Infolinia: 58 732-70-70 info@eurobudowa.pl
JEDYNA W POLSCE
PLATFORMA
PRZETARGÓW I ZLECEŃ
WYSPECJALIZOWANA
W BRANŻY BUDOWLANEJ
Codziennie nowe
ogłoszenia
Raporty e-mail
Intuicyjny
panel klienta
Płatności on-line
Aplikacja mobilna

Wyszukiwanie przetargów

..pokażukryj podkategorie
Wyszukiwanie szczegółowe
Liczba ogłoszeń
4904z ostatnich 7 dni
21780z ostatnich 30 dni

Przetargi z kategorii

Partnerzy serwisu

  • investmap.pl Actum - Administrowanie nieruchomościami
  • elektro.info.pl monitor-inwestycji.pl

Ocena techniczna instalacji technologicznych, wentylacji oraz źródła ciepła i chłodu...

Przedmiot:

Ocena techniczna instalacji technologicznych, wentylacji oraz źródła ciepła i chłodu wraz z określeniem energochłonności układów i propozycją rozwiązań optymalizujących

Data zamieszczenia: 2022-06-15
Dane kontaktowe Zamawiającego: ZGO AQUARIUM Sp. z o.o. w Rawie Mazowieckiej
ul. Katowicka 20
96-200 Rawa Mazowiecka
powiat: rawski
p.sawicki@zgoaquarium.pl
Województwo: łódzkie
Miasto: Rawa Mazowiecka
Wadium: ---
Nr telefonu: ---
Termin składania ofert: 2022-06-16 OGŁOSZENIE JEST JUŻ NIEAKTUALNE
ZAPYTANIE OFERTOWE
Zamawiający zaprasza do złożenia oferty dla zadania pn.
Ocena techniczna instalacji technologicznych, wentylacji oraz źródła ciepła i chłodu wraz z określeniem energochłonności układów i propozycją rozwiązań optymalizujących na obiekcie Krytej pływalni AQUARIUM CENTRUM FIT w Rawie Mazowieckiej.
1. Opis przedmiotu zamówienia:
Audyt energooszczędnego rozwiązania technicznego, dotyczyć ma instalacji:
- instalacja wentylacji mechanicznej.
- instalacja technologii wody basenowej.
- instalacja źródła ciepła - kotłownia gazowa, pompy ciepła, panele solanie, odzysk ciepła z agregatu lodowiska.
- instalacja źródła chłodu - agregat lodowiska, agregat chłodniczy. Wykonanie dokumentacji projektowej.

Dokument nr: L.dz. BK/2034/2022

Składanie ofert:
5. Ofertę prosimy przekazać do Zamawiającego do dnia 16.06.2022.r. na adres:
ZGO Aquarium Sp. z o.o.; Ul. Katowicka 20; 96-200 Rawa Mazowiecka lub faxem na nr: 46 815 40 55 lub pocztą elektroniczną na adres mailowy p.sawicki@zgoaquarium.pl

Miejsce i termin realizacji:
2. Termin realizacji zamówienia: 20.07.2022 r.

Wymagania:
3. Opis kryteriów oceny ofert, ich znaczenie i sposób oceny: cena 100 % inne - brak %
4. Inne istotne warunki zamówienia przyszłej umowy:

Uwagi:
6. Dodatkowe informacje:
7. Klauzula informacyjna dla kontrahentów.
Zgodnie z art. 13 ust. 1 i ust.2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. U. UE. L. z 2016 r. Nr 119, str. I) - dalej RODO informujemy:
1) Szanowny/a Panie/Pani, Administratorem Pana/Pani danych osobowych jest ZGO AQUARIUM Sp. z o.o. ul. Katowicka 20, 96-200 Rawa Mazowiecka, NIP: 8351567630 REGON: 100441327 KRS: 0000296935, zwany dalej: ,,Administratorem".
2) Może Pan/Pani skontaktować się z Administratorem pisząc na adres: ZGO AQUARIUM Sp. z o.o. ul Katowicka 20 96-200 Rawa Mazowiecka, lub telefonując pod numer: AQUARIUM CENTRUM FIT: +48 46- 815-40-55 lub Zakład ZGO PUKENIN: + 48 46 -814-24-24.
3) Pana/Pani dane osobowe będą przetwarzane w kilku różnych celach tj. dla prawidłowej realizacji umowy, dla celów podatkowych, a także mogą być przetwarzane dla dochodzenia roszczeń wynikających z przepisów prawa cywilnego, jeśli takie się pojawią.
4) Pana/Pani dane osobowe przetwarzane są wyłącznie w zakresie związanym z realizacją powyższych celów. Nie udostępniamy Pani/Pana danych innym odbiorcom oprócz podmiotów upoważnionych na podstawie przepisów prawa.
5) Podanie przez Pana/Panią danych jest dobrowolne, lecz konieczne do zawarcia i realizacji umowy. Brak podania danych osobowych skutkuje niemożliwością zawarcia umowy.
6) Ze względów rachunkowych czy podatkowych posiadamy obowiązek prawny przetwarzania Pani/Pana danych, brak ich podania może skutkować np. brakiem możliwości wystawienia faktury czy imiennego rachunku na Pani/Pana rzecz.
7) Podstawą .prawną przetwarzania Pani/Pana danych jest art. 6 ust. 1 lit. b RODO, (tzn. przetwarzanie jest niezbędne do wykonania umowy, której jest Pan/Pani stroną lub do podjęcia działań na Pana/Pani żądanie przed zawarciem umowy), art. 6 ust. 1 lit. c RODO (tzn. przetwarzanie jest niezbędne do wypełnienia obowiązku prawnego, który na Nas ciąży takiego jak np. obowiązek archiwizacyjny) oraz art. 6 ust. 1 lit. f RODO (tzn. przetwarzanie jest niezbędne dla celów wynikających z prawnie uzasadnionych interesów Administratora - do ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń).
8) W razie dobrowolnie wyrażonej zgody na otrzymywanie od Nas informacji o ofertach lub usługach podstawą prawną takiego przetwarzania danych będzie art. 6 ust. 1 lita) RODO, który pozwala przetwarzać dane osobowe, jeżeli osoba której dane dotyczą wyraziła zgodę na przetwarzanie swoich danych osobowych w tym celu.
9) Odbiorcami Pana/Pani danych osobowych będą tc podmioty, którym mamy obowiązek przekazywania danych na gruncie obowiązujących przepisów prawa, w tym Urząd Skarbowy, a także podmioty świadczące na rzecz Administratora usługi księgowe, prawne.
10)Pana/Pani dane osobowe będąprzez przetwarzane przez cały czas związania stron umową, a także później tj. do czasu upływu terminu przedawnienia ewentualnych "roszczeń wynikających z umowy i w związku z realizacją 5 letniego obowiązku archiwizacyjnego.
11) Administrator nie zamierza przekazywać Pana/Pani danych do państwa trzeciego ani do organizacji międzynarodowych. 12)Ma Pan/Pani prawo żądać od Administratora dostępu do swoich danych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania danych, prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, a także prawo do przenoszenia danych, z zastrzeżeniem że nie dotyczy to przypadków, w który eh Administrator posiada uprawnienie do przetwarzani a danych na podstawie przepisów prawa.
13) W związku z przetwarzaniem Pana/Pani danych osobowych przez Administratora przysługuje Panu/Pani prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego, którym jest Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych.
14) W oparciu o Pana/Pani dane osobowe Administrator me będzie podejmował wobec Pani/Pana zautomatyzowanych decyzji, w tym decyzji będących wynikiem profilowania*.
* Profilowanie oznacza dowolną formę zautomatyzowanego przetwarzania danych osobowych, które polega na wykorzystaniu danych osobowych do oceny niektórych czynników osobowych osoby fizycznej, w szczególności do analizy lub prognozy aspektów dotyczących pracy tej osoby fizycznej, jej sytuacji ekonomicznej, zdrowia, osobistych preferencji, zainteresowań, wiarygodności, zachowania, lokalizacji lub przemieszczania się.

Kontakt:
Dodatkowych informacji udziela: ZGO Aquarium Sp. z o.o. Paweł Sawicki 46 815 40 55
p.sawicki@zgoaquarium.pl

Podobne przetargi

© eurobudowa.pl 2004-2022

Współpracujemy z:

  • Money.pl
  • Gratka.pl
  • tabor24.pl
  • trader
  • rynekinstalacyjny.pl
  • InvestMap.pl

Ta strona używa COOKIES.

Korzystając z niej wyrażasz zgodę na wykorzystywanie cookies, zgodnie z ustawieniami Twojej przeglądarki. Szczegóły w Polityce Prywatności.