Infolinia: 58 732-70-70 info@eurobudowa.pl
JEDYNA W POLSCE
PLATFORMA
PRZETARGÓW I ZLECEŃ
WYSPECJALIZOWANA
W BRANŻY BUDOWLANEJ
Codziennie nowe
ogłoszenia
Raporty e-mail
Intuicyjny
panel klienta
Płatności on-line
Aplikacja mobilna

Wyszukiwanie przetargów

..pokażukryj podkategorie
Wyszukiwanie szczegółowe
Liczba ogłoszeń
77z dziś
5148z ostatnich 7 dni
21828z ostatnich 30 dni

Przetargi z kategorii

Partnerzy serwisu

  • investmap.pl Actum - Administrowanie nieruchomościami
  • elektro.info.pl monitor-inwestycji.pl

Remont toalety

Przedmiot:

Remont toalety

Data zamieszczenia: 2022-06-15
Dane kontaktowe Zamawiającego: Inspekcja Weterynaryjna Powiatowy Inspektorat Weterynarii w Legnicy z/s Ziemnice
ul. Legnicka 12
59-220 Legnica
powiat: Legnica
Tel. 76 855 05 41 Fax 76 855 05 42
legnica@wroc.wiw.gov.pl
Województwo: dolnośląskie
Miasto: Legnica
Wadium: ---
Nr telefonu: Tel. 76 855 05 41 Fa
Termin składania ofert: 2022-06-22 OGŁOSZENIE JEST JUŻ NIEAKTUALNE
remont toalety w budynku administracyjnym Powiatowego Inspektoratu Weterynarii w Legnicy z/s w Ziemnicach
II. Opis przedmiotu zamówienia:
1. Przedmiotem zamówienia jest remont toalety w budynku administracyjnym Powiatowego Inspektoratu Weterynarii w Legnicy z/s w Ziemnicach.
2. Szczegółowy opis i zakres przedmiotu zamówienia wraz z całą specyfikacją określa przedmiar robót (załącznik nr 1 do zapytania ofertowego).
3. Wymagany minimalny okres gwarancji wynosi 24 miesiące.
4. Każdy z Wykonawców ma możliwość przed złożeniem oferty dokonać wizji lokalnej oraz zweryfikować dane z przedmiaru ze stanem rzeczywistym.

Dokument nr: PIWi.21.2.2022

Otwarcie ofert: 5. Wybór oferty nastąpi w dniu 23 czerwca 2022 r. o godz. 1200.

Składanie ofert:
1. Oferta powinna być złożona w sekretariacie Powiatowego Inspektoratu Weterynarii w Legnicy w terminie do dnia 22 czerwca 2022 r. do godz. 1500 lub w formie elektronicznej na adres legnica@wroc.wiw.gov.pl
2. Oferty otrzymane przez Zamawiającego po upływie terminu na składanie ofert zostaną zwrócone bez otwierania i nie będą podlegały procesowi oceny.
3. Wykonawca może złożyć tylko jedną ofertę.
4. W toku badania i oceny ofert Zamawiający może żądać od oferentów wyjaśnień dotyczących złożonych ofert.

Wymagania:
1. Ofertę należy składać na formularzu ofertowym (załącznik nr 2 do zapytania ofertowego) wraz z załączonym kosztorysem ofertowym oraz kserokopią wypisu z rejestru przedsiębiorców lub zaświadczenia z ewidencji działalności gospodarczej, wystawione w dacie nie wcześniejszej niż na sześć miesięcy od daty złożenia oferty.
2. Zgodnie z formularzem ofertowym należy wskazać cenę netto, stawkę podatku VAT oraz cenę brutto za całość zamówienia.
3. Oferta powinna być:
- opatrzona pieczątką firmową;
Strona 2 z 2
- posiadać datę sporządzenia;
- zawierać adres lub siedzibę oferenta, numer telefonu, numer NIP;
- podpisana czytelnie przez wykonawcę.
IV. Kryterium wyboru oferty: 100 % cena.
VI. Informacje dotyczące zawarcia umowy i warunków płatności:
1. Wyniki i wybór najkorzystniejszej oferty zostanie ogłoszony na stronie internetowej urzędu (www.piwlegnica.pl) oraz w siedzibie Zamawiającego.
2. W terminie 7 dni od dnia powiadomienia o wyborze, Wykonawca którego oferta została uznana za najkorzystniejszą w postępowaniu, jest zobowiązany do podpisania umowy. Umowa musi zawierać wszystkie elementy oferty Wykonawcy. Wzór umowy stanowi załącznik nr 3 do niniejszego zapytania.
3. Zapłata nastąpi po przekazaniu i przejęciu przez Zamawiającego całości przedmiotu zamówienia, w terminie 14 dni od otrzymania faktury.

Kontakt:
Dodatkowych informacji udziela Pani Barbara Małecka-Salwach pod nr telefonu
76 855 05 41.

Podobne przetargi

Przetargi z podobnych kategorii

© eurobudowa.pl 2004-2022

Współpracujemy z:

  • Money.pl
  • Gratka.pl
  • tabor24.pl
  • trader
  • rynekinstalacyjny.pl
  • InvestMap.pl

Ta strona używa COOKIES.

Korzystając z niej wyrażasz zgodę na wykorzystywanie cookies, zgodnie z ustawieniami Twojej przeglądarki. Szczegóły w Polityce Prywatności.