Infolinia: 58 732-70-70 info@eurobudowa.pl
JEDYNA W POLSCE
PLATFORMA
PRZETARGÓW I ZLECEŃ
WYSPECJALIZOWANA
W BRANŻY BUDOWLANEJ
Codziennie nowe
ogłoszenia
Raporty e-mail
Intuicyjny
panel klienta
Płatności on-line
Aplikacja mobilna

Wyszukiwanie przetargów

..pokażukryj podkategorie
Wyszukiwanie szczegółowe
Liczba ogłoszeń
5075z ostatnich 7 dni
21754z ostatnich 30 dni

Przetargi z kategorii

Partnerzy serwisu

  • investmap.pl Actum - Administrowanie nieruchomościami
  • elektro.info.pl monitor-inwestycji.pl

Wymiana świetlików i renowacja dachu

Przedmiot:

Wymiana świetlików i renowacja dachu

Data zamieszczenia: 2022-06-15
Dane kontaktowe Zamawiającego: Miasto Racibórz
ul. Króla Stefana Batorego 6
47-400 Racibórz
powiat: raciborski
tel. 032 7550710, fax 032 7550709, tel. 32 755 06 66
zamowienia@um.raciborz.pl
Województwo: śląskie
Miasto: Racibórz
Wadium: ---
Nr telefonu: tel. 032 7550710, fa
Termin składania ofert: 2022-06-22 OGŁOSZENIE JEST JUŻ NIEAKTUALNE
WYMIANA ŚWIETLIKÓW I RENOWACJA DACHU NA BUDYNKU SZKOLNO-PRZEDSZKOLNYM PRZY UL. MAKUSZYŃSKIEGO W RACIBORZU
2. Opis przedmiotu zamówienia:

Przedmiotem zamówienia jest wymiana świetlików i renowacja dachu na budynku Szkolno-Przedszkolnym przy Ul. Makuszyńskiego w Raciborzu.
Przedmiot zamówienia obejmuje między innymi:
1) Demontaż świetlików.
2) DOSTAWA i montaż świetlików.
3) Naprawa pokryć dachowych papą termozgrzewalną.
4) Wymiana rynien.
5) Malowanie farbą olejną elementów z blachy.
Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia zawiera załącznik nr 3 do Instrukcji dla oferentów, tj. przedmiar robót.

CPV: 45261000-4

Dokument nr: ZP.271.42.2022

Otwarcie ofert: Otwarcie ofert nastąpi dnia 22 czerwca 2022 r. o godz. 12:00 w pok. 310.

Składanie ofert:
9. Oferty należy składać w Referacie Zamówień Publicznych, Ul. Króla Stefana Batorego 6,
47-400 Racibórz, pok. 310.
TERMIN SKŁADANIA ofert upływa dnia 22 czerwca 2022 r. o godz. 11:30.

Miejsce i termin realizacji:
6. Termin wykonania zamówienia: do 60 dni od dnia zawarcia umowy.

Wymagania:
o wartości poniżej równowartości kwoty 130 000 zł
Pozostałe wymagania określono we wzorze umowy - załącznik Nr 2 do Instrukcji dla oferentów.

Wymagany okres gwarancji na wykonany przedmiot zamówienia 36 miesięcy.
7. Kryteria oceny ofert i ich znaczenie oraz opis sposobu obliczania ceny.

cena - 100 %

8. Wykaz oświadczeń i dokumentów, jakie mają przedstawić Oferenci.
1. Formularz ofertowy - Załącznik Nr 1.
2. Kosztorys ofertowy.
3. Aktualny odpis z właściwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji, wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert.
Termin związania ofertą wynosi 30 dni.
11. Pozostałe informacje:
Postępowanie jest prowadzone w oparciu o przepisy Kodeksu cywilnego oraz wewnętrzny regulamin Zamawiającego.
Instrukcja dla oferentów stanowi załącznik do ogłoszenia.
Zamawiający zastrzega sobie unieważnienie postępowania w przypadku, gdy najniższa cena będzie wyższa niż Zamawiający przeznaczył na sfinansowanie zamówienia.
Zamawiający zastrzega sobie prawo do unieważnienia postępowania bez podania przyczyn.

Kontakt:
10. Uprawnieni do kontaktów z wykonawcami:
W sprawach proceduralnych - Klaudia Sobiech, tel. 32 755 07 10,
W sprawach przedmiotu zamówienia - Alojzy Brzonkalik, tel. 32 755 06 66.

Przetargi z podobnych kategorii

© eurobudowa.pl 2004-2022

Współpracujemy z:

  • Money.pl
  • Gratka.pl
  • tabor24.pl
  • trader
  • rynekinstalacyjny.pl
  • InvestMap.pl

Ta strona używa COOKIES.

Korzystając z niej wyrażasz zgodę na wykorzystywanie cookies, zgodnie z ustawieniami Twojej przeglądarki. Szczegóły w Polityce Prywatności.