Infolinia: 58 732-70-70 info@eurobudowa.pl
JEDYNA W POLSCE
PLATFORMA
PRZETARGÓW I ZLECEŃ
WYSPECJALIZOWANA
W BRANŻY BUDOWLANEJ
Codziennie nowe
ogłoszenia
Raporty e-mail
Intuicyjny
panel klienta
Płatności on-line
Aplikacja mobilna

Wyszukiwanie przetargów

..pokażukryj podkategorie
Wyszukiwanie szczegółowe
Liczba ogłoszeń
1041z dziś
6112z ostatnich 7 dni
22791z ostatnich 30 dni

Przetargi z kategorii

Partnerzy serwisu

  • investmap.pl Actum - Administrowanie nieruchomościami
  • elektro.info.pl monitor-inwestycji.pl

Sprawowanie nadzoru inwestorskiego

Przedmiot:

Sprawowanie nadzoru inwestorskiego

Data zamieszczenia: 2022-06-15
Dane kontaktowe Zamawiającego: Gmina Sękowa
Sękowa 252
38-307 Sękowa
powiat: gorlicki
18 351 80 16
k.szloch@sekowa.pl
https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/ogloszenia/114005
Województwo: małopolskie
Miasto: Sękowa
Wadium: ---
Nr telefonu: 18 351 80 16
Termin składania ofert: 2022-06-22 OGŁOSZENIE JEST JUŻ NIEAKTUALNE
Sprawowanie nadzoru inwestorskiego nad budową parku rekreacji, obejmującą część przyrodniczą wraz z urządzeniami doświadczeń sensorycznych w miejscowości Siary, gmina Sękowa
Powstaje w kontekście projektu
PLSK.01.01.00-12-0157/17 - ,,Sękowa, Stropkov, Bobowa, Nižná Polianka - Wzmocnienie transgranicznej współpracy w sferze dziedzictwa kulturowo - przyrodniczego"

Część 1
Sprawowanie nadzoru inwestorskiego nad budową parku

Przedmioty zamówienia
Usługa
Usługi inne
Opis
Przedmiotem zamówienia jest sprawowanie nadzoru inwestorskiego nad budową parku rekreacji, obejmującą część przyrodniczą wraz z urządzeniami doświadczeń sensorycznych w miejscowości Siary, gmina Sękowa.
Zakres robót objętych nadzorem zawiera dokumentacja zamówienia publicznego na wykonanie tych robót, dostępna pod adresem https://platformazakupowa.pl/transakcja/ 608049.

CPV: 71521000-6

Dokument nr: 2022-9784-114005, IZ.271.1.9.2022

Składanie ofert:
TERMIN SKŁADANIA ofert
2022-06-22

Miejsce i termin realizacji:
Planowany termin podpisania umowy

Miejsca realizacji
adres
Kraj
Polska
Województwo
małopolskie
Powiat
gorlicki
Gmina
Sękowa
Miejscowość
Sękowa

Wymagania:
Czy dopuszczalna oferta częściowa?
NIE
Warunki, jakie musi spełniać oferent
Typ
Uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności
Opis
1. Wykonawca musi skierować do realizacji zamówienia publicznego:
1) koordynatora czynności inspektorów nadzoru inwestorskiego - osobę posiadającą uprawnienia do kierowania robotami budowlanymi w specjalności konstrukcyjno-budowlanej, w rozumieniu ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. - Prawo budowlane, zwanej dalej ,,PB", lub posiadającą uprawnienia, które zostały wydane na podstawie wcześniej obowiązujących przepisów oraz będącą członkiem właściwej izby samorządu zawodowego;
2) inspektora nadzoru inwestorskiego branży drogowej - osobę, posiadającą uprawnienia budowlane do kierowania robotami w specjalności drogowej, w rozumieniu PB, lub posiadającą uprawnienia, które zostały wydane na podstawie wcześniej obowiązujących przepisów oraz będącą członkiem właściwej izby samorządu zawodowego;
3) inspektora nadzoru inwestorskiego branży elektrycznej - osobę, posiadającą uprawnienia budowlane do kierowania robotami budowlanymi w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń elektrycznych i elektroenergetycznych bez ograniczeń, w rozumieniu, lub posiadającą uprawnienia, które zostały wydane na podstawie wcześniej obowiązujących przepisów oraz będącą członkiem właściwej izby samorządu zawodowego;
4) inspektora nadzoru inwestorskiego branży ogrodniczej - osobę, posiadającą wykształcenie ogrodnicze lub pokrewne lub osobę posiadającą co najmniej 3-letnie doświadczenie w kierowaniu pracami ogrodniczymi przy realizacji terenu zieleni, w rozumieniu art. 5 pkt 21 ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody.
2. Dopuszcza się możliwość łączenia kilku funkcji przez jedną osobę, o ile posiada ona stosowne uprawnienia.
3. Dopuszcza się kwalifikacje równoważne do wymaganych uprawnień, w tym uzyskane w innych państwach, na zasadach określonych w art. 12a PB oraz ustawie z dnia 22 grudnia 2015 r. o zasadach uznawania kwalifikacji zawodowych nabytych w państwach członkowskich Unii Europejskiej oraz dopuszcza się przynależność do właściwej organizacji lub instytucji zawodowej na terenie kraju, z którego pochodzi osoba posiadająca uprawnienia do kierowania robotami budowlanymi, jeżeli w danym kraju ustawy nakładają na nią taki obowiązek.

Uwagi:
Data opublikowania ogłoszenia
2022-06-15
Data ostatniej zmiany
2022-06-15 11:53:25

Kryteria oceny
Czy kryterium cenowe
TAK
Opis
Punkty w kryterium ,,cena" zostaną obliczone według wzoru:
(Cn / Co) x 100 pkt = ilość punktów
gdzie:
Cn- najniższa cena spośród ofert nieodrzuconych,
Co- cena oferty badanej.

Kontakt:
Osoby do kontaktu
Kinga Szloch
tel.: 18 351 80 16
e-mail: k.szloch@sekowa.pl

Podobne przetargi

© eurobudowa.pl 2004-2022

Współpracujemy z:

  • Money.pl
  • Gratka.pl
  • tabor24.pl
  • trader
  • rynekinstalacyjny.pl
  • InvestMap.pl

Ta strona używa COOKIES.

Korzystając z niej wyrażasz zgodę na wykorzystywanie cookies, zgodnie z ustawieniami Twojej przeglądarki. Szczegóły w Polityce Prywatności.