Infolinia: 58 732-70-70 info@eurobudowa.pl
JEDYNA W POLSCE
PLATFORMA
PRZETARGÓW I ZLECEŃ
WYSPECJALIZOWANA
W BRANŻY BUDOWLANEJ
Codziennie nowe
ogłoszenia
Raporty e-mail
Intuicyjny
panel klienta
Płatności on-line
Aplikacja mobilna

Wyszukiwanie przetargów

..pokażukryj podkategorie
Wyszukiwanie szczegółowe
Liczba ogłoszeń
1041z dziś
6112z ostatnich 7 dni
22791z ostatnich 30 dni

Przetargi z kategorii

Partnerzy serwisu

  • investmap.pl Actum - Administrowanie nieruchomościami
  • elektro.info.pl monitor-inwestycji.pl

Dostawa wiertnicy do pobierania próbek z asfalto-betonu

Przedmiot:

Dostawa wiertnicy do pobierania próbek z asfalto-betonu

Data zamieszczenia: 2022-06-15
Dane kontaktowe Zamawiającego: ZARZĄD DRÓG MIASTA KRAKOWA
ul. Centralna 53
31-586 Kraków
powiat: Kraków
tel. +48 12 61 67 000, tel. (12) 616 72 86
sekretariat@zdmk.krakow.pl
Województwo: małopolskie
Miasto: Kraków
Wadium: ---
Nr telefonu: tel. +48 12 61 67 00
Termin składania ofert: 2022-06-21 OGŁOSZENIE JEST JUŻ NIEAKTUALNE
I. PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA ORAZ ISTOTNE WARUNKI REALIZACJI ZAMÓWIENIA

,,DOSTAWA wiertnicy do pobierania próbek z asfalto-betonu"

Wyposażenie zestawu:
- wiertnica do pobierania próbek z asfalto-betonu typ GOLZ-KB200 z silnikiem spalinowym 2-taktowym STIHL FS-560 2,8 kW/3,8 KM, obroty wrzeciona 600 obr/min, skok posuwu 600 mm, statyw wiertnicy KB-200, zestaw 2 płyt bocznych stabilizujących w trakcie wiercenia, z kołami jezdnymi, prowadnice wiertła w osi wiercenia - 1 kpl.
- zbiornik stalowy ciśnieniowy 10 l na wodę z manometrem i wężem doprowadzającym wodę do wrzeciona wiertnicy - 1 szt.
- wąż do odprowadzania spalin 4 m - 1 szt.
- wiertło diamentowe do asfaltu D108 mm (śr. rdzenia 100 mm) - 2 szt.
- wiertło diamentowe do betonu D108 mm (śr. rdzenia 100 mm) - 2 szt.
- wiertło diamentowe do asfaltu D158 mm (śr. rdzenia 150 mm) - 1 szt.
- wiertło diamentowe do asfaltu D208 mm (śr. rdzenia 200 mm) - 1 szt.
- kleszcze do wyciągania rdzeni D100 mm - 1 szt.
- kleszcze do wyciągania rdzeni D150 mm - 1 szt.
- kleszcze do wyciągania rdzeni D200 mm - 1 szt.
- przedłużka do wierteł 3 LOCH-FLANSCH L = 400 mm - 1 szt.

CPV: 43130000-3

Składanie ofert:
VI. ZŁOŻENIE OFERTY
1. Ofertę należy złożyć do dnia 21.06.2022 r. do godz. 15.00.
2. Ofertę w postaci elektronicznej jako skan formularza oferty podpisany przez uprawnionego przedstawiciela wykonawcy należy przesłać mailem na adres sekretariat@zdmk.krakow.pl

Miejsce i termin realizacji:
II. TERMIN WYKONANIA ZAMÓWIENIA
Okres realizacji zamówienia: 1 miesiąc od dnia zawarcia umowy

Wymagania:
Zaprasza do składania ofert w ramach procedury ,,rozeznania rynku" prowadzonej w trybie Zarządzenia nr 16/2022 Dyrektora Zarządu Dróg Miasta Krakowa z dnia 28 stycznia 2022 r. w sprawie wprowadzenia Regulaminu udzielania zamówień publicznych w Zarządzie Dróg Miasta Krakowa.
Okres gwarancji: 12 miesięcy
III. WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU
1. O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy spełniają warunki dotyczące:

a) zdolności do występowania w obrocie gospodarczym:

Zamawiający nie stawia warunku w powyższym zakresie

b) uprawnień do prowadzenia określonej działalności gospodarczej lub zawodowej, o ile wynika to z odrębnych przepisów:

Zamawiający nie stawia warunku w powyższym zakresie

c) sytuacji ekonomicznej lub finansowej:

Zamawiający nie stawia warunku w powyższym zakresie

d) zdolności technicznej lub zawodowej:

Zamawiający nie stawia warunku w powyższym zakresie

2. Zamawiający przewiduje wykluczenie wykonawcy z niniejszego postępowania w zakresie podstaw określonych w art. 7 ust. 1 pkt. 1-3 ustawy o szczególnych rozwiązaniach w zakresie przeciwdziałania wspieraniu agresji na Ukrainę oraz służących ochronie bezpieczeństwa narodowego (Dz. U. 2022 poz. 835).
IV. WYMAGANE DOKUMENTY

1.Formularz oferty - wg. zał. nr 1
2. Przekazywanie zapytań do treści niniejszego zaproszenia, dokumentów i oświadczeń może nastąpić za pośrednictwem e-mail: sekretariat@zdmk.krakow.pl
3. Komunikacja ustna (np. telefoniczna) dopuszczalna jest w odniesieniu do informacji, które nie są istotne, w szczególności nie dotyczą wyjaśnienia treści opisu przedmiotu zamówienia oraz istotnych warunków realizacji zamówienia oraz warunków udziału w postepowaniu.
3. Oferty przesłane po wyznaczonym terminie nie będą rozpatrywane.

VII. KRYTERIA OCENY OFERT
Przy wyborze oferty zamawiający będzie się kierował następującymi kryteriami:

C - cena brutto - 100 %

Wykonawca, który zaproponuje najniższą cenę spośród ofert spełniających wymagania, otrzyma 100 punktów, natomiast pozostali wykonawcy - odpowiednio mniej punktów, według poniższego wzoru:

cena minimalna
C = ---------------------------------- x 100 pkt
cena badanej oferty

Za ofertę najkorzystniejszą zostanie uznana oferta, która spełnia wszystkie wymagania określone w niniejszym zaproszeniu oraz otrzyma największą liczbę punktów.

VIII. UMOWA
1. Zamawiający zawrze z wybranym Wykonawcą umowę zgodnie ze wzorem stanowiącym zał. nr 2 do niniejszego zaproszenia.
2. W przypadku wykonawców występujących jako konsorcjum Zamawiający przed zawarciem umowy będzie wymagał przedłożenia przez wykonawcę umowy konsorcjum regulującej zasady współpracy oraz wzajemnej odpowiedzialności w zakresie realizacji przedmiotowego zamówienia na rzecz ZDMK.

IX. INFORMACJE DODATKOWE
1. Okres związania ofertą przez Wykonawcę wynosi 30 dni.
2. Wykonawcy nie przysługują żadne środki odwoławcze.
3. Zamawiający zastrzega sobie prawo unieważnienia postępowania, na każdym jego etapie bez podania przyczyny.

Kontakt:
V. SPOSÓB POROZUMIEWANIA SIĘ Z WYKONAWCAMI
1. Osobą uprawnioną do porozumiewania się z wykonawcami jest: Tomasz Woźniak - Sekcja Badań Drogowych tel. (12) 616 72 86, mail: twozniak@zdmk.krakow.pl

Podobne przetargi

Przetargi z podobnych kategorii

© eurobudowa.pl 2004-2022

Współpracujemy z:

  • Money.pl
  • Gratka.pl
  • tabor24.pl
  • trader
  • rynekinstalacyjny.pl
  • InvestMap.pl

Ta strona używa COOKIES.

Korzystając z niej wyrażasz zgodę na wykorzystywanie cookies, zgodnie z ustawieniami Twojej przeglądarki. Szczegóły w Polityce Prywatności.