Infolinia: 58 732-70-70 info@eurobudowa.pl
JEDYNA W POLSCE
PLATFORMA
PRZETARGÓW I ZLECEŃ
WYSPECJALIZOWANA
W BRANŻY BUDOWLANEJ
Codziennie nowe
ogłoszenia
Raporty e-mail
Intuicyjny
panel klienta
Płatności on-line
Aplikacja mobilna

Wyszukiwanie przetargów

..pokażukryj podkategorie
Wyszukiwanie szczegółowe
Liczba ogłoszeń
4904z ostatnich 7 dni
19685z ostatnich 30 dni

Przetargi z kategorii

Partnerzy serwisu

  • investmap.pl Actum - Administrowanie nieruchomościami
  • elektro.info.pl monitor-inwestycji.pl

Usługi specjalistyczne

Przedmiot:

Usługi specjalistyczne

Data zamieszczenia: 2022-06-15
Dane kontaktowe Zamawiającego: Green Vessel Sp. z o.o
Michała Kleofasa Ogińskiego 16
85-092 Bydgoszcz
powiat: Bydgoszcz
730900430
slawomirwasielewski@wp.pl
https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/ogloszenia/113922
Województwo: kujawsko-pomorskie
Miasto: Bydgoszcz
Wadium: ---
Nr telefonu: 730900430
Termin składania ofert: 2022-06-21 OGŁOSZENIE JEST JUŻ NIEAKTUALNE
,,W POGONI ZA SŁOŃCEM - projekt o charakterze badawczo-rozwojowym celem stworzenia pierwszej na świecie neutralnej środowiskowo łodzi turystyczno-rekreacyjnej z elementami innowacji procesowej"
Powstaje w kontekście projektu
RPKP.01.03.01-04-0005/19 - "W POGONI ZA SŁOŃCEM - projekt o charakterze badawczo-rozwojowym celem stworzenia pierwszej na świecie neutralnej środowiskowo łodzi turystyczno-rekreacyjnej z elementami innowacji procesowej"

Część 1
Usługi specjalistyczne

Przedmioty zamówienia
Usługa
Usługi badawcze
Opis
ZAPYTANIE OFERTOWE
nr GV7.1/06/2022
dotyczące wyboru Wykonawcy usług specjalistycznych
- Zlecenie wykonania prototypu jednostki zgodnie z projektem - z żaglami, instalacją OZE wraz elektroniką nawigacyjną i autopilotem,
na rzecz firmy GREEN VESSEL Sp. z o.o. z Bydgoszczy, która realizuje projekt
pt. ,,W POGONI ZA SŁOŃCEM - projekt o charakterze badawczo-rozwojowym celem stworzenia pierwszej na świecie neutralnej środowiskowo łodzi turystyczno-rekreacyjnej z elementami innowacji procesowej",
w ramach poddziałania RPKP.01.03.01. Wsparcie procesów badawczo-rozwojowych
w przedsiębiorstwach akademickich, Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2014-2020.
Przedmiotowa procedura prowadzona jest zgodnie z Wytycznymi w zakresie kwalifikowalności wydatków w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego oraz Funduszu Spójności na lata 2014-2020.

CPV: 73000000-2, 73120000-9

Dokument nr: 2022-36165-113922, GV7.1/06/2022

Składanie ofert:
TERMIN SKŁADANIA ofert
2022-06-21

Miejsce i termin realizacji:
Planowany termin podpisania umowy

Miejsca realizacji
adres
Kraj
Polska
Województwo
kujawsko-pomorskie
Powiat
Bydgoszcz
Gmina
Bydgoszcz
Miejscowość
Bydgoszcz
Harmonogram
Etap 1
Początek realizacji
2022-06-22
Koniec realizacji
2022-08-21
Czy występuje płatność częściowa
TAK
Opis
I etap: Wykonanie prototypu jednostki według projektu
Etap 2
Początek realizacji
2022-06-22
Koniec realizacji
2022-08-21
Czy występuje płatność częściowa
TAK
Opis
II etap: Opracowanie rozwiązań techniczno-organizacyjnych pozwalających na dalsze prace B+R,
ale z zastosowaniem zaprojektowanych innowacji, tj.: zastosowania zasilania OZE i elementów solarnych

Wymagania:
Warunki zmiany umowy
1. Zamawiający zastrzega sobie prawo do zmiany warunków umowy w sytuacji, gdy okoliczności niezależne od Zamawiającego, a wynikające z realizacji projektu o dofinansowanie nr RPKP.01.03.01-04-0005/19 (w ramach, którego ogłoszono zapytanie ofertowe), uniemożliwią realizację tych usług.
2. Zamawiający zastrzega sobie prawo do zerwania lub renegocjacji umowy z Dostawcami/Wykonawcami w trakcie jej realizacji, w przypadku wystąpienia sytuacji określonych zapisami umowy.
3. Dopuszcza się nieistotną zmianę umowy, która może mieć na celu w szczególności usunięcie oczywistych omyłek pisarskich lub błędów redakcyjnych i jest rozumiana jako zmiana, która w wypadku wprowadzenia na etapie postępowania ofertowego nie wpłynęłaby ani na wynik tego postępowania, ani na krąg podmiotów mogących złożyć ofertę.
Czy dopuszczalna oferta częściowa?
NIE
Warunki, jakie musi spełniać oferent
Typ
Uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności
Opis
O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy spełniają łącznie następujące wymogi:
a) posiadają uprawnienia do wykonania określonej działalności lub czynności, jeżeli akty prawne nakładają obowiązek dysponowania takimi uprawnieniami - Zamawiający nie wyznacza szczegółowego wykazania i udokumentowanie spełnienia niniejszego warunku przez Wykonawcę;
Typ
Wiedza i doświadczenie
Opis
1. O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy spełniają łącznie następujące wymogi:
b) posiadają niezbędne zasoby, wiedzę i doświadczenie - Zamawiający nie wyznacza szczegółowego wykazania i udokumentowanie spełnienia niniejszego warunku przez Wykonawcę;
Typ
Potencjał techniczny
Opis
1. O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy spełniają łącznie następujące wymogi:
c) dysponują potencjałem technicznym i innymi zasobami niezbędnymi do wykonania zamówienia - Zamawiający nie wyznacza szczegółowego wykazania i udokumentowanie spełnienia niniejszego warunku przez Wykonawcę;
Typ
Sytuacja ekonomiczna i finansowa
Opis
1. O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy spełniają łącznie następujące wymogi:
d) znajdują się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej wykonanie zamówienia
- Zamawiający nie wyznacza szczegółowego wykazania i udokumentowanie spełnienia niniejszego warunku przez Wykonawcę;
Typ
Dodatkowe warunki udziału
Opis
1. O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy spełniają łącznie następujące wymogi:
e) nie są powiązani osobowo lub kapitałowo z Zamawiającym.

Uwagi:
Data opublikowania ogłoszenia
2022-06-14
Data ostatniej zmiany
2022-06-14 20:43:18

Kryteria oceny
Czy kryterium cenowe
TAK
Opis
CENA (C) = (Cmin/Cdekl) x 30
gdzie:
Cmin - najniższa cena brutto spośród wszystkich rozpatrywanych ofert;
Cdekl - zaoferowana cena brutto rozpatrywanej oferty;
C - liczba punktów przyznanych rozpatrywanej ofercie.
Czy kryterium cenowe
NIE
Opis
TERMIN (T) = (Tmin/Tdekl) x 25
gdzie:
Tmin - najkrótszy termin spośród wszystkich ofert złożonych w postępowaniu (liczony w dniach kalendarzowych);
Tdekl - zaoferowany termin wykonania zamówienia (liczony w dniach kalendarzowych) rozpatrywanej of.;
T - liczba punktów przyznanych rozpatrywanej of.
Czy kryterium cenowe
NIE
Opis
MOD (M) = (Mof/Mmax) x 20
gdzie:
Mdekl - deklarowana ilość dopuszczalnych i bezpłatnych modyfikacji;
Mof - liczba punktów przyznanych rozpatrywanej ofercie na podstawie deklarowanej ilości Mdekl;
Mmax - najwyższa ocena Mof z ofert złożonych do oceny;
M - liczba punktów przyznanych rozpatrywanej of.
Czy kryterium cenowe
NIE
Opis
ORGANIZACJA (O) = (Oof/Omax) x 25
gdzie:
Odekl - deklarowana ilość dni roboczych dostępności;
Omax - najwyższa zadeklarowana wartość spośród wszystkich ofert złożonych w postępowaniu;
O - liczba punktów przyznanych rozpatrywanej ofercie.

Kontakt:
Osoby do kontaktu
Sławomir Wasielewski
tel.: 730900430
e-mail: slawomirwasielewski@wp.pl

Podobne przetargi

© eurobudowa.pl 2004-2022

Współpracujemy z:

  • Money.pl
  • Gratka.pl
  • tabor24.pl
  • trader
  • rynekinstalacyjny.pl
  • InvestMap.pl

Ta strona używa COOKIES.

Korzystając z niej wyrażasz zgodę na wykorzystywanie cookies, zgodnie z ustawieniami Twojej przeglądarki. Szczegóły w Polityce Prywatności.