Infolinia: 58 732-70-70 info@eurobudowa.pl
JEDYNA W POLSCE
PLATFORMA
PRZETARGÓW I ZLECEŃ
WYSPECJALIZOWANA
W BRANŻY BUDOWLANEJ
Codziennie nowe
ogłoszenia
Raporty e-mail
Intuicyjny
panel klienta
Płatności on-line
Aplikacja mobilna

Wyszukiwanie przetargów

..pokażukryj podkategorie
Wyszukiwanie szczegółowe
Liczba ogłoszeń
1041z dziś
6112z ostatnich 7 dni
22791z ostatnich 30 dni

Przetargi z kategorii

Partnerzy serwisu

  • investmap.pl Actum - Administrowanie nieruchomościami
  • elektro.info.pl monitor-inwestycji.pl

Przebudowa drogi

Przedmiot:

Przebudowa drogi

Data zamieszczenia: 2022-06-15
Dane kontaktowe Zamawiającego: Gmina Pawłowiczki
Plac Jedności Narodu 1
47-280 Pawłowiczki
powiat: kędzierzyńsko-kozielski
77 40 30 473
Województwo: opolskie
Miasto: Pawłowiczki
Wadium: ---
Nr telefonu: 77 40 30 473
Termin składania ofert: 2022-06-22 OGŁOSZENIE JEST JUŻ NIEAKTUALNE
zaprasza do złożenia oferty na wykonanie następującego zamówienia:
,,Przebudowa drogi gminnej Nr 108450 O Ul. Polna w Radoszowach".
II. Określenie przedmiotu zamówienia: Przedmiotem zamówienia jest remont drogi
gminnej na odcinku 300 m .
Zakres prac przedstawia się następująco :
- mechaniczna rozbiórka podbudowy betonowej o gr. 12 cm - 14 m 2
- rowki pod krawężnik i ławy krawężnikowe z oporem - 205 m
- mechaniczne czyszczenie nawierzchni drogowej nieulepszonej - 1147 m 2
- krawężniki betonowe o wymiarach 15 x 30 cm - 205 m
- wykonanie nawierzchni asfaltowej warstwa ścieralna gr. 5 cm - 1147 m 2

Otwarcie ofert: Termin otwarcia ofert: 23.06.2022 r. - godz. 8 00 w pokoju nr 1 Urzędu Gminy
w Pawłowiczkach.

Składanie ofert:
VI. Miejsce oraz termin składania ofert
Oferta powinna być przesłana za pośrednictwem: poczty, kuriera lub też dostarczona
osobiście na adres Urzędu Gminy w Pawłowiczkach Plac Jedności Narodu 1, 47-280Pawłowiczki, z dopiskiem ,,Przebudowa drogi gminnej Nr 108450 O Ul. Polna w
Radoszowach".
TERMIN SKŁADANIA ofert: do dnia 22.06. 2022 r do godz. 15 00

Miejsce i termin realizacji:
III. Termin wykonania zamówienia
Termin wykonania przedmiotu zamówienia : do 30.09.2022 r.

Wymagania:
ZAPYTANIE CENOWE
DOTYCZĄCE ZAMÓWIENIA O WARTOŚCI PONIŻEJ 130 000 zł
mając na uwadze wartość zamówienia art. 2 ust. 1 pkt. 1 ustawy z
dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych /Dz. U. z 2019 r. poz. 2019 z późn. zm./
IV. Opis sposobu przygotowania oferty
Ofertę należy sporządzić w formie pisemnej, w języku polskim. Oferty niekompletne,
nieczytelne lub złożone po terminie nie będą rozpatrywane.
Oferta powinna:
o być opatrzona pieczątką firmową , posiadać datę sporządzenia, zawierać adres lub
siedzibę Wykonawcy, numer telefonu i faxu ,być podpisana przez oferenta
o do oferty należy dołączyć kalkulację kosztorysową z wielkościami wykonywanych
robót wraz z cenami jednostkowymi
Kalkulację kosztorysową należy wykonać w oparciu o dołączony przedmiar robót lub
wykonać własną kalkulację w oparciu o opis techniczny , plan przebudowy i wizję w terenie.
V. Wymagania wobec Wykonawców oraz warunki udziału.
O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy posiadają uprawnienia do
wykonywania określonej działalności lub czynności.
VII. Opis sposobu obliczania ceny.
1. Wykonawca określi cenę oferty za realizację całego przedmiotu zamówienia podając ją
w PLN w zapisie liczbowym i słownie, z dokładnością do 2 miejsc po przecinku (wartość netto,
VAT, brutto).
2. Cena podana w ofercie powinna obejmować wszystkie koszty i składniki związane
z wykonaniem zamówienia, w tym m.in. podatek Vat i wszelkie inne przewidziane
i nieprzewidziane koszty związane z realizacją zamówienia.
3. Cena oferty nie podlega waloryzacji.
4. Cena może być tylko jedna; nie dopuszcza się wariantowości cen.
VIII. Kryterium oceny ofert.
Jedynym kryterium oceny ofert będzie najniższa cena brutto.
IX. Informacje dotyczące wyboru najkorzystniejszej oferty.
Informacja z wyboru zostanie podana na tablicy ogłoszeń Urzędu Gminy Pawłowiczki oraz
stronie internetowej Gminy

Kontakt:
X. Dodatkowe informacje
Dodatkowych informacji udziela Pan Wojciech Grzeszczak lub Pan Teobald Gocz pod
numerem telefonu 77 40 30 473

Przetargi z podobnych kategorii

© eurobudowa.pl 2004-2022

Współpracujemy z:

  • Money.pl
  • Gratka.pl
  • tabor24.pl
  • trader
  • rynekinstalacyjny.pl
  • InvestMap.pl

Ta strona używa COOKIES.

Korzystając z niej wyrażasz zgodę na wykorzystywanie cookies, zgodnie z ustawieniami Twojej przeglądarki. Szczegóły w Polityce Prywatności.