecki: 34
Część V- OHZ Nadleśnictwa Głęboki Bród - maksymalnie 160 szt. Ob. łowiecki: 32 i 33
Oferent może złożyć ofertę na dowolną liczbę części zamówienia.
Wykonawca w okresie trwania umowy dokona redukcji liczebności ssaków drapieżnych w wysokości maksymalnej określonej dla danej części zamówienia,
zaplanowanych do odstrzału dla danego OHZ na podstawie pozyskania drapieżników w sezonach łowieckich od 2019/2022, 2022/2021 oraz 2021/2022 liczby ujętej w Rocznym Planie Łowieckim na sezon 2022/2023 oraz w oparciu o stany określone w Wieloletnim Łowieckim Planie Hodowlanym na lata 2017 - 2026.
Przewiduje się pozyskanie następujących gatunków: lis, jenot, kuna, borsuk, tchórz, norka amerykańska oraz szop pracz i szakal w przypadku pojawienia się w Puszczy Augustowskiej.
Redukcja liczebności ssaków drapieżnych może być dokonana wyłącznie przez myśliwego, posiadającego stosowne uprawnienia oraz ważne upoważnienie do wykonywania polowania indywidualnego, wystawione przez zarządcę danego OHZ (odpowiednie Nadleśnictwo). Wykonawca przedstawi Zamawiającemu imienną listę osób, które będą wykonywały przedmiot umowy. Zamawiający udostępni ww. listę dla zarządcy danego OHZ. Zarządca danego OHZ ma prawo nie wydać upoważnienia do wykonywania polowania indywidualnego osobie/osobom wskazanym przez Wykonawcę, w stosunku do których powziął informacje, które w ocenie zarządcy danego OHZ-u uniemożliwiają wydanie takiego upoważnienia.
Każdy pozyskany osobnik ssaka drapieżnego musi być odnotowany w książce ewidencji pobytu myśliwego na polowaniu w danym Nadleśnictwie. Podstawą do wystawienia faktury/rachunku będzie protokół odbioru, do którego załącznikami będą pary uszu pozyskanych ssaków drapieżnych dostarczone do Zamawiającego.
Szczegółowy Opis Przedmiotu Zamówienia zawarty jest w Załączniku nr 3 do SWZ.
Zamawiający nie dopuszcza składania ofert równoważnych
Zamawiający nie dopuszcza składania ofert wariantowych.

Część 2
Redukcja drapieżników w OHZ Nadleśnictwa Płaska

Przedmioty zamówienia
Usługa
Usługi inne
Opis
Część II OHZ Nadleśnictwa Płaska
Przedmiotem zamówienia jest usługa ,,Redukcji liczebności populacji ssaków drapieżnych poprzez ich odstrzał na terenie Ośrodków Hodowli Zwierzyny w Puszczy Augustowskiej w ramach projektu ,,Ochrona głuszca (Tetrao urogallus) in situ i ex situ w Puszczy Augustowskiej" dofinansowanego przez Unię Europejską ze środków Funduszu Spójności w ramach działania 2.4 oś priorytetowa II Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2014-2020 oraz Fundusz Leśny.
Zamówienie realizowane jest w ramach projektu "Ochrona głuszca (Tetrao urogallus) in situ i ex situ w Puszczy Augustowskiej" dofinansowanego w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2014-2020, działanie 2.4 oś priorytetowa II.
W ramach realizowanego przez Zamawiającego projektu prowadzone są działania minimalizujące negatywny wpływ drapieżnictwa na populację głuszców w Puszczy Augustowskiej.
Przedmiotem zamówienia jest redukcja liczebności ssaków drapieżnych na terenie Ośrodków Hodowli Zwierzyny w Puszczy Augustowskiej:
Zamówienie zostaje podzielone na pięć następujących części:
Część I - OHZ Nadleśnictwa Augustów - maksymalnie 75 szt. Obwód łowiecki:44 i 47
Część II - OHZ Nadleśnictwa Płaska- maksymalnie 70 szt. Obwód łowiecki: 37 i 43
Część III - OHZ Nadleśnictwa Szczebra- maksymalnie 70 szt. Obwód łowiecki: 38 i 39
Część IV - OHZ Nadleśnictwa Suwałki - maksymalnie 50 szt. Obwód łowiecki: 34
Część V- OHZ Nadleśnictwa Głęboki Bród - maksymalnie 160 szt. Ob. łowiecki: 32 i 33
Oferent może złożyć ofertę na dowolną liczbę części zamówienia.
Wykonawca w okresie trwania umowy dokona redukcji liczebności ssaków drapieżnych w wysokości maksymalnej określonej dla danej części zamówienia, zaplanowanych do odstrzału dla danego OHZ na podstawie pozyskania drapieżników w sezonach łowieckich od 2019/2022, 2022/2021 oraz 2021/2022 liczby ujętej w Rocznym Planie Łowieckim na sezon 2022/2023 oraz w oparciu o stany określone w Wieloletnim Łowieckim Planie Hodowlanym na lata 2017 - 2026.
Przewiduje się pozyskanie następujących gatunków: lis, jenot, kuna, borsuk, tchórz, norka amerykańska oraz szop pracz i szakal w przypadku pojawienia się w Puszczy Augustowskiej.
Redukcja liczebności ssaków drapieżnych może być dokonana wyłącznie przez myśliwego, posiadającego stosowne uprawnienia oraz ważne upoważnienie do wykonywania polowania indywidualnego, wystawione przez zarządcę danego OHZ (odpowiednie Nadleśnictwo). Wykonawca przedstawi Zamawiającemu imienną listę osób, które będą wykonywały przedmiot umowy. Zamawiający udostępni ww. listę dla zarządcy danego OHZ. Zarządca danego OHZ ma prawo nie wydać upoważnienia do wykonywania polowania indywidualnego osobie/osobom wskazanym przez Wykonawcę, w stosunku do których powziął informacje, które w ocenie zarządcy danego OHZ-u uniemożliwiają wydanie takiego upoważnienia.
Każdy pozyskany osobnik ssaka drapieżnego musi być odnotowany w książce ewidencji pobytu myśliwego na polowaniu w danym Nadleśnictwie. Podstawą do wystawienia faktury/rachunku będzie protokół odbioru, do którego załącznikami będą pary uszu pozyskanych ssaków drapieżnych dostarczone do Zamawiającego.
Szczegółowy Opis Przedmiotu Zamówienia zawarty jest w Załączniku nr 3 do SWZ.
Zamawiający nie dopuszcza składania ofert równoważnych
Zamawiający nie dopuszcza składania ofert wariantowych.

Część 3
Redukcja drapieżmików w OHZ Nadleśnictwa Szczebra

Przedmioty zamówienia
Usługa
Usługi inne
Opis
Część III OHZ Nadleśnictwa Szczebra
Przedmiotem zamówienia jest usługa ,,Redukcji liczebności populacji ssaków drapieżnych poprzez ich odstrzał na terenie Ośrodków Hodowli Zwierzyny w Puszczy Augustowskiej w ramach projektu ,,Ochrona głuszca (Tetrao urogallus) in situ i ex situ w Puszczy Augustowskiej" dofinansowanego przez Unię Europejską ze środków Funduszu Spójności w ramach działania 2.4 oś priorytetowa II Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2014-2020 oraz Fundusz Leśny.
Zamówienie realizowane jest w ramach projektu "Ochrona głuszca (Tetrao urogallus) in situ i ex situ w Puszczy Augustowskiej" dofinansowanego w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2014-2020, działanie 2.4 oś priorytetowa II.
W ramach realizowanego przez Zamawiającego projektu prowadzone są działania minimalizujące negatywny wpływ drapieżnictwa na populację głuszców w Puszczy Augustowskiej.
Przedmiotem zamówienia jest redukcja liczebności ssaków drapieżnych na terenie Ośrodków Hodowli Zwierzyny w Puszczy Augustowskiej:
Zamówienie zostaje podzielone na 5 następujących części:
Część I - OHZ Nadleśnictwa Augustów - maksymalnie 75 szt. Obwód łowiecki:44 i 47
Część II - OHZ Nadleśnictwa Płaska- maksymalnie 70 szt. Obwód łowiecki: 37 i 43
Część III - OHZ Nadleśnictwa Szczebra- maksymalnie 70 szt. Obwód łowiecki: 38 i 39
Część IV - OHZ Nadleśnictwa Suwałki - maksymalnie 50 szt. Obwód łowiecki: 34
Część V- OHZ Nadleśnictwa Głęboki Bród - maksymalnie 160 szt. Ob. łowiecki: 32 i 33
Oferent może złożyć ofertę na dowolną liczbę części zamówienia.
Wykonawca w okresie trwania umowy dokona redukcji liczebności ssaków drapieżnych w wysokości maksymalnej określonej dla danej części zamówienia, zaplanowanych do odstrzału dla danego OHZ na podstawie pozyskania drapieżników w sezonach łowieckich od 2019/2022, 2022/2021 oraz 2021/2022 liczby ujętej w Rocznym Planie Łowieckim na sezon 2022/2023 oraz w oparciu o stany określone w Wieloletnim Łowieckim Planie Hodowlanym na lata 2017 - 2026.
Przewiduje się pozyskanie następujących gatunków: lis, jenot, kuna, borsuk, tchórz, norka amerykańska oraz szop pracz i szakal w przypadku pojawienia się w Puszczy Augustowskiej.
Redukcja liczebności ssaków drapieżnych może być dokonana wyłącznie przez myśliwego, posiadającego stosowne uprawnienia oraz ważne upoważnienie do wykonywania polowania indywidualnego, wystawione przez zarządcę danego OHZ (odpowiednie Nadleśnictwo). Wykonawca przedstawi Zamawiającemu imienną listę osób, które będą wykonywały przedmiot umowy. Zamawiający udostępni ww. listę dla zarządcy danego OHZ. Zarządca danego OHZ ma prawo nie wydać upoważnienia do wykonywania polowania indywidualnego osobie/osobom wskazanym przez Wykonawcę, w stosunku do których powziął informacje, które w ocenie zarządcy danego OHZ-u uniemożliwiają wydanie takiego upoważnienia.
Każdy pozyskany osobnik ssaka drapieżnego musi być odnotowany w książce ewidencji pobytu myśliwego na polowaniu w danym Nadleśnictwie. Podstawą do wystawienia faktury/rachunku będzie protokół odbioru, do którego załącznikami będą pary uszu pozyskanych ssaków drapieżnych dostarczone do Zamawiającego.
Szczegółowy Opis Przedmiotu Zamówienia zawarty jest w Załączniku nr 3 do SWZ.
Zamawiający nie dopuszcza składania ofert równoważnych
Zamawiający nie dopuszcza składania ofert wariantowych.

Część 4
Redukcja drapieżników w OHZ Nadleśnictwa Suwałki

Przedmioty zamówienia
Usługa
Usługi inne
Opis
Część IV OHZ Nadleśnictwa Suwałki
Przedmiotem zamówienia jest usługa ,,Redukcji liczebności populacji ssaków drapieżnych poprzez ich odstrzał na terenie Ośrodków Hodowli Zwierzyny w Puszczy Augustowskiej w ramach projektu ,,Ochrona głuszca (Tetrao urogallus) in situ i ex situ w Puszczy Augustowskiej" dofinansowanego przez Unię Europejską ze środków Funduszu Spójności w ramach działania 2.4 oś priorytetowa II Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2014-2020 oraz Fundusz Leśny
W ramach realizowanego przez Zamawiającego projektu prowadzone są działania minimalizujące negatywny wpływ drapieżnictwa na populację głuszców w Puszczy Augustowskiej.
Przedmiotem zamówienia jest redukcja liczebności ssaków drapieżnych na terenie Ośrodków Hodowli Zwierzyny w Puszczy Augustowskiej:
Zamówienie zostaje podzielone na 5 następujących części:
Część I - OHZ Nadleśnictwa Augustów - maksymalnie 75 szt. Obwód łowiecki:44 i 47
Część II - OHZ Nadleśnictwa Płaska- maksymalnie 70 szt. Obwód łowiecki: 37 i 43
Część III - OHZ Nadleśnictwa Szczebra- maksymalnie 70 szt. Obwód łowiecki: 38 i 39
Część IV - OHZ Nadleśnictwa Suwałki - maksymalnie 50 szt. Obwód łowiecki: 34
Część V- OHZ Nadleśnictwa Głęboki Bród - maksymalnie 160 szt. Ob. łowiecki: 32 i 33
Oferent może złożyć ofertę na dowolną liczbę części zamówienia.
Wykonawca w okresie trwania umowy dokona redukcji liczebności ssaków drapieżnych w wysokości maksymalnej określonej dla danej części zamówienia,
zaplanowanych do odstrzału dla danego OHZ na podstawie pozyskania drapieżników w sezonach łowieckich od 2019/2022, 2022/2021 oraz 2021/2022 liczby ujętej w Rocznym Planie Łowieckim na sezon 2022/2023 oraz w oparciu o stany określone w Wieloletnim Łowieckim Planie Hodowlanym na lata 2017 - 2026.
Przewiduje się pozyskanie następujących gatunków: lis, jenot, kuna, borsuk, tchórz, norka amerykańska oraz szop pracz i szakal w przypadku pojawienia się w Puszczy Augustowskiej.
Redukcja liczebności ssaków drapieżnych może być dokonana wyłącznie przez myśliwego, posiadającego stosowne uprawnienia oraz ważne upoważnienie do wykonywania polowania indywidualnego, wystawione przez zarządcę danego OHZ (odpowiednie Nadleśnictwo). Wykonawca przedstawi Zamawiającemu imienną listę osób, które będą wykonywały przedmiot umowy. Zamawiający udostępni ww. listę dla zarządcy danego OHZ. Zarządca danego OHZ ma prawo nie wydać upoważnienia do wykonywania polowania indywidualnego osobie/osobom wskazanym przez Wykonawcę, w stosunku do których powziął informacje, które w ocenie zarządcy danego OHZ-u uniemożliwiają wydanie takiego upoważnienia.
Każdy pozyskany osobnik ssaka drapieżnego musi być odnotowany w książce ewidencji pobytu myśliwego na polowaniu w danym Nadleśnictwie. Podstawą do wystawienia faktury/rachunku będzie protokół odbioru, do którego załącznikami będą pary uszu pozyskanych ssaków drapieżnych dostarczone do Zamawiającego.
Szczegółowy Opis Przedmiotu Zamówienia zawarty jest w Załączniku nr 3 do SWZ.
Zamawiający nie dopuszcza składania ofert równoważnych
Zamawiający nie dopuszcza składania ofert wariantowych.

Część 5
Redukcja drapieżników w OHZ Nadleśnictwa Głęboki Bród

Przedmioty zamówienia
Usługa
Usługi inne
Opis
Część V OHZ Nadleśnictwa Głęboki Bród
Przedmiotem zamówienia jest usługa ,,Redukcji liczebności populacji ssaków drapieżnych poprzez ich odstrzał na terenie Ośrodków Hodowli Zwierzyny w Puszczy Augustowskiej w ramach projektu ,,Ochrona głuszca (Tetrao urogallus) in situ i ex situ w Puszczy Augustowskiej" dofinansowanego przez Unię Europejską ze środków Funduszu Spójności w ramach działania 2.4 oś priorytetowa II Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2014-2020 oraz Fundusz Leśny.
W ramach realizowanego przez Zamawiającego projektu prowadzone są działania minimalizujące negatywny wpływ drapieżnictwa na populację głuszców w Puszczy Augustowskiej.
Przedmiotem zamówienia jest redukcja liczebności ssaków drapieżnych na terenie Ośrodków Hodowli Zwierzyny w Puszczy Augustowskiej:
Zamówienie zostaje podzielone na 5 następujących części:
Część I - OHZ Nadleśnictwa Augustów - maksymalnie 75 szt. Obwód łowiecki:44 i 47
Część II - OHZ Nadleśnictwa Płaska- maksymalnie 70 szt. Obwód łowiecki: 37 i 43
Część III - OHZ Nadleśnictwa Szczebra- maksymalnie 70 szt. Obwód łowiecki: 38 i 39
Część IV - OHZ Nadleśnictwa Suwałki - maksymalnie 50 szt. Obwód łowiecki: 34
Część V- OHZ Nadleśnictwa Głęboki Bród - maksymalnie 160 szt. Ob. łowiecki: 32 i 33
Oferent może złożyć ofertę na dowolną liczbę części zamówienia.
Wykonawca w okresie trwania umowy dokona redukcji liczebności ssaków drapieżnych w wysokości maksymalnej określonej dla danej części zamówienia, zaplanowanych do odstrzału dla danego OHZ na podstawie pozyskania drapieżników w sezonach łowieckich od 2019/2022, 2022/2021 oraz 2021/2022 liczby ujętej w Rocznym Planie Łowieckim na sezon 2022/2023 oraz w oparciu o stany określone w Wieloletnim Łowieckim Planie Hodowlanym na lata 2017 - 2026.
Przewiduje się pozyskanie następujących gatunków: lis, jenot, kuna, borsuk, tchórz, norka amerykańska oraz szop pracz i szakal w przypadku pojawienia się w Puszczy Augustowskiej.
Redukcja liczebności ssaków drapieżnych może być dokonana wyłącznie przez myśliwego, posiadającego stosowne uprawnienia oraz ważne upoważnienie do wykonywania polowania indywidualnego, wystawione przez zarządcę danego OHZ (odpowiednie Nadleśnictwo). Wykonawca przedstawi Zamawiającemu imienną listę osób, które będą wykonywały przedmiot umowy. Zamawiający udostępni ww. listę dla zarządcy danego OHZ. Zarządca danego OHZ ma prawo nie wydać upoważnienia do wykonywania polowania indywidualnego osobie/osobom wskazanym przez Wykonawcę, w stosunku do których powziął informacje, które w ocenie zarządcy danego OHZ-u uniemożliwiają wydanie takiego upoważnienia.
Każdy pozyskany osobnik ssaka drapieżnego musi być odnotowany w książce ewidencji pobytu myśliwego na polowaniu w danym Nadleśnictwie. Podstawą do wystawienia faktury/rachunku będzie protokół odbioru, do którego załącznikami będą pary uszu pozyskanych ssaków drapieżnych dostarczone do Zamawiającego.
Szczegółowy Opis Przedmiotu Zamówienia zawarty jest w Załączniku nr 3 do SWZ.
Zamawiający nie dopuszcza składania ofert równoważnych
Zamawiający nie dopuszcza składania ofert wariantowych

CPV: 77600000-6, 77600000-6, 77600000-6, 77600000-6, 77600000-6

Dokument nr: 2022-15975-113841

Składanie ofert:
TERMIN SKŁADANIA ofert
2022-06-22

Miejsce i termin realizacji:
Planowany termin podpisania umowy
2022-06

Miejsca realizacji
adres
Kraj
Polska
Województwo
podlaskie
Powiat
augustowski
Gmina
Augustów
Miejscowość
Augustów

Miejsca realizacji
adres
Kraj
Polska
Województwo
podlaskie
Powiat
augustowski
Gmina
Płaska
Miejscowość
Płaska

Miejsca realizacji
adres
Kraj
Polska
Województwo
podlaskie
Powiat
augustowski
Gmina
Nowinka
Miejscowość
Szczebra

Miejsca realizacji
adres
Kraj
Polska
Województwo
podlaskie
Powiat
Suwałki
Gmina
Suwałki
Miejscowość
Suwałki

Miejsca realizacji
adres
Kraj
Polska
Województwo
podlaskie
Powiat
sejneński
Gmina
Giby
Miejscowość
Głęboki Bród

Wymagania:
Warunki zmiany umowy
15.5. Zamawiający przewiduje możliwość zmian postanowień umowy w zakresie:
a) sposobu odbioru tusz zredukowanych drapieżników przez Zamawiającego;
b) zmniejszenia liczby drapieżników do redukcji w przypadku zaistnienia okoliczności na jakie Wykonawca i Zamawiający nie będą mieli wpływu;
c) Zwiększenia liczby drapieżników do redukcji o maksymalnie 30% i wzrost wynagrodzenia o maksymalnie 30%.
d) Wydłużenia terminu zakończenia realizacji umowy w przypadku wydłużenia terminu realizacji projektu o maksymalnie 10 miesięcy.
Czy dopuszczalna oferta częściowa?
TAK
Warunki, jakie musi spełniać oferent
Typ
Osoby zdolne do wykonania zamówienia
Opis
Zamawiający uzna warunek za spełniony, jeżeli wykonawca dysponuje do realizacji zamówienia co najmniej 2 (dwoma) myśliwymi posiadającymi uprawnienia do polowań i załączy do oferty wykaz myśliwych, w którym oświadczy, iż osoby te skieruje do uczestnictwa w wykonaniu niniejszego zamówienia.
Zamawiający wymaga, aby myśliwi skierowani do realizacji zamówienia:
1. Posiadali status członkostwa w Polskim Związku Łowieckim;
2. Posiadali pozwolenie na posiadanie broni myśliwskiej.
Ocena spełniania warunków udziału w postępowaniu będzie dokonana na zasadzie spełnia/nie spełnia.

Uwagi:
Data opublikowania ogłoszenia
2022-06-14
Data ostatniej zmiany
2022-06-14 15:42:20

Kryteria oceny
Czy kryterium cenowe
TAK
Opis
Cena brutto całości zamówienia 60 % wagi
Cena brutto całości zamówienia
Liczba punktów = ( Cmin/Cof ) * 100 * 60%
gdzie:
- Cmin - najniższa cena spośród wszystkich ofert
- Cof - podana w ofercie cena
Czy kryterium cenowe
NIE
Opis
Potencjał techniczny - liczba osób wskazanych do realizacji zamówienia
w Wykazie Osób 30% wagi
Liczba punktów = (Pof /Pmax) * 100 * 30%
gdzie:
Punktacja - liczba osób:
2 os.-0pkt
3 os.-10pkt
4 os.-20pkt
5 i powyżej osób - 30 pkt
Czy kryterium cenowe
NIE
Opis
Warunki płatności - termin płatności nie krótszy niż 14 dni i nie dłuższy niż 30 dni. 10 % wagi
Liczba punktów = ( Wof/Wb ) * 100 * 10%
gdzie:
- Wof - podany w ofercie termin płatności
- Wb - najdłuższy spośród wszystkich ofert termin płatności - nie krótszy niż 14 dni i nie dłuższy niż 30 dni.

Kryteria oceny
Czy kryterium cenowe
TAK
Opis
Cena brutto całości zamówienia 60 % wagi
Cena brutto całości zamówienia
Liczba punktów = ( Cmin/Cof ) * 100 * 60%
gdzie:
- Cmin - najniższa cena spośród wszystkich ofert
- Cof - podana w ofercie cena
Czy kryterium cenowe
NIE
Opis
Potencjał techniczny - liczba osób wskazanych do realizacji zamówienia
w Wykazie Osób 30% wagi
Liczba punktów = (Pof /Pmax) * 100 * 30%
gdzie:
Punktacja - liczba osób:
2 os.-0pkt
3 os.-10pkt
4 os.-20pkt
5 i powyżej osób - 30 pkt
Czy kryterium cenowe
NIE
Opis
Warunki płatności - termin płatności nie krótszy niż 14 dni i nie dłuższy niż 30 dni. 10 % wagi
Liczba punktów = ( Wof/Wb ) * 100 * 10%
gdzie:
- Wof - podany w ofercie termin płatności
- Wb - najdłuższy spośród wszystkich ofert termin płatności - nie krótszy niż 14 dni i nie dłuższy niż 30 dni.

Kryteria oceny
Czy kryterium cenowe
TAK
Opis
Cena brutto całości zamówienia 60 % wagi
Liczba punktów = ( Cmin/Cof ) * 100 * 60%
gdzie:
- Cmin - najniższa cena spośród wszystkich ofert
- Cof - podana w ofercie cena
Czy kryterium cenowe
NIE
Opis
Potencjał techniczny - liczba osób wskazanych do realizacji zamówienia
w Wykazie Osób 30% wagi
Liczba punktów = (Pof /Pmax) * 100 * 30%
gdzie:
Punktacja - liczba osób:
2 os.-0pkt
3 os.-10pkt
4 os.-20pkt
5 i powyżej osób - 30 pkt
Czy kryterium cenowe
NIE
Opis
Warunki płatności - termin płatności nie krótszy niż 14 dni i nie dłuższy niż 30 dni. 10 % wagi
Liczba punktów = ( Wof/Wb ) * 100 * 10%
gdzie:
- Wof - podany w ofercie termin płatności
- Wb - najdłuższy spośród wszystkich ofert termin płatności - nie krótszy niż 14 dni i nie dłuższy niż 30 dni.

Kryteria oceny
Czy kryterium cenowe
TAK
Opis
Cena brutto całości zamówienia 60 % wagi
Liczba punktów = ( Cmin/Cof ) * 100 * 60%
gdzie:
- Cmin - najniższa cena spośród wszystkich ofert
- Cof - podana w ofercie cena
Czy kryterium cenowe
NIE
Opis
Potencjał techniczny - liczba osób wskazanych do realizacji zamówienia
w Wykazie Osób 30% wagi
Liczba punktów = (Pof /Pmax) * 100 * 30%
gdzie:
Punktacja - liczba osób:
2 os.-0pkt
3 os.-10pkt
4 os.-20pkt
5 i powyżej osób - 30 pkt
Czy kryterium cenowe
NIE
Opis
Warunki płatności - termin płatności nie krótszy niż 14 dni i nie dłuższy niż 30 dni. 10 % wagi
Liczba punktów = ( Wof/Wb ) * 100 * 10%
gdzie:
- Wof - podany w ofercie termin płatności
- Wb - najdłuższy spośród wszystkich ofert termin płatności - nie krótszy niż 14 dni i nie dłuższy niż 30 dni.

Kryteria oceny
Czy kryterium cenowe
TAK
Opis
Cena brutto całości zamówienia 60 % wagi
Liczba punktów = ( Cmin/Cof ) * 100 * 60%
gdzie:
- Cmin - najniższa cena spośród wszystkich ofert
- Cof - podana w ofercie cena
Czy kryterium cenowe
NIE
Opis
Potencjał techniczny - liczba osób wskazanych do realizacji zamówienia
w Wykazie Osób 30% wagi
Liczba punktów = (Pof /Pmax) * 100 * 30%
gdzie:
Punktacja - liczba osób:
2 os.-0pkt
3 os.-10pkt
4 os.-20pkt
5 i powyżej osób - 30 pkt
Czy kryterium cenowe
NIE
Opis
Warunki płatności - termin płatności nie krótszy niż 14 dni i nie dłuższy niż 30 dni. 10 % wagi
Liczba punktów = ( Wof/Wb ) * 100 * 10%
gdzie:
- Wof - podany w ofercie termin płatności
- Wb - najdłuższy spośród wszystkich ofert termin płatności - nie krótszy niż 14 dni i nie dłuższy niż 30 dni.

Kontakt:
Osoby do kontaktu
Dorota Ławreszuk
tel.: 087-5165203
e-mail: dorota.lawreszuk@bialystok.lasy.gov.pl

Podobne przetargi

Przetargi z podobnych kategorii

© eurobudowa.pl 2004-2022

Współpracujemy z:

  • Money.pl
  • Gratka.pl
  • tabor24.pl
  • trader
  • rynekinstalacyjny.pl
  • InvestMap.pl

Ta strona używa COOKIES.

Korzystając z niej wyrażasz zgodę na wykorzystywanie cookies, zgodnie z ustawieniami Twojej przeglądarki. Szczegóły w Polityce Prywatności.