Infolinia: 58 732-70-70 info@eurobudowa.pl
JEDYNA W POLSCE
PLATFORMA
PRZETARGÓW I ZLECEŃ
WYSPECJALIZOWANA
W BRANŻY BUDOWLANEJ
Codziennie nowe
ogłoszenia
Raporty e-mail
Intuicyjny
panel klienta
Płatności on-line
Aplikacja mobilna

Wyszukiwanie przetargów

..pokażukryj podkategorie
Wyszukiwanie szczegółowe
Liczba ogłoszeń
5075z ostatnich 7 dni
21754z ostatnich 30 dni

Przetargi z kategorii

Partnerzy serwisu

  • investmap.pl Actum - Administrowanie nieruchomościami
  • elektro.info.pl monitor-inwestycji.pl

Wykonanie usługi inwentaryzacji

Przedmiot:

Wykonanie usługi inwentaryzacji

Data zamieszczenia: 2022-06-15
Dane kontaktowe Zamawiającego: Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego
ul. Krakowskie Przedmieście 15/17
00-071 Warszawa
powiat: Warszawa
tel. (22) 42 10 100 222 500 140
BDG@kultura.gov.pl
Województwo: mazowieckie
Miasto: Warszawa
Wadium: ---
Nr telefonu: tel. (22) 42 10 100
Termin składania ofert: 2022-06-21 OGŁOSZENIE JEST JUŻ NIEAKTUALNE
wykonanie usługi inwentaryzacji, w formie spisu z natury, ok. 13.000 składników majątkowych, zapasów magazynowych oraz wartości niematerialnych i prawnych Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego. Czynności inwentaryzacyjne muszą być zgodne z wewnętrzną instrukcją inwentaryzacyjną Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego.
Szczegółowy zakres

Etap nr 1. Opracowanie dokumentu zawierającego szczegółowe założenia oraz harmonogram wykonania wszystkich czynności inwentaryzacyjnych składników majątkowych, zapasów magazynowych oraz wartości niematerialnych i prawnych zidentyfikowanych w poniższych lokalizacjach:

budynek położony w Warszawie przy Ul. Ksawerów 13;
budynek położony w Warszawie przy Ul. Krakowskie Przedmieście 15 wraz z galerią Kordegarda i parkingiem podziemnym;
budynek położony w Warszawie przy Ul. Krakowskie Przedmieście 21/23;
budynek położony w Warszawie przy Ul. Krakowskie Przedmieście 17;
pomieszczenia najmowane przez Ministerstwo w budynku położonym w Warszawie przy Ul. Kopernika 38/40
pomieszczenia najmowane przez Ministerstwo w budynku położonym w Warszawie przy Ul. Tamka 3.

Zakres Etapu nr 1 obejmuje uzgodnienie pomiędzy Zamawiającym a Wykonawcą wykonania wszystkich czynności inwentaryzacyjnych oraz opracowanie dokumentu zawierającego m. in.:

harmonogram wszystkich czynności inwentaryzacyjnych: w tym m. in. terminy i godz. pracy zespołów spisowych w poszczególnych lokalizacjach oraz terminy wykonania poszczególnych etapów,
zakres pliku migracyjnego z ewidencji bazowej z systemu finansowo - księgowego Enova wraz z określeniem, jakie dane ma on zawierać,
sposób oznakowania składników majątku, które nie posiadają oznaczenia kodem kreskowym Ministerstwa (miejsce naklejenia oraz dane, jakie ma zawierać naklejka z kodem kreskowym),
wskazanie sposobu postępowania przy zidentyfikowaniu rozbieżności pomiędzy ewidencją bazową a stanem faktycznym,
katalog składników majątku, które zgodnie z obowiązującą instrukcją nie będą objęte spisem
z natury tj. drobne przedmioty np. rolety, firanki, kosze na śmieci, itd.
zakres prac w ramach tzw. skatalogowania obrazów (w tym dokumentacja fotograficzna
i wymiary obrazów),
określenie parametrów technicznych pliku migracyjnego po końcowym rozliczeniu
z inwentaryzacji i terminu przeprowadzenia przez Wykonawcę migracji do systemu,
kontakt do osoby nadzorującej umowę ze strony Wykonawcy i Zamawiającego.

Etap nr 1 zakończy się:

uzgodnieniem pomiędzy Zamawiającym a Wykonawcą szczegółów wykonania wszystkich czynności inwentaryzacyjnych oraz opracowaniem ww. dokumentu uzgodnionego i zatwierdzonego przez Zamawiającego i Wykonawcę.

Dodatkowe informacje:

Przewidywana ilość środków podlegających spisowi to ok. 13 000 szt. pojedynczych przedmiotów.
Ocenia się, że ok. 25% całkowitej ilości składników majątku nie posiada naklejek z kodem kreskowym, a jedynie jest ręcznie oznaczona numerem inwentarzowym.

Etap nr 2. Przeprowadzenie spisu z natury składników majątku, zapasów magazynowych oraz wartości niematerialnych i prawnych Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego w poniższych lokalizacjach:

budynek położony w Warszawie przy Ul. Ksawerów 13;
budynek położony w Warszawie przy Ul. Krakowskie Przedmieście 15 wraz z galerią Kordegarda i parkingiem podziemnym;
budynek położony w Warszawie przy Ul. Krakowskie Przedmieście 21/23;
budynek położony w Warszawie przy Ul. Krakowskie Przedmieście 17;
pomieszczenia najmowane przez Ministerstwo w budynku położonym w Warszawie przy Ul. Kopernika 38/40.
pomieszczenia najmowane przez Ministerstwo w budynku położonym w Warszawie przy Ul. Tamka 3.

Spisem z natury objęte są wszystkie rodzaje składników majątku wymienione w kartotekach środków trwałych, wyposażenia i magazynu prowadzonych w systemie finansowo-księgowym Enova.

Zamawiający przekaże Wykonawcy w formie elektronicznej wykazy składników majątku, zapasów magazynowych oraz wartości niematerialnych i prawnych figurujących w kartotekach ewidencyjnych (ewidencja inwentaryzacyjna).

Etap 2 zostanie przeprowadzony zgodnie z dokumentem zatwierdzonym przez Zamawiającego i Wykonawcę w etapie 1.

Zakres etapu nr 2 obejmuje:

sporządzenie spisu z natury przez Wykonawcę,
sprawdzenie poprawności ocechowania i nazwy danego przedmiotu z ewidencji bazowej ze stanem faktycznym,
oznaczenie przez Wykonawcę przedmiotów nie w pełni ocechowanych oraz nieocechowanych naklejką z kodem kreskowym wygenerowanym przez Wykonawcę,
sprawdzenie (dla urządzeń) numeru seryjnego danego przedmiotu zawartego w ewidencji bazowej z rzeczywistym numerem seryjnym urządzenia i w przypadku rozbieżności wpisanie w polu uwagi poprawnego numeru seryjnego przedmiotu,
sprawdzenie prawidłowego przypisania sprzętu komputerowego oraz innych urządzeń do osoby odpowiedzialnej za dany sprzęt, z wyjątkiem mebli,
sprawdzenie prawidłowego przypisania sprzętu komputerowego, mebli oraz innych urządzeń do danej lokalizacji,
naniesienie dla wszystkich spisywanych składników majątkowych w polu ,,uwagi" brakujących charakterystycznych danych takich jak: producent, typ, model, numer seryjny, lokalizacja, kolor i kształt, lub inne cechy rozpoznawcze,
sporządzenie skatalogowania obrazów tj. dokumentacji fotograficznej wraz z podaniem wymiarów (ok. 290 pozycji).

Spis przeprowadzany będzie przy użyciu systemu informatycznego Wykonawcy:

system musi być tak zaprojektowany, aby umożliwić pełną kontrolę nad przebiegiem spisu z natury,
system musi generować raporty w oparciu o dane zebrane podczas procesów spisowych. Tworzenie raportów musi odbywać się w sposób automatyczny, natychmiast po zakończeniu spisu w danej lokalizacji,
system musi wyeksportować wyniki inwentaryzacji do plików Excela (minimalne dane zawarte w pliku to data inwentaryzacji, lokalizacja, numer składnika).

Dane składnika majątkowego zbierane są poprzez:

dokonanie odczytania z tabliczki inwentarzowej (naklejki) za pośrednictwem kolektora danych, który pozwala na odczytywanie kodów kreskowych 2D (dwuwymiarowych), bądź
wprowadzenie ręczne składnika majątkowego w przypadku braku tabliczki inwentarzowej bądź tabliczki inwentarzowej bez kodów kreskowych 2D,
dokonanie ręcznego zliczenia ilościowego poszczególnych zapasów magazynowych.
W przypadku braku oznakowania na meblach lub innych przedmiotach należy spisać dany przedmiot poprzez wpisanie wszystkich charakterystycznych i jednoznacznie identyfikujących danych dotyczących danego przedmiotu (producent, typ, model, numer seryjny, lokalizacja, kolor i kształt, statusu użytkowania, zewnętrzny stan techniczny, wymiar lub inne cechy rozpoznawcze),
Sporządzenie ręcznego arkusza odbywa się wyłącznie w przypadkach uzgodnionych z Zamawiającym. Dane z arkusza ręcznego są niezwłocznie wprowadzane do systemu informatycznego Wykonawcy i przekazane w wyeksportowanych plikach Zamawiającemu.

Środki niedostępne w dniu spisywania będą inwentaryzowane metodą potwierdzenia przy użyciu elektronicznych formularzy użytkowania poza jednostką. Wzór formularza przygotuje Wykonawca.

Zamawiający dopuszcza naklejanie etykiet kontrolnych spisu z unikatowym numerem na wszystkie przedmioty w trakcie spisu przez Wykonawcę do potwierdzenia spisania ostatecznego rozliczenia oraz określenia gdzie znajduje się przedmiot. Po rozliczeniu spisu, Wykonawca będzie zobowiązany do usunięcia przedmiotowych etykiet kontrolnych.

Etap nr 2 zakończy się:

Przekazaniem Zamawiającemu arkuszy spisu z natury - składników majątkowych, zapasów magazynowych oraz wartości niematerialnych i prawnych w dwóch egzemplarzach oraz w wersji elektronicznej;
potwierdzeniem poprawności i uczestnictwa ze strony Zamawiającego w spisie oraz dokonaniem kontroli zapisów zawartych w arkuszach spisowych,
przedstawieniem przez Wykonawcę raportu zawierającego wynik wykonanych prac, w tym m. in.

informację o prawidłowo ocechowanych składnikach majątku,
informację o składnikach majątku, które były nie w pełni ocechowane tj. (nieczytelnym kodem kreskowym lub z uszkodzoną naklejką z kodem kreskowym),
informację o składnikach majątku bez naklejki, jedynie z ręcznym oznaczeniem numeru inwentarzowego,
informację o numerach seryjnych spisanego sprzętu teleinformatycznego,

oznakowaniem przedmiotów naklejkami z kodami kreskowymi wygenerowanymi przez Wykonawcę.

Etap nr 3 Rozliczenie inwentaryzacji

Wykonawca na podstawie potwierdzonych przez Zamawiającego arkuszy spisowych po weryfikacji danych z arkuszy z danymi z ewidencji inwentaryzacyjnej, określi:

liczbę środków spisanych;
liczbę środków zgodnych;
liczbę środków ujawnionych (nadwyżki);
liczbę niedoborów;
propozycję kompensaty stwierdzonych nadwyżek i niedoborów wraz z propozycją wyceny niedoborów i nadwyżek według aktualnych cen sprzedaży takiego samego lub podobnego składnika.

Wykonawca dokona ostatecznego uzgodnienia i rozliczenia inwentaryzacji z ewidencją inwentaryzacyjną przy bezpośrednim uczestnictwie Zamawiającego.

Do dokumentacji przekazywanej do Zamawiającego, w ramach etapu nr 3, należą:

sprawozdanie końcowe z przeprowadzonej inwentaryzacji zawierające:

raport z przebiegu inwentaryzacji w formie spisu z natury;
raport ujawnionych nadwyżek;
raport niedoborów z podziałem na niedobory wyjaśnione, rzeczywiste, pozorne;
zidentyfikowane przyczyny powstania nadwyżek i niedoborów;
rekomendacje rozliczenia stwierdzonych niedoborów i nadwyżek.

Etap nr 3 zakończy się:

przedstawieniem przez Wykonawcę sprawozdania końcowego z przeprowadzonej inwentaryzacji i jego zaakceptowaniem przez Dyrektora Generalnego Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego,
zaimportowaniem do systemu finansowo-księgowego Enova pliku z danymi z przeprowadzonych prac przez Wykonawcę,
obligatoryjnym usunięciem przez Wykonawcę etykiet kontrolnych spisu z składników majątkowych, w przypadku ich wykorzystania w procesie inwentaryzacji.

Składanie ofert:
Ofertę należy złożyć drogą elektroniczną na adres: BDG@kultura.gov.pl
Ofertę należy złożyć w nieprzekraczalnym terminie do dnia 21.06.2022 r., do godz. 14.00.
Za moment złożenia oferty uznaje się wpłynięcie oferty do Zamawiającego. Oferta otrzymana po wskazanym terminie nie będzie rozpatrywana.

Miejsce i termin realizacji:
Termin wykonania usługi

Wykonawca zobowiązuje się zrealizować całość przedmiotu niniejszej umowy od dnia, w którym umowa została zawarta, z uwzględnieniem poniższego harmonogramu:

przedmiot usługi określony jako etap nr 1, zostanie zrealizowany w terminie do dnia 31 lipca 2022 r. od dnia podpisania umowy.
przedmiot usługi określony jako etap nr 2, zostanie zrealizowany w terminie do dnia 31 sierpnia 2022 r. od dnia podpisania umowy.
przedmiot usługi określony jako etap nr 3, zostanie zrealizowany w terminie do dnia 30 października 2022 r. od dnia podpisania umowy.
Terminy mogą zostać przedłużone za obopólną zgodą Wykonawcy i Zamawiającego.

Wymagania:
Kryteria oceny ofert

Zamawiający dokona oceny ważnych ofert na podstawie następujących kryteriów: Cena (C) - waga 80% i doświadczenie (D) - waga 20 %

Liczba punktów w kryterium cena, zostanie obliczona na podstawie poniższego wzoru:

gdzie:

Cmin - cena najtańszej oferty

Cb - cena oferty badanej (ocenianej)

Liczba punktów w kryterium doświadczenie, zostanie obliczona odpowiednio w zależności od liczby przeprowadzonych inwentaryzacji składników majątkowych, zapasów magazynowych oraz wartości niematerialnej i prawnej w ilości co najmniej 10 000 pozycji dla jednej inwentaryzacji w okresie ostatnich czterech lat:

a) D = 0 pkt. - w przypadku jednej przeprowadzonej inwentaryzacji,

b) D = 5 pkt. - w przypadku dwóch przeprowadzonych inwentaryzacji,

c) D = 10 pkt. - w przypadku trzech przeprowadzonych inwentaryzacji,

d) D = 15 pkt. - w przypadku czterech przeprowadzonej inwentaryzacji,

e) D = 20 pkt. - w przypadku pięciu i więcej przeprowadzonych inwentaryzacji.

Ostateczna ocena oferty (O) zostanie obliczona jako suma punktów w kryterium cena i doświadczenie zgodnie ze wzorem:

O = C + D

gdzie:

O - ocena oferty

C - liczba punktów uzyskana w kryterium cena

D - liczba punktów uzyskana w kryterium doświadczenie

Warunki udziału w postępowaniu, które muszą spełnić wykonawcy:

Za wykonane prace obowiązuje cena ryczałtowa, obejmująca cały zakres prac składających się na przedmiot zamówienia.
Za prace nieujęte w kalkulacji kosztów przedstawionej w ofercie, a konieczne do wykonania przy realizacji przedmiotu zamówienia, Wykonawca nie otrzyma dodatkowego wynagrodzenia. Uregulowanie płatności nastąpi po kompletnym wykonaniu usługi.
Zamawiający wymaga, aby Wykonawca posiadał doświadczenie w prowadzeniu inwentaryzacji w Jednostkach Administracji Publicznej i wykonał w okresie ostatnich 4 lat co najmniej jedną, tożsamą z przedmiotem zamówienia, inwentaryzację środków trwałych i niskocennych składników majątkowych w ilości co najmniej 10 000 pozycji dla danej inwentaryzacji.
6) Wykonawca zobowiązany jest dołączyć do oferty następujące dokumenty:

Oferta musi zawierać wypełniony formularz ofertowy - Załącznik nr 1 do zapytania ofertowego.
Oferta powinna być podpisana przez osobę upoważnioną do reprezentowania firmy na zewnątrz wraz z aktualnym adresem do korespondencji oraz adresem poczty elektronicznej i numerami telefonów do osób upoważnionych do prowadzenia korespondencji w tej sprawie.
Jeżeli upoważnienie do reprezentowania firmy na zewnątrz nie wynika z dokumentów rejestrowych firmy należy dołączyć stosowne pełnomocnictwa.
Dla udokumentowania posiadania doświadczenia należy załączyć do oferty wykaz wykonanych usług (wzór stanowi załącznik nr 2 do zapytania ofertowego), o których mowa w ust 4. pkt. 3, wraz z poświadczeniami właściwego wykonania tych usług.
Poświadczenia mogą mieć formę referencji, protokołów odbioru usługi bez zastrzeżeń oraz innych dokumentów potwierdzających należyte wykonanie usługi.
W przypadku braku udokumentowania poświadczenia, oferta będzie podlegała odrzuceniu.

Kontakt:
W sprawie dodatkowych informacji z zakresu prac proszę zwracać się w godzinach pracy urzędu do pani Moniki Bagińskiej tel. 22/421 02 28.

Przetargi z podobnych kategorii

© eurobudowa.pl 2004-2022

Współpracujemy z:

  • Money.pl
  • Gratka.pl
  • tabor24.pl
  • trader
  • rynekinstalacyjny.pl
  • InvestMap.pl

Ta strona używa COOKIES.

Korzystając z niej wyrażasz zgodę na wykorzystywanie cookies, zgodnie z ustawieniami Twojej przeglądarki. Szczegóły w Polityce Prywatności.