Infolinia: 58 732-70-70 info@eurobudowa.pl
JEDYNA W POLSCE
PLATFORMA
PRZETARGÓW I ZLECEŃ
WYSPECJALIZOWANA
W BRANŻY BUDOWLANEJ
Codziennie nowe
ogłoszenia
Raporty e-mail
Intuicyjny
panel klienta
Płatności on-line
Aplikacja mobilna

Wyszukiwanie przetargów

..pokażukryj podkategorie
Wyszukiwanie szczegółowe
Liczba ogłoszeń
1041z dziś
6112z ostatnich 7 dni
22791z ostatnich 30 dni

Przetargi z kategorii

Partnerzy serwisu

  • investmap.pl Actum - Administrowanie nieruchomościami
  • elektro.info.pl monitor-inwestycji.pl

Naprawa konstrukcji żelbetowej niecki basenu

Przedmiot:

Naprawa konstrukcji żelbetowej niecki basenu

Data zamieszczenia: 2022-06-15
Dane kontaktowe Zamawiającego: Centralny Ośrodek Sportu - Ośrodek Przygotowań Olimpijskich w Spale
Al. Prezydenta Ignacego Mościckiego 6
97-215 Inowłódz
powiat: tomaszowski (mazowiecki)
tel. +48 44 724 23 61: +48 44 724 23 46, fax: +48 44 724 27 02, tel. 607 511 345
sekretariat.spala@cos.pl
Województwo: łódzkie
Miasto: Inowłódz
Wadium: ---
Nr telefonu: tel. +48 44 724 23 6
Termin składania ofert: 2022-06-17 OGŁOSZENIE JEST JUŻ NIEAKTUALNE
naprawa konstrukcji żelbetowej niecki basenu w COS - OPO w Spale.
2. Rodzaj zamówienia: remont
3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakres zamówienia *
Przedmiotem zamówienia jest naprawa konstrukcji żelbetowej niecki basenu w COS -OPO w Spale.
Naprawę należy przeprowadzić zgodnie z załqczonym opisem technicznym.

Składanie ofert:
Ofertę należy przesłać na adres Ośrodka pisemnie lub faksem na nr. 44/7242702 lub e-mail na adres sekretariat.spala@cos.pl w terminie do 17.06.2022r.

Miejsce i termin realizacji:
4. Termin wykonania zamówienia: Najpóźniej do 30 sierpnia 2022r.

Wymagania:
Zamawiający wymaga, aby użyte produkty posiadały wymagane prawem wszelkie niezbędne certyfikaty i atesty. Wykonawca powinien uwzględnić w swojej ofercie wszelkie koszty wykonania naprawy, czas realizacji przedmiotu zamówienia, a także wszystkie inne koszty wynikające z planowanej do zawarcia i zrealizowania umowy. Wykonawca odpowiada za wszelkie szkody spowodowane w trakcie przeprowadzanej naprawy. Wykonawcy ponoszą wyłączną odpowiedzialność za zbadanie z należytą starannością zapytania i każdego uzupełnienia, (w przypadku pojawienia się) oraz uzyskania informacji, które w jakikolwiek sposób mogą wpłynąć na wartość oferty lub należyte wykonanie dostawy.
Płatność będzie dokonana w terminie do 30 dni od daty dostarczenia prawidłowo wystawionej faktury do siedziby Zamawiającego, przelewem na konto Wykonawcy podane w treści faktury.
5. Przygotowanie oferty:
o Ofertę należy złożyć na wykonanie całości zamówienia.
o Cenę oferty należy skalkulować jako ryczałt. Cena ryczałtu musi obejmować wszystkie koszty zwiqzane z wykonaniem usługi.
o Do oferty należy dołączyć opis zaproponowanej technologii naprawy.
6. Wybór najkorzystniejszej oferty:
Jako najkorzystniejsza wybrana będzie oferta z najniższą cenq netto.
7. Składanie ofert:
Podmioty zainteresowane zaproszeniem prosimy o złożenie oferty na wykonanie zamówienia.
Istnieje możliwość dokonana wizji lokalnej.
Powyższe zapytanie prowadzone jest bez zastosowania rygorów ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych, tj. na podstawie art. 2 ust. 1 pkt 1 ustawy, który stanowi, iż ustawę stosuje się do udzielania zamówień klasycznych oraz organizowania konkursów, których wartość jest równa lub przekracza kwotę 130 000,00 złotych, przez zamawiających publicznych.
Zamawiający zastrzega sobie prawo do rezygnacji z zamówienia, bez wyboru którejkolwiek ze złożonych ofert. Zamawiający może odstąpić od podpisania umowy bez podania jakiejkolwiek przyczyny. Zamawiający zastrzega sobie prawo negocjacji z wybranym Wykonawcą oraz do unieważnienia niniejszego zapytania ofertowego na każdym etapie jego trwania bez podawania uzasadnienia, przed i po terminie otwarcia ofert, a także po dokonaniu wyboru oferty najkorzystniejszej.
Zamawiający zastrzega sobie prawo do zmiany warunków, lub unieważnienia niniejszego postępowania na każdym etapie jego trwania, bez podawania uzasadnienia.

Kontakt:
Osoba do kontaktu: Piotr Gładysz, tel. 607 511 345 lub Robert Kwiatkowski, tel. 698-140-886.

Podobne przetargi

Przetargi z podobnych kategorii

© eurobudowa.pl 2004-2022

Współpracujemy z:

  • Money.pl
  • Gratka.pl
  • tabor24.pl
  • trader
  • rynekinstalacyjny.pl
  • InvestMap.pl

Ta strona używa COOKIES.

Korzystając z niej wyrażasz zgodę na wykorzystywanie cookies, zgodnie z ustawieniami Twojej przeglądarki. Szczegóły w Polityce Prywatności.