Infolinia: 58 732-70-70 info@eurobudowa.pl
JEDYNA W POLSCE
PLATFORMA
PRZETARGÓW I ZLECEŃ
WYSPECJALIZOWANA
W BRANŻY BUDOWLANEJ
Codziennie nowe
ogłoszenia
Raporty e-mail
Intuicyjny
panel klienta
Płatności on-line
Aplikacja mobilna

Wyszukiwanie przetargów

..pokażukryj podkategorie
Wyszukiwanie szczegółowe
Liczba ogłoszeń
4904z ostatnich 7 dni
21780z ostatnich 30 dni

Przetargi z kategorii

Partnerzy serwisu

  • investmap.pl Actum - Administrowanie nieruchomościami
  • elektro.info.pl monitor-inwestycji.pl

Wykonanie robót budowlanych polegających na remoncie pracowni

Przedmiot:

Wykonanie robót budowlanych polegających na remoncie pracowni

Data zamieszczenia: 2022-06-15
Dane kontaktowe Zamawiającego: ZESPÓŁ SZKÓŁ OGÓLNOKSZTAŁCĄCYCH i ZAWODOWYCH w Ciechanowcu - Liceum Ogólnokształcące im. Rotmistrza Witolda Pileckiego w Ciechanowcu
ul. Szkolna 8
18-230 Ciechanowiec
powiat: wysokomazowiecki
tel. 510-448-615
zsoiz-ciechanowiec@wp.pl
Województwo: podlaskie
Miasto: Ciechanowiec
Wadium: ---
Nr telefonu: tel. 510-448-615
Termin składania ofert: 2022-06-22 OGŁOSZENIE JEST JUŻ NIEAKTUALNE
Wykonanie robót budowlanych polegających na remoncie pracowni matematycznej, pracowni języka angielskiego oraz pracowni języków obcych w ramach projektu ,,Wysoka jakość edukacji kluczem do kariery".
2.2. W ramach zadania wykonawca w pracowniach wykona następujące roboty:

Pracownia matematyczna i pracownia języka angielskiego:
1) zdjęcie PCV,
2) równanie i gruntowanie podłogi,
3) gres na podłogę,
4) klej do płytek,
5) położenie gresu na podłodze,
6) gruntowanie ścian,
7) malowanie ścian farbą emulsyjną,
8) wymiana oświetlenia.

Pracownia języków obcych:
1) Zdjęcie PCV ,
2) równanie i gruntowanie podłogi,
3) gres na podłogę,
4) klej do płytek
5) położenie gresu na podłodze,
6) wymiana instalacji elektrycznej,
7) wymiana oświetlenia,
8) gruntowanie ścian,
9) malowanie ścian farbą emulsyjną.

2.3. Wykonanie przedmiotu zamówienia.
1)Roboty budowlane i montaż urządzeń należy wykonać z należytą starannością oraz z wiedzą techniczną, przepisami BHP, ppoż., zgodnie z załączonym zestawieniem prac.
2)Wykonanie robót będzie się uważać za zakończone - odbiór końcowy, jeżeli odbiór nastąpi bez wad istotnych.
3)Wykonawca ma obowiązek posiadać w stosunku do użytych materiałów, wyposażenia i urządzeń dokumenty potwierdzające pozwolenie na zastosowanie / wbudowanie.
4)Zabrania się stosowania materiałów nieodpowiadających wymaganiom obowiązujących Norm oraz o innych parametrach niż zaproponowane w przedmiarze robót, a także stosowania materiałów niewiadomego pochodzenia.
5)Wyroby budowlane użyte do wykonania robót muszą odpowiadać wymaganiom określonym w obowiązujących przepisach, tj. w szczególności:
a) Ustawie z dnia 16 kwietnia 2004 r. o wyrobach budowlanych (Dz. U. z 2020 r. poz. 215 ze zm.) -Art. 4.
b) Ustawie z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (tj. Dz. U. z 2020 r. poz. 1333 ze zm.) -Art.10.
6)Wykonawca, jako wytwórca odpadów, jest odpowiedzialny za odzysk lub unieszkodliwienie wszelkich odpadów powstałych w trakcie realizacji robót stanowiących przedmiot zamówienia oraz do wskazania miejsca i procesu zastosowanego odzysku lub unieszkodliwienia tych odpadów.
działań i zaniechań, jak również z działań i zaniechań jego pracowników oraz osób trzecich, którym realizację przedmiotu umowy powierza, lub którymi przy realizacji przedmiotu umowy się posługuje.
2.4. Wykonawca udzieli Zamawiającemu gwarancji i rękojmi na wykonany przedmiot zamówienia i wbudowane materiały oraz zamontowane urządzenia przez okres co najmniej 36 miesięcy licząc od podpisania protokołu końcowego odbioru robót.

CPV: 45.21.00.00-2, 45.45.30.00-7, 45.11.13.00-1, 45.41.00.00-4, 45.44.20.00-7, 45.31.00.00-3, 45.11.12.20-6

Składanie ofert:
Wyceny należy składać w siedzibie: Liceum Ogólnokształcące im. Rotmistrza Witolda Pileckiego w Ciechanowcu, Ul. Szkolna 8, 18-230 Ciechanowiec, sekretariat lub przesyłać na adres e-mail: zsoiz-ciechanowiec@wp.pl do dnia 22 czerwca 2022 r. do godz. 12:00.

Miejsce i termin realizacji:
3. TERMIN I MIEJSCE WYKONANIA ZAMÓWIENIA
W ciągu 30 dni od udzielenia zamówienia

Kontakt:
Dyrektor szkoły Łukasz Godlewski, tel. 510-448-615, e-mail: borys_borys1988@wp.pl

Podobne przetargi

Przetargi z podobnych kategorii

© eurobudowa.pl 2004-2022

Współpracujemy z:

  • Money.pl
  • Gratka.pl
  • tabor24.pl
  • trader
  • rynekinstalacyjny.pl
  • InvestMap.pl

Ta strona używa COOKIES.

Korzystając z niej wyrażasz zgodę na wykorzystywanie cookies, zgodnie z ustawieniami Twojej przeglądarki. Szczegóły w Polityce Prywatności.