Infolinia: 58 732-70-70 info@eurobudowa.pl
JEDYNA W POLSCE
PLATFORMA
PRZETARGÓW I ZLECEŃ
WYSPECJALIZOWANA
W BRANŻY BUDOWLANEJ
Codziennie nowe
ogłoszenia
Raporty e-mail
Intuicyjny
panel klienta
Płatności on-line
Aplikacja mobilna

Wyszukiwanie przetargów

..pokażukryj podkategorie
Wyszukiwanie szczegółowe
Liczba ogłoszeń
4904z ostatnich 7 dni
21780z ostatnich 30 dni

Przetargi z kategorii

Partnerzy serwisu

  • investmap.pl Actum - Administrowanie nieruchomościami
  • elektro.info.pl monitor-inwestycji.pl

Renowacja parkietów

Przedmiot:

Renowacja parkietów

Data zamieszczenia: 2022-06-14
Dane kontaktowe Zamawiającego: Przedszkole Publiczne Nr 41w Rzeszowie
ul. Dominikańska 2
35-041 Rzeszów
powiat: Rzeszów
tel. 17/74 83 455
sekretariat@pp41.resman.pl
Województwo: podkarpackie
Miasto: Rzeszów
Wadium: ---
Nr telefonu: tel. 17/74 83 455
Termin składania ofert: 2022-06-21 OGŁOSZENIE JEST JUŻ NIEAKTUALNE
Przedszkole Publiczne Nr 41w Rzeszowie zaprasza do złożenia ofert na: renowacja parkietów w 4 salach zajęć Przedszkola Publicznego Nr 41 w Rzeszowie.
Nazwa przedmiotu zamówienia
1. Opis przedmiotu zamówienia:
Przedmiotem zamówienia jest renowacja parkietów w salach przedszkola.
W zakres renowacji wchodzi:
1. cyklinowanie,
2. wypełnianie większych szczelin między klepkowych klejem poliuretanowym,
3. wymiana uszkodzonych klepek - ok. 2 m2,
4. szpachlowanie ubytków w klepkach parkietowych,
5. wymiana listw przypodłogowych na nowe, dębowe /niefornirowane/ z litego drewna o wysokości 4 cm
6. dwukrotne pokrycie parkietów lakierem odcinającym, podkładowym oraz trzykrotne nałożenie lakieru poliuretanowego dwuskładnikowego wodnego z połyskiem i atestem antypoślizgowym zapewniającym trwałą powłokę ochronną o wysokiej odporności na zarysowania i ścierania.
Całkowita powierzchnia parkietu przeznaczona do renowacji wynosi: 240 m2.
Całkowita długość listwy przypodłogowej wynosi: 130 mb.
2. Warunki realizacji zamówienia:
Realizacja zadania odbywać się będzie w okresie przerwy wakacyjnej przedszkola /lipiec 2022/.
Zamawiający zaleca wizję lokalną przedszkola po uprzednim umówieniu się, w celu zapoznania się z zakresem i charakterem prac dla właściwej oceny sytuacji koniecznej do przygotowania oferty.
Do renowacji parkietów Wykonawca powinien stosować materiały dopuszczone do użytku w miejscach, w których będą przebywać dzieci.
Cena określona w ofercie powinna obejmować wszystkie koszty związane z realizacją przedmiotu zamówienia.
Rozliczenie usługi nastąpi przelewem na konto wskazane na fakturze w ciągu 14 dni od dnia otrzymania prawidłowo wystawionej faktury przez Wykonawcę po wcześniejszym podpisaniu protokołu odbioru.
3. Okres gwarancji:
24 miesiące

Składanie ofert:
i termin składania ofert:
Oferty należy składać do dnia 21.06.2022 do godz. 15.00
a) osobiście w Przedszkolu Publicznym Nr 41 w Rzeszowie
b) pocztą elektroniczną na e-mail: sekretariat@pp41.resman.pl

Miejsce i termin realizacji:
Termin wykonania zamówienia:
01.07. - 20.07.2022

Wymagania:
Oferty, które wpłyną do placówki PP-41 po upływie określonego czasu nie będą podlegać rozpatrzeniu.
Oferty niekompletne oraz zawierające rażąco niską cenę w stosunku do przedmiotu zamówienia będą odrzucane.
Zamawiający po dokonaniu wyboru najkorzystniejszej oferty zamieści informację o dokonanym wyborze na stronie BIP oraz skontaktuje się telefonicznie z Wykonawcą, którego oferta zostanie wybrana celem ustalenia terminu podpisania umowy.
6. Opis sposobu przygotowania oferty:
a) oferta powinna być złożona w formie pisemnej na formularzu dołączonym do zapytania ofertowego.
b) ofertę należy złożyć osobiście w przedszkolu, wysłać lub e-mailem
c) oferta powinna być:
? opatrzona pieczątką firmową,
? posiadać datę sporządzenia,
? zawierać adres lub siedzibę oferenta, numer telefonu, numer NIP, e-mail,
? podpisana czytelnie przez wykonawcę,
d) oferent może złożyć tylko jedną ofertę
7. Opis kryteriów oceny ofert, ich znaczenie i sposób oceny
Najważniejszym kryterium oceny ofert będzie najniższa cenna za usługę, gwarancja i termin wykonania usługi.
Sporządził *: Zatwierdził:
Anna Sabina Wójtowicz Elżbieta Gomułka
Podpis pracownika prowadzącego postępowanie Podpis i pieczęć kierownika jednostki
*dotyczy tylko egzemplarza, który zawarty jest w dokumentacji jednostki

Kontakt:
Osoba do kontaktu: Elżbieta Gomułka - dyrektor PP-41 tel. 17/74 83 455

Podobne przetargi

Przetargi z podobnych kategorii

© eurobudowa.pl 2004-2022

Współpracujemy z:

  • Money.pl
  • Gratka.pl
  • tabor24.pl
  • trader
  • rynekinstalacyjny.pl
  • InvestMap.pl

Ta strona używa COOKIES.

Korzystając z niej wyrażasz zgodę na wykorzystywanie cookies, zgodnie z ustawieniami Twojej przeglądarki. Szczegóły w Polityce Prywatności.