Infolinia: 58 732-70-70 info@eurobudowa.pl
JEDYNA W POLSCE
PLATFORMA
PRZETARGÓW I ZLECEŃ
WYSPECJALIZOWANA
W BRANŻY BUDOWLANEJ
Codziennie nowe
ogłoszenia
Raporty e-mail
Intuicyjny
panel klienta
Płatności on-line
Aplikacja mobilna

Wyszukiwanie przetargów

..pokażukryj podkategorie
Wyszukiwanie szczegółowe
Liczba ogłoszeń
4904z ostatnich 7 dni
21780z ostatnich 30 dni

Przetargi z kategorii

Partnerzy serwisu

  • investmap.pl Actum - Administrowanie nieruchomościami
  • elektro.info.pl monitor-inwestycji.pl

Dostawa wentylatorów promieniowych przenośnych

Przedmiot:

Dostawa wentylatorów promieniowych przenośnych

Data zamieszczenia: 2022-06-15
Dane kontaktowe Zamawiającego: Poznańska Hodowla Roślin Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Tulcach
ul. Kasztanowa 5
63-004 Tulce
powiat: poznański
tel. 500 667 406
tulce_zarzad@phr.pl
Województwo: wielkopolskie
Miasto: Tulce
Wadium: ---
Nr telefonu: tel. 500 667 406
Termin składania ofert: 2022-06-20 OGŁOSZENIE JEST JUŻ NIEAKTUALNE
dostawa wentylatorów promieniowych przenośnych w ilości 3 sztuk dla Oddziału Produkcyjno-Nasiennego w Nagradowicach.
Opis i wymagania techniczne (specyfikacja):
- wylot powietrza boczny;
- moc 7,5 KW;
- FAN RPM 2940;
- Volt 400/690;
- Q [m3/s] 1,41;
- Ht [Pa] 2942;
- wentylatory zamontowane na kółkach jezdnych umożliwiających swobodne manewrowanie po przestrzeni magazynu.

Otwarcie ofert: Komisyjne rozpatrzenie ofert nastąpi w terminie do dnia 22 czerwca 2022 roku.

Składanie ofert:
Oferty należy złożyć w zamkniętej kopercie z dopiskiem: ,,Wentylatory promieniowe przenośne dla OPN Nagradowice" w terminie do dnia 20 czerwca 2022 roku do godz. 14.00 osobiście w Sekretariacie Spółki, przesłać na adres Poznańska Hodowla Roślin Sp. z o.o. Ul. Kasztanowa 5, 63-004 Tulce, lub dostarczyć w formie elektronicznej na adres: tulce_zarzad@phr.pl.
Oferty, które wpłyną po w/w terminie oraz niespełniające warunków określonych w zapytaniu ofertowym zostaną odrzucone.

Wymagania:
Oferta przedstawiona Spółce powinna zawierać:
- opis i charakterystykę przedmiotu zamówienia zgodnie z treścią określoną powyżej. Dopuszcza się podanie ewentualnych innych danych technicznych i eksploatacyjnych nie wymienionych w specyfikacji,
- cenę netto podaną w PLN lub Euro,
- termin dostawy,
- termin i warunki płatności,
- warunki gwarancji,
- termin ważności oferty,
- KRS lub zaświadczenie o wpisie do działalności gospodarczej - aktualne,
- zaświadczenie o niezaleganiu z płatnościami wobec ZUS i US lub oświadczenie o braku zaległości wobec tych instytucji złożone przez osoby upoważnione do reprezentacji,
- oświadczenie, że proponowane urządzenia spełniają wymogi podane w zapytaniu ofertowym,
- oferta i załączona do niej dokumentacja powinna być podpisana przez osobę upoważnioną do składania oświadczeń woli w imieniu oferenta.
Ponadto Spółka zastrzega sobie prawo do:
- przedłużenia terminu rozpatrzenia ofert o czym powiadomi wszystkich oferentów,
- przeprowadzenia dodatkowych negocjacji z wybranymi oferentami,
- przeprowadzenia dodatkowych rozmów z oferentami i żądania wyjaśnień,
- zamknięcia niniejszego postępowania bez wybrania którejkolwiek z ofert bez podania przyczyny na każdym jego etapie,
- wyboru dowolnego oferenta.
Składający ofertę pozostaje nią związany do czasu rozstrzygnięcia postępowania.
Postępowanie przetargowe nie podlega przepisom Ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku /Prawo Zamówień Publicznych/.
Tulce, dnia 13 czerwca 2022 roku.

Kontakt:
Dodatkowych informacji udziela Dyrektor Oddziału Produkcyjno-Nasiennego w Nagradowicach - Piotr Wachowiak tel. 500 667 406.

Przetargi z podobnych kategorii

© eurobudowa.pl 2004-2022

Współpracujemy z:

  • Money.pl
  • Gratka.pl
  • tabor24.pl
  • trader
  • rynekinstalacyjny.pl
  • InvestMap.pl

Ta strona używa COOKIES.

Korzystając z niej wyrażasz zgodę na wykorzystywanie cookies, zgodnie z ustawieniami Twojej przeglądarki. Szczegóły w Polityce Prywatności.